EU-maiden kaupparekisterit

Alankomaat

Tällä sivulla on tietoa Alankomaiden kaupparekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Millaisia tietoja Alankomaiden kaupparekisteristä on saatavissa?

Alankomaiden kaupparekisterin (Nederlandse Handelsregister) omistaa ja sitä ylläpitää Alankomaiden kauppakamari (Kamer van Koophandel) hallituksen valtuuttamana kaupparekisterilain (Handelsregisterwet) mukaisesti.

Rekisteri sisältää kaikki oleelliset (lakisääteiset) tiedot kaikista Alankomaissa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä. Kaikki yritykset ja yhteisöt rekisteröidään. Rekisteristä löytyvät

 • yhtiöt (yksityiset ja julkiset osakeyhtiöt)
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • yhdistykset
 • säätiöt
 • vapaiden ammattien harjoittajat (esim. lakimiehet, lääkärit ja taiteilijat)
 • taloyhtiöt
 • kirkot
 • valtion virastot.

Rekisteriin tallennettavien tietojen määrä vaihtelee organisaation muodon mukaan. Tärkeimmät rekisteritiedot ovat seuraavat:

 • virallinen nimi
 • muut toiminimet
 • oikeudellinen muoto ja kotipaikka
 • osoitteet
 • johtajat
 • henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus
 • henkilöstö
 • toimipaikat
 • yhteystiedot
 • toimialat (NACE-luokituksen mukaiset koodit).

Alankomaiden lainsäädännön mukaan rekisterin tiedot ovat päteviä (ja kolmansia osapuolia sitovia) ellei toisin mainita. Rekisteröitymisvelvollisuus (ja velvollisuus ilmoittaa muutoksista) on organisaatiolla itsellään. Kaikista muutoksista on ilmoitettava viikon kuluessa.

Rekisteröinti ei ole osa yrityksen perustamiseksi Alankomaissa sovellettavaa menettelyä. Oikeudellisesta näkökulmasta yritys voi siis olla olemassa Alankomaissa, vaikka sitä ei ole rekisteröity. Vaikka rekisteröityminen on lakisääteistä, rekisteröitymätönkin yritys on olemassa ja voi toimia yrityksenä.

Alankomaalaisten yhtiöiden on toimitettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Useimpien yritysten tarvitsee toimittaa vain tase, mutta suurten yritysten on toimitettava myös tuloslaskelma.

Onko Alankomaiden kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Alankomaiden kaupparekisterin sisältämät perustiedot, kuten osoite sekä kaupparekisteri- ja yritystunnus, ovat saatavissa maksutta kauppakamarin sivustolta. Muista tiedoista (esim. viralliset otteet ja tilinpäätökset) peritään maksu, joka selviää kauppakamarin sivustolla olevasta hinnastosta.

Myös kauppakamarin kaupparekisterisovelluksen voi ladata maksutta. Sen avulla on helppo tutustua kaupparekisterin sisältämiin tietoihin.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Jokaisen on voitava luottaa kaupparekisterin tietoihin. Rekisteri sisältää todistusvoimaisia tietoja. Tietojen laatu on taattu siten, että käyttäjä voi luottaa niiden oikeellisuuteen. Yrityksen omistaja on vastuussa tiedoista, joita kaupparekisterissä on hänen yrityksestään. Rekisteröityjen yritysten on aina ilmoitettava muutoksista. Jos muutoksista ei ilmoiteta, kaupparekisterin tietojen katsotaan pätevän. Näin suojellaan kolmansia osapuolia; vilpittömässä mielessä olevan kolmannen osapuolen on voitava luottaa rekisterin tietoihin.

Hakujen tekeminen Alankomaiden kaupparekisterissä

Alankomaiden kaupparekisterissä voi tehdä hakuja seuraavien perusteella:

 • toiminimi
 • virallinen (kauppakamarin) kaupparekisteritunnus
 • osoite
 • postinumero.

Alankomaiden kaupparekisterin historiaa

Rekisterissä on tietoja nykyisen rekisterin perustamisesta (1920) lähtien. Tietoja on saatavilla myös vanhemmista yhtiöistä.

Linkkejä

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu

Kauppakamari

Kaupparekisteri

Päivitetty viimeksi: 18/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.