Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Njemačka

U ovom odjeljku portala daje se pregled poslovnog registra Njemačke (Unternehmensregister).

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Što nudi poslovni registar Njemačke?

Portal njemačkog trgovačkog registra (Handelsregister) vodi Ministarstvo pravosuđa savezne države Sjeverne Rajne – Vestfalije u ime drugih njemačkih saveznih država (Länder). On omogućuje centralizirani pristup svim registrima poduzeća, zadruga i partnerstava saveznih država te objavama u vezi s tim registrima.

Na portalu trgovačkog registra dostupne su opće informacije na engleskom, francuskom, talijanskom, nizozemskom, poljskom, španjolskom i turskom, međutim informacije u samom registru uglavnom su na njemačkom jeziku.

Na internetskim stranicama njemačkog poslovnog registra dostupne su dodatne informacije o stečajevima, računovodstvena/financijska izvješća te informacije o tržištima kapitala. Ta je platforma prevedena na engleski, francuski, talijanski i španjolski jezik, iako su informacije u samom registru uglavnom na njemačkom jeziku (informacije o tržištima kapitala djelomično su dostupne na engleskom i drugim jezicima). Štoviše, njemački poslovni registar povezan je s portalom Trgovački registar, pa je moguće pretraživati podatke u oba registra.

Je li pristup njemačkom poslovnom registru besplatan?

Upis u njemački poslovni registar besplatan je. Pretraživanje pojedinačnih poduzeća i uvid u publikacije te podatke o vlasnicima poduzeća također su besplatni. Naplaćuje se svako dohvaćanje podataka povezanih s određenim registracijskim brojem (npr. trenutačna verzija, kronološki ispis, povijesni ispis ili hijerarhijska struktura dokumenata) i to 4,50 EUR (ispis), odnosno 1,50 EUR (hijerarhijska struktura dokumenata).

Pretraživanje njemačkog poslovnog registra

Ovisno o dostupnim informacijama na raspolaganju su vam dvije funkcije pretraživanja na portalu trgovačkog registra (uobičajeno pretraživanje i napredno pretraživanje). Funkcija pretraživanja dostupna je i na internetskim stranicama njemačkog poslovnog registra.

Koliko su dokumenti iz registra pouzdani?

U članku 15. njemačkog Zakona o trgovini (Handelsgesetzbuch) utvrđene su nacionalne odredbe prema kojima se treće strane mogu osloniti na dokumente i navode iz članka 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1.10.2009., str. 11.), u skladu s člankom 3. stavcima 5., 6. i 7. te Direktive.

U skladu s člankom 15.: poduzeće se može usprotiviti trećim strankama samo na temelju činjenica koje su prethodno navedene i objavljene ili onih činjenica koje su unaprijed bile poznate trećim stranama (članak 15. stavak 1. njemačkog Zakona o trgovini). Treća strana mora dopustiti primjenu tih činjenica koje su ispravno navedene i objavljene. To se ne odnosi na pravne radnje pokrenute u roku od 15 dana od objave, u mjeri u kojoj treća strana može dokazati da činjenica nije bila poznata niti je trebala biti poznata (članak 15. stavak 2. njemačkog Zakona o trgovini).

Ako je činjenica koja je trebala biti navedena nepravilno najavljena, treća strana može se oslanjati na najavljenu činjenicu u odnosu na stranku u čije je ime činjenica trebala biti navedena, osim ako je bila svjesna pogreške (članak 15. stavak 3. njemačkog Zakona o trgovini).

Povijest njemačkog poslovnog registra

Sve informacije o registraciji od 2007. dostupne su u elektroničkom obliku.

Ostale poveznice

Portal njemačkog trgovačkog registra

Napredno pretraživanje

Uobičajeno pretraživanje

Njemački poslovni registar

Europski poslovni registar

Posljednji put ažurirano: 10/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.