Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Poslovni registri u zemljama EU-a

Ujedinjena Kraljevina

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnih registara u Ujedinjenoj Kraljevini.

Sadržaj omogućio
Ujedinjena Kraljevina

Tko vodi poslovni registar u Ujedinjenoj Kraljevini?

Companies House  poslovni je registar za Ujedinjenu Kraljevinu uključujući Englesku, Wales, Sjevernu Irsku i Škotsku.

Koje informacije sadržava registar Companies House?

Registar sadržava informacije koje su podnijela trgovačka društva, partnerstva s ograničenom odgovornošću, ograničena partnerstva, prekomorska trgovačka društva, europska gospodarska interesna udruženja (EEIG), prekogranična spojena društva i europska trgovačka društva (Societas Europea, SE). Više informacija o uvjetima podnošenja dokumentacije možete pronaći na web-mjestu registra Companies House. Registar ne sadržava informacije o obrtnicima, javnim trgovačkim društvima i poslovnim nazivima.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Da, pristup je registru besplatan, kao i pronalaženje osnovnih informacija o trgovačkim društvima.

Kako pretraživati poslovni registar u Ujedinjenoj Kraljevini?

Informacije o trgovačkim društvima u poslovnom registru Ujedinjene Kraljevine mogu se pretraživati na web-mjestu Companies House, koristeći se uslugom „WebCHeck”.

U kojoj se mjeri moguće osloniti na dokumente u registru?

Voditelj registra poduzeća

U ovom se odjeljku opisuje stanje s obzirom na informacije o društvima jer te informacije čine većinu materijala u registru.

Glavni je zakon kojim je regulirano upravljanje registrom u Ujedinjenoj Kraljevini Zakon o trgovačkim društvima iz 2006. Prema tom zakonu poduzeće, ili zastupnici koji djeluju u njegovo ime, dostavlja informacije voditelju registra poduzeća radi njihova upisa u registar poduzeća („Voditelj registra”). Nakon isporuke provjerava se jesu li informacije potpune. Voditelj registra prihvaća te informacije u dobroj vjeri. Ne provjerava se niti ne potvrđuje točnost informacija. Ako su informacije prihvatljive, registriraju se tako da se zapis čuva i stavlja na uvid javnosti. Osobe koje pretražuju registar mogu taj zapis smatrati pouzdanim, osim ako je riječ o ograničenoj skupini informacija, ali samo u mjeri u kojoj su informacije dostavljene voditelju registra točne.

Ograničena skupina informacija u registru ima pravne učinke slijedom registracije. Osobe koje pretražuju registar te informacije mogu smatrati pouzdanima u obliku u kojem su prikazane u registru. Informacije iz te skupine odnose se na:

  • osnivanje društva (odjeljak 16. Zakona o trgovačkim društvima iz 2006.)
  • registrirano sjedište ureda i njegovu promjenu prema odjeljku 87.
  • naziv društva i njegovu promjenu prema odjeljku 81.
  • ponovnu registraciju društva radi promjene njegova statusa iz, npr. privatnog poduzeća u javno poduzeće itd. (odjeljci 96., 101., 104., 107. i 111.)
  • smanjenje kapitala društva (odjeljci 651. i 665.).

Moguća je provedba kaznenih sankcija u slučaju ozbiljnih nepravilnosti u vezi s informacijama dostavljenima voditelju registra. Prema odjeljku 1112. Zakona o trgovačkim društvima iz 2006. svjesno ili bezobzirno davanje lažnih, obmanjujućih ili prijevarnih informacija Voditelju registra kazneno je djelo.

Društvo se ne može pozvati na treću osobu u vezi s odvijanjem posebnih događaja osim ako je službeno o tome obaviješteno ili ako se može pokazati da je treća osoba znala za događaj (odjeljak 1079. Zakona o poduzećima iz 2006.).

Posebni su događaji sljedeći:

  • izmjena statuta društva
  • promjene među direktorima društva
  • promjene u sjedištu društva
  • donošenje naloga za likvidaciju društva
  • imenovanje stečajnog upravitelja u okviru dobrovoljne likvidacije društva.

Ostale poveznice

Poslovni registar (Companies House)

Posljednji put ažurirano: 24/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.