Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Liechtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 16/06/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Poslovni registri u državama članicama - Međunarodno

Podaci iz poslovnog registra dostupni su i za zemlje Europskog gospodarskog prostora koje nisu članice EU-a.

Norveška

Island

Lihtenštajn
Norveška

Centar za registre Brønnøysund državno je tijelo u nadležnosti Ministarstva trgovine, industrije i ribarstva. Registar poslovnih subjekata jedan je od 14 nacionalnih registara koje vodi Centar za registre Brønnøysund.

U poslovni registar moraju se upisivati svi norveški i strani poslovni subjekti u Norveškoj. Registar pruža pravnu zaštitu i financijski pregled te je važan izvor za sve one koji trebaju točne podatke o subjektima koji su dio norveškog gospodarstva.

Koje usluge nudi norveški poslovni registar?

Norveški registar poslovnih subjekata pruža informacije o registriranim poslovnim subjektima. Na internetskim stranicama Centra za registre Brønnøysund možete pronaći najvažnije podatke. Podaci iz poslovnog registra mogu se pronaći u objavama, a svi dodatni podaci i izvadci mogu se naručiti putem internetske trgovine ili europskog poslovnog registra (EBR).

Ključni podaci:

 • organizacijski broj društva
 • ime društva, poslovna adresa te ostale adrese
 • datum osnivanja društva
 • osnivački akt društva i vrsta djelatnosti
 • uloge u društvu
 • podaci o stečaju

Obavijesti:

u poslovnom registru objavljuju se najvažniji događaji u poslovanju društva. To uključuje registraciju novog društva, upisivanje važnih promjena u društvu te raspuštanje ili brisanje društva iz registra. U pretraživoj bazi podataka o objavama podaci se pohranjuju od 1. studenoga 1999. Poveznica se otvara u novom prozoruObjave na engleskom jeziku dostupne su od kolovoza 2006.

Dodatni podaci koji se mogu naručiti uz plaćanje su izvadci i sljedeće potvrde:

 • potvrda o registraciji
 • godišnji financijski izvještaji

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Svi najvažniji podaci koji su dostupni putem našeg pretraživača te podaci iz baze podataka o objavama su besplatni. Za neke usluge, kao što su izvadci i potvrde, naplaćuje se pristojba.

Kako pretraživati norveški poslovni registar?

Osnovni podaci o poduzećima upisanima u poslovni registar dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Centra za registre Brønnøysund. Poveznica se otvara u novom prozoruBaza podataka o objavama pretražuje se po imenu društva ili organizacijskom broju.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Treće osobe mogu se oslanjati na podatke iz registra poslovnih subjekata kao na pravno valjane podatke o društvu. Smatra se da su treće osobe upoznate s upisanim podacima. To se odnosi na podatke i na dokumente koji su potrebni za registraciju. To u praksi znači da bi treća osoba trebala provjeriti upisane podatke o društvu prije no što počne poslovati s njim.

Pravila o tome u kojoj se mjeri treća osoba može oslanjati na podatke u registru poslovnih subjekata u Norveškoj mogu se pronaći u članku 10.-1. Zakona o registraciji poslovnih društava. Iz brzog pregleda pravila proizlazi kako se smatra da su treće osobe primile na znanje registrirane podatke.

Podrobnije je objašnjenje da se u predmetima kada se pravom utvrđuje pravni položaj treće osobe u pogledu njihove upoznatosti s određenim predmetom smatra da je treća osoba upoznata s podacima u registru poslovnih subjekata.

Ako je u nekom predmetu obavijest o registraciji trebala biti dostavljena registru (ali nije poslana) i u suprotnosti je s registriranim podacima, činjenice iz te obavijesti ne mogu se upotrijebiti protiv treće osobe. Izuzetak od tog pravila je situacija kad je treća osoba upoznata ili je trebala biti upoznata s nekom činjenicom. Tada treća osoba ne može opravdano tvrditi da se oslanjala na registrirane podatke.

Povijest norveškog poslovnog registra

Norveški registar poslovnih subjekata uspostavljen je 1988. i objedinjuje gotovo 100 bivših lokalnih poslovnih registara.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o registraciji poslovnih subjekata na norveškom jeziku

 Island

Koje usluge nudi islandski poslovni registar?

Poslovni registar je od 2003. odjel Uprave za unutarnje prihode i u njemu se vodi javna evidencija s podacima o sljedećem:

 1. fizičkim osobama, društvima i ostalim subjektima koji obavljaju poslovnu djelatnost
 2. institucijama i društvima u državnom vlasništvu
 3. institucijama i poduzećima u vlasništvu općina
 4. udruženjima, organizacijama i subjektima, s izuzetkom fizičkih osoba, odgovornih za upravljanje imovinom ili ispunjavanje poreznih obveza
 5. drugim aktivnostima za koje Uprava za unutarnje prihoda/poslovni registar smatra da bi trebale biti registrirane u službenoj evidenciji.

Registar sadržava sljedeće podatke o navedenim subjektima:

 1. ime
 2. identifikacijski broj, adresu
 3. pravni oblik
 4. datum osnivanja
 5. ime, adresu i identifikacijski broj čelnih osoba
 6. šifru djelatnosti (ISAT-nr.)
 7. podatke o likvidaciji
 8. druge podatke koje je potrebno upisati u skladu sa zakonom.

Nakon unosa subjekta registar mu izdaje jedinstveni identifikacijski broj.

Poslovni registar javnim tijelima, društvima i pojedincima pruža podatke iz registra u skladu s uredbom ministra o opsegu podataka i pristojbama.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Podaci o imenu, adresi, pravnom obliku, šifri ISAT i PDV broju besplatni su i javno dostupni na internetskim stranicama Uprave za unutarnje prihode / poslovnog registra.

Dodatni podaci se naplaćuju i nadamo se da će 2016. biti dostupni putem naše internetske trgovine.

Kako pretraživati islandski poslovni registar?

Na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruUprave za unutarnje prihode moguće je pretraživati besplatne podatke. Nažalost, oni su zasad dostupni samo na islandskom jeziku. Za dodatne podatke, do otvaranja naše internetske trgovine sljedeće godine, potrebno je obratiti se uredu telefonom ili e-poštom.

Povijest islandskog poslovnog registra

Do 1980. trgovačka društva upisivali su lokalni povjerenici diljem Islanda. Godine 1980. osnovan je poseban registar za društva s ograničenom odgovornošću, međutim njihove identifikacijske brojeve izdavao je Statistički ured Islanda. Od 1997. sva trgovačka društva, osim društva s ograničenom odgovornošću upisuju se u poslovni registar, a od 2014. u njega se upisuju i partnerstva tako da je poslovni registar danas jedini službeni poslovni registar na Islandu.

 Lihtenštajn

Poslovni registar (Handelsregister) za cijeli Lihtenštajn vodi Ministarstvo pravosuđa (Amt für Justiz) u Vaduzu.

Poslovni registar je javni registar i pretpostavlja se da su podaci u njemu točni. Njegov je glavni cilj osigurati pravnu sigurnost poslovanja objavljivanjem pravnih odnosa uređenih privatnim pravom, osobito u situacijama u kojima se fizičke i pravne osobe upuštaju u poslovanje u pogledu odgovornosti i nadležnosti.

Koje usluge nudi poslovni registar?

Poslovni registar sadržava podatke o svim upisanim pravnim subjektima sa sjedištem u Kneževini Lihtenštajn te o lihtenšajnskim zakladama (Treuhänderschaften). Ti podaci obuhvaćaju činjenice i odnose, koji se u registar upisuju u skladu sa zakonom ili na dobrovoljnoj osnovi, zajedno s odgovarajućom pratećom dokumentacijom.

U poslovni registar upisuju se i dokumenti koji se odnose na neregistrirane zaklade te podaci koji se odnose na neregistrirane fondacije (Stiftungen).

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Za pristup poslovnom registru naplaćuje se pristojba.

Djelomični podaci o bilo kojem pravnom subjektu upisanom u poslovni registar te druge pravne informacije besplatno su dostupne na poslovnom indeksu registra (Firmenindex) putem poveznice Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml. Putem iste poveznice uz plaćanje pristojbe može se naručiti i puni izvadak.

Kako pretraživati lihtenštajnski poslovni registar?

Poslovni je registar, uključujući obavijesti i prateću dokumentaciju, javan.

Upisani pravni subjekti mogu se pretraživati u poslovnom indeksu (Firmenindex) po imenu ili trgovačkom imenu ili registarskom broju.

Koliko su pouzdani podaci u registru?

Člankom 3.a Direktive 2009/101/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2012/17/EU, države članice obvezuju se pružati informacije radi pojašnjenja odredbi nacionalnog prava u skladu s kojima se treće osobe mogu oslanjati na dokumente i pojedinosti o društvima iz članka 2. U Odluci Zajedničkog odbora EGP-a od 8. listopada 2013. navodi se da Direktivu 2012/17/EU treba ugraditi u Sporazum o EGP-u.

Osim u slučajevima kad je u skladu sa zakonodavstvom potrebna samo djelomična objava ili objava izvadaka, Odjel za pravosuđe unose u poslovni registar objavljuje u službenom listu u cijelosti te bez odgode (članak 956. stavak 1. Zakona o osobama i trgovačkim društvima (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Službena objava Kneževine Lihtenštajn je elektroničko izdanje službenog lista (Amtsblatt) (članak 16. Zakona o objavama (Kundmachungsgesetz).

Svaka osoba koja nastupa u dobroj vjeri može se pozivati na unose, izmjene i brisanja u poslovnom registru. Sadržaj unosa, izmjena i brisanja može se upotrebljavati protiv registrirane stranke, uz uvjet da je upisan na želju te stranke (članak 948. stavci 1. i 2. PGR-a).

U pogledu trećih osoba, unos u poslovni registar na snazi je od dana nakon datuma objave unosa, uz uvjet da postoji pravna obveza objave (članak 947. stavak 2. PGR-a).

U skladu s člankom 949. PGR-a unos u poslovni registar ima učinak objave i nakon što je registracija postala pravovaljana u odnosu na treće osobe, osoba više nema pravo prigovora da nije bila upoznata s unosom. Međutim, ako je postojala obveza upisa određene činjenice i ona unatoč tome nije upisana, na nju se može pozivati protiv treće osobe samo ako se može dokazati da je treća osoba bila upoznata s tom činjenicom.

Povijest poslovnog registra

Podaci iz lihtenštajnskog poslovnog registra prvobitno su se bilježili na indeksnim karticama. Svi postojeći podaci, kao i velik dio povijesnih podataka, danas su dostupni u elektroničkom obliku.

Dodatni podaci

Unosi u poslovnom registru u zakonski se propisanom formatu objavljuju u elektroničkom izdanju službenog lista. Treće osobe mogu se oslanjati na njih nakon što postanu pravovaljane, dan nakon datuma objave. U slučaju nepodudaranja unosa u registru i objavljenih podataka, unos u registru ima prednost.

Objava i stupanje na snagu unosa u poslovnom registru

Javna narav poslovnog registra

Poslovni je registar, uključujući obavijesti i prateću dokumentaciju, javan. Podaci iz unosa dostupni su svima. Dokumenti u registru koji se odnose na dionička društva(Aktiengesellschaften), komanditna društva (Kommanditaktiengesellschaften) i privatna društva s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) dostupni su bez ograničenja. Za subjekte koji imaju drugačiji pravni oblik potrebno je dokazati postojanje legitimnog interesa (članak 953. PGR-a).

Objava unosa

Osim u slučajevima kad je u skladu sa zakonodavstvom potrebna samo djelomična objava ili objava izvadaka, Ministarstvo pravosuđa unose u poslovni registar objavljuje u službenom listu u cijelosti te bez odgode. Na isti se način objavljuju i svi dokumenti i pojedinosti čije su podnošenje i objava obvezni u skladu sa zakonom (članak 956. i dalje PGR-a). Na objavljene podatke može se izravno pozivati protiv bilo koje strane od kraja dana njihove objave.

Obavijesti u vezi s dioničkim društvima (Aktiengesellschaften), komanditnim društvima (Kommanditaktiengesellschaften) i privatnim društvima s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) u službenom se listu objavljuju u obliku napomene uz unos te prateću dokumentaciju i pojedinosti. Isto vrijedi i za pravne osobe koje se bave komercijalnom djelatnošću. U drugim su slučajevima obavijesti upisuju kao napomene uz unos u registru (članak 957. PGR-a).

Učinkovitost unosa u odnosima s trećim osobama

U pogledu trećih osoba unos u poslovni registar na snazi je od dana nakon datuma objave unosa, uz uvjet da postoji pravna obveza objave (članak 947. stavak 2. PGR-a).

U slučaju dioničkih društava (Aktiengesellschaften), komanditnih društava (Kommanditaktiengesellschaften) i privatnih društava s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), u sporu s trećom osobom ne može se pozivati na činjenicu koja je upisana i objavljena ako se odnosi na pravnu transakciju koja je izvršena u razdoblju od petnaest dana nakon datuma na koji je unos postao pravovaljan i ako treća osoba dokaže da nije bila upoznata s tim ili se nije moglo očekivati da bude upoznata s tim (članak 949. stavak 1.a PGR-a).

Nakon što je registracija postala pravovaljana u odnosu na treće osobe, osoba više nema pravo prigovora da nije bila upoznata s unosom (članak 949. stavak 1. PGR-a).

Unosi u poslovni registar potpuni su dokaz činjenica o kojima govore, osim ako se dokaže da su netočni (članak 949. stavak 3. PGR-a).

Nepodudarnosti između unosa i objavljenih podataka

Ako postoji nepodudaranje između unosa u registar i objavljene informacije, prednost ima unos u registar, zatim objavljena informacija i na posljednjem mjestu sadržaj prateće dokumentacije. U slučaju nepodudaranja unosa u registru i objavljenih podataka, treće osobe koje nastupaju u dobroj vjeri mogu se pozivati i na informacije koje su objavljene o osobi u čije je ime izvršen unos (članak 959. stavci 2. i 3. PGR-a)

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o osobama i trgovačkim društvima (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) od 20. siječnja 1926. (objavljen u LGBl-u. 1926. br. 4.)

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o objavama (Kundmachungsgesetz) od 17. travnja 1985. (objavljen u LGBl-u. 1985. br. 41.)

Poveznica se otvara u novom prozoru Uredba o Službenom listu (Amtsblattverordnung ) od 4. rujna 2012. (objavljena u LGBl-u. 2012. br. 284.)

Posljednji put ažurirano: 20/05/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Poslovni registri u državama članicama - Belgija

U ovom se odjeljku daje pregled belgijskog registra poslovnih subjekata.

Što nudi belgijski registar poslovnih subjekata?

Belgijski registar poslovnih subjekata, Banque carrefour des Entreprises (BCE) vodi služba Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznog ministarstva gospodarstva. Registar je izrađen kako bi se pojednostavnili upravni postupci i omogućila jedinstvena identifikacija poduzeća. Baza podataka BCE-a obuhvaća sva poduzeća jer je obveza upisa u registar poslovnih subjekata propisana zakonom. U njoj su navedene i poslovne jedinice, odnosno adrese na kojima ili s kojih poduzeće obavlja svoju djelatnost. Isto tako, BCE sadržava poveznice na druge baze podataka. Njome nisu obuhvaćena samo poduzeća, nego i druge pravne osobe. Tom su bazom podataka obuhvaćeni i trgovci pojedinci, javna tijela te, u određenim slučajevima, strana poduzeća.

Je li pristup belgijskom registru poslovnih subjekata besplatan?

Svatko može besplatno pristupiti javnim podacima o poduzećima na internetskoj stranici Public Search.

S pomoću tražilice moguće je pretraživati poduzeća ili poslovne jedinice prema različitim kriterijima pretraživanja. Besplatno je dostupna i datoteka Open Data, kojom se može koristiti svaka zainteresirana osoba, pod uvjetom da se registrira. Ponuđena je i internetska usluga Public search, s pomoću koje korisnik može integrirati velik dio javnih podataka u svoje aplikacije. Međutim, ta se usluga plaća.

Kako pretraživati belgijski registar poslovnih subjekata?

S pomoću funkcije Public search moguće je pretraživati podatke o svim poduzećima, bez obzira na to jesu li aktivna ili ne i je li riječ o pravnim osobama ili trgovcima pojedincima te o njihovim poslovnim jedinicama.

Koje podatke možete pronaći?

Podaci o poduzećima:

 1. matični broj poduzeća;
 2. bonitet;
 3. pravni položaj;
 4. datum osnivanja;
 5. naziv;
 6. adresa registriranog sjedišta;
 7. broj telefona;
 8. telefaks;
 9. adresa e-pošte;
 10. internetska stranica;
 11. pravni oblik;
 12. broj poslovnih jedinica;
 13. djelatnosti;
 14. stručne vještine i osnovno poznavanje upravljanja potkrijepljeni dokazima;
 15. odlike;
 16. odobrenja;
 17. aktivnosti poduzeća u svrhe PDV-a i socijalnog osiguranja;
 18. financijski podaci;
 19. povezanost s drugim poduzećima;
 20. vanjske poveznice (belgijski službeni list Moniteur belge,
  Belgijska narodna banka
  i Registar poslodavaca koji vodi Državni ured za socijalnu sigurnost (ONSS).

Podaci o poslovnim jedinicama:

 1. matični broj poduzeća;
 2. bonitet;
 3. matični broj poslovne jedinice;
 4. datum osnivanja;
 5. naziv poslovne jedinice;
 6. adresa;
 7. broj telefona;
 8. telefaks;
 9. adresa e-pošte;
 10. internetska stranica;
 11. odobrenja;
 12. aktivnosti u svrhe socijalnog osiguranja te komercijalne i nekomercijalne aktivnosti.

Koliko su pouzdani podaci koji se nalaze u registru?

Poduzeća moraju objaviti određene podatke i dokumente. Time se posebno nastoji osigurati pouzdanost tih podataka u poslovanju s trećim stranama. U Belgiji takvi podaci moraju biti objavljeni u službenom listu, dok godišnje financijske izvještaje objavljuje Središnji ured za bilancu stanja Belgijske narodne banke. U članku 76. Zakona o trgovačkim društvima utvrđuju se pravila kojima se određuje pouzdanost podataka i dokumenata nakon njihova objavljivanja.

Člankom 76. Zakona o trgovačkim društvima propisano je da dokumenti i podaci koji se moraju objaviti proizvode učinke prema trećim stranama samo od datuma na koji su objavljeni u obliku sažetka ili navedeni u prilozima belgijskom službenom listu, osim ako poduzeće može dokazati da su ti dokumenti i podaci već bili poznati trećim stranama.

Međutim, treće se strane mogu pouzdati u dokumente koji nisu objavljeni.

Provedu li se transakcije prije 16. dana nakon datuma objave, ti dokumenti ne proizvode učinke prema trećim stranama ako one mogu dokazati da za njih nikako nisu mogle znati.

U slučaju nepodudarnosti teksta koji je dostavljen za objavu i teksta koji je objavljen u prilozima belgijskom službenom listu, potonji ne proizvodi učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu na njega pozvati, osim ako poduzeće može dokazati da im je bio poznat tekst koji je dostavljen za objavu.

U slučaju nepodudarnosti dokumenata koji se moraju dostaviti na jednom od službenih jezika zemlje i prijevoda na jedan službeni jezik Europske unije ili više njih čija dostava nije obvezna, prijevodi koji su svojevoljno objavljeni ne proizvode učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pouzdati u te svojevoljno objavljene prijevode, osim ako poduzeće može dokazati da su znale za verzije iz članka 67. stavka 1. podstavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koji se odnosi na ovjerene primjerke vjerodostojnih isprava, umnožene primjerke ili izvornike isprava s potpisom privatnih osoba i sažetke (u elektroničkom ili drugom obliku) koji se moraju dostaviti u urudžbeni zapisnik Trgovačkog suda.

Među podacima o poduzećima koji su dostupni na stranici Public Search nalaze se izravne poveznice s pomoću kojih je moguće pristupiti objavi u belgijskom službenom listu i Središnjem uredu za bilancu stanja Belgijske narodne banke.

Način pretraživanja

Ova vas poveznica vodi na stranicu Poveznica se otvara u novom prozoruPublic Search.

Četiri su mogućnosti pretraživanja, svaka u zasebnoj kartici:

 • pretraga po broju (ako vam je poznat matični broj poduzeća ili poslovne jedinice),
 • pretraga po nazivu,
 • pretraga po adresi,
 • pretraga po djelatnosti.

Internetska je stranica dostupna na četiri jezika: njemačkom, engleskom, francuskom i nizozemskom.

Opće informacije o bazi podataka BCE-a pronaći ćete na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici Saveznog ministarstva gospodarstva (u odjeljku Entreprises et Indépendants pod naslovom Banque carrefour des Entreprises).

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar, Poveznica se otvara u novom prozoruSavezno ministarstvo pravosuđa, Poveznica se otvara u novom prozoruSavezno ministarstvo gospodarstva, malih i srednjih poduzetnika, samozaposlenih te energetike

Posljednji put ažurirano: 18/01/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Bugarska

Ovaj odjeljak sadržava pregled bugarskih registara poslovnih subjekata i registra BULSTAT. Bugarska jamči da su ti registri u skladu s načelima javnosti, transparentnosti i zaštićenosti podataka.

