Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Luxemburg

Tällä sivulla neuvotaan, miten Luxemburgin kaupparekisteristä voi hakea tietoja.

Sisällön tuottaja:
Luxemburg
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Luxemburgin kaupparekisteristä on saatavissa?

Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) on virallinen kaupparekisteri, johon rekisteröidään kaikki Luxemburgissa elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt sekä 19. joulukuuta 2002 annetussa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna, tarkoitetut muut yhteisöt.

Kaupparekisteri kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Rekisteriä hoitaa oikeusministeriön puolesta Luxembourg Business Registers (entinen GIE RCSL), joka on valtion, kauppakamarin (Chambre de Commerce) ja ammattikuntakamarin (Chambre des Métiers) muodostama taloudellinen etuyhtymä.

Kaupparekisterin tehtävänä on

 • toimia pysyvänä rekisterinä, jonka avulla voidaan tarkistaa sellaisten toimijoiden tunnistetiedot, joilta edellytetään lain mukaan rekisteröitymistä tai kirjautumista
 • parantaa liiketoimien turvallisuutta
 • antaa tietoja kolmansille osapuolille.

Kaupparekisteriin kirjataan kahdentyyppisiä tietoja:

 • tunnistetiedot ja yhtiöoikeudelliset tiedot, kuten yhtiö- tai toiminimi, toimiala, yhtiöpääoma, hallituksen jäsenet, tilintarkastaja, allekirjoitusvaltuudet ja muut vastaavat tiedot
 • tilinpäätöstiedot.

Yhteystiedot

Katuosoite

Postiosoite

Aukioloajat

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Puhelin: (+352) 26 428-1

Faksi: (+352) 26 42 85 55

Sähköposti: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Ma–pe klo 9–12 ja 13.30–16


Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

On, asiakirjoihin voi tutustua maksutta kaupparekisterin tiloissa.

Seuraavat perustiedot ovat saatavilla maksutta verkkosivulla Luxembourg Business Registers:

 • kaupparekisteritunnus (numéro RCS)
 • rekisteröintipäivä
 • toiminimi
 • oikeudellinen muoto
 • kotipaikan osoite
 • luettelo helmikuusta 2006 lähtien tallennetuista asiakirjoista.

Seuraavat tiedot ovat maksullisia:

 • rekisteriote, jossa on yhteenveto viimeisimmistä rekisteröidyn kaupparekisteriin toimittamista pakollisista tiedoista
 • sähköiset kopiot rekisteriin talletetuista asiakirjoista.

Otsikon ”General information - Prices” (yleiset tiedot – hinnasto) alta löytyy sähköinen palvelumaksuhinnasto.

Miten kaupparekisteristä voi hakea tietoja?

Verkkosivulla Luxembourg Business Registers voi tehdä hakuja seuraavien tietojen perusteella:

 • rekisteröidyn nimi (tai sen osa) tai
 • rekisteritunnus.

Sivuston hakukone näyttää listauksen hakua vastaavista nimistä.

Rekisteröidyn nimeä napsauttamalla saa maksutta esiin seuraavat tiedot:

 • kaupparekisteritunnus (numéro RCS)
 • rekisteröintipäivä
 • toiminimi
 • oikeudellinen muoto
 • kotipaikan osoite.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Kaupparekisteristä sekä yritysten kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun muutetun lain (loi concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) 19 §:n 3 momentin nojalla asiakirjoihin ja niiden otteisiin ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan ennen sitä päivää, jona ne on julkaistu Luxemburgin virallisen lehden (Mémorial) yritys- ja yhdistysosassa (Recueil des sociétés et associations), ellei yritys pysty osoittamaan, että asianomaiset osapuolet tiesivät niistä jo aiemmin.Sen sijaan kolmannet osapuolet voivat vedota asiakirjoihin tai niiden otteisiin, joita ei ole vielä julkaistu.

Toimissa, jotka on toteutettu ennen kuudettatoista julkaisemispäivän jälkeistä päivää, asiakirjoihin tai tietoihin ei voida vedota ulkopuolista henkilöä vastaan, jos tämä pystyy osoittamaan, ettei hän ole voinut tietää niistä.

Jos virallisen lehden yritys- ja yhdistysosassa julkaistu teksti poikkeaa rekisteröitäväksi toimitetusta tekstistä, julkaistuun tekstiin ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan. Sen sijaan kolmannet osapuolet voivat vedota tällaiseen tekstiin, ellei yritys pysty osoittamaan, että nämä tiesivät julkaistavaksi toimitetusta tekstistä.

Kaupparekisterin kattama ajanjakso

Kaupparekisteri on toiminut vuodesta 1909.

Rekisteri siirtyi vuonna 2003 oikeusministeriön alaisuuteen, ja sen ylläpito annettiin taloudellisen etuyhtymän Luxembourg Business Registers vastuulle. Samalla aloitettiin rekisterin täydellinen sähköistäminen.

Kaikki rekisteriin 1. tammikuuta 2006 lähtien tallennetut asiakirjat on muunnettu järjestelmällisesti digitaaliseen muotoon, ja ne ovat saatavilla sähköisesti rekisterin verkkosivustolla.

Myös vanhemmat, vuodesta 1909 alkaen tallennetut asiakirjat ovat nyt yleisön saatavilla digitaalisesti.

Näin ollen koko rekisteri on nyt käytettävissä sähköisesti.

Linkkejä

Luxembourg Business Registers

Päivitetty viimeksi: 10/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.