Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Latvija

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra u Latviji.

Sadržaj omogućio
Latvija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje usluge nudi poslovni registar Latvije?

Registar poduzeća Republike Latvije (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) latvijsko je javno tijelo za registraciju trgovačkih društava, trgovaca, njihovih podružnica i predstavništava kao i izmjena njihovih osnivačkih dokumenata te obavlja druge zakonom predviđene poslove. U registru poduzeća upisani su i masovni mediji, udruge i zaklade, založna prava, upravljačka prava, sporazumi o javno-privatnim partnerstvima i sporazumi o bračnoj stečevini, političke stranke, arbitražna tijela, sindikati, vjerske organizacije i vjerske institucije te stečajni postupci.

Naplaćuje li se pristup poslovnom registru?

Da, u Latviji ne postoji besplatni internetski poslovni registar.

Međutim, s pomoću funkcije pretraživanja dostupne na internetskim stranicama registra poduzeća moguće je besplatno saznati sljedeće osnovne podatke o pravnim subjektima upisanima u registar poduzeća:

 • vrstu pravnog subjekta,
 • registrirano sjedište,
 • novo ili postojeće ime ili trgovačko ime te prethodno registrirana imena ili trgovačka imena ili povijesni pregled imena ili trgovačkih imena,
 • matični broj,
 • identifikacijski broj korisnika Jedinstvenog europskog platnog područja (ako je dodijeljen),
 • datum registracije,
 • datum brisanja pravnog subjekta iz registra (ili datum reorganizacije ako je razlog brisanja reorganizacija),
 • rok za registraciju vjerskih organizacija koje su dužne ponovno se registrirati,
 • ovlaštene zastupnike.

U latvijskom registru poduzeća može se u obliku otvorenih podataka besplatno saznati sljedeće o svim registriranim pravnim subjektima:

 • matični broj,
 • ime ili trgovačko ime subjekta,
 • vrstu pravnog subjekta,
 • registar u kojem je subjekt upisan,
 • datum registracije,
 • podaci o brisanju pravnog subjekta iz registra ili o njegovoj reorganizaciji,
 • datum brisanja pravnog subjekta iz registra (ili datum reorganizacije ako je razlog brisanja reorganizacija),
 • registrirano sjedište,
 • područje djelovanja udruga, zaklada i sindikata.

Podaci su u .csv, .txt ili .xlsx formatu i dostupni su ovdje. Korisnik može odabrati format podataka ovisno o namjeni. Podaci se svakodnevno ažuriraju.

Svi upisi u poslovni registar objavljuju se u elektroničkom obliku na internetskim stranicama službenog lista Latvijas Vēstnesis. Isti se postupak primjenjuje na objavu zasebno podnesenih dokumenata.

Kako zatražiti podatke iz latvijskog poslovnog registra?

U latvijskom registru poduzeća dostupni su podaci o svim registriranim pravnim subjektima i pravnim aktima.

Za ishođenje podataka iz Registra poduzeća naplaćuje se pristojba, a obrazac zahtjeva za podatke podnosi se osobno, poštom ili na adresu e-pošte registra info@ur.gov.lv u obliku elektroničkog dokumenta sa sigurnim elektroničkim potpisom i digitalnim vremenskim žigom. Zahtjev mora sadržavati pojedinosti o uplati na ime registra poduzeća (dokument kojim se potvrđuje uplata, preslik takvog dokumenta ili ispis iz usluge e-bankarstva). Prilikom podnošenja zahtjeva za traženje podataka potrebno je navesti način na koji ih želite primiti (osobno, poštom ili elektroničkim putem).

Na stranici Latvija.lv može se zatražiti i izjava o pravnom subjektu ili fizičkoj osobi ili pravni akt (ugovor). Informacije će biti spremne za 10 – 15 minuta. Nakon obrade zahtjeva službena izjava s e-pečatom dostupna je na internetskim stranicama ili se šalje na adresu e-pošte klijenta. Pouzdanost podataka i njihova usklađenost s informacijama u registrima obuhvaćenima Registrom poduzeća potvrđuju se e-pečatom.

Popis pristojbi nalazi se na internetu.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

Svi upisi u poslovni registar objavljuju se u službenom listu Latvijas Vēstnesis i u elektroničkom obliku na stranicama službenog lista https://www.vestnesis.lv/english. Isti se postupak primjenjuje na objavu zasebno podnesenih dokumenata.

Upisi u poslovni registar protiv trećih osoba mogu se upotrebljavati tek nakon objave u službenom listu Latvijas Vēstnesis, osim ako su predmetni podaci trećoj osobi bili poznati prije objave. S druge strane, ako treća osoba može dokazati da nije bila upoznata i nije mogla biti upoznata s objavljenim podacima, na te se podatke nije moguće pozvati u odnosu na pravne korake poduzete u roku od 15 dana od objave.

Ako su podaci koji se unose u poslovni registar pogrešno upisani ili objavljeni, treća se osoba može u dobroj vjeri pozvati na objavljene podatke čak i ako oni ne odgovaraju unosima u poslovnom registru ili stvarnom stanju stvari. Međutim, treća se osoba ne smije pozvati na pogrešno objavljene podatke za koje je znala da su netočni.

Za više informacija pogledajte članak 12. Zakona o trgovini (Komerclikums) (prijevod na engleski dostupan je na http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Kako se obratiti latvijskom poslovnom registru?

Podaci za kontakt:

Registar poduzeća Republike Latvije
Pērses iela 2
Riga
Latvija
LV 1011
Informativna telefonska linija: 67031703 (uzmite u obzir da se ne daju pravni savjeti)
Faks: 67031793
Adresa e-pošte: info@ur.gov.lv

Radno vrijeme dostupno je na internetu.

Povijest poslovnog registra Latvije

Registar poduzeća Republike Latvije osnovan je 1. prosinca 1990.

Poveznice

Registar poduzeća Republike Latvije

Europski poslovni registar (pristup pruža Lursoft)

Posljednji put ažurirano: 12/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.