Poslovni registri u zemljama EU-a

Njemačka

U ovom odjeljku portala daje se pregled poslovnog registra Njemačke (Unternehmensregister).

Sadržaj omogućio
Njemačka

Što nudi poslovni registar Njemačke?

Portal njemačkog trgovačkog registra (Handelsregister) vodi Ministarstvo pravosuđa savezne države Sjeverne Rajne – Vestfalije u ime drugih njemačkih saveznih država (Länder). On omogućuje centralizirani pristup svim registrima poduzeća, zadruga i partnerstava saveznih država te objavama u vezi s tim registrima.

Na portalu trgovačkog registra dostupne su opće informacije na engleskom, francuskom, talijanskom, nizozemskom, poljskom, španjolskom i turskom, međutim informacije u samom registru uglavnom su na njemačkom jeziku.

Na internetskim stranicama njemačkog poslovnog registra dostupne su dodatne informacije o stečajevima, računovodstvena/financijska izvješća te informacije o tržištima kapitala. Ta je platforma prevedena na engleski, francuski, talijanski i španjolski jezik, iako su informacije u samom registru uglavnom na njemačkom jeziku (informacije o tržištima kapitala djelomično su dostupne na engleskom i drugim jezicima). Štoviše, njemački poslovni registar povezan je s portalom Trgovački registar, pa je moguće pretraživati podatke u oba registra.

Je li pristup njemačkom poslovnom registru besplatan?

Upis u njemački poslovni registar besplatan je. Pretraživanje pojedinačnih poduzeća i uvid u publikacije te podatke o vlasnicima poduzeća također su besplatni. Naplaćuje se svako dohvaćanje podataka povezanih s određenim registracijskim brojem (npr. trenutačna verzija, kronološki ispis, povijesni ispis ili hijerarhijska struktura dokumenata) i to 4,50 EUR (ispis), odnosno 1,50 EUR (hijerarhijska struktura dokumenata).

Pretraživanje njemačkog poslovnog registra

Ovisno o dostupnim informacijama na raspolaganju su vam dvije funkcije pretraživanja na portalu trgovačkog registra (uobičajeno pretraživanje i napredno pretraživanje). Funkcija pretraživanja dostupna je i na internetskim stranicama njemačkog poslovnog registra.

Koliko su dokumenti iz registra pouzdani?

U članku 15. njemačkog Zakona o trgovini (Handelsgesetzbuch) utvrđene su nacionalne odredbe prema kojima se treće strane mogu osloniti na dokumente i navode iz članka 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1.10.2009., str. 11.), u skladu s člankom 3. stavcima 5., 6. i 7. te Direktive.

U skladu s člankom 15.: poduzeće se može usprotiviti trećim strankama samo na temelju činjenica koje su prethodno navedene i objavljene ili onih činjenica koje su unaprijed bile poznate trećim stranama (članak 15. stavak 1. njemačkog Zakona o trgovini). Treća strana mora dopustiti primjenu tih činjenica koje su ispravno navedene i objavljene. To se ne odnosi na pravne radnje pokrenute u roku od 15 dana od objave, u mjeri u kojoj treća strana može dokazati da činjenica nije bila poznata niti je trebala biti poznata (članak 15. stavak 2. njemačkog Zakona o trgovini).

Ako je činjenica koja je trebala biti navedena nepravilno najavljena, treća strana može se oslanjati na najavljenu činjenicu u odnosu na stranku u čije je ime činjenica trebala biti navedena, osim ako je bila svjesna pogreške (članak 15. stavak 3. njemačkog Zakona o trgovini).

Povijest njemačkog poslovnog registra

Sve informacije o registraciji od 2007. dostupne su u elektroničkom obliku.

Ostale poveznice

Portal njemačkog trgovačkog registra

Napredno pretraživanje

Uobičajeno pretraživanje

Njemački poslovni registar

Europski poslovni registar

Posljednji put ažurirano: 10/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.