Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Luksemburg

Na ovoj se stranici nalaze informacije o mogućnostima uvida u poslovni registar Luksemburga.

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koji se podaci nalaze u poslovnom registru Luksemburga?

Poslovni registar (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) službeni je popis svih fizičkih i pravnih osoba te drugih tijela navedenih u izmijenjenom Zakonu od 19. prosinca 2002.

Ministarstvo pravosuđa upravlja radom poslovnog registra. Ministarstvo pravosuđa povjerilo je vođenje poslovnog registra gospodarskom udruženju Luxembourg Business Registers (bivši GIE RCSL) u koje su uključeni država, Gospodarska komora (Chambre de Commerce) i Obrtnička komora (Chambre des Métiers).

Svrha je poslovnog registra:

 • osigurati identifikaciju osoba čija je registracija ili upis propisan zakonom, vođenjem stalne evidencije,
 • omogućiti veću sigurnost transakcija,
 • pružati informacije trećim stranama.

U poslovnom registru prikupljaju se dvije vrste podataka:

 • opisni i pravni podaci, kao što su naziv društva ili poslovanja, predmet poslovanja, temeljni kapital, članovi uprave, revizori, ovlasti za potpisivanje te drugi podaci te vrste,
 • godišnji financijski izvještaji.

Podaci za kontakt

Adresa ureda

Poštanska adresa

Radno vrijeme

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg – Kirchberg

Telefon: (352) 26 428 -1

Telefaks: (+352) 26 42 85 55

E-pošta: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Ponedjeljak – petak od 9:00 do 12:00 i od 13:30 do 16:00


Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Uvid u spise u prostorima registra je besplatan

Određen broj informacija dostupan je besplatno na internetskoj stranici LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS:

 • broj upisa u RCS,
 • datum upisa,
 • ime,
 • pravni oblik,
 • registrirano sjedište,
 • popis dokumenata pohranjenih od 2006.

Uz plaćanje pristojbe mogu se pribaviti:

 • izvadak s ažuriranim sažetkom podataka koje dostavlja osoba upisana u poslovni registar;
 • elektronički ovjerena preslika dokumenata dostavljenih poslovnom registru.

Popis cijena nalazi se pod naslovom „General information - Prices”.

Kako pretraživati poslovni registar Luksemburga?

Poslovni registar može se pretraživati na stranicama Luxembourg Business Registers prema:

 • imenu (ili dijelu imena) ili
 • broju registracije upisane osobe.

Pretraživač na internetskoj stranici tada prikazuje popis imena koji odgovaraju traženom unosu.

Odabirom naziva jedne od prikazanih osoba, besplatno se prikazuju sljedeće informacije:

 • broj upisa u RCS,
 • datum upisa,
 • ime,
 • pravni oblik,
 • registrirano sjedište,

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

U skladu s člankom 19.-3. izmijenjenog Zakona o poslovnom registru, trgovačkim društvima te o računima društva i godišnji financijskim izvještajima od 19. prosinca 2002. (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) dokumenti ili izvadci imaju učinke prema trećim stranama od dana njihove objave na Elektroničkom popisu trgovačkih društava i udruga (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), osim ako društvo dokaže da su ti dokumenti i izvadci već bili poznati trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pouzdati u dokumente i izvatke koji nisu objavljeni.

Za transakcije koje se provode prije šesnaestog dana od dana objave, ti dokumenti ili izvadci ne proizvode učinke prema trećim stranama ako one mogu dokazati da o njima nisu mogle imati saznanja.

U slučaju nepodudarnosti pohranjenog teksta i teksta koji je objavljen na Elektroničkom popisu, potonji ne proizvodi učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pozivati na te dokumente, osim ako društvo dokaže da su imale saznanja o pohranjenim tekstovima.

Povijest poslovnog registra Luksemburga

Poslovni registar postoji od 1909.

Od 2003. djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa, a upravljanje njime povjereno je gospodarskom udruženju Luxembourg Business Registers. Od te je godine u potpunosti informatiziran.

Dokumenti pohranjeni u poslovnom registru od 1. siječnja 2006. sustavno se digitaliziraju i na zahtjev su dostupni na internetskim stranicama.

Dokumenti pohranjeni od osnivanja poslovnog registra 1909. u postupku su digitalizacije i stavljaju se na raspolaganje javnosti nakon što se digitaliziraju.

Po dovršetku postupka sadržaj poslovnog registra bit će u potpunosti dostupan u elektroničkom formatu.

Druge poveznice

Luxembourg Business Registers

Posljednji put ažurirano: 10/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.