Koje podatke pruža bugarski registar poslovnih subjekata?

Poveznica se otvara u novom prozoruBugarskim registrom poslovnih subjekata / registrom neprofitnih pravnih subjekata upravlja Agencija za registar pri Ministarstvu pravosuđa. U taj se registar upisuju poslovni subjekti, podružnice stranih poslovnih subjekata, neprofitni pravni subjekti i podružnice neprofitnih pravnih subjekata te njihovi podaci propisani zakonom. On sadržava i dokumente koji se odnose na poslovne subjekte i podružnice stranih poslovnih subjekata, neprofitne pravne subjekte i podružnice stranih neprofitnih pravnih subjekata koji u skladu sa zakonom moraju biti dostupni javnosti.

Registar poslovnih subjekata i registar neprofitnih pravnih subjekata dijele zajedničku elektroničku bazu podataka koja sadržava podatke o poslovnim subjektima, podružnicama stranih poslovnih subjekata, neprofitnim pravnim subjektima i podružnicama stranih neprofitnih pravnih subjekata koji moraju biti upisani u skladu sa zakonom te njihove dokumente koji u skladu sa zakonom moraju biti dostupni javnosti. Spisi o poslovnim subjektima, podružnicama stranih poslovnih subjekata, neprofitnim pravnim subjektima i podružnicama stranih neprofitnih pravnih subjekata čuvaju se u elektroničkom obliku. Spisi sadržavaju zahtjeve, dokumente kojima se potkrjepljuju upisani podaci, objave i druge dokumente koji mogu sadržavati i osobne podatke o osobama koje zastupaju predmetni poslovni subjekt ili neprofitni pravni subjekt ili koje upravljaju tim poslovnim subjektom ili neprofitnim pravnim subjektom.

Je li pristup bugarskom registru poslovnih subjekata besplatan?

Registar poslovnih subjekata i registar neprofitnih pravnih subjekata u javnoj su domeni. Bazi podataka tih registara mogu besplatno pristupiti svi. Agencija za registar osigurava pristup spisima poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta nakon registracije u sustav. Odobrenje za takav pristup može se dobiti u lokalnim uredima Agencije na temelju podnesenog zahtjeva i predočene identifikacijske isprave. Osobe koje zahtijevaju elektronički pristup moraju potvrditi svoj identitet elektroničkim potpisom ili digitalnim certifikatom koje izdaje Agencija; službeni pristup osigurava se u skladu s postupkom utvrđenim posebnim propisom. Agencija za registar osigurava i besplatan i otvoren pristup podacima i dokumentima putem sustava povezivanja registara poslovnih subjekata.

Kako pretraživati bugarski registar poslovnih subjekata?

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar poslovnih subjekata dostupan je 24 sata dnevno.

Svatko može pretraživati registar poslovnih subjekata i neprofitnih pravnih subjekata tražeći određeni podatak ili dokument.

Na portalu registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata pretraživanje se može obavljati primjenom sljedećih kriterija:

 • tvrtke/imena ili jedinstvene identifikacijske oznake poslovnog subjekta ili podružnice stranog poslovnog subjekta, neprofitnog pravnog subjekta ili podružnice stranog neprofitnog pravnog subjekta imena ili identifikacijske oznake, ili tvrtke ili jedinstvene identifikacijske oznake partnera ili isključivog vlasnika kapitala
 • imena ili identifikacijske oznake, ili tvrtke ili jedinstvene identifikacijske oznake pravne osobe – poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta. Spis poslovnog subjekta, podružnice stranog poslovnog subjekta, neprofitnog pravnog subjekta ili podružnice stranog neprofitnog pravnog subjekta i njegovih službenih osoba i pravnih slijednika može se pretraživati prema bilo kojem unesenom podatku ili dokumentu.

Dostupna je i usluga koja omogućuje korisnicima pretraživanje cijele baze podataka registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata prema vlastitim posebnim kriterijima. Pristojba za pretraživanje cijele baze podataka iznosi 100 BGN godišnje (prema cjeniku državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za registar); javna tijela takav pristup bazi podataka mogu ostvariti besplatno.

Potvrde se mogu izdavati u Agenciji za registar i elektroničkim putem (pristojbe se naplaćuju u skladu s cjenikom državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za registar).

Preslike dokumenata iz registra mogu se izdavati u Agenciji ili elektroničkim putem (naknade se naplaćuju u skladu s cjenikom državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za registar).

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Bugarska je prihvatila načela iz primjenjivog zakonodavstva EU-a kojim se uređuje valjanost upisa ili brisanja podataka i objava dokumenata koji se odnose na poslovne subjekte / neprofitne pravne subjekte. Posebna rješenja na nacionalnoj razini utvrđena su u Zakonu o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata te u Zakonu o trgovačkim društvima.

U skladu s prvim zakonom smatra se da su s podatkom upisanim u registar od trenutka upisa upoznate treće strane koje djeluju u dobroj vjeri. Podaci se ne mogu iskoristiti protiv trećih strana, koje dokažu da nisu mogle biti upoznate s tim podacima, prije isteka 15 dana od dana upisa. Treće strane mogu se pozvati na podatak koji će biti upisan iako upis još nije izvršen, osim ako je u zakonu izričito propisano da postaje važeći tek nakon upisa. Nakon brisanja upis više nije važeći. Smatra se da su treće strane upoznate s dokumentima u registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata od datuma njihova upisa u registar.

Treće strane koje postupaju u dobroj vjeri mogu se pozvati na upis ili unos čak i ako upisani podatak ili dokument ne postoji. U odnosu na treće strane koje postupaju u dobroj vjeri smatra se da su podaci koji nisu upisani u registar nepostojeći.

Povijest bugarskog registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata

Reforma postupka upisa u registar započela je 1. siječnja 2008. kada je stupio na snagu Zakon o registru poslovnih subjekata i kada je s radom započeo elektronički registar poslovnih subjekata i podružnica stranih poslovnih subjekata. Poslovni subjekti morali su se ponovno upisati u registar do 31. prosinca 2011.

U skladu s člankom 17. Zakona o neprofitnim pravnim subjektima Agencija za registar od 1. siječnja 2018. vodi registar neprofitnih pravnih subjekata. § U članku 25. stavku 1. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o neprofitnim pravnim subjektima navodi se da neprofitni pravni subjekti upisani u registar neprofitnih pravnih subjekata pri pokrajinskim sudovima imaju mogućnost podnijeti zahtjev za ponovni upis u registar Agenciji za registar do 31. prosinca 2020. Ta dva registra dijele zajedničku bazu podataka.

Rezultati reforme:

 1. Postupak upisa u registar prenesen je sa sudova na središnje tijelo državne uprave: Agenciju za registar.
 2. Svi registri 28 okružnih sudova objedinjeni su u jedinstvenu, centraliziranu elektroničku bazu podataka. Ta baza podataka sadržava podatke koji moraju biti upisani i dokumente koji moraju biti dostupni javnosti te elektroničke verzije svih podnesenih dokumenata, izdanih odluka o odbijanju upisa, izdanih uputa i spisa trgovačkih društava.
 3. Načelo javnosti informacija od temeljne je važnosti u postupku upisa u registar.
 4. Postupak upisa u registar obavlja se uporabom različitih vrsta obrazaca zahtjeva. Vrsta zahtjeva ovisi o vrsti poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta i o podacima koje je potrebno unijeti.

Kako podnijeti zahtjev za upis u registar poslovnih subjekata?

Zahtjevi se mogu podnijeti fizički u bilo kojem uredu Agencije za registar ili elektronički na portalu registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://portal.registryagency.bg.

Papirnati zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem lokalnom uredu Agencije za registar neovisno o tome gdje se nalazi sjedište poslovnog subjekta. Kada ih uredi Agencije prihvate, papirnati zahtjevi skeniraju se i pohranjuju kao prilozi u računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata. Dokumenti priloženi zahtjevima kao prilozi moraju biti izvornici ili preslike koje je ovjerio podnositelj zahtjeva ili javni bilježnik.

Elektronički zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku na portalu registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Svakoj stavci zaprimljenoj za upis u računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata (zahtjev za upis, sudska odluka, zahtjev za ispravak pogreške, zahtjev za imenovanje stručnjaka, procjenitelja, nadzornika itd.) dodjeljuje se jedinstveni referentni broj u formatu „ggggmmddssmmss” (godina, mjesec, dan, sat, minuta, sekunda). Kada se zahtjevu za upis, sudskoj odluci ili zahtjevu dodijeli jedinstveni referentni broj, računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata nasumce ih dodjeljuje službeniku registra na razmatranje. Zahtjevi za upis ili brisanje ili za unos dokumenata u skladu s člankom 14. automatski se dodjeljuju, prema redoslijedu primitka, čim službenik registra elektronički potpiše prethodno dodijeljeni zahtjev i računalni sustav prepozna da je slobodan.

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata službenik registra donosi odluku o zahtjevima za upis ili brisanje i zahtjevima za unos dokumenata odmah po isteku tri radna dana nakon primitka, ako zakonom nije drukčije određeno. Zahtjevi poslovnih subjekata za prvi upis razmatraju se do kraja sljedećeg radnog dana nakon dana zaprimanja zahtjeva u registru poslovnih subjekata, a odluka se donosi odmah nakon razmatranja zahtjeva, osim u slučajevima iz članka 22. stavka 5. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata, kada se izdaje uputa. Zahtjevi za unos godišnjih financijskih izvještaja, kada je to obvezno u skladu sa zakonom, razmatraju se odvojeno od ostalih zahtjeva redoslijedom kojim su zaprimljeni.

Ovisno o vrsti odluke, ishodi mogu biti sljedeći:

 • upute koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja određenog zahtjeva i odmah ih unio u račun poslovnog subjekta i koje treba provesti u roku predviđenom u članku 19. stavku 2. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata
 • odbijanje koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja i odmah ga unio u račun poslovnog subjekta
 • nalog za upis u registar koji je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja i koji se do isteka roka iz članka 19. stavka 2. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata prikazuje na računu poslovnog subjekta kao „u iščekivanju isteka roka od tri dana”. Nakon isteka tog zakonskog roka računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata automatski izvršava unos i generira broj unosa u prethodno navedenom formatu. Godinu, mjesec i dan dodjeljuje računalni sustav u trenutku automatske objave, a sat, minuta i sekunda odnose se na vrijeme kada je službenik registra prethodnog dana naložio upis.

Što se nalazi u bugarskom registru BULSTAT?

Registar Poveznica se otvara u novom prozoruBULSTAT sadržava informacije o sljedećem:

 1. pravnim subjektima koji nisu poslovni subjekti ili neprofitnim pravnim subjektima u smislu Zakona o neprofitnim pravnim subjektima koji podliježu obvezi upisa u registar poslovnih subjekata ili registar neprofitnih pravnih subjekata
 2. podružnicama stranih subjekata koji nisu poslovni subjekti ili neprofitni pravni subjekti
 3. zastupništvima stranih subjekata u skladu s člankom 24. Zakona o promicanju ulaganja
 4. stranim pravnim subjektima koji se bave poslovnom djelatnošću u Bugarskoj i koje ondje imaju stalni poslovni nastan, sjedište ili objekt
 5. stranim pravnim subjektima čije se stvarno mjesto uprave nalazi u Bugarskoj
 6. stranim pravnim subjektima koji su vlasnici nekretnina u Bugarskoj
 7. zalogodavcima u smislu Zakona o upisanim založnim pravima
 8. ustrojstvenim jedinicama u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, uključujući obrte i osiguravajuća društva iz članka 8. Zakona o socijalnom osiguranju
 9. subjektima koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje i nisu fizičke osobe
 10. podružnicama i ograncima subjekata i ograncima poslovnih subjekata upisanih u registar poslovnih subjekata
 11. fizičkim osobama koje obavljaju slobodno zanimanje ili zanatsku djelatnost
 12. stranim državljanima koji nemaju bugarski osobni identifikacijski broj ili identifikacijski broj stranog rezidenta i koji:
  • pružaju neovisne osobne usluge u Bugarskoj, među ostalim na temelju trajnog poslovnog nastana, sjedišta ili objekta
  • kupuju nekretnine
  • plaćaju doprinose za socijalno osiguranje
 13. ostalim fizičkim osobama – koje plaćaju doprinose za socijalno osiguranje
 14. stranim osobama/subjektima koji imaju obvezu posebne registracije u skladu s poreznim zakonom, uključujući ako su oslobođeni plaćanja poreza u skladu s međunarodnim sporazumom koji je stupio na snagu i čija je stranka Republika Bugarska
 15. fizičkim i pravnim osobama i drugim pravnim subjektima koji djeluju na državnom području Republike Bugarske u svojstvu upravitelja zaklada ili skrbničkih fondova i drugih sličnih stranih pravnih subjekata koji su osnovani i djeluju u jurisdikcijama koje dopuštaju takve oblike zaklada.

Je li pristup registru BULSTAT besplatan?

Informacije unesene u Poveznica se otvara u novom prozoruregistar BULSTAT na temelju dokumenata koji se podnose u svrhu pružanja podataka iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 7. i točke 19. te članka 7. stavka 9. Zakona o registru BULSTAT u javnoj su domeni. Svatko može pretraživati registar poslovnih subjekata tražeći određeni podatak.

Povijest registra BULSTAT

Registar BULSTAT uspostavljen je na temelju registra poslovnih subjekata (RSS EKPOU) koji vodi Državni zavod za statistiku u skladu s člankom 6. stavkom 7. Zakona o statistici. Odlukom Vijeća ministara br. 206 od 30. listopada 1995. donesena su pravila za uspostavu registra. Objedinjeni državni registar poslovnih subjekata „BULSTAT” pušten je u rad u Republici Bugarskoj 1. siječnja 1996. Odlukom Vijeća ministara br. 379 od 30. srpnja 1998. identifikacijska oznaka iz jedinstvenog državnog registra poslovnih subjekata utvrđena je kao jedinstvena identifikacijska oznaka svih pravnih subjekata i drugih subjekata koji obavljaju poslovne djelatnosti u Bugarskoj. Nacionalna skupština donijela je 17. lipnja 1999. Zakon o statistici. U tom zakonu propisan je način uspostave, funkcioniranja i uporabe objedinjenog registra BULSTAT za identifikaciju subjekata koji obavljaju poslovne djelatnosti na državnom području Republike Bugarske. Registar BULSTAT postao je jedan od glavnih upravnih registara u državi i njegovi su podaci od 2000. dostupni na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama registra.

Upravljanje registrom BULSTAT preneseno je 11. kolovoza 2005. na Agenciju za registar. Registar sadržava unose za sve pravne subjekte i podružnice stranih subjekata koje nisu poslovni subjekti ili neprofitnim pravnim subjektima u smislu Zakona o neprofitnim pravnim osobama koji podliježu obvezi upisa u registar poslovnih subjekata ili registar neprofitnih pravnih subjekata. Osobe koje obavljaju slobodno zanimanje ili zanatsku djelatnost isto tako podliježu obvezi upisa u registar. Do 1. siječnja 2008. poslovni subjekti imali su obvezu upisa u registar BULSTAT u roku od sedam dana; nakon toga nadležnost za to prenesena je na registar poslovnih subjekata.

Kako podnijeti zahtjev za upis u registar BULSTAT?

Upisi i brisanja izvršavaju se na temelju zahtjeva koji se podnosi uporabom standardnog obrasca.

Zahtjevi se mogu podnijeti fizički u bilo kojem uredu Agencije za registar ili elektronički na Poveznica se otvara u novom prozoruportalu registra BULSTAT.

Papirnati zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem lokalnom uredu Agencije za registar neovisno o tome gdje se nalazi sjedište subjekta. Kada ih uredi Agencije prihvate, papirnati zahtjevi skeniraju se i pohranjuju kao prilozi u računalni sustav registra BULSTAT. Dokumenti priloženi zahtjevima moraju biti izvornici ili preslike koje je ovjerio podnositelj zahtjeva ili javni bilježnik.

Elektronički zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku na portalu registra BULSTAT.

Ovisno o njihovu statusu, subjekti koji se žele upisati u registar BULSTAT moraju dostaviti sljedeće:

 1. presliku odluke suda ili neke druge isprave kako slijedi:
  (a) pravni subjekti: akt o osnivanju i ispravu u kojoj su navedene fizičke osobe koje upravljaju subjektom i/ili ga zastupaju
  (b) zastupništva stranih subjekata u skladu s člankom 24. Zakona o promicanju ulaganja: ispravu kojom se potvrđuje upis u Bugarsku trgovačku i industrijsku komoru (BCCI)
  (c) strani pravni subjekti: ispravu kojom se potvrđuje obavljanje poslovnih djelatnosti u Bugarskoj, ovjerenu ispravu kojom se potvrđuje da predmetni pravni subjekt potječe iz predmetne države
  (d) ustrojstvene jedinice bez pravne osobnosti u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i zavodi za osiguranje u skladu s člankom 8. Zakona o socijalnom osiguranju: ugovor o trgovačkom društvu i potvrdu o registraciji u Nacionalnoj poreznoj agenciji
  (e) podružnice i ogranci: ispravu kojom se potvrđuje njihovo osnivanje i navodi osoba koja njima upravlja i/ili ih zastupa
  (f) subjekti koji nisu oni iz točaka (a) do (e) i koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje: isprave kojima dokazuju identitet i/ili obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano zakonom
 2. zahtjev na standardnom obrascu koji je odobrio izvršni direktor Agencije za registar
 3. izjavu o istinitosti navedenih podataka koju je potpisao podnositelj zahtjeva
 4. ispravu kojom se dokazuje plaćanje državne pristojbe u skladu s cjenikom koji je odobrilo Vijeće ministara.

Svakoj stavci zaprimljenoj za upis u računalni sustav registra (zahtjev za upis ili zahtjev za ispravak) dodjeljuje se jedinstveni referentni broj u formatu „ggggmmddssmmss” (godina, mjesec, dan, sat, minuta, sekunda).

Zahtjeve za upis i zahtjeve za unos ili ispravak razmatra službenik registra prema redoslijedu primitka. Službenik registra donosi odluku o zahtjevima za upis i zahtjevima za unos ili brisanje do kraja sljedećeg radnog dana nakon dana zaprimanja zahtjeva.

Ovisno o vrsti odluke, ishodi mogu biti sljedeći:

 • upute koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja predmetnog zahtjeva i odmah ih unio u račun poslovnog subjekta i koje treba provesti u roku od pet radnih dana
 • odbijanje koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja i odmah ga unio u elektronički račun subjekta
 • nalog za upis koji je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja. Nakon unosa računalni sustav registra BULSTAT automatski generira broj unosa u prethodno navedenom formatu. Godinu, mjesec i dan dodjeljuje računalni sustav u trenutku automatske objave, a sat, minuta i sekunda odnose se na vrijeme kada je službenik registra naložio upis.

Registar se može pretraživati na internetu upotrebom:

 • naziva/tvrtke ili identifikacijske oznake / jedinstvene identifikacijske oznake subjekta
 • spisa trgovačkog društva / godine / pokrajinskog suda
 • broja zahtjeva, broja unosa
 • povezanosti subjekata.
Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Češka

U ovom ćete odjeljku pronaći pregled češkog javnog registra. Javni registar sastoji se od registra poduzeća, trgovačkog registra, registra zaklada, registra ustanova, registra udruga stanara i registra nevladinih organizacija.

Koji su podaci dostupni u češkom javnom registru?

U javni registar upisuju se zakonom propisani podaci o pravnim osobama uređenima privatnim pravom. Opća pravila primjenjiva na javne registre utvrđena su u članku 120. Zakona br. 89/2012, Građanski zakonik. Detaljnija pravila o javnom registru koji vode sudovi utvrđena su u Zakonu br. 304/2013 o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba. Dio je javnog registra arhiva dokumenata (u kojoj se čuvaju zakonom propisani dokumenti, npr. izjave o osnivanju, statuti, financijski izvještaji itd).

Javni registar vodi registarski sud. Javnim registrom upravlja Ministarstvo pravosuđa.

U javni registar upisuju se sljedeći subjekti:

 • poduzeća
 • sindikati
 • međunarodni sindikati
 • udruge poslodavaca
 • međunarodne udruge poslodavaca
 • podružnice
 • podružnice sindikata
 • podružnice međunarodnih sindikata
 • podružnice udruga poslodavaca
 • podružnice međunarodnih udruga poslodavaca
 • trgovci pojedinci – fizičke osobe upisane u trgovački registar
 • javna trgovačka društva
 • komanditna društva
 • društva s ograničenom odgovornošću
 • dionička društva
 • zadruge
 • državna poduzeća
 • društva-kćeri
 • nevladine organizacije
 • zaklade
 • fondovi zaklada
 • ustanove
 • proračunske organizacije
 • udruge stanara
 • europska gospodarska interesna udruženja
 • poduzeća stranih vlasnika
 • europske zadruge
 • europska društva

Podaci koji se upisuju u javni registar utvrđeni su u Zakonu br. 304/2013 o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba. Osnovne su informacije koje se upisuju prvenstveno ime i prezime ili tvrtka, sjedište, predmet poslovanja ili djelatnost, pravni oblik, identifikacijski broj, ime i prezime te prebivalište osobe ili tvrtka i registrirano sjedište subjekta koji čine upravu.

