Izvorna jezična inačica ove stranice litavski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Litva

Ovaj odjeljak sadržava pregled litavskog registra pravnih osoba.

Sadržaj omogućio
Litva
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje su informacije sadržane u litavskom registru pravnih osoba?

Podaci iz litavskog registra pravnih osoba (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenti pohranjeni u registru i sve ostale informacije upisane u registar dostupni su javnosti. Podaci i dokumenti o privatnim i javnim pravnim osobama pohranjeni su u registru pravnih osoba. U registru postoji ukupno 26 različitih vrsta pravnih osoba.

U registar se upisuju sljedeći podaci: ime pravne osobe, matični broj, pravni oblik, pravni status, sjedište pravne osobe, tijela pravne osobe, članovi uprave (ime, identifikacijski broj, prebivalište) i partneri ovlašteni djelovati za račun pravne osobe te opseg njihovih prava, podružnice i predstavništva, ograničenja djelatnosti pravne osobe, prestanak pravne osobe, financijska godina, datumi izmjene dokumenata i podataka u registru, podaci o fizičkim osobama ovlaštenima djelovati za račun pravne osobe i drugi podaci propisani zakonom.

Registar pravnih osoba sadržava i: osnivačke akte pravnih osoba, odluke tijela pravne osobe, financijske izvještaje koje su trgovačka društva podnijela i druge dokumente propisane zakonom.

Litavski registar pravnih osoba vodi i održava nacionalni centar za registraciju (Registrų centras).

Je li pristup litavskom registru pravnih osoba besplatan?

U registru se pravne osobe mogu pretraživati besplatno. Sljedeći su podaci o pravnim osobama dostupni besplatno:

  • matični broj
  • ime
  • sjedište
  • pravni oblik
  • pravni status.

Za detaljnije podatke o pravnoj osobi naplaćuje se naknada, a mogu se dobiti ako:

U litavskom registru pravnih osoba može se besplatno provjeriti je li određeno ime jednako imenu neke druge pravne osobe, podružnice ili predstavništva ili imenu koje je privremeno upisano u registar.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Nakon što voditelj registra upiše izmjene podataka ili informacija o pravnim osobama u registar, te se izmjene objavljuju najkasnije sljedećeg radnog dana od dana njihova upisa u registar i objavljuju u elektroničkom glasniku.

Pri objavi izvadaka ili kopija dokumenata iz registra voditelj registra navodi da su prema njegovim saznanjima ti podaci važeći.

Kako pretraživati litavski registar pravnih osoba?

Pravne se osobe mogu besplatno pretraživati u registru prema sljedećim kriterijima:

  • matičnom broju
  • imenu
  • povijesnom imenu.

Registrirani korisnici koji su sklopili ugovor za pružanje usluga mogu izvršiti pretraživanje prema sljedećim kriterijima: matičnom broju, imenu, fizičkoj osobi, pravnoj osobi ili stranoj pravnoj osobi.

Automatizirani sustav omogućuje pretraživanje pravnih osoba po matičnom broju, imenu i povijesnom imenu (za pravne osobe koje su promijenile ime).

Povijest litavskog registra pravnih osoba

Registar pravnih osoba uspostavljen je 2004., ali sadržava i podatke o pravnim osobama koji su automatski preuzeti iz prethodnih informacijskih sustava od 1990.

Druge poveznice

Registar pravnih osoba

Posljednji put ažurirano: 18/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.