Poslovni registri u zemljama EU-a

Švedska

Ovaj odjeljak sadržava pregled švedskog poslovnog registra.

Sadržaj omogućio
Švedska

Povijest nacionalnog registra

Kad je registar osnovan?

Registracija poduzeća započela je 1897.

Registar podružnica dodan je 1955. (Švedski ured za registraciju trgovačkih društava preuzeo je registar podružnica 1975.).

Švedski ured za registraciju trgovačkih društava preuzeo je 2002. registraciju banaka i osiguravajućih društava od tijela za financijski nadzor.

Kad je digitaliziran?

Ovisno o vrsti podataka informacije su digitalizirane od 1982. Od 2002. svi podaci upisani u registar pretvoreni su u digitalni oblik.

Mjerodavno pravo

Prvenstveno:

Aktiebolagslagen (Zakon o trgovačkim društvima) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (Pravilnik o trgovačkim društvima) (2005:559)

Årsredovisningslagen (Zakon o godišnjim financijskim izvještajima) (1995:1554)

Filiallagen (Zakon o podružnicama) (1992:160)

Filialförordningen (Pravilnik o podružnicama) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (Zakon o bankovnom i financijskom poslovanju)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (Pravilnik o bankovnom i financijskom poslovanju)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (Zakon o godišnjim financijskim izvještajima u kreditnim institucijama i investicijskim društvima)

Försäkringsrörelselagen (Zakon o djelatnosti osiguranja) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (Pravilnik o djelatnosti osiguranja) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (Zakon o godišnjim financijskim izvještajima u osiguravajućim društvima)

Koji su podaci dostupni u poslovnom registru?

Tko ima pravo pristupa registru?

Svatko može dobiti informacije iz registra ako se obrati Švedskom uredu za registraciju trgovačkih društava putem internetskih stranica ili kontaktiranjem Näringslivsregistreta [registar trgovačkog društva].

Koje podatke sadržava registar?

Koje su vrste podataka pohranjene (koji su subjekti upisani u javni registar, informacije o nesolventnosti, računima itd.)?

Informacije kojima se raspolaže jesu sljedeće:

 • naziv trgovačkog društva
 • adresa
 • sjedište
 • broj organizacije
 • informacije o direktorima (članovi upravnog odbora, ovlašteni potpisnici, glavni izvršni direktor, revizor itd.)
 • poslovne aktivnosti

(za detaljnije informacije vidjeti poglavlje 2. odjeljke od 14.do 17. Pravilnika o trgovačkim društvima, odjeljak 4. Pravilnika o podružnicama i poglavlje 4. odjeljak 19. Pravilnika (2004:329) o bankovnom i financijskom poslovanju.

Koji su dokumenti podneseni/pohranjeni (spisi predmeta, zbirka dokumenata, statut, zapisnici sa sastanaka glavne skupštine itd.)?

Za svaku vrstu predmeta potrebno je dostaviti sve dokumente u skladu s pravilima na snazi, primjerice:

 • izjavu o osnivanju
 • statut
 • godišnje financijske izvještaje
 • obavijesti
 • zapisnike sa sastanaka glavne skupštine
 • zapisnike sa sjednica upravnog odbora
 • bankovne izvode
 • revizijska izvješća
 • bilo koje druge potrebne dokumente.

Kako mogu pretraživati (i koji su kriteriji pretraživanja dostupni)?

Osobno

Posjetiteljima je na recepciji dostupno računalo za pretraživanje registra. Dokumente iz registra možete naručiti i na recepciji.

Putem internetskih stranica registra

Putem internetskih stranica možete pristupiti:

 • registru kako biste vidjeli je li trgovačko društvo podnijelo godišnje financijske izvještaje ili kako biste pretražili određen predmet
 • e-usluzi Näringslivsregistret [registar trgovačkog društva] (gdje su određene informacije besplatne; u suprotnom morate se registrirati kako kupac)
 • e-usluzi Sök företagsinformation [pretraživanje informacija trgovačkih društava].

Koji su dostupni kriteriji pretraživanja?

