Poslovni registri u zemljama EU-a

Belgija

U ovom se odjeljku daje pregled belgijskog registra poslovnih subjekata.

Sadržaj omogućio
Belgija

Što nudi belgijski registar poslovnih subjekata?

Belgijski registar poslovnih subjekata, Banque carrefour des Entreprises (BCE) vodi služba Saveznog ministarstva gospodarstva. Registar je izrađen kako bi se pojednostavnili upravni postupci i omogućila jedinstvena identifikacija poduzeća. Baza podataka BCE-a obuhvaća sva poduzeća jer je obveza upisa u registar poslovnih subjekata propisana zakonom. U njoj su navedene i poslovne jedinice, odnosno adrese na kojima ili s kojih poduzeće obavlja svoju djelatnost. Isto tako, BCE sadržava poveznice na druge baze podataka. Njome nisu obuhvaćena samo poduzeća, nego i druge pravne osobe. Tom su bazom podataka obuhvaćeni i trgovci pojedinci, javna tijela te, u određenim slučajevima, strana poduzeća.

Je li pristup belgijskom registru poslovnih subjekata besplatan?

Svatko može besplatno pristupiti javnim podacima o poduzećima na internetskoj stranici Public Search.

S pomoću tražilice moguće je pretraživati poduzeća ili poslovne jedinice prema različitim kriterijima pretraživanja. Besplatno je dostupna i datoteka Open Data, kojom se može koristiti svaka zainteresirana osoba, pod uvjetom da se registrira. Ponuđena je i internetska usluga Public search, s pomoću koje korisnik može integrirati velik dio javnih podataka u svoje aplikacije. Međutim, ta se usluga plaća.

Kako pretraživati belgijski registar poslovnih subjekata?

S pomoću funkcije Public search moguće je pretraživati podatke o svim poduzećima, bez obzira na to jesu li aktivna ili ne i je li riječ o pravnim osobama ili trgovcima pojedincima te o njihovim poslovnim jedinicama.

Koje podatke možete pronaći?

Podaci o poduzećima:

 1. matični broj poduzeća;
 2. bonitet;
 3. pravni položaj;
 4. datum osnivanja;
 5. naziv;
 6. adresa registriranog sjedišta;
 7. broj telefona;
 8. telefaks;
 9. adresa e-pošte;
 10. internetska stranica;
 11. pravni oblik;
 12. broj poslovnih jedinica;
 13. djelatnosti;
 14. stručne vještine i osnovno poznavanje upravljanja potkrijepljeni dokazima;
 15. odlike;
 16. odobrenja;
 17. aktivnosti poduzeća u svrhe PDV-a i socijalnog osiguranja;
 18. financijski podaci;
 19. povezanost s drugim poduzećima;
 20. vanjske poveznice (belgijski službeni list Moniteur belge,
  Belgijska narodna banka
  i Registar poslodavaca koji vodi Državni ured za socijalnu sigurnost (ONSS).

Podaci o poslovnim jedinicama:

 1. matični broj poduzeća;
 2. bonitet;
 3. matični broj poslovne jedinice;
 4. datum osnivanja;
 5. naziv poslovne jedinice;
 6. adresa;
 7. broj telefona;
 8. telefaks;
 9. adresa e-pošte;
 10. internetska stranica;
 11. odobrenja;
 12. aktivnosti u svrhe socijalnog osiguranja te komercijalne i nekomercijalne aktivnosti.

Koliko su pouzdani podaci koji se nalaze u registru?

Poduzeća moraju objaviti određene podatke i dokumente. Time se posebno nastoji osigurati pouzdanost tih podataka u poslovanju s trećim stranama. U Belgiji takvi podaci moraju biti objavljeni u službenom listu, dok godišnje financijske izvještaje objavljuje Središnji ured za bilancu stanja Belgijske narodne banke. U članku 76. Zakona o trgovačkim društvima utvrđuju se pravila kojima se određuje pouzdanost podataka i dokumenata nakon njihova objavljivanja.

Člankom 76. Zakona o trgovačkim društvima propisano je da dokumenti i podaci koji se moraju objaviti proizvode učinke prema trećim stranama samo od datuma na koji su objavljeni u obliku sažetka ili navedeni u prilozima belgijskom službenom listu, osim ako poduzeće može dokazati da su ti dokumenti i podaci već bili poznati trećim stranama.

Međutim, treće se strane mogu pouzdati u dokumente koji nisu objavljeni.

Provedu li se transakcije prije 16. dana nakon datuma objave, ti dokumenti ne proizvode učinke prema trećim stranama ako one mogu dokazati da za njih nikako nisu mogle znati.

U slučaju nepodudarnosti teksta koji je dostavljen za objavu i teksta koji je objavljen u prilozima belgijskom službenom listu, potonji ne proizvodi učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu na njega pozvati, osim ako poduzeće može dokazati da im je bio poznat tekst koji je dostavljen za objavu.

U slučaju nepodudarnosti dokumenata koji se moraju dostaviti na jednom od službenih jezika zemlje i prijevoda na jedan službeni jezik Europske unije ili više njih čija dostava nije obvezna, prijevodi koji su svojevoljno objavljeni ne proizvode učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pouzdati u te svojevoljno objavljene prijevode, osim ako poduzeće može dokazati da su znale za verzije iz članka 67. stavka 1. podstavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koji se odnosi na ovjerene primjerke vjerodostojnih isprava, umnožene primjerke ili izvornike isprava s potpisom privatnih osoba i sažetke (u elektroničkom ili drugom obliku) koji se moraju dostaviti u urudžbeni zapisnik Trgovačkog suda.

Među podacima o poduzećima koji su dostupni na stranici Public Search nalaze se izravne poveznice s pomoću kojih je moguće pristupiti objavi u belgijskom službenom listu i Središnjem uredu za bilancu stanja Belgijske narodne banke.

Način pretraživanja

Ova vas poveznica vodi na stranicu Public Search.

Četiri su mogućnosti pretraživanja, svaka u zasebnoj kartici:

 • pretraga po broju (ako vam je poznat matični broj poduzeća ili poslovne jedinice),
 • pretraga po nazivu,
 • pretraga po adresi,
 • pretraga po djelatnosti.

Internetska je stranica dostupna na četiri jezika: njemačkom, engleskom, francuskom i nizozemskom.

Opće informacije o bazi podataka BCE-a pronaći ćete na internetskoj stranici Saveznog ministarstva gospodarstva (u odjeljku Entreprises et Indépendants pod naslovom Banque carrefour des Entreprises).

Ostale poveznice

Europski poslovni registar, Savezno ministarstvo pravosuđa, Savezno ministarstvo gospodarstva, malih i srednjih poduzetnika, samozaposlenih te energetike

Posljednji put ažurirano: 18/01/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.