Je li pristup češkom javnom registru besplatan?

Javni registar vodi se u elektroničkom obliku. Registar je besplatno dostupan javnosti putem web-portala Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.cz/ i/ili izravno na stranici za pretraživanje javnog registra Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Javni registar dostupan je svima. Svatko ga može pregledavati i raditi kopije ili izvatke iz njega.

Kako pretraživati češki javni registar?

Češki javni registar ima naprednu aplikaciju za pretraživanje informacija na internetu. Registar se može pretraživati po imenu subjekta ili identifikacijskom broju.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Objavljivanje dokumenata

Registarski sud objavljuje upise u javni registar, njihove izmjene i brisanja te dostavljene isprave, uključujući isprave u elektroničkom formatu, što je prije moguće. Podaci upisani u javni registar i isprave pohranjene u zbirci isprava objavljuju se na način koji omogućuje daljinski pristup. Registarski sud objavljuje dotične podatke i omogućuje dobivanje službeno ovjerenog primjerka u elektroničkom formatu. Taj se dokument potpisuje elektronički s pomoću potpisnog (kvalificiranog) certifikata relevantnog registarskog suda i dostupan je besplatno na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa Češke Republike. Registarski sud na zahtjev izdaje tiskani ovjereni djelomični ili potpuni primjerak upisa ili isprava pohranjenih u zbirku isprava odnosno potvrdu o nepostojanju određenog upisa u javnom registru, osim ako podnositelj zahtjeva izričito ne zatraži neovjereni primjerak. Registarski sud izdaje isključivo tiskane primjerke podataka upisanih u javni registar i isprava pohranjenih u zbirku isprava prije 1. siječnja 1997., osim ako su upisi tih podataka ili isprave već pohranjeni u elektroničkom formatu.

Pouzdanost dokumenata i podataka

Osoba na koju se upis odnosi nema pravo žalbe zbog upisa koji ne odgovara stvarnosti protiv osobe koja pravno djeluje oslanjajući se na podatke upisane u javni registar.

Subjekt upisa može zabraniti otkrivanje podataka i sadržaja isprava čije je objavljivanje propisano zakonom trećim osobama već od trenutka njihove objave, osim ako se može dokazati da su oni već poznati trećim osobama. Međutim, subjekt upisa ne može se pozivati na te podatke i sadržaj isprava u djelovanjima provedenima u prvih petnaest dana poslije objave ako treća osoba dokaže da ih nije mogla znati.

Treće osobe uvijek se mogu pozivati na neobjavljene podatke i sadržaj isprava, osim ako oni zbog neobjavljivanja nisu valjani.

Neusklađenost upisanih podataka

Ako sadržaj upisa u javni registar nije u skladu s obvezujućim odredbama zakona i ako nema druge mogućnosti ispravka, registarski sud poziva upisanu osobu da ispravi upis. U slučaju pravne osobe koja ne ispravi upis u zadanom roku, sud može i bez naloga pokrenuti njezino brisanje i likvidaciju ako je to u interesu zaštite trećih osoba.

U slučaju nesuglasja između sadržaja upisa u javnom registru na češkom i stranom jeziku ili isprava pohranjenih u zbirku isprava na češkom jeziku i dobrovoljno dostavljenom prijevodu tih isprava na strani jezik u skladu s člankom 74. stavkom 1. Zakona o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba, nije moguće pozivati se na verzije objavljenog upisa ili isprave pohranjene u zbirku isprava na stranom jeziku u odnosu na treće osobe. Treća osoba može se pozivati na verziju objavljenog upisa ili isprave pohranjene u zbirku isprava na stranom jeziku samo ako subjekt upisa može dokazati da je treća osoba znala sadržaj upisa ili isprave pohranjene u zbirku isprava na češkom jeziku.

Prijevod Zakona o javnim registrima

Ministarstvo pravosuđa izradilo je neslužbeni prijevod na engleski jezik Zakona br. 304/2013 o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba te o registraciji zaklada koji je bio na snazi 1. siječnja 2018. Prijevod služi samo u informativne svrhe; vjerodostojna je samo verzija na češkom jeziku objavljena u Zbirci zakonodavnih akata. Prijevod je dostupan Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Danska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra Danske.

Danski ured za gospodarstvo (Erhvervsstyrelsen)

Povijest poslovnog registra Danske

Danski Ured za gospodarstvo osnovan je 1. siječnja 2012.

Ima oko 500 zaposlenika. Zadužen je za raznovrsne zadaće s ciljem da poslovanje u Danskoj učini privlačnijim. Ured za gospodarstvo djeluje na brojnim područjima, od planiranja zakona i ruralnog razvoja do digitalizacije, učinkovitog nadzora i praćenja fondova, društava, borbe protiv pranja novca, računovodstva, revizije, izvoza i kontrola EU-a. Odgovoran je za središnji poslovni registar (CVR), glavni državni registar za informacije o svim danskim društvima.

Danski Ured za gospodarstvo dio je danskog Ministarstva gospodarstva i rasta (Erhvervsministeriet).

Koje usluge nudi poslovni registar Danske?

Na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruerhvervsstyrelsen.dk možete pronaći informacije o svim područjima rada Ureda, među ostalim, stranice Poveznica se otvara u novom prozoruposlovnog registra Danske.

CVR.dk je središnja točka na portalu Virk za informacije i podatke o svim poslovnim subjektima u Danskoj. Bez obzira na vrstu poslovne aktivnosti, na raspolaganju su informacije o poslovnom subjektu (pravnoj osobi) i njegovim proizvodnim jedinicama. Registar pruža i informacije o osnivačima, vlasnicima i rukovoditeljima.


Za određene vrste poslovnih subjekata (osobito za javna društva s ograničenom odgovornošću i privatna društva s ograničenom odgovornošću) dostupno je više informacija: financijski izvještaji, podaci i izvadci o poslovnim subjektima i članovima uprave.

Koje informacije sadrži središnji poslovni registar;

 • registracijski broj društva (CVR)
 • tvrtka društva i adresa
 • datum osnivanja i, prema potrebi, zatvaranja društva
 • vrsta poslovne djelatnosti
 • napomena o zaštiti od oglašavanja, prema potrebi
 • informacije o kreditnoj zaduženosti
 • sektor ili podsektori, prema potrebi
 • podaci za kontakt, prema potrebi
 • broj zaposlenika, prema potrebi
 • punopravni partneri, osnivači, vlasnici i rukovoditelji
  • tvrtka društva i adresa
  • registracijski broj (CPR ili CVR) (CPR brojevi ne mogu se davati privatnim pojedincima)
 • povezane proizvodne jedinice
  • broj proizvodnih jedinica
  • tvrtka društva i adresa
  • datum osnivanja i, prema potrebi, zatvaranja društva
  • napomena o zaštiti od oglašavanja, prema potrebi
  • sektor ili podsektori, prema potrebi
  • podaci za kontakt, prema potrebi
  • broj zaposlenika, prema potrebi

Kako mogu pretraživati poslovni registar Danske?

Na stranici CVR.dk na portalu Virkn možete pretraživati podatke o pojedinačnim društvima koristeći se nizom parametara, kao što su tvrtka društva, ime osobe, registracijski broj društva, broj proizvodnih jedinica, adresa društva, proizvodna jedinica ili osoba. Dostupni su osnovni podaci o svim društvima registriranima u središnjem poslovnom registru.

Na stranici „Poveznica se otvara u novom prozoruSådan søger du” pod podacima CVR možete pronaći pomoć pri pretraživanju informacija o društvima u središnjem poslovnom registru.

Niz rješenja dostupno je za veće količine podataka iz središnjeg poslovnog registra, kao što je of data from the Central Business Register, such pristup „od sustava do sustava” i „CVR usluge na webu”. Dodatne informacije: Poveznica se otvara u novom prozoruKlikni ovdje.

Je li pristup poslovnom registru Danske besplatan?

Dokumenti i usluge središnjeg poslovnog registra za koje nije potrebna ručna obrada dostupne su besplatno. To su sljedeći dokumenti i usluge:

 • razni prikazi
 • financijski izvještaji
 • pristup „od sustava do sustava” i „CVR usluge na webu”

Za niz dokumenata potrebna je ručna obrada i oni se stoga naplaćuju. Međutim, za njih se ne naplaćuje PDV:

 • dodatni potpis: 120 DKK
 • starija financijska izvješća na mikrofilmu ili iz udaljenih arhiva: 300 DKK
 • potvrda o registraciji: 300 DKK
 • potvrda o promjeni tvrtke društva: 500 DKK
 • plan spajanja: 150 DKK
 • zapisnik s godišnje generalne skupštine: 150 DKK
 • dokumenti o kapitalu: 150 DKK
 • kopija obrasca za registraciju: 150 DKK
 • izjava uprave: 150 DKK
 • izvješće o naknadnim stjecanjima: 150 DKK
 • izvješće o samofinanciranju: 150 DKK
 • plan podjele: 150 DKK
 • statut društva: 150 DKK

Navedene cijene vrijede od 5. prosinca 2014.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Članak 14. Zakona o trgovačkim društvima prenosi članak  3. Prve direktive o pravu trgovačkih društava u dansko pravo trgovačkih društava i govori o pouzdanosti evidencija. U članku 14. Zakona o trgovačkim društvima navodi se sljedeće:

„Smatra se da su informacije objavljene u IT sustavu danskog Ureda za gospodarstvo date na znanje trećih osoba. Točka 1. Međutim, ovo se ne odnosi na transakcije provedene u razdoblju od 16 dana od njihova objavljivanja, uz uvjet da se dokaže da treća osoba nije mogla znati za okolnosti koje su objavljene.

Sve dok nisu objavljene u IT sustavu danskog Ureda za gospodarstvo, okolnosti koje treba upisati i objaviti ne mogu se upotrebljavati protiv trećih osoba, osim ako se dokaže da su treće osobe znale za njih. Činjenica da okolnosti te vrste još uvijek nisu objavljene ne sprečava treću osobu da postupa na temelju tih okolnosti.”

Odgovornost za točnost evidencije

Osoba koja dostavlja podatke odgovorna je za njihovu točnost (vidjeti članak 8. Propisa o obavješćivanju (anmeldelsesbekendtgørelsen) i članak 15. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima). Osoba koja dostavlja podatke snosi kaznenu odgovornost za zakonitost izjava i točnost dostavljenih podataka.

Danski Ured za gospodarstvo ne provjerava točnost dostavljenih podataka već ih samo upisuje, bez obzira na to radi li se o ručnom upisu ili upisu putem stranice Poveznica se otvara u novom prozoruvirk.dk.

Danski Ured za gospodarstvo može odgovarati za štetu nastalu zbog upotrebe dostavljenih podataka ili dokumenata koji su netočni zbog pogreške u njihovoj obradi.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruDanski Ured za gospodarstvo

Poveznica se otvara u novom prozoruSredišnji poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruDansko Ministarstvo gospodarstva i rasta

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar (EBR)

Posljednji put ažurirano: 28/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Njemačka

U ovom odjeljku portala daje se pregled poslovnog registra Njemačke (Unternehmensregister).

Što nudi poslovni registar Njemačke?

Portal njemačkog Poveznica se otvara u novom prozorutrgovačkog registra (Handelsregister) vodi Ministarstvo pravosuđa savezne države Sjeverne Rajne – Vestfalije u ime drugih njemačkih saveznih država (Länder). On omogućuje centralizirani pristup svim registrima poduzeća, zadruga i partnerstava saveznih država te objavama u vezi s tim registrima.

Na portalu Poveznica se otvara u novom prozorutrgovačkog registra dostupne su opće informacije na engleskom, francuskom, talijanskom, nizozemskom, poljskom, španjolskom i turskom, međutim informacije u samom registru uglavnom su na njemačkom jeziku.

Na internetskim stranicama njemačkog Poveznica se otvara u novom prozoruposlovnog registra dostupne su dodatne informacije o stečajevima, računovodstvena/financijska izvješća te informacije o tržištima kapitala. Ta je platforma prevedena na engleski, francuski, talijanski i španjolski jezik, iako su informacije u samom registru uglavnom na njemačkom jeziku (informacije o tržištima kapitala djelomično su dostupne na engleskom i drugim jezicima). Štoviše, njemački poslovni registar povezan je s portalom Trgovački registar, pa je moguće pretraživati podatke u oba registra.

Je li pristup njemačkom poslovnom registru besplatan?

Upis u njemački poslovni registar besplatan je. Pretraživanje pojedinačnih poduzeća i uvid u publikacije te podatke o vlasnicima poduzeća također su besplatni. Naplaćuje se svako dohvaćanje podataka povezanih s određenim registracijskim brojem (npr. trenutačna verzija, kronološki ispis, povijesni ispis ili hijerarhijska struktura dokumenata) i to 4,50 EUR (ispis), odnosno 1,50 EUR (hijerarhijska struktura dokumenata).

Pretraživanje njemačkog poslovnog registra

Ovisno o dostupnim informacijama na raspolaganju su vam dvije funkcije pretraživanja na portalu Poveznica se otvara u novom prozorutrgovačkog registra (Poveznica se otvara u novom prozoruuobičajeno pretraživanje i Poveznica se otvara u novom prozorunapredno pretraživanje). Funkcija pretraživanja dostupna je i na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkog poslovnog registra.

Koliko su dokumenti iz registra pouzdani?

U članku 15. Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkog Zakona o trgovini (Handelsgesetzbuch) utvrđene su nacionalne odredbe prema kojima se treće strane mogu osloniti na dokumente i navode iz članka 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1.10.2009., str. 11.), u skladu s člankom 3. stavcima 5., 6. i 7. te Direktive.

U skladu s člankom 15.: poduzeće se može usprotiviti trećim strankama samo na temelju činjenica koje su prethodno navedene i objavljene ili onih činjenica koje su unaprijed bile poznate trećim stranama (članak 15. stavak 1. njemačkog Zakona o trgovini). Treća strana mora dopustiti primjenu tih činjenica koje su ispravno navedene i objavljene. To se ne odnosi na pravne radnje pokrenute u roku od 15 dana od objave, u mjeri u kojoj treća strana može dokazati da činjenica nije bila poznata niti je trebala biti poznata (članak 15. stavak 2. njemačkog Zakona o trgovini).

Ako je činjenica koja je trebala biti navedena nepravilno najavljena, treća strana može se oslanjati na najavljenu činjenicu u odnosu na stranku u čije je ime činjenica trebala biti navedena, osim ako je bila svjesna pogreške (članak 15. stavak 3. njemačkog Zakona o trgovini).

Povijest njemačkog poslovnog registra

Sve informacije o registraciji od 2007. dostupne su u elektroničkom obliku.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal njemačkog trgovačkog registra

Poveznica se otvara u novom prozoruNapredno pretraživanje

Poveznica se otvara u novom prozoruUobičajeno pretraživanje

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemački poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Posljednji put ažurirano: 10/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Estonija

Na ovim se stranicama daje pregled estonskog trgovačkog registra te registra neprofitnih organizacija i zaklada.

Koje se informacije mogu pronaći u estonskom trgovačkom registru te registru neprofitnih udruga i zaklada?

Trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada vode se u registarskom odjelu Okružnog suda u Tartuu. Registri se vode na sudovima kako bi se osigurali neovisan status i pravna stručnost voditelja registra. Oni imaju veliku zakonsku snagu, a njihov je cilj jamčiti pravnu sigurnost. Upis u trgovački registar koji se odnosi na treću stranu smatra se točnim, osim ako je treća strana znala ili je trebala znati da upis nije točan. Upis koji se odnosi na transakcije koje se provedu u roku od 15 dana od upisa smatra se neprimjenjivim ako treća strana dokaže da nije bila upoznata ili nije trebala biti upoznata sa sadržajem upisa. Treća osoba stoga može u dobroj vjeri vjerovati u istinitost upisa u registar, pretpostavljajući primjerice, nakon sklapanja ugovora, da osoba upisana u registar kao član Upravnog odbora ima ovlasti za potpisivanje u ime određenog društva.

Neke pravne okolnosti važe jedino ako su upisane u registar: primjerice, u statutu ili ugovoru sklopljenom s članom upravnog odbora ovlasti člana Upravnog odbora za potpisivanje mogu biti ograničene, ali na treće se osobe primjenjuju samo ograničenja upisana u registar.

Određene važne okolnosti proizvode učinak od trenutka upisa u registar: primjerice, povećanje temeljnog kapitala društva proizvodi učinke od trenutka upisa povećanja u trgovački registar, a ne od trenutka donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala ili od trenutka plaćanja temeljnih uloga. Isto, primjerice, vrijedi za osnivanje pravne osobe, izmjenu njezina statuta ili na njezino pripojenje, podjelu ili pretvorbu.

Registri se vode elektroničkim putem.

Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava (javnih društava s ograničenom odgovornošću, privatnih društava s ograničenom odgovornošću, javnih trgovačkih društava, trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću, poslovnih udruga, Europskih društava (Societas Europaea), europskih zadruga (Societas Cooperativa Europaea) i europskih grupacija za teritorijalnu suradnju te podružnica stranih trgovačkih društava sa sjedištem u Estoniji.

Registar neprofitnih udruga i zaklada sadržava informacije o neprofitnim udrugama i zakladama (smatra se da neprofitne udruge uključuju političke stranke i druge neprofitne udruge, kao i sindikate, crkve, kongregacije, udruge kongregacija i samostane) sa sjedištem u Estoniji. Registar neprofitnih udruga i zaklada uključuje i registar stambenih udruga te registar udruženja za poboljšanje zemljišta.

Sljedeći se dokumenti otvaraju u trgovačkom registru ili registru neprofitnih udruga i zaklada za svaku samozaposlenu osobu, pravnu osobu ili podružnicu stranog društva:

 • kartica registra;
 • poslovni spis (u trgovačkom registru) ili javni spis (u slučaju neprofitne udruge ili zaklade);
 • registarski spis.

Poslovni i javni spisi sadržavaju dokumente koje je pravna osoba, samozaposlena osoba ili podružnica stranog društva dostavila voditelju registra u skladu sa zakonskim propisima, primjerice statute i druge dokumente podnesene državnom arhivu. Sudske presude, žalbe na sudske odluke, korespondencija i drugi dokumenti koji se ne čuvaju u poslovnim ili javnim spisima čuvaju se u registarskom spisu.

Sljedeće informacije upisuju se u karticu registra pravne osobe, samozaposlene osobe ili podružnice stranog društva:

 • naziv poduzeća ili ime i šifra upisa u registar;
 • boravište ili registrirano sjedište te adresa pravnih subjekata, samozaposlenih osoba i podružnica stranih društava, a za trgovačka društva i e-adresa;
 • pojedinosti koje se odnose na samozaposlenu osobu i na obustavu djelatnosti osobe te sezonsku ili privremenu narav djelatnosti;
 • pojedinosti o osobama s ovlastima zastupanja (članovi uprave, partneri u javnom trgovačkom društvu, komanditori ili treće osobe s ovlastima zastupanja, likvidatori i stečajni upravitelji), kao i ugovori o pravu zastupanja i ovlaštenjima koja se dodjeljuju u slučaju zastupanja pravne osobe;
 • pojedinosti o opunomoćeniku;
 • pravni oblik poduzeća ili vrsta društva;
 • datum odobrenja statuta;
 • novčana vrijednost temeljnog kapitala društva;
 • ubilježba o osnivanju privatnog društva s ograničenom odgovornošću bez temeljnih uloga;
 • ubilježba u kojoj se navodi da su dionice evidentirane u estonskom središnjem registru vrijednosnih papira ili ubilježba stranke koja vodi registar dionica;
 • početak i kraj financijske godine;
 • informacije o stečaju koje propisuje zakon;
 • ubilježba o spajanju, podjeli ili pretvorbi društva te o njegovu prestanku i uklanjanju iz registra;
 • upućivanja na upise voditelja registra koja propisuje zakon bez zahtjeva poduzeća;
 • informacije o mjestu pohrane dokumenata likvidiranog društva;
 • ciljevi zaklade;
 • ostale informacije koje propisuje zakon.

Predmeti povezani s registrom razmatraju se kao izvanparnični građanski predmeti pisanim postupkom. Upisi u registre vrše se na temelju zahtjeva za upis ili sudske odluke ili na drugim osnovama utvrđenima zakonom. Zahtjevi za upis moraju sadržavati digitalni potpis ili biti u obliku javnobilježničke isprave.

Upisi u trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada su javni. Svatko ima pravo na uvid u podatke sadržane u karticama registra, kao i u dokumente u poslovnim ili javnim spisima, te ima pravo dobiti njihove preslike. Registarski spis mogu pregledavati nadležna državna tijela, sudovi tijekom postupaka i druge fizičke ili pravne osobe s opravdanim interesom.

