EU-maiden kaupparekisterit

Ruotsi

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Ruotsin kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Kansallisen rekisterin historiaa

Milloin rekisteri perustettiin?

Osakeyhtiöiden rekisteröinti aloitettiin vuonna 1897.

Sivuliikkeiden rekisteri perustettiin vuonna 1955. (Vuonna 1975 sivuliikkeiden rekisteröinti siirrettiin Ruotsin yhtiöviraston [Bolagsverket] vastuulle.)

Vuonna 2002 vastuu pankki- ja vakuutusyhtiöiden rekisteröinnistä siirtyi Ruotsin finanssivalvonnalta (Finansinspektionen) yhtiövirastolle.

Milloin se avattiin sähköisessä muodossa?

Tietoja on niiden tyypin mukaan digitoitu vuodesta 1982 lähtien. Kaikki rekisteriin tulevat tiedot on vuodesta 2002 lähtien muunnettu digitaaliseen muotoon.

Sovellettava lainsäädäntö

Ensisijaiset säädökset:

Osakeyhtiölaki (Aktiebolagslag) (2005:551)

Osakeyhtiöasetus (Aktiebolagsförordning) (2005:559)

Tilinpäätöslaki (Årsredovisningslag) (1995:1554)

Sivuliikelaki (Filiallag) (1992:160)

Sivuliikeasetus (Filialförordning) (1992:308)

Laki pankki- ja rahoitusliiketoiminnasta (Lag om bank- och finansieringsrörelse) (2004:297)

Asetus pankki- ja rahoitusliiketoiminnasta (Förordning om bank- och finansieringsrörelse) (2004:329)

Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tilinpäätöksistä (Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag) (1995:1559)

Vakuutustoimintalaki (Försäkringsrörelselag) (2010:2043)

Vakuutustoiminta-asetus (Försäkringsrörelseförordning) (2011:257)

Laki vakuutusyhtiöiden tilinpäätöksistä (Lag om årsredovisning i försäkringsföretag) (1995:1560)

Millaisia tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kuka voi käyttää rekisteriä?

Kuka tahansa voi tarkastella rekisterissä olevia tietoja ottamalla yhteyttä Ruotsin yhtiövirastoon (Bolagsverket) tai vierailemalla verkkosivustolla tai yritysrekisterissä (Näringslivsregistret).

Mitä tietoja rekisteri sisältää?

Minkä tyyppisiä tietoja rekisteriin on tallennettu? (julkiseen rekisteriin rekisteröitävät yhteisöt, tiedot maksukyvyttömyydestä, tilinpäätökset jne.)

Rekisteri sisältää esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • yrityksen nimi
 • osoite
 • kotipaikka
 • yritys- ja yhteisötunnus
 • tiedot toimihenkilöistä (hallituksen jäsenet, nimenkirjoittajat, toimitusjohtaja, tilintarkastaja jne.)
 • toiminta.

(ks. tarkemmat tiedot: osakeyhtiöasetuksen 2 luvun 14–17 §, sivuliikeasetuksen 4 § sekä pankki- ja rahoitusliiketoiminnasta annetun asetuksen (2004:329) 4 luvun 19 §)

Mitä asiakirjoja rekisteriin tallennetaan? (asiakirjakansiot, yhtiöjärjestykset, yhtiökokouksen pöytäkirjat jne.)

Kaikki sovellettavassa asetuksessa vaaditut asiakirjat, jotka on toimitettava asiatyypin mukaan, esimerkiksi:

 • perustamiskirja
 • yhtiöjärjestys
 • vuosikertomus
 • ilmoitukset
 • yhtiökokouksen pöytäkirjat
 • hallituksen kokousten pöytäkirjat
 • pankkien asiakkuustodistukset
 • tilintarkastuskertomus
 • muut vaaditut asiakirjat.

Miten (ja millä hakukriteereillä) hakuja voi tehdä?

Henkilökohtainen käynti

Vastaanotossa on tietokone, jolla vierailijat voivat hakea rekisterin tietoja. Vastaanotosta voi myös tilata rekisteriin sisältyviä asiakirjoja.

Rekisterin verkkosivusto

Voit tutustua tietoihin seuraavasti:

 • vieraile verkkosivustolla, jos haluat hakea tiettyyn asiaan liittyvää tietoa tai selvittää, onko yritys toimittanut tilinpäätöksensä
 • tutustu yritysrekisteriin sähköisessä palvelussa (jotkin tiedot ovat maksuttomia; muita tietoja voi tarkastella rekisteröitymällä asiakkaaksi)
 • hae yritystietoja sähköisestä palvelusta

Millä kriteereillä hakuja voi tehdä?

