Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: ruotsi.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Ruotsi

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Ruotsin kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Millaisia tietoja Ruotsin kaupparekisteristä on saatavissa?

Ruotsin yhtiövirasto (Bolagsverket) pitää yllä useita rekisterejä, jotka tarjoavat tietoa (rekisteröidyistä) yrityksistä. Rekisterin tiedot ovat saatavilla internetissä hakukoneen kautta ja ottamalla yhteyttä yhtiövirastoon.

Rekistereistä käytetään jäljempänä nimitystä ”Ruotsin kaupparekisteri”.

Ruotsin kaupparekisteri tarjoaa mm. seuraavia tietoja:

 • yritysten nimet ja osoitteet
 • yritys- ja yhteisötunnus
 • yrityksen vastuuhenkilöt (esim. hallituksen jäsenet)
 • tilinpäätöstiedot
 • yhtiöjärjestykset
 • rekisteröintitodistukset
 • konkurssitiedot.

Rekisterin omistaa ja sitä hallinnoi Ruotsin yhtiövirasto.

Onko Ruotsin kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Ruotsin kaupparekisterissä olevat tiedot saa maksutta käyttöön soittamalla yhtiövirastoon. Pyynnöstä toimitettavista kirjallisista tiedoista peritään yleensä maksu.

Internetin hakukoneen kautta voi saada maksutta yrityksen nimeä, yritystunnusta ja yritysmuotoa koskevat tiedot. Seuraavia lisäpalveluja tarjotaan vain rekisteröityneille ja maksaville käyttäjille:

 • yrityksen vastuuhenkilöt (esim. hallituksen jäsenet)
 • tilinpäätöstiedot
 • yhtiöjärjestykset
 • rekisteröintitodistukset
 • konkurssia ja maksukyvyttömyyttä koskevat tarkemmat lisätiedot.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Ruotsalaisten osakeyhtiöiden tiedot ovat julkisia julkisuusdirektiivin 2009/101/EY 2 artiklan mukaisesti.

Tiedot uusista ruotsalaisista osakeyhtiöistä ja osakeyhtiöitä koskevista muutoksista rekisteröidään yhtiövirastossa.

Julkisuusdirektiivin 2009/101/EY 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietyt yrityksiä koskevat tiedot ja asiakirjat julkistetaan aina. Samat asiakirjat ja tiedot on 3 a artiklan 2 kohdan mukaan julkaistava myös Euroopan oikeusportaalissa.

Ruotsin osalta rekisteröidyistä tiedoista ilmoitetaan Ruotsin virallisessa lehdessä (Post- och Inrikes Tidningar).

Lisätietoja ruotsalaisista yrityksistä on yhtiöviraston verkkosivuilla http://bolagsverket.se/ol/other/finska-1.3940.

Yhtiöviraston sivuilta http://bolagsverket.se/ol/other/finska-1.3940 löytyy myös Ruotsin virallinen lehti Post- och Inrikes Tidningar.

Hakujen tekeminen Ruotsin kaupparekisterissä

Rekisterissä olevien tietojen saamiseksi kuka tahansa voi ottaa yhteyttä yhtiövirastoon postitse, sähköpostilla tai soittamalla.

Hakuja voi tehdä hakukoneella yrityksen nimen ja yritystunnuksen perusteella. Seuraavat tiedot ovat vain rekisteröityneiden ja maksavien käyttäjien saatavilla:

 • yrityksen vastuuhenkilöt (esim. hallituksen jäsenet)
 • tilinpäätöstiedot
 • yhtiöjärjestykset
 • rekisteröintitodistukset
 • konkurssia ja maksukyvyttömyyttä koskevat tarkemmat lisätiedot.

Ruotsin kaupparekisterin historiaa

Rekisteriin on tallennettu tietoja vuodesta 1897 alkaen. Tietoja on niiden tyypin mukaan digitoitu vuodesta 1982 lähtien. Kaikki rekisteriin tulevat tiedot on vuodesta 2002 lähtien siirretty digitaaliseen muotoon.

Hyödyllisiä linkkejä

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR)

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.