Središnju bazu podataka trgovačkog registra i registra neprofitnih udruga i zaklada vodi Centar za registre i informatičke sustave. Centar pruža i sljedeće usluge:

e-poslovni registar

E-poslovni registar usluga je koja se temelji na bazi podataka Odjela za registre Okružnog suda u Tartuu koja prikazuje podatke u stvarnom vremenu o svim pravnim osobama, samozaposlenim osobama i podružnicama stranih društava registriranih u Estoniji. Usluga e-poslovni registar omogućuje:

 • besplatno pregledavanje podataka na kartici registra, općih podataka i podataka o zaostacima poreza;
 • pretraživanje po imenu/nazivu, šifri upisa u registar, sjedištu, području djelatnosti itd.;
 • pregledavanje, uz pristojbu, godišnjih izvješća, statuta i drugih elektroničkih dokumenata te osobnih informacija i podataka o trgovačkom jamstvu itd., sadržanih u poslovnim ili javnim spisima;
 • praćenje u stvarnom vremenu proceduralnih informacija o društvima i izmjena njihovih upisa;
 • besplatnu provjeru svih zabrana trgovine nametnutih estonskim fizičkim ili pravnim osobama;
 • besplatno pregledavanje popisa članova političkih stranaka;
 • pregledavanje veza između raznih društava i osoba.

Dodatne informacije o e-poslovnom registru dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Centra za registre i informacijske sustave.

Portal za registraciju trgovačkih društava

Portal za registraciju trgovačkih društava okruženje je koje omogućuje fizičkim i pravnim osobama da sami podnose dokumente odjelima za registre okružnog suda. Putem portala mogu se podnositi zahtjevi za registraciju novog društva, izmjenu njegovih podataka u registru, likvidaciju i brisanje iz registra. Putem portala također se mogu sastavljati i podnositi godišnja izvješća. Državljani Estonije, Finske, Latvije i Belgije te e-rezidenti Estonije mogu se prijaviti na portal koristeći se osobnim iskaznicama za identifikaciju. Državljani Estonije i Litve mogu se prijaviti putem usluge mobilne identifikacije. Portal za registraciju trgovačkih društava nalazi se na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Centra za registre i informacijske sustave.

Europski poslovni registar (EBR)

Europski poslovni registar (EBR) internetski je sustav pretraživanja službenih informacija o europskim trgovačkim društvima. Pretrage se mogu vršiti na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama.

 • Dostupne su informacije iz trgovačkih registara Poveznica se otvara u novom prozoru20 zemalja.
 • Omogućeno je pretraživanje društava i osoba.
 • Poveznica se otvara u novom prozoruPopis dostupnih informacija razlikuje se među pojedinim zemljama.
 • Podaci iz registra imaju različit pravni učinak u pojedinim zemljama.
 • Funkcijom pretraživanja mogu se koristiti i privatne osobe i društva.
 • Za uslugu se naplaćuje pristojba.

Je li pristup estonskom trgovačkom registru besplatan?

Podacima iz registra može se pristupiti Poveznica se otvara u novom prozoruputem interneta i u Poveznica se otvara u novom prozorujavnobilježničkim uredima.

Za internetsko pretraživanje pravnih osoba, samozaposlenih osoba i podružnica stranih društava te za pristup informacijama o sudskim postupcima ili podacima s kartice registra ne naplaćuje se pristojba. Za pretraživanje vlastitih podataka na internetu ne naplaćuje se pristojba. Međutim, pristojba se naplaćuje za sva ostala pretraživanja, uključujući povijesne podatke s kartice registra i pristup godišnjim izvješćima, statutima i drugim dokumentima. Kada se za informacije naplaćuje pristojba, plaćanje se vrši odmah uplatom putem internetskog bankarstva. Pretplatnici koji imaju pravo na korištenje proširenim parametrima pretraživanja plaćaju po mjesečnim računima. Iznosi koji se naplaćuju za korištenje računalnim podacima u trgovačkom registru utvrđeni su u Poveznica se otvara u novom prozoruPravilniku ministra pravosuđa.

Za pregledavanje podataka iz registra i dokumenata iz spisa u uredu javnog bilježnika naplaćuje se pristojba. Pristojbe su utvrđene u Poveznica se otvara u novom prozoruZakonu o javnobilježničkim pristojbama.

Kako pretraživati estonski trgovački registar

Pretraživanje trgovačkog registra i registra neprofitnih udruga i zaklada omogućeno je putem usluge e-poslovnog registra na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Centra za registre i informacijske sustave.

Koliko su pouzdani dokumenti sadržani u registru?

Na ovim je stranicama objašnjen način na koji je u Estoniji uređeno korištenje podacima i dokumentima iz trgovačkog registra.

Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar. U trgovački registar upisuju se samozaposlene osobe, podružnice stranih trgovačkih društava i trgovačka društva (javna društva s ograničenom odgovornošću, privatna društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva, trgovačka društva s ograničenom odgovornošću, poslovne udruge, europska društva (Societas Europaea), europske zadruge (Societas Cooperativa Europaea) i europske grupacije za teritorijalnu suradnju). Taj elektronički registar ima veliku zakonsku snagu, a njegov je cilj jamčiti pravnu sigurnost. Trgovački registar vodi se na estonskom jeziku.

Upis u trgovački registar koji se odnosi na treću stranu smatra se točnim, osim ako je treća strana znala ili je trebala znati da upis nije točan. Upis koji se odnosi na transakcije koje se provedu u roku od 15 dana od upisa smatra se neprimjenjivim ako treća strana dokaže da nije bila upoznata ili nije trebala biti upoznata sa sadržajem upisa. Treća osoba stoga može u dobroj vjeri vjerovati u istinitost upisa u registar, pretpostavljajući primjerice, nakon sklapanja ugovora, da osoba upisana u registar kao član Upravnog odbora ima ovlasti za potpisivanje u ime određenog društva.

Neke pravne okolnosti važe jedino ako su upisane u registar: primjerice, u statutu ili ugovoru sklopljenom s članom upravnog odbora ovlasti člana Upravnog odbora za potpisivanje mogu biti ograničene, ali na treće se osobe primjenjuju samo ograničenja upisana u registar.

Određene važne okolnosti proizvode učinak od trenutka upisa u registar: primjerice, povećanje temeljnog kapitala društva proizvodi učinke od trenutka upisa povećanja u trgovački registar, a ne od trenutka donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala ili od trenutka plaćanja temeljnih uloga. Isto, primjerice, vrijedi za osnivanje pravne osobe, izmjenu njezina statuta ili na njezino pripojenje, podjelu ili pretvorbu.

Sljedeći se dokumenti otvaraju u trgovačkom registru ili registru neprofitnih udruga i zaklada za svaku samozaposlenu osobu, pravnu osobu ili podružnicu stranog društva:

 • kartica registra;
 • poslovni spis;
 • registarski spis.

Poslovni spis sadržava dokumente koje je pravna osoba, samozaposlena osoba ili podružnica stranog društva dostavila voditelju registra u skladu sa zakonskim propisima, primjerice statute i druge dokumente podnesene državnom arhivu. Sudske presude, žalbe na sudske odluke, korespondencija i drugi dokumenti koji se ne čuvaju u poslovnim spisima čuvaju se u registarskom spisu.

Dokumenti na stranom jeziku podnose se voditelju registra s prijevodom na estonski jezik koji je ovjerio sudski tumač. Poduzeće se ne može osloniti na prijevod koji se razlikuje od izvornog dokumenta. Treća strana može se osloniti na prijevod dokumenta podnesenog voditelju registra, osim ako poduzeće dokaže da je treća strana bila svjesna netočnog prijevoda.

Upisi u trgovački registar su javni. Svatko ima pravo na uvid u informacije sadržane u registarskim karticama, kao i u dokumente u poslovnim ili javnim spisima, te ima pravo dobiti njihove preslike. Registarski spis mogu pregledavati nadležna državna tijela, sudovi tijekom postupaka i druge fizičke ili pravne osobe s opravdanim interesom.

Dokumenti iz spisa mogu se pregledavati te se njihove preslike mogu izraditi putem e-poslovnog registra ili kod javnog bilježnika.

Povijest estonskog trgovačkog registra

Estonski trgovački registar sadržava podatke koji datiraju od 1. rujna 1995. Svi se podaci redovito ažuriraju.

Pripadajuće poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruPretraži trgovački registar

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal za registraciju trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozorue-poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruOdjel za registre

Poveznica se otvara u novom prozoruJavni bilježnici

Posljednji put ažurirano: 24/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Irska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra u Irskoj.

Koji su podaci dostupni u irskom poslovnom registru?

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar trgovačkih društava (Register of Companies) sadržava dokumente koje Ured za registraciju trgovačkih društava (Companies Registration Office) čuva i održava u skladu s obvezama o podnošenju dokumenata za trgovačka društva iz Zakona o trgovačkim društvima (Companies Acts), 1963. – 2012.  Registar pruža osnovne podatke o društvima:

 • adresu
 • datum osnivanja
 • datum posljednjeg godišnjeg izvješća.

Svi su dokumenti koje trgovačka društva podnose na temelju Zakona o trgovačkim društvima dostupni javnosti. Pristup se profilima društava, koji uključuju izvadak iz registra, podatke o upraviteljima društva, terećenjima i popisu podnesenih dokumenata, naplaćuje.

Je li pristup irskom registru trgovačkih društava besplatan?

Pristup je osnovnim podacima o društvu besplatan, a za ostale se informacije naplaćuje naknada.

Kako pretraživati irski registar trgovačkih društava i tvrtki?

Pretraživati možete po matičnom broju ili tvrtki. Moguća su četiri pretraživanja po tvrtki:

 • „sadržava sve sljedeće riječi” (contains all these words) pretražuje tvrtke koje sadržavaju navedene riječi (preporučeno);
 • „počinje s” (starts with this phrase) pretražuje tvrtke koje počinju s navedenom riječi;
 • „sadržava riječ” (contains this phrase) pretražuje tvrtke koje sadržavaju navedenu riječ;
 • pretraživanje „alphasort” stvaranjem niza znakova pri čemu se iz tvrtke uklanjaju uobičajene riječi kao „Ireland”, „Limited”, „The”, „And” i slično te razmaci, zarezi, crtice itd. To trebate učiniti kako biste izvršili pretraživanje „alphasort”.

Pretraživanja po tvrtki mogu se suziti navođenjem adrese.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Ured za registraciju trgovačkih društava (Companies Registration Office, CRO) središnji je registar javnih zakonom propisanih podataka o društvima u Irskoj. Na temelju Zakona o trgovačkim društvima iz 2014. i povezanih propisa društva su obvezna dostaviti podatke Uredu za registraciju trgovačkih društava radi upisa i objave.

Informacije sadržane u registru trgovačkih društava Uredu za registraciju trgovačkih društava dostavljaju treće osobe koje prema zakonskim obvezama ne smiju, među ostalim, namjerno ili iz nehaja dostaviti lažne informacije. Ured za registraciju trgovačkih društava nije odgovoran za točnost informacija koje su mu dostavile treće osobe.

Osoba koja podnosi određene dokumente i podatke zakonom je obvezana potpisati službenu izjavu da su navedeni podaci i dokumenti prema njezinim saznanjima propisno dostavljeni. U skladu sa Zakonom o službenim izjavama iz 1938., kako je izmijenjen, svaka osoba koja svjesno da lažnu ili obmanjujuću službenu izjavu odgovara pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću.

Osim toga, u skladu s člankom 876. Zakona o trgovačkim društvima iz 2014. davanje lažnih informacija u zakonskim obrascima Uredu za registraciju trgovačkih društava, s namjerom ili iz nehaja, smatra se kaznenim djelom.

Povijest irskog registra trgovačkih društava

Elektronički podaci iz registra potpuni su za sva trgovačka društva s propisnim statusom.

Druge poveznice

Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS)

Posljednji put ažurirano: 18/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Grčka

Koje usluge nudi grčki registar trgovačkih društava?

Grčki registar trgovačkih društava zove se Opći registar trgovačkih društava (G.E.MI. – grčka pokrata) na temelju Zakona br. 3419/2005 (Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbeni list Vlade, I. serija, br. 297, 6.12.2005.) i članka 116. Zakona br. 4635/2019 (Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbeni list Vlade, I. serija, br. 167, 30.10.2019.). U njega se upisuju sve objave u vezi s poslovnim dokumentima i podacima za društva s ograničenom odgovornošću i poduzeća u vlasništvu jedne osobe. Internetska stranica Općeg registra trgovačkih društava (G.E.MI) služi kao nacionalni službeni list u kojem se objavljuju informacije o trgovačkim društvima. U skladu s člankom 1. stavkom 1. Zakona br. 3419/2005 fizičke ili pravne osobe ili njihova udruženja obvezna su se upisati u Opći registar trgovačkih društava.

Na internetskim stranicama registra mogu se pretraživati informacije koje su dostupne za sljedeće poslovne subjekte:

a) fizičke osobe koje se bave trgovačkom djelatnošću te im se mjesto poslovanja ili poslovni nastan nalazi u Grčkoj ili pak ondje trguju preko glavnog ili sekundarnog poduzeća

b) udruženja osoba koja trguju preko glavnog ili sekundarnog poduzeća u Grčkoj te sva trgovačka društva, uz uvjet da su osnovana u skladu s grčkim pravom, bilo da je riječ o javnim trgovačkim društvima ili društvima s ograničenom odgovornošću (s javnim dioničarima ili bez njih), zadrugama uređenima građanskim pravom (među ostalim udruženjima za uzajamno osiguranje i kreditnim zadrugama), privatnim i javnim društvima s ograničenom odgovornošću te fizičkim ili pravnim osobama s obvezom podnošenja izvješća u skladu s člankom 39. Predsjedničkog dekreta od 27. studenoga / 14. prosinca 1926.

c) europska gospodarska interesna udruženja, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2137/1985 (SL L 199, ispravak L 247), s registriranim sjedištem u Grčkoj

d) europska društva, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 2157/2001 (SL L 294), sa sjedištem u Grčkoj

e) europske zadruge, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 1435/2003 (SL L 207), sa sjedištem u Grčkoj

f) prethodno navedeni subjekti čije se glavno mjesto poslovanja ili sjedište nalazi u Grčkoj moraju upisati i sve podružnice koje imaju u Grčkoj

g) inozemna trgovačka društva iz članka 1. Direktive 68/151/EEZ (SL L 65), kako je izmijenjena člankom 1. Direktive 2003/58/EZ (SL L 221), koja imaju sjedište u nekoj državi članici EU-a moraju upisati sve podružnice ili agencije koje imaju u Grčkoj

h) inozemna trgovačka društva sa sjedištem izvan EU-a koja imaju sličan pravni oblik kao neko od inozemnih trgovačkih društava iz točke g) moraju upisati sve podružnice ili agencije koje imaju u Grčkoj

i) ostale fizičke ili pravne osobe ili udruženja takvih osoba čije se glavno mjesto poslovanja ili sjedište nalazi u inozemstvu i koje nisu obuhvaćene točkama g) i h) moraju upisati sve podružnice ili agencije preko kojih trguju u Grčkoj

j) konzorciji

k) trgovačka društva uređena građanskim pravom u skladu s člankom 784. Građanskog zakonika i

l) fizičke ili pravne osobe ili udruženja takvih osoba koja se bave ili namjeravaju baviti gospodarskom ili profesionalnom djelatnošću, ali se još nisu registrirala u svojstvu trgovaca.

Koji se dokumenti i informacije upisuju u grčki poslovni registar?

Upis poslovnog subjekta za koji postoji obveza registracije mora uključivati sljedeće informacije:

a) registarski broj trgovačkog društva, podružnice ili agencije

b) registarski ured ili odjel koji je proveo inicijalni ili naknadni upis te puno ime odgovorne osobe

c) referentni broj prijave za upis i registracijsku oznaku

d) pojedinosti odluke tijela vlasti ili odjela nadležnog za njihovo izdavanje ako je u skladu s važećim zakonodavstvom za osnivanje poduzeća ili početak trgovanja potrebna dozvola trgovca, odobrenje za obavljanje djelatnosti ili dozvola za osnivanje poduzeća i rad

e) sudske odluke kojima se trgovačko društvo proglašava insolventnim ili pokreće postupak mirenja ili neki drugi kolektivni postupak radi namirenja vjerovnika. Upis uključuje puno ime, imena roditelja, broj osobne iskaznice ili putovnice, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i adresu likvidatora, imenovanih upravitelja, stečajnih upravitelja i upravitelja u slučaju nesolventnosti trgovačkog društva

f) pojedinosti sudskih odluka o okončanju, obustavi ili poništenju pravnih situacija iz točke e)

g) informacije koje je potrebno objaviti u skladu sa stečajnim zakonom

h) pojedinosti o neriješenim zahtjevima za proglašenje stečaja ili mirenje ili druge kolektivne postupke

i) broj podružnica ili agencija trgovačkog društva u Grčkoj te adresa i registracijski broj svake od njih

j) broj podružnica ili agencija trgovačkog društva u inozemstvu te adrese i podaci o njima

I. Upisuju se i objavljuju sljedeće informacije o trgovačkim društvima sa sjedištem u Grčkoj:

a) akt o osnivanju i statut

b) izmjene akta o osnivanju ili statuta, koje uključuju produljenje trajanja trgovačkog društva, kao i sve naknadne izmjene akta o osnivanju ili statutâ s prikazom cjelovitog teksta s posljednjim izmjenama

c) imenovanje, razrješenje te podaci o osobama koje kao tijelo osnovano u skladu sa zakonom ili kao članovi tih tijela:

aa) imaju ovlaštenje zastupati društvo u poslovima s trećim osobama (u slučaju da se to odnosi na više od jedne osobe, u odgovarajućem upisu mora se navesti nastupaju li te osobe samostalno ili zajedno)

bb) zastupaju trgovačko društvo na sudu

cc) sudjeluju u upravljanju trgovačkim društvom, nadzoru ili kontroli nad njim

d) najmanje jednom godišnje, iznos upisanog kapitala, pri čemu se u aktu o osnivanju ili statutu navodi nominalni kapital, osim ako je za svako povećanje upisanog kapitala potrebna izmjena statuta

e) računovodstveni dokumenti za svaku financijsku godinu koji se moraju objavljivati u skladu s direktivama Vijeća 78/660/EEZ (SL L 222, 14.8.1978.), 83/349/EEZ (SL L 193, 18.7.1983.), 86/635/EEZ (SL L 372, 31.12.1986.) te 91/674/EEZ (SL L 374, 31.12.1991.)

f) svaka promjena sjedišta

g) likvidacija trgovačkog društva

h) svaka sudska odluka kojom je utvrđena ništavost trgovačkog društva

i) imenovanje likvidatora i njihovi podaci

j) završetak postupka likvidacije i brisanje iz registra.

II. Upisuju se i objavljuju sljedeće informacije o inozemnim trgovačkim društvima koja imaju sjedište u državi članici EU-a i obuhvaćena su člankom 1. Direktive 68/151/EEZ (SL L 65) kako je izmijenjena člankom 1. Direktive 2003/58/EZ (SL L 221):

a) poštanska ili druga adresa podružnice

b) predmet poslovanja podružnice

c) registar države članice u kojem je pohranjen spis trgovačkog društva te matični broj pod kojim je trgovačko društvo upisano u taj registar

d) naziv i pravni oblik trgovačkog društva te naziv podružnice ako se on razlikuje od naziva trgovačkog društva

e) imenovanje, razrješenje te pojedinosti o osobama koje su ovlaštene zastupati trgovačko društvo u poslovanju s trećim osobama te u sudskim postupcima:

aa) ako se na temelju zakona mogu smatrati upravljačkim tijelom društva ili članovima tog tijela, u skladu sa zahtjevima u vezi s objavljivanjem podataka društva kako je to predviđeno člankom 2. stavkom 1. Direktive 2009/101/EZ (SL L 258, 1.10.2009.)

bb) ako su stalni zastupnici trgovačkog društva za djelatnosti podružnice, s naznakom opsega njihovih ovlasti

f) likvidacija društva, imenovanje likvidatora, podaci o njima i njihovim ovlastima te okončanje likvidacije, među ostalim i upućivanje na registar države članice, postupke u slučaju nesolventnosti, dogovore, nagodbe ili slične postupke kojima podliježe trgovačko društvo

g) računovodstveni dokumenti društva sastavljeni, potvrđeni i objavljeni u skladu s pravom države članice prema kojem je trgovačko društvo uređeno i u skladu s direktivama 78/660/EEZ (SL L 222, 14.8.1978.), 83/349/EEZ (SL L 193, 18.7.1983.) i 84/253/EEZ (SL L 126/20, 12.5.1984.)

h) zatvaranje podružnice.

Način pretraživanja grčkog poslovnog registra

Objave u vezi s trgovačkim društvima možete pretraživati na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruOpćeg registra trgovačkih društava upisivanjem samo jednog od sljedećih podataka o trgovačkom društvu:

 1. porezni broj (A.F.M. – grčka pokrata) ili
 2. registarski broj iz Općeg registra trgovačkih društava (G.Ε.ΜI.) ili
 3. naziv trgovačkog društva ili
 4. skraćeni naziv.

Je li pristup grčkom registru trgovačkih društava besplatan?