Možete pretraživati prema broju organizacije, broju predmeta, registracijskom broju ili nazivu trgovačkog društva.

Kako mogu dobiti dokumente?

Besplatno?

Švedski ured za registraciju trgovačkih društava tijelo je koje se financira od naknada, stoga naplaćuje dokumente.

Uz naknadu?

Ako naručite od nas. Možete platiti preko računa ili karticom.

Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?

Ako ih naručite od nas pozivom, e-porukom ili poštom. Možete platiti preko računa ili karticom.

Postupak registracije

Kako mogu pokrenuti postupak registracije (kako podnijeti zahtjeve za upis u registar, ovjera dokumenata, vrste dokumenata koje je potrebno priložiti)?

Osobno

Zahtjev i potrebne dokumente podnosite za predmete u papirnatom obliku. Možete upotrijebiti i računalo za posjetitelje Švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava kako biste pristupili internetskim stranicama verksamt.se i unijeli predmet.

Na internetu

Na internetskim stranicama verksamt.se možete registrirati predmet.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Predmeti dostavljeni putem e-usluga (verksamt.se) podliježu različitim računalnim provjerama. Neki se predmeti u sklopu e-usluga mogu automatski zatvoriti. Ostali predmeti koji se ne mogu provjeriti elektroničkim putem prosljeđuju se zaposleniku na dodatnu ručnu provjeru. Zaposlenik pregledava i dokumente u papirnatom obliku.

Pravni učinci upisa

Učinak unosa na treće strane u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132

Evidencije koje čuva Švedski ured za registraciju trgovačkih društava javne su. Zabilježene informacije objavljuju se u nacionalnoj publikaciji Post- och Inrikes Tidningar. Smatra se da su informacije koje su zabilježene i objavljene u publikaciji Post- och Inrikes Tidningar javno poznate. Stoga su dostupne javnosti i može ih se pretraživati.

Nepodudarnosti između unosa u registru i njegove objave

Informacije dostavljene za potrebe registracije bilježe se i objavljuju. Ako se naknadno otkrije da su zabilježene (i objavljene) informacije netočne, možda će ih biti potrebno ispraviti.

Tko je odgovoran za točnost evidencije?

Trgovačka društva odgovorna su za informacije koje dostavljaju. Švedski ured za registraciju trgovačkih društava bilježi dostavljene informacije nakon provjere zakonitosti.

Postupci za zaštitu podataka

Postupci koji se odnose na prava ispitanika u vezi s objavljivanjem i pohranom njihovih osobnih podataka

U svojim registrima trgovačkih društava obrađujemo, među ostalim, osobne podatke članova upravnog odbora. Svrha registara navesti je informacije, primjerice, o poslovnim aktivnostima, kreditiranju, poslovnim preuzimanjima i otuđenjima, kao i dodacima ili provjerama registara klijenata. Informacije se mogu dostaviti pojedincima, trgovačkim društvima ili tijelima koja ih zahtijevaju za svoje aktivnosti.

Osobne informacije mogu se objaviti i pohraniti ako se odnose na izvršavanje ovlasti. Osobni podaci bilježe se u skladu sa zakonom.

Švedski ured za registraciju trgovačkih društava voditelj je obrade podataka i osigurava da se osobnim podacima sadržanima u našim registrima postupa u skladu s odredbama o zaštiti podataka i posebnim pravilima o registru.

Švedski ured za registraciju trgovačkih društava imenovao je pučkog pravobranitelja za zaštitu podataka kako bi se pri poslovanju osiguralo ispravno i zakonito rukovanje osobnim podacima.

Podaci za kontakt

Švedski ured za registraciju trgovačkih društava

Telefon: +46 771670670 (ili +46 60184000) od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati

E-adresa: bolagsverket@bolagsverket.se

Adresa za posjetitelje: Stuvarvägen 21, Sundsvall, ŠVEDSKA

Internetske stranice: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Poveznice

E-usluge: https://bolagsverket.se/en/fee

E-usluge: https://www.verksamt.se/web/international/services

Posljednji put ažurirano: 28/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.