Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Austrija

U ovom dijelu daje se pregled registra trgovačkih društava u Austriji.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje informacije sadržava registar austrijskih trgovačkih društava?

Registar trgovačkih društava (Firmenbuch, poznat i kao „glavni registar” (Hauptbuch)) sadržava podatke o svim upisanim trgovačkim društvima u Austriji (vidjeti članak 2. Zakona o registru trgovačkih društava (Firmenbuchgesetz – FBG). Isprave na kojima se temelje unosi pohranjuju se u elektroničkoj zbirci isprava koju vodi Ministarstvo pravosuđa (zbirka isprava (Urkundensammlung)). Podaci o trgovačkim društvima i zbirka isprava javno su dostupni na internetu, no za pristup se naplaćuje naknada.

Austrijska tijela mogu pregledavati podatke o trgovačkom društvu i na portalu Saveznog računalnog centra (Bundesrechenzentrum – BRZ). Članice EU-a mogu pristupiti podacima putem Europskog poslovnog registra (EBR).

Je li pristup registru austrijskih trgovačkih društava besplatan?

Za pristup registru austrijskih trgovačkih društava naplaćuje se naknada.

Pretraživanje registra austrijskih trgovačkih društava

Svaki građanin ima pravo na uvid u bazu podataka registra trgovačkih društava kako bi dobio informacije o unosima u registar.

Preslika postojećih podataka može se dobiti unosom matičnog broja trgovačkog društva (Firmenbuchnummer). Na zahtjev je moguć uvid i u izbrisane podatke (samo za elektronički dostupne podatke). Upiti se mogu odnositi i na podatke koji su nedavno uneseni, izmijenjeni ili izbrisani.

Javni pristup bazi podataka registra trgovačkih društava osiguravaju društva poznata kao „društva za poravnanje” (Verrechnungsstellen) koje je Ministarstvo pravosuđa ovlastilo za rješavanje upita. Ona uz naplatu nude usluge kao što je odgovaranje na upite u vezi s registrom trgovačkih društava ili izdavanje ovjerenih kopija unosa u registar koje su jednakovrijedne službenim potvrdama.

Međutim, javnu ispravu kojom se potvrđuje status društva u registru trgovačkih društava namijenjenu podnošenju javnom tijelu može izdati isključivo pokrajinski sud (Landesgericht) (odjel za trgovački registar (Firmenbuchabteilung)).

Koliko su pouzdane isprave u registru?

Prema članku 3.a Direktive 2009/101/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2012/17/EU, države članice dužne su pojasniti odredbe nacionalnih propisa u skladu s kojima se treće strane mogu pozvati na podatke i sve vrste dokumenata iz članka 2. (npr. ovlasti zastupanja tijela, statuti). U ovom informativnom obrascu predstavlja se pravna situacija u Austriji.

U skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ u Austriji su pojedinosti i isprave u vezi s dioničkim društvima (AktiengesellschaftenAG) i društvima s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) dostupne u registru trgovačkih društava, na temelju Zakonika o trgovačkim društvima (UnternehmensgesetzbuchUGB) i Zakona o registru trgovačkih društava (FirmenbuchgesetzFBG). Sudovi vode registar trgovačkih društava u elektroničkom obliku. Sastoji se od glavnog registra, u koji se unose i iz kojeg se brišu pravne činjenice (npr. ovlasti tijela za zastupanje) i zbirke isprava koja sadržava relevantne isprave (npr. statute).

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Zakonika o trgovačkim društvima unosi u registar trgovačkih društava moraju se dostaviti u bazu podataka o službenim objavama (Ediktsdatei, koja je besplatno dostupna na internetu) te u službenom dodatku uz Wiener Zeitung. Smatra se da je objava izvršena u trenutku kad su relevantni podaci uneseni u bazu podataka o službenim objavama.

Učinci upisa u trgovački registar u odnosu na treće strane uređeni su člankom 15. Zakonika o trgovačkim društvima, kojim je utvrđeno da se trgovačko društvo protiv treće strane ne može pozivati na činjenicu koja je trebala biti upisana u registar trgovačkih društava, a nije upisana, osim ako je treća strana već znala za tu činjenicu (stavak 1.). Nakon što je činjenica upisana, treća je strana mora prihvatiti kao obvezujuću. To se, međutim, ne primjenjuje na pravne radnje pokrenute u roku od 15 dana od objave, ako treća strana može dokazati da nije bila upoznata s tom činjenicom niti je morala biti upoznata (stavak 2.). Trgovačko društvo mora prihvatiti i netočne upise kao obvezujuće u odnosu na treću stranu u poslovnim transakcijama ako je sȃmo unijelo netočan upis ili ako nije izbrisalo upis za koji je znalo ili je trebalo znati da je netočan. Međutim, trgovačko društvo ne mora prihvatiti netočan upis kao obvezujući ako može dokazati da je treća strana postupala ne oslanjajući se na upis ili da je bila svjesna njegove netočnosti ili da je nije bila svjesna zbog grube nepažnje (stavak 3.).

Uvijek je obvezujuća ona verzija statuta dioničkog društva ili ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću koja je unesena u registar trgovačkih društava jer promjena tih isprava nema pravnog učinka prije nego što se unese u registar (članak 148. stavak 3. Zakona o dioničkim društvima (AktiengesetzAktG), članak 49. stavak 2. Zakona o društvima s ograničenom odgovornošću (GmbH-GesetzGmbHG)).

Povijest austrijskog registra trgovačkih društava

Upisi u austrijski registar trgovačkih društava izvorno su bili pohranjeni na papiru. Nakon što je registar automatiziran 1991., podaci u papirnatom obliku prebačeni su u elektroničku bazu podataka. Od tada su svi podaci, aktualni i povijesni, dostupni u elektroničkom obliku.

Relevantne poveznice

Europski poslovni registar

Opće informacije o austrijskom registru trgovačkih društava

Baza pravnih obavijesti austrijskog pravosuđa

Cjeloviti tekst Zakonika o trgovačkim društvima

Cjeloviti tekst Zakona o trgovačkim registrima

Cjeloviti tekst Zakona o dioničkim društvima

Cjeloviti tekst Zakona o društvima s ograničenom odgovornošću

Posljednji put ažurirano: 21/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.