Poslovni registri u zemljama EU-a

Finska

Ovaj odjeljak sadržava pregled finskog registra trgovačkih društava.

Sadržaj omogućio
Finska

Što nudi finski registar trgovačkih društava?

Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) vlasnik je registra trgovačkih društava i upravlja njime.

Finski registar trgovačkih društava javni je registar koji sadržava informacije o poslovnim subjektima (poduzećima). U pravilu sva poduzeća moraju biti upisana u registar. Poduzeća moraju prijaviti i sve promjene podataka u registru. Većina poduzeća mora u registar dostavljati svoje godišnje financijske izvještaje. Svake godine izvršava se upis:

 • oko 40 000 novih poduzeća
 • oko 145 000 promjena upisanih podataka o trgovačkim društvima
 • oko 230 000 godišnjih financijskih izvještaja.

Registar trgovačkih društava dijeli postupak dostavljanja obavijesti i službu za podatke s Poreznom upravom. Služba za poslovne informacije (BIS) besplatna je podatkovna služba koju zajednički osiguravaju NBPR i Porezna uprava, a održava je NBPR. Ona sadržava podatke za kontakt i identifikacijske podatke o poduzećima, na primjer:

 • tvrtku trgovačkog društva i druga imena društva
 • poslovni identifikacijski broj, oblik trgovačkog društva i sjedište
 • adresu i ostale podatke za kontakt
 • glavnu djelatnost
 • registre Porezne uprave i NBPR-a u koje je poduzeće upisano
 • podatke o privremenom prekidu ili prestanku poslovanja, stečaju, likvidaciji ili postupcima restrukturiranja.

Europska mreža poslovnih registara (EBR) služba je za informiranje zemalja članica Europskog udruženja poslovnih registara (EBRA) koja pruža službene i pouzdane podatke izravno iz nacionalnih registara trgovačkih društava svake zemlje.

Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS) sustav je povezivanja trgovačkih registara država članica EU-a, Islanda, Lihtenštajna i Norveške. U njemu se mogu pretraživati podaci o trgovačkim društvima upisanima u nacionalne registre predmetnih zemalja.

Je li pristup finskom registru trgovačkih društava besplatan?

Osnovni podaci dostupni su besplatno, a za druge podatke poput odgovorne osobe, djelatnosti upisane u trgovački registar i podataka o kapitalu, naplaćuje se naknada.

Osnovni podaci su:

 • tvrtka društva
 • poslovni identifikacijski broj
 • sjedište
 • oblik društva
 • jezik društva (finski ili švedski)
 • datum upisa
 • posljednji datum upisa
 • status društva
 • ima li društvo hipoteku
 • podaci za kontakt.

Kako pretraživati finski registar trgovačkih društava?

Podaci o trgovcima unose se u registar trgovačkih društava na temelju obavijesti i priopćenja koje zaprima nadležno tijelo za upis u registar. Registar sadržava informacije koje su dostavili sami trgovci ili sudovi i druga nadležna tijela.

U skladu s člankom 21.a Zakona o registru trgovačkih društava (129/1979), Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) može ažurirati svoju evidenciju i, s pomoću finskog sustava za podatke o stanovništvu, provjeriti osobne podatke koje su stranke navele u svojim obavijestima i njihovim prilozima.

U skladu s člankom 21. Zakona o zabrani poslovanja, Centar pravnog registra u Finskoj dostavlja registru trgovačkih društava podatke o zabranama poslovanja koje su na snazi te kada one počinju i završavaju. Ti se podaci zatim ažuriraju u registru trgovačkih društava.

Sadržaj registra trgovačkih društava propisan je finskim zakonom. U finskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na registar trgovačkih društava, vrste trgovačkih društava i poslovne djelatnosti općenito je definirano koji se podaci unose za različite vrste trgovačkih društava. (Vidjeti, na primjer, Zakon o registru trgovačkih društavaZakon o društvima s ograničenom odgovornošćuZakon o partnerstvima).