Svi građani imaju besplatan pristup podacima o trgovačkom društvu u Poveznica se otvara u novom prozoruOpćem registru trgovačkih društava. Osim toga, dokumente, informacije ili obavijesti iz registra koje su javno dostupne na njegovim stranicama po odluci odgovornih osoba iz registra ili osoba koje su to bile obvezne učiniti možete digitalno pohraniti na svoj elektronički uređaj te ispisati ili na neki drugi način reproducirati. Ako želite pribaviti službene (vjerodostojne) potvrde ili kopije dokumenata ili podataka upisanih u registar za neko trgovačko društvo, možete se besplatno registrirati pri Poveznica se otvara u novom prozoruOdjelu za informiranje Općeg registra trgovačkih društava.

Za izdavanje službenih potvrda ili kopija dokumenata i podataka potrebno je platiti naknadu putem odgovarajućeg elektroničkog zahtjeva. Potvrde ili kopije odgovarajućih dokumenata ili podataka dostavljaju se digitalno putem aplikacije odjela za informiranje pri registru ili poštom na adresu primatelja, bilo gdje u svijetu.

Kako se provjerava vjerodostojnost službenih potvrda ili kopija koje izdaje grčki registar trgovačkih društava?

Vjerodostojnost službenih potvrda ili kopija provjerava se preko Poveznica se otvara u novom prozorugrčkog Općeg registra trgovačkih društava.

Tekst dokumenta pojavljuje se na zaslonu nakon što upišete referentni broj potvrde ili kopije, matični broj trgovačkog društva i odjel registra koji je izdao dokument.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

Dokumenti navedeni u unosima za trgovačka društva pouzdani su jer je registar jedino mjesto dostupno za objave u vezi s trgovačkim društvima i smatra se nacionalnim službenim listom za potrebe objavljivanja poslovnih informacija u smislu članka 3. stavka 5. Direktive 2009/101/EZ. Opći registar trgovačkih društava povezan je s registrima drugih država članica koji se navode u zakonodavstvu (o nacionalnim registrima) centraliziranim paketom alata informacijske tehnologije (središnja europska platforma) kao dio sustava za međusobno povezivanje registara u skladu s Direktivom 2012/17/EU. Dokumenti i podaci upisuju se u Opći elektronički registar trgovačkih društava nakon što zaposlenici registra provjere njihovu zakonitost, točnost, jasnoću i potpunost, kao i to jesu li plaćene sve naknade predviđene važećim zakonodavstvom. Ako se provjerom nije ustanovilo nešto što bi sprečavalo upis, nadležni odjel registra unosi odgovarajuće informacije o poslovanju u registar. Ako zahtjev, priloženi dokumenti ili drugi prateći dokumenti ne ispunjavaju zakonske uvjete ili nisu točni i potpuni, nadležni odjel predmetnu će osobu poštom, faksom ili elektroničkom poštom pozvati da unese potrebna objašnjenja, ispravke ili dopune u zahtjev, prateće dokumente ili priložene dokumente u roku od pet (5) radnih dana od primitka zahtjeva. Rok se može produžiti do mjesec dana ako je to potrebno zbog okolnosti ili vrste informacija koje je potrebno upisati. Time će se produžiti i svi drugi zakonski rokovi za upisivanje informacija u registar. Ako predmetna osoba ne odgovori u predviđenom roku od pet dana ili unutar drugog produljenog roka ili dostavi informacije za koje se utvrdi da ne ispunjavaju zakonom propisane uvjete ili da su netočne i nepotpune, zahtjev za upis odbit će se obrazloženom odlukom, a uplaćene naknade za upis će se vratiti. Za javna trgovačka društva i komanditna društva, javna i privatna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge uređene građanskim pravom, europska gospodarska interesna udruženja predviđena Uredbom 2137/1985/EEZ (SL L 199, ispravak L. 247) sa sjedištem u Grčkoj, europska društva predviđena Uredbom 2157/2001/EZ (SL L 294) sa sjedištem u Grčkoj, europske zadruge predviđene Uredbom 1435/2003/EZ (SL L 207) sa sjedištem u Grčkoj te trgovačka društva građanskog prava iz članka 784. Građanskog zakonika, upis činjenica, izjava, dokumenata i drugih informacija u Opći registar trgovačkih društava znači sljedeće:

a) prethodno navedeni oblici pravnih osoba koje su u tijeku osnivanja stječu pravnu osobnost

b) ovisno o konkretnim odredbama važećeg zakonodavstva kojim se uređuje preoblikovanje trgovačkih društava, poduzeća koja upisuju preoblikovanje pretvaraju se prema potrebi u javna društva s ograničenom odgovornošću, privatna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge uređene građanskim pravom, europska gospodarska interesna udruženja, europska društva ili zadruge

c) izmjenjuju se akti o osnivanju poduzeća ili njegovi statuti

d) provodi se spajanje ili podjela, uz uvjet upisa i prije brisanja pripojenog ili podijeljenog trgovačkog društva iz registra

e) likvidacija društva po odluci partnera ili izdavanju odgovarajućeg upravnog akta

f) ponovno pokretanje poslovanja.

Naposljetku, u skladu s izričitom odredbom iz stavka 4. Zakona br. 3419/2005, pretpostavlja se da su predmetni unosi u registru zakoniti i točni.

Što još trebam znati o grčkom Općem registru trgovačkih društava?

Internetske stranice Općeg registra trgovačkih društava (G.E.MI.) smatraju se elektroničkim nacionalnim službenim listom za potrebe objavljivanja poslovnih informacija u skladu s člankom 3. stavkom 5. Direktive 2009/101/EZ od 16. 9. 2009. (SL L 258). Opći popis naziva tvrtki, upisa i svih drugih informacija potrebnih za javnu uporabu registra objavljuju se na njegovim internetskim stranicama. Sve fizičke i pravne osobe imaju pravo na besplatan pristup registru. Dokumente, informacije ili obavijesti iz registra koje su javno dostupne na njegovim stranicama po odluci odgovornih osoba iz registra ili osoba koje su to bile obvezne učiniti možete digitalno pohraniti na svoj elektronički uređaj te ispisati ili na neki drugi način reproducirati.

Kao dio sustava za međusobno povezivanje registara, Opći registar trgovačkih društava: a) komunicira e-poštom s drugim nacionalnim registrima i aa) prima informacije o podacima pohranjenima u drugim nacionalnim registrima koji se odnose na trgovačka društva sa sjedištem u jednoj državi članici EU-a i podružnicama u drugoj državi članici te bb) daje informacije o podacima iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 o trgovačkim društvima sa sjedištem ili podružnicama u Grčkoj u skladu sa stavkom 1. točkom g) tog zakona te b) odgovara na pitanja koja korisnici postavljaju preko europske točke za elektronički pristup sustava za međusobno povezivanje registara (portal) u vezi s informacijama iz točke a) bb).

Odjel za trgovačka društva i registar Glavne uprave za tržišta (Glavno tajništvo za trgovinu i zaštitu potrošača pri Ministarstvu gospodarstva, razvoja i turizma) nadležan je za upite podnesene preko europskog elektroničkog portala u vezi s dokumentima i informacijama iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 za trgovačka društva čije dionice kotiraju na Atenskoj burzi, banke i njihove podružnice u državama članicama EU-a i trećim zemljama, javna osiguravajuća društva s ograničenom odgovornošću i podružnice osiguravajućih društava u državama članicama EU-a i trećim zemljama, javne investicijske fondove s ograničenom odgovornošću, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje uzajamnim fondovima, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje uzajamnim fondovima za nepokretnu imovinu, javne investicijske fondove s ograničenom odgovornošću za nepokretnu imovinu, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje imovinom i obvezama, javna investicijska poduzeća s ograničenom odgovornošću i javna sportska (nogometna i košarkaška) društva s ograničenom odgovornošću.

Osim toga, odjel registra zadužen je za sve gospodarske komore u Grčkoj i, među ostalim, za odgovore na upite podnesene putem europskog elektroničkog portala u vezi s dokumentima i informacijama iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 koji se odnose na sve pravne oblike društava s izuzetkom prethodno navedenih.

Napomena: ovdje navedene informacije samo su sažetak za informiranje zainteresiranih strana o povezanosti grčkog Općeg registra trgovačkih društava s drugim nacionalnim registrima država članica. Detaljnije informacije o pravnom okviru mogu se pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruOpćeg registra trgovačkih društava (G.E.MI.).

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruElektroničke publikacije Općeg registra trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruUpisivanje građana za internetske usluge Općeg registra trgovačkih društava (G.E.MI.)

Poveznica se otvara u novom prozoruUpisivanje poduzeća u Opći registar trgovačkih društava (G.E.MI.)

Poveznica se otvara u novom prozoruProvjera vjerodostojnosti potvrda i kopija koje izdaje Opći registar trgovačkih društava (G.E.MI.)

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonodavstvo o Općem registru trgovačkih društava (G.E.MI.)

Posljednji put ažurirano: 21/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: španjolski već su prevedeni.

Poslovni registri u državama članicama - Španjolska

U Španjolskoj su voditelji registara (Registradores) nadležni za sljedeće registre:

 • katastre nekretnina (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), koji su općenito poznati kao zemljišne knjige (Registros de la Propiedad),
 • registre pokretne imovine (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles),
 • registre trgovačkih društava (Registros Mercantiles) i
 • registre općih ugovornih uvjeta (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Na portalu e-pravosuđe u odjeljku o zemljišnim knjigama možete pronaći opis zemljišnih knjiga te druge poveznice.

Na ovoj se stranici nalaze:

 • opis registara trgovačkih društava u Španjolskoj i poveznice,
 • sažeti opis registra pokretne imovine i poveznice te
 • sažeti opis registra općih ugovornih uvjeta i poveznice.

Što osigurava španjolski registar trgovačkih društava?

Pravnu i gospodarsku sigurnost.

Glavne značajke sustava španjolskog registra trgovačkih društava navedene su u nastavku.

1. – Svrha registra trgovačkih društava

1.1. – Subjekti koji se moraju upisati

 • samostalni poduzetnici
 • trgovačka društva
 • neprofitne organizacije
 • kreditna i osiguravajuća poduzeća te društva za uzajamna jamstva
 • subjekti za zajednička ulaganja
 • gospodarske interesne skupine
 • štedionice
 • mirovinski fondovi
 • podružnice navedenih subjekata
 • podružnice inozemnih poduzeća
 • inozemna poduzeća koja presele svoje sjedište na područje Španjolske
 • svi subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost, uz uvjet da je vrijednost kupovine koju su ostvarili ili posredovali ili vrijednost prodaje viša od 600 000 EUR.

1.2. – Registar trgovačkih društava: područja djelatnosti

 • Dokumenti društva. Zapis o osnivanju poslovnog subjekta prvi je unos u povijesnom izvatku društva. Sljedeći unosi odnose se na dokumente i ugovore svakog društva (npr. povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala, promjene u sastavu uprave, imenovanja ili razrješenja upravitelja ili direktora, stečajni postupci, žalbe na korporativne odluke itd.).
 • Računovodstvene evidencije. Poduzetnici i društva moraju voditi računovodstvenu evidenciju i podnositi je lokalnom registru trgovačkih društava čiji ih voditelj ovjerava. Financijski izvještaji podnose se najkasnije četiri mjeseca nakon završetka financijske godine društva. Društva čija financijska godina završava 31. prosinca podnose ih do 31. svibnja.
 • Podnošenje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika i ostalih pojedinaca koji imaju tu obvezu. U skladu s općim računovodstvenim planom (Plan General Contable) sastavljanje je godišnjih financijskih izvještaja obvezno. Njih moraju odobriti partneri ili članovi društva u roku od šest mjeseci nakon završetka financijske godine društva i ona se nakon toga u roku od mjesec dana moraju podnijeti voditelju lokalnog registra na obveznu ovjeru. U normalnim okolnostima poduzeća čija financijska godina završava 31. prosinca i čiji su financijski izvještaji odobreni do 30. lipnja te izvještaje moraju podnijeti do 30. srpnja.
 • Obrada zahtjeva za imenovanje revizora i stručnjaka. Svaki član društva s udjelom od 5 % temeljnog kapitala društva ima pravo od voditelja lokalnog registra zatražiti da imenuje revizora u roku od tri mjeseca po završetku financijske godine. U društvima čija financijska godina završava 31. prosinca partneri ili članovi društva koji posjeduju najmanje 5 % temeljnog kapitala moraju do 31. ožujka naredne godine zatražiti imenovanje revizora. Od voditelja lokalnog registra mogu zatražiti i da imenuje poslovne stručnjake u predmetima kada je potrebno realizirati doprinose u naravi te u slučaju spajanja ili razdvajanja.

2. – Pravna sigurnost u španjolskom registru trgovačkih društava

Registar trgovačkih društava glavni je pravni instrument za evidentiranje poslovnih djelatnosti. Neophodan je za gospodarski razvoj kao sredstvo za smanjivanje troškova transakcija.

Unosi u registar slijede nakon što se obave provjere zakonitosti i valjanosti sadržaja dokumenata i korporativnih sporazuma te provjere sposobnosti i legitimiteta osoba koje su ih potpisale.

Takvi unosi imaju veliku pravnu snagu zbog navedenih provjera koje obavlja voditelj registra:

 1. smatra se da je sadržaj registra točan i valjan.
 2. Upisani instrumenti mogu se provoditi protiv bona fide trećih osoba.
 3. Unosi u registar pod zaštitom su sudova i važeći su osim ako se sudskom odlukom proglase netočnima ili nevažećima.
 4. Odlukom o proglašenju unosa netočnima ili nevažećima neće se dovoditi u pitanje zakonska prava bona fide trećih osoba.

Na taj način poduzeća, građani i vladini odjeli izbjegavaju visoke troškove transakcija jer na raspolaganju imaju dostatne ovjerene informacije o subjektima s kojima namjeravaju ulaziti u ugovorne odnose te o njihovoj pravnoj i poslovnoj situaciji.

3. – Postupak upisa

Opće je načelo da je za upis u registar trgovačkih društava potrebna javna ovjera. Dokumente mogu ovjeravati javni bilježnici, sudovi ili upravna tijela. Privatne isprave mogu se upisivati samo u slučajevima koje predviđa zakon te u skladu s pravilnikom registra trgovačkih društava. Primjeri privatnih dokumenata koji se mogu upisivati uključuju: upis samostalnog poduzetnika koji nije aktivan u brodarskoj industriji; imenovanje, razrješenje, prihvaćanje dužnosti i ostavka upravitelja, stečajnih upravitelja i revizora.

Potrebno je podnijeti zahtjev za pokretanje postupka. To znači da postupak, osim u iznimnim okolnostima, pokreće osoba koja želi provesti upis.

Je li pristup registru trgovačkih društava besplatan?

Pristup registru trgovačkih društava u Španjolskoj nije besplatan.

Poveznica se otvara u novom prozoruNaknadama voditelja registara trgovačkih društava i Poveznica se otvara u novom prozorupravilnikom o registru trgovačkih društava utvrđuju se troškovi upisa i objava.

Naknade za upis ovise o različitim čimbenicima i treba ih izravno provjeriti na stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruNaknade voditelja registara trgovačkih društava.

Troškovi su objave između 1,20 i 24 EUR, a informacije o njima dostupne su izravno na stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruNaknade voditelja registara trgovačkih društava ili Poveznica se otvara u novom prozoruUdruženje voditelja registara Španjolske.

Način pretraživanja španjolskog registra trgovačkih društava

1. – Javni značaj registra

Registar je trgovačkih društava javan. Voditelj registra trgovačkih društava nadležan je za obradu unosa u registar za poslovne potrebe.

2. – Izvadak iz registra

Opis.– Sažeti izvadak iz registra (nota simple) čisto je informativne prirode i nije vjerodostojan prikaz sadržaja unosa. Sadržava neke ili sve informacije o predmetnom unosu.

Pribavljanje sažetog izvatka.– Postoje dva načina:

 • Pisanim putem. Podnošenjem zahtjeva nadležnom registru trgovačkih društava.
 • Putem interneta. Kliknite na prvu poveznicu na dnu stranice.

3. – Potvrde

Opis.– potvrda je kopija, prijepis ili prijenos, u cjelovitom ili sažetom obliku, sadržaja informacija pohranjenih u registru koje su, nakon što ih obradi voditelj registra, jedini način dokazivanja vjerodostojne naravi unosa u registru trgovačkih društava. Voditelji registra trgovačkih društava mogu ovjeravati i dokumente koji su položeni ili arhivirani u registru.

Pribavljanje potvrda.– Potvrde se mogu pribaviti samo na pisani zahtjev. Zahtjev podnosite osobno, poštom, faksom itd. Mogu se tražiti i elektroničke potvrde. One nose priznati elektronički potpis voditelja registra.

4. – Pretraživanje registra trgovačkih društava putem interneta

Vidjeti „korisne poveznice” u nastavku. Postupak je vrlo jednostavan – pratite upute na internetskoj stranici u nastavku:

Na internetskim stranicama omogućeno je plaćanje kreditnom karticom ako niste pretplatnik ili nemate potvrdu koju je prethodno priznalo Udruženje voditelja registara:

 • „Plaćanje karticom” (pagos con tarjeta). Zatim upišite podatke s kreditne kartice.
 • Kliknite na tipku „Enter” (Entrar).

Na toj stranici možete odabrati: zemljišne knjige, registar trgovačkih društava, registar pokretne imovine ili registar općih ugovornih uvjeta. Odaberite: „Javna poslovna evidencija” (Publicidad Mercantil).

 • Zatim odaberite svoje područje interesa.

Svatko može pretraživati interaktivne poslovne informacije Udruženja voditelja registara u stvarnom vremenu koristeći se ovim internetskim stranicama. Određene informacije o društvima, uključujući točan sadržaj dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja dostupne su na zahtjev, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Informacije prikupljene iz dokumenata društva koji se nalaze u registru ažurne su i istinite.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Direktivom 2012/17/EU u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava dodan je članak 3.a Direktivi 2009/101/EZ. Članak 3.a odnosi se na obvezu država članica da osiguravaju dostupnost najnovijih informacija o nacionalnim propisima u skladu s kojima se treće osobe mogu pozvati na podatke i sve vrste dokumenata iz članka 2. u skladu s člankom 3. stavcima 5., 6. i 7. Konkretnije, države članice moraju pružiti te informacije za objavu na europskom portalu e-pravosuđe u skladu s pravilima tog portala i tehničkim zahtjevima. Predmetne informacije odnose se na način podnošenja zahtjeva, u svakom pravnom sustavu, za pretraživanje podataka iz članka 2. Direktive, kao i na provedivost instrumenata iz registra protiv trećih osoba.

Pojedinosti iz članka 2. Direktive objavljuju se u španjolskom registru trgovačkih društava, koji je uređen prema načelima oblika osobe, javnog ovjeravanja, zakonitosti, legitimiteta, službenih ovlasti, provedivosti, lanca pravnih naslova i objava.

Članak 19. Zakona 14/2013 i njegova 13. dodatna odredba o potpori poduzetnicima i njihovoj internacionalizaciji propisuje da se registar trgovačkih društava vodi u elektroničkom formatu korištenjem jedinstvenog informatičkog sustava u skladu sa zakonom.

Informacije koje se čuvaju u registru trgovačkih društava objavljuju se u obliku potvrde ili izvatka.

Potvrda koju izdaje registar trgovačkih društava jedini je način dokazivanja vjerodostojne naravi upisa u registru. Na tu se potvrdu upućuje u članku 23. stavku 1. Trgovačkog zakonika i u člancima 12. i 77. pravilnika o registru trgovačkih društava.

Članci 12. i 78. pravilnika o registru trgovačkih društava odnose se na izvatke svih ili samo nekih informacija u registru.

Registar se može pretraživati i putem interneta, kako je navedeno u članku 79. pravilnika.

U skladu s člankom 23. stavkom 4. Trgovačkog zakonika i člankom 80. pravilnika o registru trgovačkih društava primjenjivi su i propisi o objavama iz Zakona o hipotekama, odnosno članci 221., 222., 222.a, 227. i 248. Zakona o hipotekama, kojima se predviđa mogućnost elektroničke objave informacija. Članak 110. stavak 1. Zakona 24/2001 odnosi se na objave voditelja registra koje nose njegov elektronički potpis te se primjenjuje na registre trgovačkih društava, kao dio uključivanja elektroničkih, informatičkih i digitalnih tehnika (članci 106. do 115.).

U skladu s člankom 379. pravilnika o registru trgovačkih društava, svrha je središnjeg registra trgovačkih društava organizirati, arhivirati i objaviti, isključivo za potrebe informiranja, pojedinosti koje prima iz registara trgovačkih društava, pohranjivati i objavljivati imena subjekata i pravnih osoba, objavljivati Službeni list registra trgovačkih društava, voditi registar trgovačkih društava i subjekata koji su preselili svoje registrirano sjedište izvan Španjolske zadržavajući pritom španjolsko državljanstvo, te pružati informacije iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 2157/2001. U skladu s člankom 23. Trgovačkog zakonika i člankom 382. pravilnika o registru trgovačkih društava središnji registar trgovačkih društava može izdavati izvatke, ali ne može izdavati potvrde osim onih koje se odnose na nazive društava koja se registriraju.

Objava se može zatražiti pisanim putem poštom, faksom itd.

