Tämän sivun alkukielistä versiota liettua on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariavirokreikkaenglantiranskamaltapuolasloveeni.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Liettua

Tässä jaksossa annetaan yleistä tietoa Liettuan kaupparekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Liettua
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Mitä tietoa rekisteristä voi saada?

Liettuan kaupparekisteriin (Lietuvos juridinių asmenų registras eli Liettuan oikeushenkilörekisteri) tallennetut tiedot ja asiakirjat ovat julkisia. Rekisteriin on tallennettu yksityisiä ja julkisia yrityksiä koskevia tietoja ja asiakirjoja. Rekisterissä esiintyy kaikkiaan 26 erilaista oikeushenkilötyyppiä.

Rekisteriin merkitään seuraavat yritystä koskevat tiedot: nimi; tunnistekoodi; oikeudellinen muoto; oikeudellinen asema; sääntömääräinen kotipaikka; toimielimet; hallintoelinten jäsenet (etunimi, sukunimi, henkilönumero, asuinpaikka) ja osakkaat, joilla on oikeus ryhtyä oikeustoimiin oikeushenkilön puolesta ja heidän toimivaltuuksiensa laajuus; sivutoimipaikat ja edustajat; rajoitukset, jotka koskevat oikeushenkilön toimintaa; oikeushenkilön toimikauden kesto; tilikausi; päivämäärät, jolloin rekisteriin merkittyihin asiakirjoihin ja tietoihin tehtiin muutoksia; tieto fyysisistä henkilöistä, jotka voivat ryhtyä oikeustoimiin oikeushenkilön puolesta, ja muut tiedot, joita laki vaatii.

Kaupparekisterissä ovat myös yrityksen perustamisasiakirjat, yrityksen hallintoelinten tekemät päätökset, yhtiöiden toimittamat tilinpäätösasiakirjat sekä muut lain edellyttämät asiakirjat.

Liettuan kaupparekisteriä hallinnoi ja pitää yllä valtionyhtiö Registrų centras (”Rekisterikeskus”).

Saako Liettuan kaupparekisteristä tietoja maksutta?

Rekisteristä voi hakea oikeushenkilöitä koskevia tietoja maksutta. Seuraavat yrityksiä koskevat tiedot ovat maksuttomia:

 • tunnistekoodi
 • nimi
 • sääntömääräinen kotipaikka
 • oikeudellinen muoto
 • oikeudellinen asema.

Yksityiskohtaisemmista yrityksiä koskevista tiedoista peritään maksu. Tiedot toimitetaan, jos

 • tietojen vastaanottaja on allekirjoittanut sopimuksen rekisteröitymisestä palvelujen käyttäjäksi;
 • rekisterikeskuksen itsepalvelujärjestelmää hyödynnetään tietojen hakemisessa;
 • rekisterin hallinnoijalle on tehty asiaa koskeva pyyntö.

Liettuan kaupparekisteristä voi tarkistaa maksutta, onko yrityksen nimi sama kuin jonkin muun yrityksen, sivutoimipaikan tai edustajan käyttämä nimi tai rekisteriin väliaikaisesti merkitty nimi.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Kun rekisterin hallinnoija on muuttanut rekisteriin merkityn oikeushenkilön tietoja, muutokset julkaistaan viimeistään seuraavan työpäivän kuluessa ja päivämäärä, jona ne rekisteröitiin, julkaistaan sähköisessä tiedotuslehdessä.

Kun rekisterin hallinnoija julkaisee otteita rekisterin tiedoista tai jäljennöksiä rekisterissä olevista asiakirjoista, tämä merkitsee lähtökohtaisesti sitä, että tiedot ja asiakirjat ovat oikeita.

Kuinka Liettuan kaupparekisteristä haetaan tietoja?

Rekisteristä voi hakea yrityksiä maksutta käyttäen seuraavia hakuperusteita:

 • tunnistekoodi
 • nimi
 • aiempi nimi.

Rekisteröidyt käyttäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen palvelujen toimittamisesta, voivat tehdä hakuja seuraavilla hakuperusteilla: tunnistekoodi, nimi, luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai ulkomainen oikeushenkilö.

Itsepalvelujärjestelmässä yrityksiä voi hakea tunnistekoodilla, nimellä tai aiemmalla nimellä (jos yritys on muuttanut nimensä).

Liettuan kaupparekisterin kehitys

Kaupparekisteri on perustettu vuonna 2014, mutta aiemmin käytössä olleista oikeushenkilöitä koskevista tietojärjestelmistä on siirretty tietoja, jotka ulottuvat vuoteen 1990.

Linkkejä

Kaupparekisteri

Päivitetty viimeksi: 18/02/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.