U načelu se unose najmanje sljedeći podaci za svaku vrstu trgovačkog društva:

 • tvrtka društva
 • sjedište ili općina u kojoj se nalazi uprava trgovačkog društva
 • djelatnosti
 • odgovorna osoba / odgovorne osobe
 • adresa društva.

Kada se izvrši upis u registar trgovačkih društava, to se istovremeno objavljuje s pomoću usluge elektroničkog informiranja. To je javna i besplatna usluga koja sadržava, osim objavljenih upisa, osnovne podatke o poduzeću. S pomoću te usluge možete provjeriti je li poduzeće, primjerice, podnijelo zahtjev za upis nove uprave ili saznati koja su nova društva upisana u određenom vremenskom razdoblju.

Ta usluga omogućuje vam da tražite informacije o bilo kojem trgovačkom društvu na temelju njegova poslovnog identifikacijskog broja. Identifikacijski broj može se, prema potrebi, provjeriti u Sustavu za poslovne informacije. Kao pojam za pretraživanje može se upotrebljavati i određeni datum ili vremenski raspon. Možete također suziti pretraživanje prema vrsti upisa ili prema općini ili pokrajini. Rezultat pretraživanja sadržava osnovne podatke o trgovačkom društvu, odnosno tvrtku društva, poslovni identifikacijski broj i sjedište. Objavljeni upis sadržava, primjerice, vrstu upisa i naslove unesenih podataka.

U registar se unose i drugi podaci ovisno o vrsti trgovačkog društva. Izvaci iz registra društava iste vrste mogu se znatno razlikovati. Neka društva s ograničenom odgovornošću iskorištavaju sve mogućnosti iz Zakona o trgovačkim društvima. Odlučuju izdati prava na udjele i druga posebna prava ili se spojiti te potom dostavljaju te podatke za upis u registar. S druge strane, druga trgovačka društva odluče se dostaviti samo osnovne podatke koji su obvezni za upis u registar. U izvacima iz registra navedene su i izmjene zakona. Na primjer, upisi društava s ograničenom odgovornošću u registar mogu biti vrlo različiti, ovisno o tome temelji li se podatak koji se unosi na odluci donesenoj u skladu s novim Zakonom o društvima s ograničenom odgovornošću koji je na snazi od 1. rujna 2006. ili na odluci donesenoj u skladu s prethodnom verzijom akta.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

U Zakonu o registru trgovačkih društava utvrđene su odredbe o podacima koji se upisuju u registar i o njihovoj objavi. Zakonom se svima daje pravo na pristup podacima, izvacima i potvrdama iz registra trgovačkih društava. Treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može se osloniti na pouzdanost podataka u registru.

U skladu s člankom 1.a Zakona svi podaci upisani u registar javni su te podacima, izvacima i potvrdama unesenima u registar trgovačkih društava može pristupiti bilo tko. Podaci se mogu pružati i u elektroničkom obliku. Jedine su iznimke osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba i kućna adresa fizičkih osoba koje žive u inozemstvu. Ti se podaci ne objavljuju. Podaci o zadnjim znamenkama identifikacijskog broja fizičkih osoba i kućnoj adresi fizičkih osoba koje žive u inozemstvu pružaju se samo ako je njihovo otkrivanje u skladu sa zahtjevima postupaka odobravanja iz članka 16. stavka 3. Zakona o transparentnosti aktivnosti Vlade. U protivnom se navodi država boravišta umjesto kućne adrese.

U članku 26. Zakona o registru trgovačkih društava predviđeno je da se treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može pozvati na podatke koji su uneseni u registar i objavljeni u njemu. Podaci se objavljuju u elektroničkom obliku odmah nakon upisa u registar. Publikacije se mogu besplatno dobiti od službe za informiranje Registra trgovačkih društava.

Povijest finskog registra trgovačkih društava

U registru se prikupljaju informacije od 1896.

Poveznice

Finski ured za patente i registraciju

Finski registar trgovačkih društava

Sustav za poslovne informacije

Europsko udruženje poslovnih registara (EBRA)

Europski poslovni registar (EBR)

Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS)

Finski Zakon o registru trgovačkih društava

Zakon o partnerstvima

Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću

Posljednji put ažurirano: 19/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.