Na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruVoditelja registara trgovačkih društava Španjolske možete zatražiti informacije o registriranim subjektima koristeći se alatom za pretraživanje (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

U pogledu provedivosti, člankom 9. pravilnika o registru trgovačkih društava utvrđuje se sljedeće: „1. Dokumenti koji se moraju upisati mogu biti provedivi protiv bona fide trećih osoba samo nakon objave u Službenom listu registra trgovačkih društava. To nema utjecaja na postupak samog upisa. 2. Za transakcije koje se provode u roku od 15 dana nakon objave, upisani i objavljeni dokumenti nisu provedivi protiv trećih osoba koje dokažu da nisu mogle znati za njih. 3. Ako postoji nepodudaranje između sadržaja objave i sadržaja upisa u registru, treće osobe koje nastupaju u dobroj vjeri mogu se pozvati na objavljenu verziju ako im ide u prilog. Osoba odgovorna za nepodudarnost bit će dužna nadoknaditi štetu oštećenoj strani. 4. Pretpostavlja se da treća osoba djeluje u dobroj vjeri sve dok se ne dokaže da je znala za dokument koji je trebalo upisati, ali to nije učinjeno, ili za nepodudarnost između sadržaja objave i sadržaja upisa u registru.”

Doznajte više o:

Povijest registra trgovačkih društava u Španjolskoj

1. – Prethodni akti

Povijesni su akti koji su prethodili postojećem zakonodavstvu o registru trgovačkih društava u Španjolskoj:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737.) kojima se uspostavio registar registarskih brojeva i zastava za brodove.
 • Trgovački zakonik iz 1885. (Código de Comercio).
 • Privremeni pravilnik o sastavljanju registra trgovačkih društava iz 1885. te kasniji pravilnici iz 1919. te onaj od 14. prosinca 1956. kako je izmijenjen Dekretom od 21. srpnja 1973.

2. – Važeće zakonodavstvo o registru trgovačkih društava

Opći propisi iz Trgovačkog zakonika od 22. kolovoza 1885. Iako su osnovne odredbe o registru trgovačkih društava sadržane u Zakoniku, mnogo su puta izmijenjene, posljednji puta Zakonom br. 19/1989 od 25. srpnja 1989.

 • Kraljevski zakonodavni dekret br. 1/2010 od 2. srpnja 2010. o javnim društvima s ograničenom odgovornošću. Zakon br. 3/2009 od 3. travnja 2009. o strukturnim izmjenama trgovačkih društava.
 • Posebno zakonodavstvo o određenim društvima po sektoru djelatnosti (financijski subjekti, osiguravajuća društva, sektor električne energije, leasing društva itd.).
 • Pravilnik o registru trgovačkih društava od 19. srpnja 1996. Trenutačno je u pripremi novi tekst pravilnika.

3. –  Organizacija

Registar trgovačkih društava javna je ustanova koja se nalazi u svim glavnim gradovima pokrajina i drugim gradovima određenima zakonom, kojim upravlja jedan ili više voditelja i pod izravnom je nadležnošću Ministarstva pravosuđa, odnosno Glavne uprave za registre i javne bilježnike.

Voditelj registra trgovačkih društava pravni je stručnjak koji obavlja javnu službu: klasificira i provjerava sve dokumente u svojoj nadležnosti koje treba upisati u registar.

Za svaki glavni grad španjolskih pokrajina postoji jedinstveni registar trgovačkih društava. Gradovi Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde i Santiago de Compostela također imaju svoje registre trgovačkih društava. Središnji registar trgovačkih društava nadležan je za imena trgovačkih društava i poslovnih subjekata.

Društva stječu pravnu osobnost upisom u registar trgovačkih društava u mjestu osnivanja njihova sjedišta, što znači da je njihov upis u registar obvezan i dio je postupka osnivanja društva.

Druge poveznice

REGISTAR POKRETNE IMOVINE

1. – Koja je svrha španjolskog registra pokretne imovine?

Pravna i gospodarska sigurnost.

1.1. – Svrha registra pokretne imovine

Svrha je registra pokretne imovine upis vlasništva i drugih stvarnih prava povezanih s pokretnom imovinom koja se može upisati.

Koja se vrsta pokretne imovine može upisati?

Pokretna imovina u pravom smislu riječi: motorna vozila, roba široke potrošnje, industrijski strojevi, industrijski pogoni, zalihe, poljoprivredna oprema i stočarska gospodarstva te druge vrste pokretne imovine predviđene zakonom.

Određena nematerijalna imovina i prava koje je moguće upisati: prava industrijskog i intelektualnog vlasništva, filmska prava, administrativne licence i posudbe općenito.

1.3. – Koja se vrsta prava upisuju u odnosu na pokretnu imovinu?

Vlasništvo, zapljena, rezervacija vlasništva, zabrana prijenosa imovine, hipoteka na nepokretnu imovinu, jamstvo bez prijenosa vlasništva i druga prava koja se mogu upisati ili unijeti u skladu sa zakonom.

2. – Značajke španjolskog registra pokretne imovine

Taj je državni registar u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Nema samo administrativnu već i pravnu snagu. Upisi u njega općenito su na dobrovoljnoj bazi. Međutim, upisivanje se potiče pozitivnim učincima koje proizvodi. Ne postoje formalni uvjeti: ugovori se upisuju, obično kao privatne isprave te kao službeni modeli. Primjenjuje se i sustav odobrenja u skladu s kojim voditelj registra prije upisa provjerava zakonitost opisa, vlasništva i isprave koji se upisuju.

3. –  Organizacija

Registar se vodi u papirnatom i elektroničkom formatu.

Kraljevskim dekretom 1828/1999 registar pokretne imovine podijeljen je u šest odjeljaka:

 • brodovi i zrakoplovi
 • automobili i ostala motorna vozila
 • industrijski strojevi, poslovni objekti i kapitalna dobra
 • ostala kolateralna jamstva
 • ostala pokretna imovina koja se može upisati
 • Registar općih ugovornih uvjeta.

4. – Je li pristup španjolskom registru pokretne imovine besplatan?

Nije. Naknade su propisane Propisom od 20. srpnja 1999. u čijem se članku 36. navode iznosi koji se naplaćuju ovisno o vrijednosti upisane imovine:

 • U vrijednosti do 600 EUR: 2,40 EUR.
 • U vrijednosti između 600 i 6 000 EUR: 6 EUR.
 • U vrijednosti između 6 000 i 12 000 EUR: 10 EUR.
 • U vrijednosti između 12 000 i 18 000 EUR: 13 EUR.
 • U vrijednosti većoj od 18 000 EUR: 1,20 EUR za svakih 3 000 EUR ili dio tog iznosa.

Sustav naplate naknade zemljišnih knjiga primjenjuje se na hipoteke na nepokretnu imovinu i jamstva bez prijenosa vlasništva vlasništva, pa se primjenjuju naknade iz tog sustava (vidjeti odjeljak o zemljišnim knjigama).

Kad je riječ o naknadama za uvid u informacije iz registra, naplaćuje se 3 EUR za izvadak te od 6 do 24 EUR za potvrdu.

Naplaćuje se i važeći PDV.

5. – Pretraživanje registra pokretne imovine putem interneta

Vidjeti „korisne poveznice” u nastavku. Postupak je vrlo jednostavan – pratite upute na internetskoj stranici u nastavku:

Kliknite na: „Access to Electronic Register” (Acceso Registro Electrónico). Na internetskim stranicama omogućeno je plaćanje kreditnom karticom ako niste pretplatnik ili nemate potvrdu koju je prethodno priznalo Udruženje voditelja registara:

 • „Plaćanje karticom” (pagos con tarjeta). Zatim upišite podatke s kreditne kartice.
 • Kliknite na tipku „Enter” (Entrar).

Na toj stranici možete odabrati: zemljišne knjige, registar trgovačkih društava, registar pokretne imovine ili registar općih ugovornih uvjeta. Odaberite: „Javni upisnik pokretne imovine” (Publicidad Bienes Muebles).

 • Zatim odaberite svoje područje interesa.

6. – Korisne poveznice

REGISTAR OPĆIH UGOVORNIH UVJETA

1. – Koja je svrha španjolskog registra općih ugovornih uvjeta?

Ovaj registar štiti interese potrošača i korisnika koji sklapaju ugovor s fizičkom ili pravnom osobom koja primjenjuje opće ugovorne uvjete. Pruža veću sigurnost za privatne pravne transakcije i zbog toga je nužno sredstvo za izbjegavanje sporova.

1.2. – Koja je svrha španjolskog registra općih ugovornih uvjeta?

Registrom općih ugovornih uvjeta nastoje se postići sljedeći ciljevi:

1. – Polaganje općih ugovornih uvjeta

Opći ugovorni uvjeti ugovorne su odredbe koje je jednostrano sastavila jedna ugovorna strana (standardne odredbe) za upotrebu u nizu ugovora. Riječ je o uvjetima koji nisu pojedinačno ispregovarani. Oni ne moraju nužno biti nepravedni.

U praksi se u ovaj registar ne polažu svi opći uvjeti koji čine dio ugovora, bez obzira na njegovu jednostavnu upotrebu. Opći uvjeti polažu se u registar na dobrovoljnoj osnovi, osim u slučaju određenih sektora koje utvrđuje vlada.

U slučajevima kada su opći uvjeti položeni u registar, strana koja ih je položila često navodi tu činjenicu pri sklapanju budućih ugovora. Stoga umjesto njihova ponavljanja u budućim ugovorima jednostavno se navodi činjenica da su opći uvjeti položeni u registar općih ugovornih uvjeta. Brojni korisnici koji su potpisali ugovor koji sadržava opće ugovorne uvjete ne znaju točno koji su uvjeti obvezujući zbog čega može biti od presudne važnosti da doznaju ugovorne uvjete, na koji se način njima obvezuju korisnici, kako se ti uvjeti mogu naknadno raskinuti te posljedice raskida.

2. – Odluke sudova kojima se određene odredbe u standardnim ugovorima proglašavaju ništavima

Riječ je o konačnim sudskim odlukama u korist tužitelja u predmetima koje pokreću privatne osobe (pojedinačne tužbe) ili organizacije za zaštitu potrošača koje zastupaju određeni broj privatnih osoba (zajedničke tužbe).

Konačna odluka po upisu utječe na druge postupke koji se vode oko istih odredbi.

Jedinstvena odluka kojom se određene odredbe proglašavaju nepravednima može riješiti tisuće tužbi i ako se ista nepravedna odredba naknadno upotrebljava, neće biti potrebno pokretati daljnje sudske postupke, uz uvjet da je u predmet uključena stranka koja je izvorno sastavila te odredbe. Zbog toga je važno takve odluke objavljivati u ovom registru.

Pravna narav ovog registra proizlazi iz učinaka koje upis ima za pravnu izjavu kojom se neka odredba proglašava ništavom. Upis kojom se neka odredba proglašava nepravednom proizvodi učinke u odnosu na treće osobe. Registrom se predviđa da u slučajevima kada se nakon upisa konačne sudske odluke u postupku po pojedinačnoj ili zajedničkoj tužbi kojom se određene odredbe proglašavaju ništavima te odredbe nastave upotrebljavati, voditelj registra može o tome izvijestiti Ministarstvo pravosuđa.

2. – Zakonodavstvo o španjolskom registru općih ugovornih uvjeta

Zakonom o opći uvjetima iz 1998. uspostavljen je registar općih ugovornih uvjeta čije je vođenje povjereno voditeljima registara trgovačkih društava i imovine. Registar je dio registra pokretne imovine.

3. –  Organizacija

Registar općih ugovornih uvjeta odjeljak je registra pokretne imovine. Registar se može pretraživati putem poveznica na dnu ove stranice.

4. – Je li pristup španjolskom registru općih ugovornih uvjeta besplatan?

Da.

5. – Pretraživanje registra trgovačkih društava putem interneta

Vidjeti „korisne poveznice” u nastavku. Postupak je vrlo jednostavan – pratite upute na internetskoj stranici u nastavku:

 • Poveznica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.registradores.org
 • Kliknite na: „Pretraživanje registra općih uvjeta” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Zatim odaberite svoje područje interesa.

6. – Korisne poveznice

Posljednji put ažurirano: 11/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Francuska

Na ovoj stranici nalaze se informacije o mogućnostima pretraživanja poslovnih registara u Francuskoj.

Koje usluge nude francuski poslovni registri?

Za lokalne registre poslovanja i trgovačkih društava (registres du commerce et des sociétés – RCS) zaduženi su tajnici trgovačkih sudova u matičnoj Francuskoj i mješovitih trgovačkih sudova (u departmanima i prekomorskim pokrajinama) te tajnici sudova s nadležnošću u trgovačkim stvarima u departmanima Donja Rajna, Gornja Rajna i Moselle. Izjave o upisu, izmjene te brisanje trgovačkih društava iz registra kontroliraju tajnici suda koji provjeravaju jesu li podaci u skladu sa zakonima i propisima te odgovaraju li pratećim dokumentima i dokumentima podnesenima u prilogu. Te formalne i sadržajne kontrole provode se uz nadzor predsjednika ili suca određenog za tu svrhu koji su nadležni za sve sporove između poreznog obveznika i tajnika suda.

Izvadak iz poslovnog registra (Kbis) u punom je smislu riječi „osobna iskaznica” subjekta koji sadrži sve podatke koje je subjekt dužan prijaviti. Izvadak iz registra treba jamčiti pravnu sigurnost poslovnih transakcija omogućujući svim zainteresiranim stranama uvid u pravnu strukturu subjekta te popis njegovih rukovoditelja, djelatnosti, mjestu sjedišta i načinu rada. Pokazuje i vodi li se protiv subjekta neki skupni postupak. Ta javna isprava koju izdaje i potpisuje tajnik suda smatra se vjerodostojnim, osim ako se dokaže da je neki podatak lažan.

Za nacionalni registar poslovanja i trgovačkih društava (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) nadležan je Nacionalni zavod za intelektualno vlasništvo (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) On sadržava informacije i dokumente koje su provjerili i odobrili tajnici te su upisani u registre poslovanja i trgovačkih društava koje vode tajništva nadležnih sudova. Zavod je odgovoran za širenje i stavljanje javnosti na raspolaganje besplatne tehničke, poslovne i financijske podatke pohranjene u RNCS-u za upotrebu u drugim kontekstima.

Internetske stranice Poveznica se otvara u novom prozoruInfogreffe platforma su za pristup podacima iz svih registara poslovanja i trgovačkih društava (u matičnoj Francuskoj, uključujući Alsace-Moselle te u departmanima i prekomorskim pokrajinama). Na stranicama Infogreffe.nc dostupne su pravne informacije o poduzećima iz Nove Kaledonije. Omogućuju i obavljanje radnji putem interneta (upisi, izmjene, brisanje i podnošenje godišnjih financijskih izvještaja). Informacije su dostupne na francuskom i engleskom jeziku.

Internetske stranice Poveznica se otvara u novom prozoruINPI-ja kojima se pristupa na portalu DATA INPI omogućuju pristup u obliku otvorenih podataka evidencijama upisa, izmjena i brisanja te godišnjim financijskim izvještajima.

Službeni list građanskih i trgovačkih obavijesti (BODACC)

Poveznica se otvara u novom prozoruBODACC objavljuje dokumente upisane u RCS, od osnivanja do brisanja društva, osobito one koji se odnose na prodaju i prenošenje, kolektivne postupke i podnošenje financijskih izvještaja. Oni se šalju BODACC-u i pritom zainteresirane stranke ne moraju poduzimati posebne radnje. Za njihove je objave zadužen tajnik suda koji ih prima.

Objave u BODACC-u, koje omogućuje najširu moguću distribuciju informacija o upisima u RCS, u nadležnosti su Poveznica se otvara u novom prozoruDirekcije za pravne i upravne informacije (Dila).

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Korisnici stranica Infogreffe mogu besplatno doći do određenih informacija o registriranim poslovnim subjektima. Međutim, za pribavljanje izvadaka iz RCS-a i priloženih dokumenata potrebno je platiti naknadu.

Zavod na portalu DATA INPI besplatno objavljuje podatke iz RNCS-a. Za daljnju uporabu podataka potrebna je licenca.

Od 1. srpnja 2015. BODACC se objavljuje samo u elektroničkom izdanju. Sadržaj stranica (objave u BODACC-u) besplatan je od srpnja 2011.

U lipnju 2016. uspostavljen je novi portal koji omogućuje elektronički pristup: «Poveznica se otvara u novom prozoruportal za pravne obavijesti o trgovačkim društvima». Korisnicima preko jedinstvenog sučelja omogućuje pristup objavama i pravnim informacijama koje se objavljuju na trima stranicama:Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.infogreffe.fr/Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://actulegales.fr/Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.bodacc.fr/.

Kako pretraživati francuski poslovni registar?

Na stranicama Infogreffe poslovni subjekti pretražuju se po:

 • imenu poslovnog subjekta,
 • imenu direktora i upravitelja,
 • gradu ili departmanu u kojem ima sjedište ili poslovne jedinice,
 • broju SIREN (identifikacijski sustav poslovnog registra – Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
 • matičnom broju u registru poslovanja i trgovačkih društava.

Na internetskim stranicama DATA INPI poduzeća se pretražuju po njihovu broju SIREN, nazivu društva, znaku, rukovoditelju, općini sjedišta poduzeća ili riječima iz opisa djelatnosti poduzeća.

Stranice BODACC-a omogućuju pretraživanje obavijesti o poduzećima po njihovu broju SIREN ili nazivu društva.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar (European Business Register)

Poveznica se otvara u novom prozoruInfogreffe

Poveznica se otvara u novom prozoruINPI

Poveznica se otvara u novom prozoruCNGTC

Poveznica se otvara u novom prozoruBODACC

Poveznica se otvara u novom prozoruPPLE

Posljednji put ažurirano: 22/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Hrvatska

Trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj vode sudski registar.

Sudski registar

Sudski registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom. Svaki registarski sud odgovara za vjerodostojnost upisa kojeg je proveo. U registar se upisuju: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, europsko društvo (SE), europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU), europska zadruga (SCE), ustanova, zajednica ustanova, zadruge, savez zadruga, kreditna unija, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i druge osobe za koje je upis propisan zakonom. Podružnice se upisuju u registar kada je to propisano zakonom.

Registar ne sadrži podatke o obrtnicima i udrugama.

Likvidacijska masa, odnosno stečajna masa upisuju se u registar kada je to propisano Zakonom o sudskom registru odnosno posebnim zakonom.

Svatko, bez dokazivanja pravnog interesa, ima pravo uvida u podatke upisane u glavnoj knjizi, u isprave na temelju kojih je obavljen upis i u druge isprave i podatke pohranjene u zbirci isprava, osim isprava glede kojih je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena preslika, odnosno prijepis isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava. Izvadak iz glavne knjige sudskog registra i pohranjene isprave i podaci iz zbirke isprava u elektroničkom obliku mogu se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra. Od 14. travnja 2021. godine izvadak iz glavne knjige sudskog registra u elektroničkom obliku mogu se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra. E-izvadak izdaje se na temelju uplate koja je izvršena isključivo putem ove internetske stranice Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1 i Sustava za naplatu javnih davanja.

Dodatne upute možete naći na stranici:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:107:0:::NO

Registar

Informacije koje se odnose na upis u registar i objavu podataka o subjektima upisa

Glavni propisi koji se odnose na osnivanje subjekata upisa i njihov upis u registar su: Zakon o sudskom registru (dalje u tekstu: ZSR), Zakon o trgovačkim društvima (dalje u tekst: ZTD), i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar. i Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegovog brisanja iz sudskog registra.Prema navedenim propisima u registar se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka.

Podaci o subjektima upisa dostupni su 24 sata dnevno i u iste se može izvršiti besplatan uvid na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici sudskog registra.

Pokretanje postupka za upis

Postupak za upis u registar pokreće se pisanom prijavom s određenim zahtjevom za upis podataka ili zahtjevom za promjenu upisanih podataka, koji se predaje registarskom sudu na papiru ili elektroničkim putem. Prijava se podnosi sudu u roku od 15 dana od dana kada se ispune propisane pretpostavke za upis, ako zakonom nije drugačije propisano. Kada je to zakonom propisano, sud pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Javni bilježnici mogu, u skladu sa svojim ovlaštenjima i odredbama ZSR-a komunicirati s registarskim sudom i elektroničkim putem.

Postupak za upis j.d.o.o. (društvo koje ima najviše pet članova i jednog člana uprave te najniži iznos temeljnog kapitala društva od 10,00 kuna, može se osnovati na pojednostavnjeni način. Za takvo osnivanje društva moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik.

Ovlašteni na podnošenje prijava za upis u registar imaju:

 • Javni bilježnici i odvjetnici (ovlašteni su podnositi prijave elektroničkim putem te izdavati izvatke, preslike i prijepise iz članka 4. stavka 2. ZSR-a).
 • Osobe koje su po zakonu ovlaštene predlagati upis u registar (osobno ili preko punomoćnika).
 • Osobe koje rade na poslovima HITRO.HR ureda (ovlaštene su podnositi prijave radi osnivanja trgovačkih društava preko sustava e-Tvrtka, sukladno ovlastima propisanim posebnim propisima).

