Poslovni registri u zemljama EU-a

Francuska

Na ovoj stranici nalaze se informacije o mogućnostima pretraživanja poslovnih registara u Francuskoj.

Sadržaj omogućio
Francuska

Koje usluge nude francuski poslovni registri?

Za lokalne registre poslovanja i trgovačkih društava (registres du commerce et des sociétés – RCS) zaduženi su tajnici trgovačkih sudova u matičnoj Francuskoj i mješovitih trgovačkih sudova (u departmanima i prekomorskim pokrajinama) te tajnici sudova s nadležnošću u trgovačkim stvarima u departmanima Donja Rajna, Gornja Rajna i Moselle. Izjave o upisu, izmjene te brisanje trgovačkih društava iz registra kontroliraju tajnici suda koji provjeravaju jesu li podaci u skladu sa zakonima i propisima te odgovaraju li pratećim dokumentima i dokumentima podnesenima u prilogu. Te formalne i sadržajne kontrole provode se uz nadzor predsjednika ili suca određenog za tu svrhu koji su nadležni za sve sporove između poreznog obveznika i tajnika suda.

Izvadak iz poslovnog registra (Kbis) u punom je smislu riječi „osobna iskaznica” subjekta koji sadrži sve podatke koje je subjekt dužan prijaviti. Izvadak iz registra treba jamčiti pravnu sigurnost poslovnih transakcija omogućujući svim zainteresiranim stranama uvid u pravnu strukturu subjekta te popis njegovih rukovoditelja, djelatnosti, mjestu sjedišta i načinu rada. Pokazuje i vodi li se protiv subjekta neki skupni postupak. Ta javna isprava koju izdaje i potpisuje tajnik suda smatra se vjerodostojnim, osim ako se dokaže da je neki podatak lažan.

Za nacionalni registar poslovanja i trgovačkih društava (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) nadležan je Nacionalni zavod za intelektualno vlasništvo (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) On sadržava informacije i dokumente koje su provjerili i odobrili tajnici te su upisani u registre poslovanja i trgovačkih društava koje vode tajništva nadležnih sudova. Zavod je odgovoran za širenje i stavljanje javnosti na raspolaganje besplatne tehničke, poslovne i financijske podatke pohranjene u RNCS-u za upotrebu u drugim kontekstima.

Internetske stranice Infogreffe platforma su za pristup podacima iz svih registara poslovanja i trgovačkih društava (u matičnoj Francuskoj, uključujući Alsace-Moselle te u departmanima i prekomorskim pokrajinama). Na stranicama Infogreffe.nc dostupne su pravne informacije o poduzećima iz Nove Kaledonije. Omogućuju i obavljanje radnji putem interneta (upisi, izmjene, brisanje i podnošenje godišnjih financijskih izvještaja). Informacije su dostupne na francuskom i engleskom jeziku.

Internetske stranice INPI-ja kojima se pristupa na portalu DATA INPI omogućuju pristup u obliku otvorenih podataka evidencijama upisa, izmjena i brisanja te godišnjim financijskim izvještajima.

Službeni list građanskih i trgovačkih obavijesti (BODACC)

BODACC objavljuje dokumente upisane u RCS, od osnivanja do brisanja društva, osobito one koji se odnose na prodaju i prenošenje, kolektivne postupke i podnošenje financijskih izvještaja. Oni se šalju BODACC-u i pritom zainteresirane stranke ne moraju poduzimati posebne radnje. Za njihove je objave zadužen tajnik suda koji ih prima.

Objave u BODACC-u, koje omogućuje najširu moguću distribuciju informacija o upisima u RCS, u nadležnosti su Direkcije za pravne i upravne informacije (Dila).

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Korisnici stranica Infogreffe mogu besplatno doći do određenih informacija o registriranim poslovnim subjektima. Međutim, za pribavljanje izvadaka iz RCS-a i priloženih dokumenata potrebno je platiti naknadu.

Zavod na portalu DATA INPI besplatno objavljuje podatke iz RNCS-a. Za daljnju uporabu podataka potrebna je licenca.

Od 1. srpnja 2015. BODACC se objavljuje samo u elektroničkom izdanju. Sadržaj stranica (objave u BODACC-u) besplatan je od srpnja 2011.

U lipnju 2016. uspostavljen je novi portal koji omogućuje elektronički pristup: «portal za pravne obavijesti o trgovačkim društvima». Korisnicima preko jedinstvenog sučelja omogućuje pristup objavama i pravnim informacijama koje se objavljuju na trima stranicama:https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Kako pretraživati francuski poslovni registar?

Na stranicama Infogreffe poslovni subjekti pretražuju se po:

  • imenu poslovnog subjekta,
  • imenu direktora i upravitelja,
  • gradu ili departmanu u kojem ima sjedište ili poslovne jedinice,
  • broju SIREN (identifikacijski sustav poslovnog registra – Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
  • matičnom broju u registru poslovanja i trgovačkih društava.

Na internetskim stranicama DATA INPI poduzeća se pretražuju po njihovu broju SIREN, nazivu društva, znaku, rukovoditelju, općini sjedišta poduzeća ili riječima iz opisa djelatnosti poduzeća.

Stranice BODACC-a omogućuju pretraživanje obavijesti o poduzećima po njihovu broju SIREN ili nazivu društva.

Korisne poveznice

Europski poslovni registar (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Posljednji put ažurirano: 22/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.