Poslovni registri u zemljama EU-a

Mađarska

Ovaj odjeljak sadržava kratki pregled mađarskog poslovnog registra.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Koje usluge nudi mađarski poslovni registar?

Poslovni registar sadržava podatke o registriranim trgovačkim društvima i korporativne dokumente koji čine temelj za upis u registar. Podatke u poslovnom registru (o upisanim trgovačkim društvima) vode sudovi u svojstvu registarskih tijela. Podaci o društvima i korporativni dokumenti pohranjeni su u elektroničkom obliku. Podaci o društvima upisanima u mađarski registarski sud dostupni su besplatno na internetskim stranicama Službe za podatke o trgovačkim društvima i elektronički registar Ministarstva pravosuđa (Služba za podatke o trgovačkim društvima https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Dostupni su sljedeći podaci (važeći ili ne) koji su u trenutku vašeg zahtjeva uvedeni u poslovni registar:

 • matični broj subjekta upisa
 • tvrtka
 • sjedište (székhely)
 • poslovni objekti (telephelyek)
 • podružnice (fióktelepek)
 • djelatnosti
 • izdani temeljni kapital
 • porezni broj
 • podaci o pokretanju stečajnog postupka, postupka likvidacije ili konačnog namirenja
 • činjenica da (bivši) izvršni direktor ili upravitelj poslovnog udruženja, u skladu s odjeljkom 3:22 Zakona V. iz 2013. Građanskog zakonika, ne može biti izvršni direktor ili upravitelj nekog drugog poslovnog udruženja.

Svakog prvog dana u tjednu ažuriraju se sljedeći podaci:

 1. Svi podaci o društvima u poslovnom registru (pohranjeni izvadak iz registra) (tárolt cégkivonat) te podaci o zahtjevima za upis u registar ili izmjene upisa koje nisu još unesene u registar.
 2. Podaci o društvima uključuju:
 • vlasnički status (članovi društva i dioničari) i pravne zastupnike pravnih osoba, poslovnih udruženja bez pravne osobnosti (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) ili drugih udruženja;
 • pravo zastupanja i članstvo u nadzornom odboru za fizičke osobe.

Svaki prvi dan u tjednu ažurirani su podaci dostupni i uz pomoć tražilice.

U poslovnom registru podaci o društvima pohranjeni su i na temelju drugih kriterija (dostupni su i podaci koji nisu više važeći) te osim podacima o društvima može se pristupiti i korporativnim dokumentima. Podacima se može pristupiti na registarskim sudovima te putem Službe za podatke o trgovačkim društvima, a izvorni korporativni dokumenti ili njihove neovjerene kopije te podaci o društvima mogu se dobiti uz plaćanje upravne pristojbe.

Je li pristup mađarskom poslovnom registru besplatan?

Sadržaji mađarskog poslovnog registra u prethodno su navedenom opsegu dostupni besplatno na <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Pristup se svim ostalim sadržajima naplaćuje.

Kako pretraživati mađarski poslovni registar?

Podaci o društvu mogu se pretraživati prema sljedećim kriterijima:

– tvrtci

– matičnom broju subjekta upisa

– poreznom broju.

Koliko su pouzdani podaci u registru?

Podaci iz članka 2. Direktive 2009/101/EZ besplatno su dostupni na internetu za trgovačka društva registrirana u Mađarskoj.

U Mađarskoj javne podatke o društvima pružaju registarski sud i Služba za podatke o trgovačkim društvima ili se oni objavljuju u glasniku trgovačkih društava. Glasnik trgovačkih društava službeni je list Ministarstva pravosuđa i dostupan je besplatno na http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Pri objavi podataka iz poslovnog registra o dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću registarski sud u glasniku trgovačkih društava objavljuje i statut društva ili sve njegove izmjene. Ti se dokumenti učitavaju svaki dan.

Podatke u poslovnom registru vode sudovi u svojstvu registarskih tijela. Podaci o društvima i korporativni dokumentu pohranjeni su u elektroničkom obliku. Podaci o društvima upisanima u mađarski registarski sud dostupni su besplatno na internetskim stranicama Službe za podatke o trgovačkim društvima i elektronički registar Ministarstva pravosuđa (Služba za podatke o trgovačkim društvima https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Povijest mađarskog poslovnog registra

Od srpnja 1993. kada je nacionalni sustav za podatke o trgovačkim društvima i njihov upis u registar (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) postao potpuno operativan, podatke u poslovni registar unose sudovi u elektroničkom obliku.

Sustav između bilo koja dva suda reagira u svega nekoliko minuta.

Posljednji put ažurirano: 19/09/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.