Učinak upisa

Upis ima pravni učinak prema subjektu upisa sljedećeg dana od dana upisa u registar (osim ako zakonom nije drugačije propisano) a prema trećima od dana javne objave upisa.

Nitko se ne može pozivati na to da mu nisu poznati podaci upisani u glavnu knjigu registra koji su objavljeni na način propisan odredbama ZSR-a.

Svaka osoba može se pozvati na stanje upisa u registru glede pravno odlučnih podataka i činjenica koji se sukladno zakonima upisuju u registar, osim one osobe kojoj se dokaže da joj je bilo poznato da se stvarno stanje glede tih podataka razlikuje od stanja upisa u registru. U pogledu radnji poduzetih prije šesnaestog dana nakon dana objave upisa trećoj se osobi ne mogu suprotstaviti upisani podaci ni isprave iz objave ako dokaže da za njih nije mogla znati.

Osoba koja je u dobroj vjeri ne može trpjeti štetu zbog toga što se glede pravno odlučnih podataka i činjenica pouzdala u stanje upisa u registru.

Kaznena djela, prekršaji i kazne registarskog suda

Kaznena djela, prekršaji i kazne registarskog suda propisane su člancima 624. do 632. ZTD-a, a pokretanje postupka opominjanja i kažnjavanja osoba koje su bile dužne ispuniti zakonske obveze vezano uz podnošenje prijave za upis u registar propisan je člancima 81. i 81. a ZSR-a.

Posljednji put ažurirano: 21/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Italija

Ovaj odjeljak sadržava opće informacije o talijanskom poslovnom registru.

Koji su podaci sadržani u talijanskom poslovnom registru?

Talijanski Poveznica se otvara u novom prozoruposlovni registar vode trgovačke komore uz potporu organizacije Unioncamere te pod nadzorom suca i Ministarstva gospodarskog razvoja. Informacijsku i telekomunikacijsku infrastrukturu pruža i održava InfoCamere, konzorcij trgovačkih komora.

U registru su dostupni detaljni podaci o trgovačkim društvima, primjerice:

 • tvrtka društva
 • zakonsko sjedište
 • PDV identifikacijski broj
 • djelatnost i pravni oblik
 • uprava
 • temeljni kapital
 • pravni zastupnici
 • ovlasti zastupnika
 • podružnice.

Dostupni su i javni dokumenti trgovačkih društava, kao što su:

 • potpuni financijski izvještaji
 • statuti društva
 • popisi članova društva.

Talijanski poslovni registar pruža:

 1. pravne podatke
 • kao dokaz postojanja društva
 • kao jamstvo protiv trećih osoba (čl. 2193. Građanskog zakonika)
 1. ekonomske podatke
 • za statističke i ekonomske potrebe.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Pristup je određenim podacima (kao što su tvrtka i adresa društva) u registru besplatan. No, potpuni pristup podacima iz registra moguć je isključivo na upit i uz plaćanje.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Poslovni registar u Italiji vode posebni uredi trgovačkih, industrijskih, obrtničkih i poljoprivrednih komora. Ti se uredi nazivaju uredi poslovnog registra (uffici del Registro delle Imprese), a djeluju pod pravosudnim nadzorom suca kojeg imenuje mjesno nadležni sud (nadzire formalnu valjanost pojedinih upisa) te pod upravnim nadzorom Ministarstva gospodarskog razvoja.

Poslovni registar u Italiji dobio je svoj sadašnji oblik nakon reforme iz 1993. (čl. 8. Zakona br. 580 iz 1993.) provedene aktom iz 1995. (Predsjednički ukaz br. 581 iz 1995.).

Tom je reformom poslovni registar, koji su dotada pisarnice trgovačkih sudova vodile isključivo u papirnatom obliku, premješten u trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore kako bi ga vodile u potpuno računalnom obliku i kako bi u njemu sadržani podaci i dokumenti bili potpuno i neposredno dostupni u cijeloj državi.

Te su odredbe kasnije uključene u čl. 31. Zakona br. 340 iz 2000. na temelju kojeg je za gotovo sve vrste poduzeća (posebice za sva trgovačka društva) postala obvezna upotreba digitalnog potpisa i računalnih alata za pripremu zahtjeva za upis i povezanih dokumenata te njihovo podnošenje u poslovni registar.

Nakon dodatnih izmjena zakonodavstva (čl. 9. Uredbe sa zakonskom snagom br. 7 iz 2007.) sve su vrste trgovačkih društava, uključujući trgovce pojedince, povezane s poslovnim registrom kako bi ispunile svoje obveze izvješćivanja upotrebom digitalnog potpisa i elektroničkih kanala.

Prije upisa trgovačkog društva nadležni ured poslovnog registra provjerava (na temelju čl. 11. st. 6. navedenog Predsjedničkog ukaza br. 581 iz 1995.):

a) je li zahtjev vjerodostojan,

b) je li obrazac zahtjeva točno ispunjen,

c) odgovara li dokument ili podatak čiji se upis traži zakonskim zahtjevima,

d) jesu li priloženi dokumenti propisani zakonom i

e) jesu li ispunjeni ostali uvjeti za upis propisani zakonom.

Potrebno je naglasiti da skoro sve dokumente povezane s trgovačkim društvima koji se upisuju u poslovni registar sastavlja javni bilježnik. Čl. 11. st. 4. navedenog Predsjedničkog ukaza br. 581 iz 1995. glasi: „Dokument koji se upisuje podnosi se u izvorniku, a ako je riječ o privatnom aktu koji nije deponiran kod javnog bilježnika potrebna je ovjera potpisa. U ostalim se slučajevima podnosi ovjerena kopija. Izvadak se deponira u izvorniku u skladu s čl. 2718. Građanskog zakonika”.

Na temelju čl. 2193. Građanskog zakonika:

 1. Ako se podaci čiji je upis propisan zakonom ne upišu, osoba koja je obvezna zatražiti njihov upis ne može ih iskoristiti protiv trećih osoba, osim ako dokaže da su treće osobe bile upoznate s tim podacima.
 2. Treće osobe ne mogu tvrditi da nisu bile upoznate s podacima čiji je upis propisan zakonom nakon što je upis izvršen.
 3. Ovim se ne dovode u pitanje posebne odredbe zakona.

Povijest poslovnog registra

Talijanski poslovni registar osnovan je 1993.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Posljednji put ažurirano: 18/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Cipar

Ovaj odjeljak sadržava uvodni tekst o registru trgovačkih društava Cipra.

Služba za trgovačka društva nadležna je za postupke upisa, praćenja, nadzora te brisanja domaćih i stranih trgovačkih društava, partnerstava, tvrtki te djeluje u okviru Odjela voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja Ministarstva energetike, trgovine, industrije i turizma.

Na internetu su dostupne sljedeće usluge:

Koji su podaci dostupni u registru trgovačkih društava?

Građani putem interneta mogu provjeriti je li neka organizacija upisana u registar trgovačkih društava te njezin status (upisana ili izbrisana). Omogućeno je internetsko pretraživanje podataka o svim trgovačkim društvima te uvid u dokumente u elektroničkim datotekama trgovačkih društava.

Odjel voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja nadležan je za vođenje registra trgovačkih društava.

Je li pristup registru trgovačkih društava besplatan?

Internetski je pristup registru besplatan za osnovne podatke o trgovačkim društvima.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Pouzdanost dokumenata u registru jamči poglavlje 113. Zakona o trgovačkim društvima u kojem se točnost informacija dostavljenih trećim osobama na temelju članka 3.točke (a) Direktive 2009/101/EZ osigurava sljedećim člancima Zakona:

člankom 365.

Pregledavanje, generiranje i činjenice iz dokumenata za koje odgovara voditelj registra.

člankom 365.A

Obavijesti voditelja registra o vođenju arhiva – Zastupljenost predmeta upisanih u registar ili obavijesti objavljenih u Službenom listu Cipra.

člankom 365.B stavkom 7.

Voditelj registra trgovačkih društava jamči da su instrumenti i dokumenti iz stavka 2. dostupni putem elektroničkog sustava EU-a za povezivanje registara u standardnom formatu poruke te da su dostupni elektronički i tako osigurava ispunjavanje minimalnih sigurnosnih zahtjeva za prijenos podataka.

člankom 366.

Izvršavanje obveze trgovačkih društava da voditelju registra dostavljaju službena izvješća, uključujući godišnje izvješće i financijsko izvješće za svaku godinu. (članci 118. – 121.)

Kako pretraživati registar?

Pretraživati možete po imenu i/ili broju trgovačkog društva. Detaljne smjernice o pretraživanju prikazane su na stranici za pretraživanje.

Podaci o registru

Internetski registar voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja uključuje sve organizacije upisane od 1923. do danas, među ostalim, strana trgovačka društva, partnerstva i tvrtke.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruOdjel voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo trgovine, industrije i turizma (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Posljednji put ažurirano: 06/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Latvija

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra u Latviji.

Koje usluge nudi poslovni registar Latvije?

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar poduzeća Republike Latvije (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) latvijsko je javno tijelo za registraciju trgovačkih društava, trgovaca, njihovih podružnica i predstavništava kao i izmjena njihovih osnivačkih dokumenata te obavlja druge zakonom predviđene poslove. U registru poduzeća upisani su i masovni mediji, udruge i zaklade, založna prava, upravljačka prava, sporazumi o javno-privatnim partnerstvima i sporazumi o bračnoj stečevini, političke stranke, arbitražna tijela, sindikati, vjerske organizacije i vjerske institucije te stečajni postupci.

Naplaćuje li se pristup poslovnom registru?

Da, u Latviji ne postoji besplatni internetski poslovni registar.

Međutim, s pomoću funkcije pretraživanja dostupne na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama registra poduzeća moguće je besplatno saznati sljedeće osnovne podatke o pravnim subjektima upisanima u registar poduzeća:

 • vrstu pravnog subjekta,
 • registrirano sjedište,
 • novo ili postojeće ime ili trgovačko ime te prethodno registrirana imena ili trgovačka imena ili povijesni pregled imena ili trgovačkih imena,
 • matični broj,
 • identifikacijski broj korisnika Jedinstvenog europskog platnog područja (ako je dodijeljen),
 • datum registracije,
 • datum brisanja pravnog subjekta iz registra (ili datum reorganizacije ako je razlog brisanja reorganizacija),
 • rok za registraciju vjerskih organizacija koje su dužne ponovno se registrirati,
 • ovlaštene zastupnike.

U latvijskom registru poduzeća može se u obliku otvorenih podataka besplatno saznati sljedeće o svim registriranim pravnim subjektima:

 • matični broj,
 • ime ili trgovačko ime subjekta,
 • vrstu pravnog subjekta,
 • registar u kojem je subjekt upisan,
 • datum registracije,
 • podaci o brisanju pravnog subjekta iz registra ili o njegovoj reorganizaciji,
 • datum brisanja pravnog subjekta iz registra (ili datum reorganizacije ako je razlog brisanja reorganizacija),
 • registrirano sjedište,
 • područje djelovanja udruga, zaklada i sindikata.

Podaci su u .csv, .txt ili .xlsx formatu i Poveznica se otvara u novom prozorudostupni su ovdje. Korisnik može odabrati format podataka ovisno o namjeni. Podaci se svakodnevno ažuriraju.

Svi upisi u poslovni registar objavljuju se u elektroničkom obliku na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama službenog lista Latvijas Vēstnesis. Isti se postupak primjenjuje na objavu zasebno podnesenih dokumenata.

Kako zatražiti podatke iz latvijskog poslovnog registra?

U latvijskom registru poduzeća dostupni su podaci o svim registriranim pravnim subjektima i pravnim aktima.

Za ishođenje podataka iz Registra poduzeća naplaćuje se pristojba, a Poveznica se otvara u novom prozoruobrazac zahtjeva za podatke podnosi se osobno, poštom ili na adresu e-pošte registra Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@ur.gov.lv u obliku elektroničkog dokumenta sa sigurnim elektroničkim potpisom i digitalnim vremenskim žigom. Zahtjev mora sadržavati pojedinosti o uplati na ime registra poduzeća (dokument kojim se potvrđuje uplata, preslik takvog dokumenta ili ispis iz usluge e-bankarstva). Prilikom podnošenja zahtjeva za traženje podataka potrebno je navesti način na koji ih želite primiti (osobno, poštom ili elektroničkim putem).

Na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruLatvija.lv može se zatražiti i izjava o pravnom subjektu ili fizičkoj osobi ili pravni akt (ugovor). Informacije će biti spremne za 10 – 15 minuta. Nakon obrade zahtjeva službena izjava s e-pečatom dostupna je na internetskim stranicama ili se šalje na adresu e-pošte klijenta. Pouzdanost podataka i njihova usklađenost s informacijama u registrima obuhvaćenima Registrom poduzeća potvrđuju se e-pečatom.

Poveznica se otvara u novom prozoruPopis pristojbi nalazi se na internetu.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

Svi upisi u poslovni registar objavljuju se u službenom listu Latvijas Vēstnesis i u elektroničkom obliku na stranicama službenog lista Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.vestnesis.lv/english. Isti se postupak primjenjuje na objavu zasebno podnesenih dokumenata.

Upisi u poslovni registar protiv trećih osoba mogu se upotrebljavati tek nakon objave u službenom listu Latvijas Vēstnesis, osim ako su predmetni podaci trećoj osobi bili poznati prije objave. S druge strane, ako treća osoba može dokazati da nije bila upoznata i nije mogla biti upoznata s objavljenim podacima, na te se podatke nije moguće pozvati u odnosu na pravne korake poduzete u roku od 15 dana od objave.

Ako su podaci koji se unose u poslovni registar pogrešno upisani ili objavljeni, treća se osoba može u dobroj vjeri pozvati na objavljene podatke čak i ako oni ne odgovaraju unosima u poslovnom registru ili stvarnom stanju stvari. Međutim, treća se osoba ne smije pozvati na pogrešno objavljene podatke za koje je znala da su netočni.

Za više informacija pogledajte Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 12. Zakona o trgovini (Komerclikums) (prijevod na engleski dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Kako se obratiti latvijskom poslovnom registru?

Podaci za kontakt:

Registar poduzeća Republike Latvije
Pērses iela 2
Riga
Latvija
LV 1011
Informativna telefonska linija: 67031703 (uzmite u obzir da se ne daju pravni savjeti)
Faks: 67031793
Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@ur.gov.lv

Poveznica se otvara u novom prozoruRadno vrijeme dostupno je na internetu.

Povijest poslovnog registra Latvije

Registar poduzeća Republike Latvije osnovan je 1. prosinca 1990.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar poduzeća Republike Latvije

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar (pristup pruža Lursoft)

Posljednji put ažurirano: 12/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice litavski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Litva

Ovaj odjeljak sadržava pregled litavskog registra pravnih osoba.

Koje su informacije sadržane u litavskom registru pravnih osoba?

Podaci iz litavskog registra pravnih osoba (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenti pohranjeni u registru i sve ostale informacije upisane u registar dostupni su javnosti. Podaci i dokumenti o privatnim i javnim pravnim osobama pohranjeni su u registru pravnih osoba. U registru postoji ukupno 26 različitih vrsta pravnih osoba.

U registar se upisuju sljedeći podaci: ime pravne osobe, matični broj, pravni oblik, pravni status, sjedište pravne osobe, tijela pravne osobe, članovi uprave (ime, identifikacijski broj, prebivalište) i partneri ovlašteni djelovati za račun pravne osobe te opseg njihovih prava, podružnice i predstavništva, ograničenja djelatnosti pravne osobe, prestanak pravne osobe, financijska godina, datumi izmjene dokumenata i podataka u registru, podaci o fizičkim osobama ovlaštenima djelovati za račun pravne osobe i drugi podaci propisani zakonom.

Registar pravnih osoba sadržava i: osnivačke akte pravnih osoba, odluke tijela pravne osobe, financijske izvještaje koje su trgovačka društva podnijela i druge dokumente propisane zakonom.

Poveznica se otvara u novom prozoruLitavski registar pravnih osoba vodi i održava nacionalni centar za registraciju (Registrų centras).

Je li pristup litavskom registru pravnih osoba besplatan?

U registru se pravne osobe mogu pretraživati besplatno. Sljedeći su podaci o pravnim osobama dostupni besplatno:

 • matični broj
 • ime
 • sjedište
 • pravni oblik
 • pravni status.

Za detaljnije podatke o pravnoj osobi naplaćuje se naknada, a mogu se dobiti ako:

U Poveznica se otvara u novom prozorulitavskom registru pravnih osoba može se besplatno provjeriti je li određeno ime jednako imenu neke druge pravne osobe, podružnice ili predstavništva ili imenu koje je privremeno upisano u registar.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Nakon što voditelj registra upiše izmjene podataka ili informacija o pravnim osobama u registar, te se izmjene objavljuju najkasnije sljedećeg radnog dana od dana njihova upisa u registar i objavljuju u elektroničkom glasniku.

Pri objavi izvadaka ili kopija dokumenata iz registra voditelj registra navodi da su prema njegovim saznanjima ti podaci važeći.

Kako pretraživati litavski registar pravnih osoba?

Pravne se osobe mogu besplatno pretraživati u registru prema sljedećim kriterijima:

 • matičnom broju
 • imenu
 • povijesnom imenu.

Registrirani korisnici koji su sklopili ugovor za pružanje usluga mogu izvršiti pretraživanje prema sljedećim kriterijima: matičnom broju, imenu, fizičkoj osobi, pravnoj osobi ili stranoj pravnoj osobi.

Automatizirani sustav omogućuje pretraživanje pravnih osoba po matičnom broju, imenu i povijesnom imenu (za pravne osobe koje su promijenile ime).

Povijest litavskog registra pravnih osoba

Registar pravnih osoba uspostavljen je 2004., ali sadržava i podatke o pravnim osobama koji su automatski preuzeti iz prethodnih informacijskih sustava od 1990.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar pravnih osoba

Posljednji put ažurirano: 18/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Luksemburg

Na ovoj se stranici nalaze informacije o mogućnostima uvida u poslovni registar Luksemburga.

Koji se podaci nalaze u poslovnom registru Luksemburga?

Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni registar (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) službeni je popis svih fizičkih i pravnih osoba te drugih tijela navedenih u izmijenjenom Zakonu od 19. prosinca 2002.

Ministarstvo pravosuđa upravlja radom poslovnog registra. Ministarstvo pravosuđa povjerilo je vođenje poslovnog registra gospodarskom udruženju Luxembourg Business Registers (bivši GIE RCSL) u koje su uključeni država, Gospodarska komora (Chambre de Commerce) i Obrtnička komora (Chambre des Métiers).

Svrha je poslovnog registra:

 • osigurati identifikaciju osoba čija je registracija ili upis propisan zakonom, vođenjem stalne evidencije,
 • omogućiti veću sigurnost transakcija,
 • pružati informacije trećim stranama.

U poslovnom registru prikupljaju se dvije vrste podataka:

 • opisni i pravni podaci, kao što su naziv društva ili poslovanja, predmet poslovanja, temeljni kapital, članovi uprave, revizori, ovlasti za potpisivanje te drugi podaci te vrste,
 • godišnji financijski izvještaji.

Podaci za kontakt

Adresa ureda

Poštanska adresa

Radno vrijeme

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg – Kirchberg

Telefon: (352) 26 428 -1

Telefaks: (+352) 26 42 85 55

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruhelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Ponedjeljak – petak od 9:00 do 12:00 i od 13:30 do 16:00


Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Uvid u spise u prostorima registra je besplatan

Određen broj informacija dostupan je besplatno na internetskoj stranici LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS:

 • broj upisa u RCS,
 • datum upisa,
 • ime,
 • pravni oblik,
 • registrirano sjedište,
 • popis dokumenata pohranjenih od 2006.

Uz plaćanje pristojbe mogu se pribaviti:

 • izvadak s ažuriranim sažetkom podataka koje dostavlja osoba upisana u poslovni registar;
 • elektronički ovjerena preslika dokumenata dostavljenih poslovnom registru.

Poveznica se otvara u novom prozoruPopis cijena nalazi se pod naslovom „General information - Prices”.

Kako pretraživati poslovni registar Luksemburga?

Poslovni registar može se pretraživati na stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruLuxembourg Business Registers prema:

 • imenu (ili dijelu imena) ili
 • broju registracije upisane osobe.

Pretraživač na internetskoj stranici tada prikazuje popis imena koji odgovaraju traženom unosu.

Odabirom naziva jedne od prikazanih osoba, besplatno se prikazuju sljedeće informacije:

 • broj upisa u RCS,
 • datum upisa,
 • ime,
 • pravni oblik,
 • registrirano sjedište,

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

U skladu s člankom 19.-3. izmijenjenog Zakona o poslovnom registru, trgovačkim društvima te o računima društva i godišnji financijskim izvještajima od 19. prosinca 2002. (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) dokumenti ili izvadci imaju učinke prema trećim stranama od dana njihove objave na Elektroničkom popisu trgovačkih društava i udruga (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), osim ako društvo dokaže da su ti dokumenti i izvadci već bili poznati trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pouzdati u dokumente i izvatke koji nisu objavljeni.