Voit tehdä hakuja yritystunnuksella, asianumerolla, henkilötunnuksella tai yrityksen nimellä.

Asiakirjapyynnöt

Maksuttomat pyynnöt

Yhtiövirasto veloittaa asiakirjoista maksun, sillä viraston toiminta on maksurahoitteista.

Maksulliset pyynnöt

Voit tehdä tilauksen palveluissamme. Voit suorittaa maksun laskulla tai korttimaksuna.

Miten voin saada rekisteriotteen tai oikeaksi todistetun jäljennöksen tai sanatarkan selostuksen?

Voit tehdä tilauksen palveluissamme, soittaa meille tai lähettää meille sähköpostia tai kirjepostia. Voit suorittaa maksun laskulla tai korttimaksuna.

Rekisteröintimenettely

Miten rekisteröinti aloitetaan (hakemusten tekeminen, asiakirjojen varmentaminen, vaaditut liitteet)?

Henkilökohtainen käynti

Voit tehdä ilmoituksen ja toimittaa asiatyypin mukaan vaaditut paperiset asiakirjat. Vierailijoiden käyttöön on myös varattu oma tietokone, jolla voit siirtyä sivustolle verksamt.se ja tehdä ilmoituksen.

Internet

Voit vierailla sivustolla verksamt.se ja tehdä ilmoituksen.

Miten hakemukset käsitellään?

Jos ilmoitus on tehty sähköisessä palvelussa (verksamt.se), hakemukselle tehdään tiettyjä koneellisia tarkastuksia. Jotkin asioista voidaan käsitellä suoraan sähköisessä palvelussa. Jos automaattinen käsittely ei ole mahdollista, asia välitetään käsittelijälle, joka jatkaa asian selvittämistä. Jos tiedot toimitetaan paperiversioina, käsittelijä tutkii asian.

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteröinnin vaikutukset kolmansiin osapuoliin direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti

Yhtiörekisterin tiedot ovat julkisia. Rekisteröidyistä tiedoista ilmoitetaan virallisessa lehdessä Post- och Inrikes Tidningar. Kun tieto on rekisteröity ja siitä on ilmoitettu virallisessa lehdessä, katsotaan, että kolmas osapuoli on saanut sen tietoonsa. Tieto on sen jälkeen julkinen ja haettavissa.

Rekisteriin kirjattujen ja julkaistujen tietojen erot

Rekisteröitäväksi ilmoitetut tiedot rekisteröidään ja julkaistaan. Jos myöhemmin havaitaan, että rekisteröidyt (ja julkaistut) tiedot ovat virheellisiä, tietoja voi olla tarpeen oikaista.

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Yritykset vastaavat ilmoitetuista tiedoista. Yhtiövirasto rekisteröi ilmoitetut tiedot tarkastettuaan lainmukaisuuden.

Tietosuoja

Henkilötietojen julkaisemiseen ja säilyttämiseen liittyvät rekisteröityjen oikeudet

Yritysrekisterissämme käsitellään henkilötietoja, joita ovat esimerkiksi tiedot hallituksen jäsenistä. Rekisterin tarkoituksena on toimia tietolähteenä esimerkiksi liiketoiminnassa, luottojen myöntämisessä, yritysostoissa ja yritysten myynnissä sekä asiakastietojen täydentämisessä tai valvonnassa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilöille, yrityksille tai viranomaisille, jotka tarvitsevat tietoja toiminnassaan.

Henkilötietoja voidaan julkaista ja säilyttää, jos se on tarpeen julkisen vallan käyttämiseksi. Lainsäädännön nojalla henkilötiedot on rekisteröitävä.

Yhtiövirasto on rekisterinpitäjä, joka varmistaa, että rekistereissä käsiteltävät henkilötiedot ovat yleisen tietosuoja-asetuksen ja erityisten rekisterisäännösten mukaisia.

Yhtiövirasto on nimittänyt tietosuojavastaavan varmistamaan, että toiminnassa tarvittavia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Yhteystiedot

Ruotsin yhtiövirasto (Bolagsverket)

Puhelin: +46 771 670 670 (tai +46 60 18 40 00) maanantaista perjantaihin kello 9–15

Sähköposti: bolagsverket@bolagsverket.se

Käyntiosoite: Stuvarvägen 21, Sundsvall, Ruotsi

Verkkosivusto: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Hyödyllisiä linkkejä

Sähköiset palvelut: https://bolagsverket.se/en/fee

Sähköiset palvelut: https://www.verksamt.se/web/international/services

Päivitetty viimeksi: 28/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.