Izvorna jezična inačica ove stranice švedski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Švedska

Ovaj odjeljak sadržava pregled švedskog poslovnog registra.

Sadržaj omogućio
Švedska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje usluge nudi švedski poslovni registar?

Švedski ured za registraciju trgovačkih društava vodi razne registre u kojima su dostupni podaci o poduzećima (tj. registriranim društvima). Podacima iz registara možete pristupiti putem internetske tražilice ili se možete obratiti švedskom uredu za registraciju trgovačkih društava.

Navedeni su registri u nastavku teksta zajednički nazvani švedski poslovni registar.

U švedskom su poslovnom registru primjerice dostupni sljedeći podaci:

 • tvrtka i adresa društva
 • matični broj
 • podaci o odgovornim osobama (posebice članovi uprave)
 • godišnji financijski izvještaji
 • statut društva
 • potvrde o upisu
 • podaci o stečaju.

Vlasnik je registra i njime upravlja švedski ured za registraciju trgovačkih društava.

Je li pristup švedskom poslovnom registru besplatan?

Podaci iz švedskog poslovnog registra mogu se dobiti od švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava besplatno telefonskim pozivom. Pisani izvadci iz registra obično se naplaćuju.

Internetska tražilica omogućuje besplatan pristup podacima o tvrtki, matičnom broju i statusu. Sljedeći dodatni podaci dostupni su samo registriranim korisnicima uz plaćanje naknade:

 • podaci o odgovornim osobama (posebice članovi uprave)
 • godišnji financijski izvještaji
 • statut društva
 • potvrde o upisu
 • detaljniji podaci o stečaju.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Podaci o švedskim društvima s ograničenom odgovornošću objavljuju se u skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ.

Novoregistrirana švedska društva s ograničenom odgovornošću i svaka njihova izmjena upisuju se pri švedskom uredu za registraciju trgovačkih društava.

U skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ države članice obvezne su osigurati da trgovačka društva objavljuju određene dokumente i podatke. U članku 3.a stavku 2. propisano je da države članice moraju pružiti te informacije za objavu na europskom portalu e-pravosuđe.

U slučaju Švedske podaci upisani u registar objavljuju se u švedskom službenom listu (Post- och Inrikes Tidningar).

Dodatne informacije o švedskim trgovačkim društvima mogu se pronaći na internetskim stranicama švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava http://www.bolagsverket.se/en.

Švedski službeni list dostupan je na na internetskim stranicama švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava http://www.bolagsverket.se/en.

Kako pretraživati švedski poslovni registar?

Svatko se može obratiti švedskom uredu za registraciju trgovačkih društava poštom, telefonom ili e-poštom kako bi dobio informacije iz registra.

Pretraživanja putem tražilice mogu se izvršiti unošenjem tvrtke i matičnog broja. Sljedeći podaci dostupni su samo registriranim korisnicima uz plaćanje naknade:

 • podaci o odgovornim osobama (posebice članovi uprave)
 • godišnji financijski izvještaji
 • statut društva
 • potvrde o upisu
 • detaljniji podaci o stečaju.

Povijest švedskog poslovnog registra

Podaci se u registru vode od 1897. Ovisno o vrsti, od 1982. podaci postoje u računalnom obliku. Od 2002. svi podaci upisani u registar pretvoreni su u digitalni oblik.

Korisne poveznice

Europski poslovni registar (EBR)

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.