Poslovni registri u zemljama EU-a

Danska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra Danske.

Sadržaj omogućio
Danska

Danski ured za gospodarstvo (Erhvervsstyrelsen)

Povijest poslovnog registra Danske

Danski Ured za gospodarstvo osnovan je 1. siječnja 2012.

Ima oko 500 zaposlenika. Zadužen je za raznovrsne zadaće s ciljem da poslovanje u Danskoj učini privlačnijim. Ured za gospodarstvo djeluje na brojnim područjima, od planiranja zakona i ruralnog razvoja do digitalizacije, učinkovitog nadzora i praćenja fondova, društava, borbe protiv pranja novca, računovodstva, revizije, izvoza i kontrola EU-a. Odgovoran je za središnji poslovni registar (CVR), glavni državni registar za informacije o svim danskim društvima.

Danski Ured za gospodarstvo dio je danskog Ministarstva gospodarstva i rasta (Erhvervsministeriet).

Koje usluge nudi poslovni registar Danske?

Na stranici erhvervsstyrelsen.dk možete pronaći informacije o svim područjima rada Ureda, među ostalim, stranice poslovnog registra Danske.

CVR.dk je središnja točka na portalu Virk za informacije i podatke o svim poslovnim subjektima u Danskoj. Bez obzira na vrstu poslovne aktivnosti, na raspolaganju su informacije o poslovnom subjektu (pravnoj osobi) i njegovim proizvodnim jedinicama. Registar pruža i informacije o osnivačima, vlasnicima i rukovoditeljima.


Za određene vrste poslovnih subjekata (osobito za javna društva s ograničenom odgovornošću i privatna društva s ograničenom odgovornošću) dostupno je više informacija: financijski izvještaji, podaci i izvadci o poslovnim subjektima i članovima uprave.

Koje informacije sadrži središnji poslovni registar;

 • registracijski broj društva (CVR)
 • tvrtka društva i adresa
 • datum osnivanja i, prema potrebi, zatvaranja društva
 • vrsta poslovne djelatnosti
 • napomena o zaštiti od oglašavanja, prema potrebi
 • informacije o kreditnoj zaduženosti
 • sektor ili podsektori, prema potrebi
 • podaci za kontakt, prema potrebi
 • broj zaposlenika, prema potrebi
 • punopravni partneri, osnivači, vlasnici i rukovoditelji
  • tvrtka društva i adresa
  • registracijski broj (CPR ili CVR) (CPR brojevi ne mogu se davati privatnim pojedincima)
 • povezane proizvodne jedinice
  • broj proizvodnih jedinica
  • tvrtka društva i adresa
  • datum osnivanja i, prema potrebi, zatvaranja društva
  • napomena o zaštiti od oglašavanja, prema potrebi
  • sektor ili podsektori, prema potrebi
  • podaci za kontakt, prema potrebi
  • broj zaposlenika, prema potrebi

Kako mogu pretraživati poslovni registar Danske?

Na stranici CVR.dk na portalu Virkn možete pretraživati podatke o pojedinačnim društvima koristeći se nizom parametara, kao što su tvrtka društva, ime osobe, registracijski broj društva, broj proizvodnih jedinica, adresa društva, proizvodna jedinica ili osoba. Dostupni su osnovni podaci o svim društvima registriranima u središnjem poslovnom registru.

Na stranici „Sådan søger du” pod podacima CVR možete pronaći pomoć pri pretraživanju informacija o društvima u središnjem poslovnom registru.

Niz rješenja dostupno je za veće količine podataka iz središnjeg poslovnog registra, kao što je of data from the Central Business Register, such pristup „od sustava do sustava” i „CVR usluge na webu”. Dodatne informacije: Klikni ovdje.

Je li pristup poslovnom registru Danske besplatan?

Dokumenti i usluge središnjeg poslovnog registra za koje nije potrebna ručna obrada dostupne su besplatno. To su sljedeći dokumenti i usluge:

 • razni prikazi
 • financijski izvještaji
 • pristup „od sustava do sustava” i „CVR usluge na webu”

Za niz dokumenata potrebna je ručna obrada i oni se stoga naplaćuju. Međutim, za njih se ne naplaćuje PDV:

 • dodatni potpis: 120 DKK
 • starija financijska izvješća na mikrofilmu ili iz udaljenih arhiva: 300 DKK
 • potvrda o registraciji: 300 DKK
 • potvrda o promjeni tvrtke društva: 500 DKK
 • plan spajanja: 150 DKK
 • zapisnik s godišnje generalne skupštine: 150 DKK
 • dokumenti o kapitalu: 150 DKK
 • kopija obrasca za registraciju: 150 DKK
 • izjava uprave: 150 DKK
 • izvješće o naknadnim stjecanjima: 150 DKK
 • izvješće o samofinanciranju: 150 DKK
 • plan podjele: 150 DKK
 • statut društva: 150 DKK

Navedene cijene vrijede od 5. prosinca 2014.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Članak 14. Zakona o trgovačkim društvima prenosi članak  3. Prve direktive o pravu trgovačkih društava u dansko pravo trgovačkih društava i govori o pouzdanosti evidencija. U članku 14. Zakona o trgovačkim društvima navodi se sljedeće:

„Smatra se da su informacije objavljene u IT sustavu danskog Ureda za gospodarstvo date na znanje trećih osoba. Točka 1. Međutim, ovo se ne odnosi na transakcije provedene u razdoblju od 16 dana od njihova objavljivanja, uz uvjet da se dokaže da treća osoba nije mogla znati za okolnosti koje su objavljene.

Sve dok nisu objavljene u IT sustavu danskog Ureda za gospodarstvo, okolnosti koje treba upisati i objaviti ne mogu se upotrebljavati protiv trećih osoba, osim ako se dokaže da su treće osobe znale za njih. Činjenica da okolnosti te vrste još uvijek nisu objavljene ne sprečava treću osobu da postupa na temelju tih okolnosti.”

Odgovornost za točnost evidencije

Osoba koja dostavlja podatke odgovorna je za njihovu točnost (vidjeti članak 8. Propisa o obavješćivanju (anmeldelsesbekendtgørelsen) i članak 15. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima). Osoba koja dostavlja podatke snosi kaznenu odgovornost za zakonitost izjava i točnost dostavljenih podataka.

Danski Ured za gospodarstvo ne provjerava točnost dostavljenih podataka već ih samo upisuje, bez obzira na to radi li se o ručnom upisu ili upisu putem stranice virk.dk.

Danski Ured za gospodarstvo može odgovarati za štetu nastalu zbog upotrebe dostavljenih podataka ili dokumenata koji su netočni zbog pogreške u njihovoj obradi.

Druge poveznice

Danski Ured za gospodarstvo

Središnji poslovni registar

Dansko Ministarstvo gospodarstva i rasta

Europski poslovni registar (EBR)

Posljednji put ažurirano: 28/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.