Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Malta

Tässä osiossa kerrotaan Maltan kaupparekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Malta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Maltan kaupparekisteristä on saatavissa?

Maltan kaupparekisteri sisältää yleisiä tietoja Maltassa toimivista yrityksistä.

Kaupparekisteri on osa Maltan rahoituspalveluviranomaista (MFSA), joka on lain mukaan vastuussa kansallisen yritysrekisterin pitämisestä ajan tasalla. MFSA:n verkkosivustossa on tietoa rahoituspalveluja koskevasta lainsäädännöstä, muun muassa:

Onko Maltan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Maltan kaupparekisteristerissä olevien yleisten tietojen käyttö on maksutonta, mutta verkkosivustossa on myös maksullisia osioita.

MFSA:n verkkosivuston käyttö on maksutonta.

Hakujen tekeminen Maltan kaupparekisteristä

Kaupparekisterin online-järjestelmään rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttää rekisterin tietokantaa ilmaiseksi. Käyttäjäksi rekisteröitymisestä ei veloiteta. Yksittäisiä yrityksiä koskevien asiakirjojen lataamisesta verkkosivustosta peritään erillinen maksu, mutta tietojen haku tietokannasta on ilmaista. Kuka tahansa voi siis etsiä yritystä sen nimen tai nimen osan taikka yritystunnuksen perusteella. Muita maksuttomia tietoja ovat yrityksen kotipaikka sekä johdon jäsenten, sihteerin ja osakkaiden nimet.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Vuoden 1995 yrityslaki (Maltan lakien 386 luku) on tärkein Maltassa rekisteröityjä osakeyhtiöitä koskeva säädös. Siihen sisältyvät säännökset, joiden nojalla kolmannet osapuolet voivat luottaa rekisterissä oleviin asiakirjoihin ja muihin tietoihin seuraavin perustein:

Yrityksen johtaja tai sihteeri on allekirjoituksellaan varmentanut kaikki asiakirjat ja lakisääteiset ilmoitukset, jotka yritys toimittaa rekisteröitäviksi. Yritysrekisteri (Registrar of Companies) ottaa asiakirjat ja lakisääteiset ilmoitukset vastaan vilpittömässä mielessä. Allekirjoittanut yrityksen edustaja vastaa asiakirjan sisällöstä. Maltan lakien mukaan henkilö syyllistyy rikokseen, jos hän antaa viranomaiselle toimitettavassa asiakirjassa väärää tietoa hankkiakseen itselleen tai muille etua tai hyötyä.

Maltan kaupparekisterin historiaa

Maltan yrityslainsäädännön ensimmäinen säädös oli vuonna 1962 annettu kauppakumppanuusasetus (Commercial Partnerships Ordinance). Kaupparekisteriä hoiti alun perin valtionhallinnon alainen kauppavirasto (Commerce Department). Kauppavirastosta tuli osa Maltan rahoituspalveluviranomaista vuonna 1997, kun vuoden 1995 uusi yrityslaki (Companies Act) tuli voimaan. Kaikkien olemassa olevien yritysten rekisteriasiakirjat skannattiin, ja jokaisesta yrityksestä tehtiin sähköinen yritystiedosto. Aluksi yritystietokantaan ja siihen sisältyviin asiakirjoihin pääsi käsiksi etäältä DDI-järjestelmän (direct dial-in) avulla. Internet-yhteyttä siirryttiin käyttämään vuonna 2000. Vuoden 2004 loppupuolella avattiin uusi verkkopohjainen järjestelmä, ja digitaalisella allekirjoituksella käytettävät verkkopalvelut otettiin käyttöön vuonna 2006.

Linkkejä

Maltan kaupparekisteri

Maltan rahoituspalveluviranomainen

Oikeus- ja kulttuuriasioiden ja paikallishallinnon ministeriön verkkosivusto

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.