Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Francuska

Na ovoj stranici nalaze se informacije o mogućnostima pretraživanja poslovnih registara u Francuskoj.

Sadržaj omogućio
Francuska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje usluge nude francuski poslovni registri?

Za lokalne registre poslovanja i trgovačkih društava (registres du commerce et des sociétés – RCS) zaduženi su tajnici trgovačkih sudovia i građanskih sudova s nadležnošću u trgovačkim stvarima (okružni sudovi u departmanima Donja Rajna, Gornja Rajna i Moselle te miješani trgovački sudovi u prekomorskim pokrajinama i departmanima). Informacije u tim registrima provjeravaju se. Tajnici suda dužni su provjeravati jesu li izjave u skladu sa zakonima i propisima, odgovaraju li pratećim dokumentima i dokumentima podnesenima u prilogu, jesu li pod nadzorom predsjednika ili suca određenog za tu svrhu koji su nadležni za sve sporove između poreznog obveznika i tajnika suda te, u slučaju zahtjeva za izmjenom ili brisanjem, jesu li u skladu sa stanjem spisa.

Izvadak iz registra (Kbis) koji izdaju tajnici suda u punom je smislu riječi „osobna iskaznica” u kojoj je prikazan status poslovanja subjekta upisanog u RCS. Taj dokument sadržava sve podatke koje su društva dužna prijaviti. Po potrebi sadržava i napomene tajnika zaduženog za predmetni registar. Izvadak Kbis potvrđuje pravni status poslovnog subjekta te sadržava provjerene informacije. Riječ je o službenom dokumentu kojim se dokazuju identitet i adresa registrirane osobe (fizičke ili pravne osobe), njezine djelatnosti, rukovodstvo, upravna i nadzorna tijela, kao i to vodi li se protiv tog subjekta neki skupni postupak. Službeni dokument koji je izdao i potpisao tajnik suda smatra se vjerodostojnim, osim ako se dokaže da je neki podatak koji je društvo dostavilo RCS-u lažan.

Za nacionalni registar poslovanja i trgovačkih društava (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) nadležan je Nacionalni zavod za intelektualno vlasništvo (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) koji prikuplja dokumente istovrijedne izvornicima iz registara poslovanja i trgovačkih društava koje vode tajništva nadležnih sudova. Zavod je odgovoran za širenje i stavljanje javnosti na raspolaganje besplatne tehničke, poslovne i financijske podatke pohranjene u RNCS-u za upotrebu u drugim kontekstima.

Ti registri sadržavaju sve podatke o trgovcima i trgovačkim društvima. Omogućuju pristup unesenim podacima i dokumentima u registrima poslovanja i trgovačkih društava.

Stranice Infogreffe središnja su točka za pretraživanje informacija iz obrtnog registra te, među ostalim, omogućuju obavljanje određenih radnji putem interneta (upisi, izmjene, brisanje i podnošenje godišnjih financijskih izvještaja). Informacije su dostupne na francuskom i engleskom jeziku.

Internetske stranice Zavoda omogućuju pristup u obliku otvorenih podataka evidencijama upisa, izmjena i brisanja te godišnjim financijskim izvještajima.

Službeni list građanskih i trgovačkih obavijesti (BODACC)

BODACC objavljuje dokumente upisane u RCS, od osnivanja do brisanja društva, osobito prodaja i prenošenje, kolektivni postupci i podnošenje financijskih izvještaja. Oni se šalju BODACC-u i pritom zainteresirane stranke ne moraju poduzimati posebne radnje. Za njihove je objave zadužen tajnik suda koji ih prima.

Objave u BODACC-u, koje omogućuje najširu moguću distribuciju informacija o upisima u RCS, u nadležnosti su Direkcije za pravne i upravne informacije.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Korisnici stranica Infogreffe mogu besplatno doći do određenih informacija o registriranim poslovnim subjektima, no do većine informacija u bazi podataka može se doći samo plaćanjem naknade.

Zavod besplatno distribuira podatke iz RNCS-a putem pošte ili internetske trgovine na njegovim stranicama. Međutim, za daljnju uporabu podataka potrebna je licenca.

Od 1. srpnja 2015. BODACC se objavljuje samo u elektroničkom izdanju. Sadržaj stranica (objave u BODACC-u) besplatan je od srpnja 2011.

U lipnju 2016. uspostavljen je novi portal koji omogućuje elektronički pristup: «portal za pravne obavijesti o trgovačkim društvima». Korisnicima preko jedinstvenog sučelja omogućuje pristup objavama i pravnim informacijama koje se objavljuju na trima stranicama:https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Kako pretraživati francuski poslovni registar?

Na stranicama Infogreffe poslovni subjekti pretražuju se po:

  • imenu poslovnog subjekta,
  • imenu direktora i upravitelja,
  • gradu ili departmanu u kojem ima sjedište ili poslovne jedinice,
  • broju SIREN (identifikacijski sustav poslovnog registra – Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
  • matičnom broju u registru poslovanja i trgovačkih društava.

Stranice BODACC-a omogućuju pretraživanje obavijesti o poduzećima po njihovu broju SIREN ili nazivu društva.

Korisne poveznice

Europski poslovni registar (European Business Register)

Infogreffe

Zavod

CNGTC

BODACC

PPLE

Posljednji put ažurirano: 01/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.