Poslovni registri u zemljama EU-a

Irska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra u Irskoj.

Sadržaj omogućio
Irska

Koji su podaci dostupni u irskom poslovnom registru?

Registar trgovačkih društava (Register of Companies) sadržava dokumente koje Ured za registraciju trgovačkih društava (Companies Registration Office) čuva i održava u skladu s obvezama o podnošenju dokumenata za trgovačka društva iz Zakona o trgovačkim društvima (Companies Acts), 1963. – 2012.  Registar pruža osnovne podatke o društvima:

  • adresu
  • datum osnivanja
  • datum posljednjeg godišnjeg izvješća.

Svi su dokumenti koje trgovačka društva podnose na temelju Zakona o trgovačkim društvima dostupni javnosti. Pristup se profilima društava, koji uključuju izvadak iz registra, podatke o upraviteljima društva, terećenjima i popisu podnesenih dokumenata, naplaćuje.

Je li pristup irskom registru trgovačkih društava besplatan?

Pristup je osnovnim podacima o društvu besplatan, a za ostale se informacije naplaćuje naknada.

Kako pretraživati irski registar trgovačkih društava i tvrtki?

Pretraživati možete po matičnom broju ili tvrtki. Moguća su četiri pretraživanja po tvrtki:

  • „sadržava sve sljedeće riječi” (contains all these words) pretražuje tvrtke koje sadržavaju navedene riječi (preporučeno);
  • „počinje s” (starts with this phrase) pretražuje tvrtke koje počinju s navedenom riječi;
  • „sadržava riječ” (contains this phrase) pretražuje tvrtke koje sadržavaju navedenu riječ;
  • pretraživanje „alphasort” stvaranjem niza znakova pri čemu se iz tvrtke uklanjaju uobičajene riječi kao „Ireland”, „Limited”, „The”, „And” i slično te razmaci, zarezi, crtice itd. To trebate učiniti kako biste izvršili pretraživanje „alphasort”.

Pretraživanja po tvrtki mogu se suziti navođenjem adrese.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Ured za registraciju trgovačkih društava (Companies Registration Office, CRO) središnji je registar javnih zakonom propisanih podataka o društvima u Irskoj. Na temelju Zakona o trgovačkim društvima iz 2014. i povezanih propisa društva su obvezna dostaviti podatke Uredu za registraciju trgovačkih društava radi upisa i objave.

Informacije sadržane u registru trgovačkih društava Uredu za registraciju trgovačkih društava dostavljaju treće osobe koje prema zakonskim obvezama ne smiju, među ostalim, namjerno ili iz nehaja dostaviti lažne informacije. Ured za registraciju trgovačkih društava nije odgovoran za točnost informacija koje su mu dostavile treće osobe.

Osoba koja podnosi određene dokumente i podatke zakonom je obvezana potpisati službenu izjavu da su navedeni podaci i dokumenti prema njezinim saznanjima propisno dostavljeni. U skladu sa Zakonom o službenim izjavama iz 1938., kako je izmijenjen, svaka osoba koja svjesno da lažnu ili obmanjujuću službenu izjavu odgovara pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću.

Osim toga, u skladu s člankom 876. Zakona o trgovačkim društvima iz 2014. davanje lažnih informacija u zakonskim obrascima Uredu za registraciju trgovačkih društava, s namjerom ili iz nehaja, smatra se kaznenim djelom.

Povijest irskog registra trgovačkih društava

Elektronički podaci iz registra potpuni su za sva trgovačka društva s propisnim statusom.

Druge poveznice

Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS)

Posljednji put ažurirano: 16/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.