Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Malta

Ovaj odjeljak sadržava pregled malteškog poslovnog registra.

Sadržaj omogućio
Malta
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Što nudi malteški poslovni registar?

Malteški poslovni registar sadržava opće informacije o trgovačkim društvima na Malti.

Registar je dio tijela nadležnog za financijske usluge Malte (MFSA) koje je pravno odgovorno za ažuriranje nacionalnog registra trgovačkih društava. Internetske stranice MFSA-a sadržavaju informacije o zakonodavstvu o financijskim uslugama, uključujući:

Je li pristup malteškom poslovnom registru besplatan?

Opće informacije o malteškom poslovnom registru dostupne su javnosti besplatno, iako se korisnicima naplaćuje pristup nekim internetskim stranicama.

Internetske stranice MSFA-a dostupne su javnosti besplatno.

Kako pretraživati malteški poslovni registar?

Registrirani korisnici internetskog sustava registra mogu pristupiti bazi podataka registra besplatno. Nije potrebno platiti članarinu kako biste postali registrirani korisnik. Naplaćuje se naknada za preuzimanje dokumenata o pojedinačnim trgovačkim društvima s internetskih stranica, no korisnici mogu pretraživati bazu podataka besplatno. Svatko dakle može tražiti trgovačko društvo unošenjem njegove tvrtke, dijela tvrtke ili matičnog broja. Ostali podaci koje su dostupni besplatno uključuju registrirane urede društva i imena njihovih direktora, tajnika ili članova društva.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Zakon o trgovačkim društvima iz 1995., poglavlje 386. Zakona Malte, glavno je zakonodavstvo kojim su uređena društva s ograničenom odgovornošću registrirana na Malti i uključuje odredbe kojima se trećim osobama omogućuje pozivanje na dokumente i druge podatke iz registra.

Sve dokumente i službene obavijesti koje trgovačka društva podnose radi upisa potpisuje/ovjerava potpisom direktor ili tajnik društva. Dokumente i službene obavijesti zaprima voditelj registra trgovačkih društava u dobroj vjeri. Službenik koji potpisuje za račun društva odgovoran je za sadržaj dokumenta. Na Malti se davanje lažnih izjava u dokumentu namijenjenom javnom tijelu u cilju ostvarenja bilo kakvih povlastica ili koristi za svoj račun ili za račun drugih smatra kaznenim djelom.

Povijest malteškog poslovnog registra

Pravo trgovačkih društava uvedeno je na Malti Odlukom o trgovačkim partnerstvima iz 1962. Registar je prvotno bio u nadležnosti vlade, odnosno Ministarstva trgovine. Postao je dijelom tijela nadležnog za financijske usluge Malte 1997. nakon uvođenja novog Zakona o trgovačkim društvima 1995. Svi upisani dokumenti o postojećim trgovačkim društvima skenirani su te je stvorena elektronička datoteka za svako trgovačko društvo. Daljinski pristup bazama podataka trgovačkih društava i dokumentima sadržanima u bazi prvotno je bio dostupan izravnim pozivom, a 2000. stvorena je elektronička baza. Godine 2004. pokrenut je novi mrežni sustav, a 2006. uveden je sustav elektroničke datoteke upotrebom digitalnog potpisa.

Druge poveznice

Malteški registar trgovačkih društava

Tijelo nadležno za financijske usluge Malte

Internetske stranice Ministarstva pravosuđa, kulture i lokalne uprave

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.