Poslovni registri u zemljama EU-a

Nizozemska

Ovaj odjeljak sadržava pregled nizozemskog poslovnog registra.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Koje informacije sadržava nizozemski poslovni registar?

Nizozemski poslovni registar u vlasništvu je nizozemske gospodarske komore (Kamer van Koophandel) koja njime upravlja, za što ju je vlada ovlastila Zakonom o poslovnom registru.

Registar daje pregled svih relevantnih (pravnih) informacija o svim relevantnim društvima i pravnim osobama u Nizozemskoj. Sva društva i sve pravne osobe upisuju se u registar. To uključuje:

 • trgovačka društva (javna i privatna društva s ograničenom odgovornošću: BV-i i NV-i)
 • samostalne poduzetnike
 • udruženja
 • zaklade
 • samostalne profesije (npr. odvjetnici, liječnici, umjetnici)
 • udruge stanara
 • crkve
 • vladine urede.

Količina upisanih podataka ovisi o pravnom obliku organizacije. Najvažniji upisani podaci su:

 • (pravno registrirano) ime
 • druga poslovna imena
 • pravni oblik i sjedište društva
 • adrese
 • direktori
 • opunomoćenici
 • zaposlenici
 • podaci o poslovnim jedinicama
 • podaci za kontakt
 • djelatnosti (prema klasifikaciji NACE).

Prema nizozemskom pravu informacije u registru valjane su (i obvezujuće za treće osobe), osim ako je drukčije navedeno. Upis u registar (i upis svih promjena) obveza je samih društava. Sve promjene moraju se upisati u registar u roku od tjedan dana.

Upis u poslovni registar nije dio postupka osnivanja društva u Nizozemskoj. S pravnog stajališta, u Nizozemskoj može postojati društvo koje nije upisano u registar. To je protuzakonito, no i takvo društvo može postojati i poslovati.

Nizozemska društva s (ne)ograničenom odgovornošću moraju podnijeti i godišnji financijski izvještaj u poslovni registar. Većina ih mora podnijeti samo bilancu, dok velika društva moraju podnijeti i račun dobiti i gubitka.

Naplaćuje li se pristup nizozemskom poslovnom registru?

Osnovne informacije iz nizozemskog poslovnog registra – kao što su podaci za kontakt, broj pri gospodarskoj komori ili broj iz poslovnog registra – dostupne su besplatno na internetskim stranicama gospodarske komore. Za neke druge vrste informacija – npr. službene izvatke, financijske izvještaje i druge dokumente – plaća se naknada. Pregled cijena možete pronaći na internetskim stranicama gospodarske komore.

Možete preuzeti i besplatnu aplikaciju poslovnog registra gospodarske komore. Ta aplikacija omogućuje dobivanje jednostavnih informacija iz poslovnog registra.

Koliko su pouzdani dokumenti u nizozemskom poslovnom registru?

Na informacije sadržane u poslovnom registru svi bi se trebali moći osloniti. Poslovni registar sadržava vjerodostojne podatke. Kvaliteta podataka zajamčena je tako da se korisnik može osloniti na njih. Vlasnik društva odgovoran je za ono što je o društvu zapisano u poslovnom registru. Registrirana društva moraju obavijestiti o svim izmjenama tih podataka. Ako se informacije o izmjenama ne dostave, primjenjuju se informacije koje su upisane u poslovni registar. To je poznato kao zaštita trećih osoba. Treće osobe koje djeluju u dobroj vjeri trebale bi se moći osloniti na upisane podatke.

Kako pretraživati nizozemski poslovni registar?

Nizozemski poslovni registar možete pretraživati po:

 • trgovačkom imenu
 • službenom broju pri gospodarskoj komori
 • adresi
 • poštanskom broju.

Povijest nizozemskog poslovnog registra

Informacije se upisuju od osnutka registra (1920.). Dostupni su i podaci za starija društva.

Druge poveznice

Europski poslovni registar

Gospodarska komora

Poslovni registar

Posljednji put ažurirano: 18/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.