Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: tšekkisaksakreikkaenglantiranskasloveeni.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Latvia

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Latvian kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Latvia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Latvian kaupparekisteristä on saatavissa?

Latvian tasavallan kaupparekisteri (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) on julkinen laitos, joka ylläpitää rekisteriä yrityksistä, kauppiaista, niiden sivuliikkeistä ja edustustoista sekä niiden perustamisasiakirjoihin tehtävistä muutoksista. Lisäksi se suorittaa lainsäädännössä sille määrättyjä muita tehtäviä. Kaupparekisteriin kirjataan myös joukkoviestimet, järjestöt ja säätiöt, yrityskiinnitykset, määräysvallan tuottavat omistusosuudet, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, avioehtosopimukset, poliittiset puolueet, välityselimet, ammattiyhdistykset, uskonnolliset organisaatiot ja niiden laitokset sekä maksukyvyttömyysmenettelyt.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö maksullista?

Tietojen käyttö on maksullista. Latviassa ei ole verkossa ilmaiseksi saatavilla olevaa kaupparekisteriä.

Sen sijaan Latvian kaupparekisterin verkkosivuilta voi hakea maksutta seuraavia perustietoja rekisteriin merkityistä oikeushenkilöistä:

 • oikeudellinen muoto
 • sääntömääräinen kotipaikka
 • uusi tai nykyinen nimi tai toiminimi ja aiemmin rekisteröity tai historiallinen nimi tai toiminimi
 • rekisterinumero
 • yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) käytettävä maksunsaajan tunnistuskoodi (jos oikeushenkilöllä on tällainen)
 • rekisteröintipäivä
 • päivä, jona oikeushenkilö on poistettu rekisteristä (tai uudelleenjärjestelyn päivämäärä, jos rekisteristä poistamisen syy on uudelleenjärjestely)
 • rekisteröinnin määräaika sellaisten uskonnollisten organisaatioiden osalta, joiden on uusittava rekisteröitymisensä.
 • valtuutetut edustajat.

Latvian kaupparekisteristä voi saada maksutta seuraavia seikkoja koskevaa avointa dataa kaikista rekisteriin merkityistä oikeushenkilöistä:

 • rekisterinumero
 • nimi tai toiminimi
 • oikeudellinen muoto
 • rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty
 • rekisteröintipäivä
 • tieto siitä, onko oikeushenkilö poistettu rekisteristä, tai tieto uudelleenjärjestelystä
 • päivä, jona oikeushenkilö on poistettu rekisteristä (tai uudelleenjärjestelyn päivämäärä, jos rekisteristä poistamisen syy on uudelleenjärjestely)
 • sääntömääräinen kotipaikka
 • järjestöjen, säätiöiden ja ammattiyhdistysten toimiala.

Tiedot ovat saatavilla .csv-, .txt- tai .xlsx-muotoisina täältä. Käyttäjä voi valita haluamansa tiedostomuodon käyttötarkoituksen mukaan. Tietoja päivitetään päivittäin.

Kaikki kaupparekisteriin tehtävät merkinnät julkaistaan sähköisesti Latvian tasavallan virallisen lehden (Latvijas Vēstnesis) verkkosivuilla. Sama koskee erikseen toimitettuja asiakirjoja.

Tietojen pyytäminen Latvian kaupparekisteristä

Latvian kaupparekisteri antaa tietoja kaikista rekisteröidyistä oikeushenkilöistä ja oikeudellisista tosiseikoista.

Kaupparekisteristä voi saada tietoja maksua vastaan toimittamalla tietopyyntölomakkeen henkilökohtaisesti, postitse tai sähköpostitse kaupparekisterin viralliseen sähköpostiosoitteeseen info@ur.gov.lv varmennetun sähköisen allekirjoituksen ja aikaleiman sisältävänä sähköisenä asiakirjana. Tietopyyntöön on liitettävä todisteet siitä, että kaupparekisterille maksettava maksu on suoritettu (maksun todistava asiakirja tai sen jäljennös tai tuloste verkkopankista). Liittäkää tietopyyntöön maininta siitä, missä muodossa haluaisitte saada tiedot (henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti).

Oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä koskevaa lausuntoa tai oikeudellista asiakirjaa (sopimusta) voi pyytää myös sähköisesti verkkosivulta Latvija.lv. Tiedot ovat valmiit 10–15 minuutin kuluessa. Kun tietopyyntö on käsitelty, asiakkaalle toimitetaan virallinen lausunto, joka sisältää sähköisen leiman, joko verkkosivuston kautta tai asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Sähköinen leima todistaa tietojen luotettavuuden ja sen, että ne vastaavat kaupparekisterin ylläpitämiä tietoja.

Maksuista löytyy tietoa verkkosivuilta.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Kaikki rekisteriin tehtävät merkinnät julkaistaan Latvian tasavallan virallisessa lehdessä (Latvijas Vēstnesis), myös sen verkkosivuilla osoitteessa https://www.vestnesis.lv/english. Sama koskee erikseen toimitettuja asiakirjoja.

Kaupparekisterissä oleviin tietoihin voi vedota kolmansia osapuolia vastaan vasta sitten kun ne on julkaistu virallisessa lehdessä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseiset tiedot olivat kolmannen osapuolen tiedossa jo ennen julkaisemista. Jos kolmas osapuoli voi osoittaa, ettei hän ollut eikä voinut olla tietoinen julkaistuista tiedoista, tietoihin ei voida vedota sellaisten oikeudellisten toimenpiteiden osalta, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa tietojen julkaisemisesta.

Jos tiedot merkitään kaupparekisteriin tai julkaistaan virheellisessä muodossa, vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli voi vedota julkaistuihin tietoihin, vaikka ne eivät vastaisi kaupparekisteriin merkittyjä tietoja tai todellista asiantilaa. Sen sijaan kolmas osapuoli ei voi vedota tietoihin, jotka on julkaistu virheellisessä muodossa, jos hän oli tietoinen virheestä.

Lisätietoja on Latvian kauppalain (Komerclikums) 12 §:ssä (englanninkielinen käännös on saatavilla sivustolla http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Yhteydenotot Latvian kaupparekisteriin

Yhteystiedot:

Latvian kaupparekisteri
Pērses iela 2
Riga
Latvia
LV 1011
Puhelinnumero tiedusteluja varten: 67031703 (huomatkaa, että puhelimessa ei anneta oikeudellista neuvontaa)
Faksi: 67031793
Sähköposti: info@ur.gov.lv

Aukioloajat löytyvät internetistä.

Kaupparekisterin historia

Latvian kaupparekisteri perustettiin 1. joulukuuta 1990.

Linkit

Latvian kaupparekisteri

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (Lursoftin tarjoama palvelu)

Päivitetty viimeksi: 12/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.