Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskinjemačkiestonskiengleskifrancuskitalijanskimalteškislovenskifinski već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Poljska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poljskog poslovnog registra.

Sadržaj omogućio
Poljska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje usluge nudi poljski poslovni registar?

Poljski poslovni registar (nacionalni sudski registar) vodi i održava Ministarstvo pravosuđa Poljske.https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

U registru su dostupni podaci o trgovačkim društvima, zakladama, udrugama i drugim subjektima.

Točnije, registar sadržava razne vrste podataka o tim subjektima:

 • matični broj subjekta upisa (KRS broj)
 • REGON broj (broj iz središnjeg popisa gospodarskih djelatnosti)
 • ime
 • pravni oblik i status
 • datum upisa u nacionalni sudski registar
 • adresu
 • važne datume (datume unosa i brisanja)
 • nadležna tijela
 • osobe s pravom zastupanja.

Je li pristup poljskom poslovnom registru besplatan?

Da, pristup je registru besplatan.

Kako pretraživati poljski poslovni registar?

Poljski poslovni registar možete pretraživati prema sljedećim kriterijima:

 • matičnom broju subjekta upisa (KRS broju) ili
 • imenu subjekta.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Prema poljskom pravu pitanje zaštite trećih osoba u vezi s pružanjem podataka i dokumenata obuhvaćenih Direktivom 2009/101/EZ regulirano je Zakonom od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru (Službeni list iz 2013. br. 1203).

U skladu s odredbama Zakona od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru (Službeni list iz 2013. br. 1203) propisano je sljedeće:

Članak 12.
1. Podaci sadržani u registru ne mogu se ukloniti ako zakonom nije predviđeno drukčije.

2. Ako u registru postoji unos koji sadržava očite pogreške ili nije u skladu s odlukom suda, sud po službenoj dužnosti ispravlja unos.

3. Ako registar sadržava podatke koji nisu dopušteni u skladu sa zakonom, registarski sud uklanja podatke po službenoj dužnosti nakon što je saslušao zainteresirane osobe ili nakon što ih je pozvao da podnesu pisanu izjavu.

Članak 13.
1. Upisi u registar podliježu obvezi objave u gospodarskom i sudskom glasniku ako zakonom nije predviđeno drukčije.

Članak 14.
Subjekt koji je obvezan podnijeti zahtjev za upis u registar ne može protiv trećih osoba koje djeluju u dobroj vjeri koristiti podatke koji nisu upisani u registar ili koji su uklonjeni iz njega.

Članak 15.
1. Od datuma objave u gospodarskom i sudskom glasniku nitko se ne može pozivati na to da mu objavljeni podaci nisu poznati. Međutim, u pogledu radnji poduzetih prije šesnaestog dana nakon dana objave upisa trećoj se osobi ne mogu suprotstaviti upisani podaci ako dokaže da za njih nije mogla znati.

2. U slučaju nepodudarnosti između upisa u registar i objave u gospodarskom i sudskom glasniku pravno je obvezujuć upis u registar. Međutim, treća se osoba može pozvati na sadržaj objavljen u gospodarskom i sudskom glasniku ako registrirani subjekt ne dokaže da je trećoj osobi bio poznat sadržaj upisa u registar.

3. Treća se osoba može pozvati na dokumente i podatke za koje obveza objavljivanja nije još ispunjena uz uvjet da neobjavljivanje tih dokumenata ne utječe na njihov pravni učinak.

Članak 17.
1. Pretpostavlja se da su podaci upisani u registar točni.

2. Ako podaci upisani u registar ne odgovaraju zahtjevu subjekta ili ako zahtjev ne postoji, subjekt se ne može, u odnosu na treću osobu koja djeluje u dobroj vjeri, pozvati na činjenicu da su podaci netočni ako nije odmah podnio zahtjev za izmjenu, dopunu ili brisanje upisa.

Povijest poljskog poslovnog registra

Registar postoji od siječnja 2007.

Korisne poveznice

Zakon od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru

Posljednji put ažurirano: 18/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.