Za transakcije koje se provode prije šesnaestog dana od dana objave, ti dokumenti ili izvadci ne proizvode učinke prema trećim stranama ako one mogu dokazati da o njima nisu mogle imati saznanja.

U slučaju nepodudarnosti pohranjenog teksta i teksta koji je objavljen na Elektroničkom popisu, potonji ne proizvodi učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pozivati na te dokumente, osim ako društvo dokaže da su imale saznanja o pohranjenim tekstovima.

Povijest poslovnog registra Luksemburga

Poslovni registar postoji od 1909.

Od 2003. djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa, a upravljanje njime povjereno je gospodarskom udruženju Luxembourg Business Registers. Od te je godine u potpunosti informatiziran.

Dokumenti pohranjeni u poslovnom registru od 1. siječnja 2006. sustavno se digitaliziraju i na zahtjev su dostupni na internetskim stranicama.

Dokumenti pohranjeni od osnivanja poslovnog registra 1909. u postupku su digitalizacije i stavljaju se na raspolaganje javnosti nakon što se digitaliziraju.

Po dovršetku postupka sadržaj poslovnog registra bit će u potpunosti dostupan u elektroničkom formatu.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruLuxembourg Business Registers

Posljednji put ažurirano: 10/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Mađarska

Ovaj odjeljak sadržava kratki pregled mađarskog poslovnog registra.

Koje usluge nudi mađarski poslovni registar?

Poslovni registar sadržava podatke o registriranim trgovačkim društvima i korporativne dokumente koji čine temelj za upis u registar. Podatke u poslovnom registru (o upisanim trgovačkim društvima) vode sudovi u svojstvu registarskih tijela. Podaci o društvima i korporativni dokumenti pohranjeni su u elektroničkom obliku. Podaci o društvima upisanima u mađarski registarski sud dostupni su besplatno na internetskim stranicama Službe za podatke o trgovačkim društvima i elektronički registar Ministarstva pravosuđa (Služba za podatke o trgovačkim društvima Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Dostupni su sljedeći podaci (važeći ili ne) koji su u trenutku vašeg zahtjeva uvedeni u poslovni registar:

 • matični broj subjekta upisa
 • tvrtka
 • sjedište (székhely)
 • poslovni objekti (telephelyek)
 • podružnice (fióktelepek)
 • djelatnosti
 • izdani temeljni kapital
 • porezni broj
 • podaci o pokretanju stečajnog postupka, postupka likvidacije ili konačnog namirenja
 • činjenica da (bivši) izvršni direktor ili upravitelj poslovnog udruženja, u skladu s odjeljkom 3:22 Zakona V. iz 2013. Građanskog zakonika, ne može biti izvršni direktor ili upravitelj nekog drugog poslovnog udruženja.

Svakog prvog dana u tjednu ažuriraju se sljedeći podaci:

 1. Svi podaci o društvima u poslovnom registru (pohranjeni izvadak iz registra) (tárolt cégkivonat) te podaci o zahtjevima za upis u registar ili izmjene upisa koje nisu još unesene u registar.
 2. Podaci o društvima uključuju:
 • vlasnički status (članovi društva i dioničari) i pravne zastupnike pravnih osoba, poslovnih udruženja bez pravne osobnosti (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) ili drugih udruženja;
 • pravo zastupanja i članstvo u nadzornom odboru za fizičke osobe.

Svaki prvi dan u tjednu ažurirani su podaci dostupni i uz pomoć tražilice.

U poslovnom registru podaci o društvima pohranjeni su i na temelju drugih kriterija (dostupni su i podaci koji nisu više važeći) te osim podacima o društvima može se pristupiti i korporativnim dokumentima. Podacima se može pristupiti na registarskim sudovima te putem Službe za podatke o trgovačkim društvima, a izvorni korporativni dokumenti ili njihove neovjerene kopije te podaci o društvima mogu se dobiti uz plaćanje upravne pristojbe.

Je li pristup mađarskom poslovnom registru besplatan?

Sadržaji mađarskog poslovnog registra u prethodno su navedenom opsegu dostupni besplatno na <Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Pristup se svim ostalim sadržajima naplaćuje.

Kako pretraživati mađarski poslovni registar?

Podaci o društvu mogu se pretraživati prema sljedećim kriterijima:

– tvrtci

– matičnom broju subjekta upisa

– poreznom broju.

Koliko su pouzdani podaci u registru?

Podaci iz članka 2. Direktive 2009/101/EZ besplatno su dostupni na internetu za trgovačka društva registrirana u Mađarskoj.

U Mađarskoj javne podatke o društvima pružaju registarski sud i Služba za podatke o trgovačkim društvima ili se oni objavljuju u glasniku trgovačkih društava. Glasnik trgovačkih društava službeni je list Ministarstva pravosuđa i dostupan je besplatno na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Pri objavi podataka iz poslovnog registra o dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću registarski sud u glasniku trgovačkih društava objavljuje i statut društva ili sve njegove izmjene. Ti se dokumenti učitavaju svaki dan.

Podatke u poslovnom registru vode sudovi u svojstvu registarskih tijela. Podaci o društvima i korporativni dokumentu pohranjeni su u elektroničkom obliku. Podaci o društvima upisanima u mađarski registarski sud dostupni su besplatno na internetskim stranicama Službe za podatke o trgovačkim društvima i elektronički registar Ministarstva pravosuđa (Služba za podatke o trgovačkim društvima Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Povijest mađarskog poslovnog registra

Od srpnja 1993. kada je nacionalni sustav za podatke o trgovačkim društvima i njihov upis u registar (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) postao potpuno operativan, podatke u poslovni registar unose sudovi u elektroničkom obliku.

Sustav između bilo koja dva suda reagira u svega nekoliko minuta.

Posljednji put ažurirano: 19/09/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Malta

Ovaj odjeljak sadržava pregled malteškog poslovnog registra.

Što nudi malteški poslovni registar?

Poveznica se otvara u novom prozoruMalteški poslovni registar sadržava opće informacije o trgovačkim društvima na Malti.

Registar je dio Poveznica se otvara u novom prozorutijela nadležnog za financijske usluge Malte (MFSA) koje je pravno odgovorno za ažuriranje nacionalnog registra trgovačkih društava. Internetske stranice MFSA-a sadržavaju informacije o zakonodavstvu o financijskim uslugama, uključujući:

Je li pristup malteškom poslovnom registru besplatan?

Opće informacije o malteškom poslovnom registru dostupne su javnosti besplatno, iako se korisnicima naplaćuje pristup nekim internetskim stranicama.

Internetske stranice MSFA-a dostupne su javnosti besplatno.

Kako pretraživati malteški poslovni registar?

Registrirani korisnici internetskog sustava registra mogu pristupiti bazi podataka registra besplatno. Nije potrebno platiti članarinu kako biste postali registrirani korisnik. Naplaćuje se naknada za preuzimanje dokumenata o pojedinačnim trgovačkim društvima s internetskih stranica, no korisnici mogu pretraživati bazu podataka besplatno. Svatko dakle može tražiti trgovačko društvo unošenjem njegove tvrtke, dijela tvrtke ili matičnog broja. Ostali podaci koje su dostupni besplatno uključuju registrirane urede društva i imena njihovih direktora, tajnika ili članova društva.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Zakon o trgovačkim društvima iz 1995., poglavlje 386. Zakona Malte, glavno je zakonodavstvo kojim su uređena društva s ograničenom odgovornošću registrirana na Malti i uključuje odredbe kojima se trećim osobama omogućuje pozivanje na dokumente i druge podatke iz registra.

Sve dokumente i službene obavijesti koje trgovačka društva podnose radi upisa potpisuje/ovjerava potpisom direktor ili tajnik društva. Dokumente i službene obavijesti zaprima voditelj registra trgovačkih društava u dobroj vjeri. Službenik koji potpisuje za račun društva odgovoran je za sadržaj dokumenta. Na Malti se davanje lažnih izjava u dokumentu namijenjenom javnom tijelu u cilju ostvarenja bilo kakvih povlastica ili koristi za svoj račun ili za račun drugih smatra kaznenim djelom.

Povijest malteškog poslovnog registra

Pravo trgovačkih društava uvedeno je na Malti Odlukom o trgovačkim partnerstvima iz 1962. Registar je prvotno bio u nadležnosti vlade, odnosno Ministarstva trgovine. Postao je dijelom tijela nadležnog za financijske usluge Malte 1997. nakon uvođenja novog Zakona o trgovačkim društvima 1995. Svi upisani dokumenti o postojećim trgovačkim društvima skenirani su te je stvorena elektronička datoteka za svako trgovačko društvo. Daljinski pristup bazama podataka trgovačkih društava i dokumentima sadržanima u bazi prvotno je bio dostupan izravnim pozivom, a 2000. stvorena je elektronička baza. Godine 2004. pokrenut je novi mrežni sustav, a 2006. uveden je sustav elektroničke datoteke upotrebom digitalnog potpisa.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruMalteški registar trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruTijelo nadležno za financijske usluge Malte

Poveznica se otvara u novom prozoruInternetske stranice Ministarstva pravosuđa, kulture i lokalne uprave

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Nizozemska

Ovaj odjeljak sadržava pregled nizozemskog poslovnog registra.

Koje informacije sadržava nizozemski poslovni registar?

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski poslovni registar u vlasništvu je nizozemske gospodarske komore (Kamer van Koophandel) koja njime upravlja, za što ju je vlada ovlastila Zakonom o poslovnom registru.

Registar daje pregled svih relevantnih (pravnih) informacija o svim relevantnim društvima i pravnim osobama u Nizozemskoj. Sva društva i sve pravne osobe upisuju se u registar. To uključuje:

 • trgovačka društva (javna i privatna društva s ograničenom odgovornošću: BV-i i NV-i)
 • samostalne poduzetnike
 • udruženja
 • zaklade
 • samostalne profesije (npr. odvjetnici, liječnici, umjetnici)
 • udruge stanara
 • crkve
 • vladine urede.

Količina upisanih podataka ovisi o pravnom obliku organizacije. Najvažniji upisani podaci su:

 • (pravno registrirano) ime
 • druga poslovna imena
 • pravni oblik i sjedište društva
 • adrese
 • direktori
 • opunomoćenici
 • zaposlenici
 • podaci o poslovnim jedinicama
 • podaci za kontakt
 • djelatnosti (prema klasifikaciji NACE).

Prema nizozemskom pravu informacije u registru valjane su (i obvezujuće za treće osobe), osim ako je drukčije navedeno. Upis u registar (i upis svih promjena) obveza je samih društava. Sve promjene moraju se upisati u registar u roku od tjedan dana.

Upis u poslovni registar nije dio postupka osnivanja društva u Nizozemskoj. S pravnog stajališta, u Nizozemskoj može postojati društvo koje nije upisano u registar. To je protuzakonito, no i takvo društvo može postojati i poslovati.

Nizozemska društva s (ne)ograničenom odgovornošću moraju podnijeti i godišnji financijski izvještaj u poslovni registar. Većina ih mora podnijeti samo bilancu, dok velika društva moraju podnijeti i račun dobiti i gubitka.

Naplaćuje li se pristup nizozemskom poslovnom registru?

Osnovne informacije iz nizozemskog poslovnog registra – kao što su podaci za kontakt, broj pri gospodarskoj komori ili broj iz poslovnog registra – dostupne su besplatno na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorugospodarske komore. Za neke druge vrste informacija – npr. službene izvatke, financijske izvještaje i druge dokumente – plaća se naknada. Poveznica se otvara u novom prozoruPregled cijena možete pronaći na internetskim stranicama gospodarske komore.

Možete preuzeti i besplatnu Poveznica se otvara u novom prozoruaplikaciju poslovnog registra gospodarske komore. Ta aplikacija omogućuje dobivanje jednostavnih informacija iz poslovnog registra.

Koliko su pouzdani dokumenti u nizozemskom poslovnom registru?

Na informacije sadržane u poslovnom registru svi bi se trebali moći osloniti. Poslovni registar sadržava vjerodostojne podatke. Kvaliteta podataka zajamčena je tako da se korisnik može osloniti na njih. Vlasnik društva odgovoran je za ono što je o društvu zapisano u poslovnom registru. Registrirana društva moraju obavijestiti o svim izmjenama tih podataka. Ako se informacije o izmjenama ne dostave, primjenjuju se informacije koje su upisane u poslovni registar. To je poznato kao zaštita trećih osoba. Treće osobe koje djeluju u dobroj vjeri trebale bi se moći osloniti na upisane podatke.

Kako pretraživati nizozemski poslovni registar?

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski poslovni registar možete pretraživati po:

 • trgovačkom imenu
 • službenom broju pri gospodarskoj komori
 • adresi
 • poštanskom broju.

Povijest nizozemskog poslovnog registra

Informacije se upisuju od osnutka registra (1920.). Dostupni su i podaci za starija društva.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruGospodarska komora

Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni registar

Posljednji put ažurirano: 18/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Austrija

U ovom dijelu daje se pregled registra trgovačkih društava u Austriji.

Koje informacije sadržava registar austrijskih trgovačkih društava?

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar trgovačkih društava (Firmenbuch, poznat i kao „glavni registar” (Hauptbuch)) sadržava podatke o svim upisanim trgovačkim društvima u Austriji (vidjeti članak 2. Zakona o registru trgovačkih društava (Firmenbuchgesetz – FBG). Isprave na kojima se temelje unosi pohranjuju se u elektroničkoj zbirci isprava koju vodi Ministarstvo pravosuđa (zbirka isprava (Urkundensammlung)). Podaci o trgovačkim društvima i zbirka isprava javno su dostupni na internetu, no za pristup se naplaćuje naknada.

Austrijska tijela mogu pregledavati podatke o trgovačkom društvu i na portalu Saveznog računalnog centra (Bundesrechenzentrum – BRZ). Članice EU-a mogu pristupiti podacima putem Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskog poslovnog registra (EBR).

Je li pristup registru austrijskih trgovačkih društava besplatan?

Za pristup registru austrijskih trgovačkih društava naplaćuje se naknada.

Pretraživanje registra austrijskih trgovačkih društava

Svaki građanin ima pravo na uvid u bazu podataka registra trgovačkih društava kako bi dobio informacije o unosima u registar.

Preslika postojećih podataka može se dobiti unosom matičnog broja trgovačkog društva (Firmenbuchnummer). Na zahtjev je moguć uvid i u izbrisane podatke (samo za elektronički dostupne podatke). Upiti se mogu odnositi i na podatke koji su nedavno uneseni, izmijenjeni ili izbrisani.

Javni pristup bazi podataka registra trgovačkih društava osiguravaju Poveznica se otvara u novom prozorudruštva poznata kao „društva za poravnanje” (Verrechnungsstellen) koje je Ministarstvo pravosuđa ovlastilo za rješavanje upita. Ona uz naplatu nude usluge kao što je odgovaranje na upite u vezi s registrom trgovačkih društava ili izdavanje ovjerenih kopija unosa u registar koje su jednakovrijedne službenim potvrdama.

Međutim, javnu ispravu kojom se potvrđuje status društva u registru trgovačkih društava namijenjenu podnošenju javnom tijelu može izdati isključivo pokrajinski sud (Landesgericht) (odjel za trgovački registar (Firmenbuchabteilung)).

Koliko su pouzdane isprave u registru?

Prema članku 3.a Direktive 2009/101/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2012/17/EU, države članice dužne su pojasniti odredbe nacionalnih propisa u skladu s kojima se treće strane mogu pozvati na podatke i sve vrste dokumenata iz članka 2. (npr. ovlasti zastupanja tijela, statuti). U ovom informativnom obrascu predstavlja se pravna situacija u Austriji.

U skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ u Austriji su pojedinosti i isprave u vezi s dioničkim društvima (AktiengesellschaftenAG) i društvima s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) dostupne u registru trgovačkih društava, na temelju Zakonika o trgovačkim društvima (UnternehmensgesetzbuchUGB) i Zakona o registru trgovačkih društava (FirmenbuchgesetzFBG). Sudovi vode registar trgovačkih društava u elektroničkom obliku. Sastoji se od glavnog registra, u koji se unose i iz kojeg se brišu pravne činjenice (npr. ovlasti tijela za zastupanje) i zbirke isprava koja sadržava relevantne isprave (npr. statute).

U skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 10. stavkom 1. Zakonika o trgovačkim društvima unosi u registar trgovačkih društava moraju se dostaviti u bazu podataka o službenim objavama (Ediktsdatei, koja je besplatno dostupna na internetu) te u službenom dodatku uz Wiener Zeitung. Smatra se da je objava izvršena u trenutku kad su relevantni podaci uneseni u bazu podataka o službenim objavama.

Učinci upisa u trgovački registar u odnosu na treće strane uređeni su Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 15. Zakonika o trgovačkim društvima, kojim je utvrđeno da se trgovačko društvo protiv treće strane ne može pozivati na činjenicu koja je trebala biti upisana u registar trgovačkih društava, a nije upisana, osim ako je treća strana već znala za tu činjenicu (stavak 1.). Nakon što je činjenica upisana, treća je strana mora prihvatiti kao obvezujuću. To se, međutim, ne primjenjuje na pravne radnje pokrenute u roku od 15 dana od objave, ako treća strana može dokazati da nije bila upoznata s tom činjenicom niti je morala biti upoznata (stavak 2.). Trgovačko društvo mora prihvatiti i netočne upise kao obvezujuće u odnosu na treću stranu u poslovnim transakcijama ako je sȃmo unijelo netočan upis ili ako nije izbrisalo upis za koji je znalo ili je trebalo znati da je netočan. Međutim, trgovačko društvo ne mora prihvatiti netočan upis kao obvezujući ako može dokazati da je treća strana postupala ne oslanjajući se na upis ili da je bila svjesna njegove netočnosti ili da je nije bila svjesna zbog grube nepažnje (stavak 3.).

Uvijek je obvezujuća ona verzija statuta dioničkog društva ili ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću koja je unesena u registar trgovačkih društava jer promjena tih isprava nema pravnog učinka prije nego što se unese u registar (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 148. stavak 3. Zakona o dioničkim društvima (AktiengesetzAktG), Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 49. stavak 2. Zakona o društvima s ograničenom odgovornošću (GmbH-GesetzGmbHG)).

Povijest austrijskog registra trgovačkih društava

Upisi u austrijski registar trgovačkih društava izvorno su bili pohranjeni na papiru. Nakon što je registar automatiziran 1991., podaci u papirnatom obliku prebačeni su u elektroničku bazu podataka. Od tada su svi podaci, aktualni i povijesni, dostupni u elektroničkom obliku.

Relevantne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruOpće informacije o austrijskom registru trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruBaza pravnih obavijesti austrijskog pravosuđa

Poveznica se otvara u novom prozoruCjeloviti tekst Zakonika o trgovačkim društvima

Poveznica se otvara u novom prozoruCjeloviti tekst Zakona o trgovačkim registrima

Poveznica se otvara u novom prozoruCjeloviti tekst Zakona o dioničkim društvima

Poveznica se otvara u novom prozoruCjeloviti tekst Zakona o društvima s ograničenom odgovornošću

Posljednji put ažurirano: 21/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Poljska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poljskog poslovnog registra.

Koje usluge nudi poljski poslovni registar?

Poveznica se otvara u novom prozoruPoljski poslovni registar (nacionalni sudski registar) vodi i održava Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa Poljske.Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

U registru su dostupni podaci o trgovačkim društvima, zakladama, udrugama i drugim subjektima.

Točnije, registar sadržava razne vrste podataka o tim subjektima:

 • matični broj subjekta upisa (KRS broj)
 • REGON broj (broj iz središnjeg popisa gospodarskih djelatnosti)
 • ime
 • pravni oblik i status
 • datum upisa u nacionalni sudski registar
 • adresu
 • važne datume (datume unosa i brisanja)
 • nadležna tijela
 • osobe s pravom zastupanja.

Je li pristup poljskom poslovnom registru besplatan?

Da, pristup je registru besplatan.

Kako pretraživati poljski poslovni registar?

Poljski poslovni registar možete pretraživati prema sljedećim kriterijima:

 • matičnom broju subjekta upisa (KRS broju) ili
 • imenu subjekta.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Prema poljskom pravu pitanje zaštite trećih osoba u vezi s pružanjem podataka i dokumenata obuhvaćenih Direktivom 2009/101/EZ regulirano je Zakonom od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru (Službeni list iz 2013. br. 1203).

U skladu s odredbama Zakona od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru (Službeni list iz 2013. br. 1203) propisano je sljedeće:

Članak 12.
1. Podaci sadržani u registru ne mogu se ukloniti ako zakonom nije predviđeno drukčije.

2. Ako u registru postoji unos koji sadržava očite pogreške ili nije u skladu s odlukom suda, sud po službenoj dužnosti ispravlja unos.

3. Ako registar sadržava podatke koji nisu dopušteni u skladu sa zakonom, registarski sud uklanja podatke po službenoj dužnosti nakon što je saslušao zainteresirane osobe ili nakon što ih je pozvao da podnesu pisanu izjavu.

Članak 13.
1. Upisi u registar podliježu obvezi objave u gospodarskom i sudskom glasniku ako zakonom nije predviđeno drukčije.

Članak 14.
Subjekt koji je obvezan podnijeti zahtjev za upis u registar ne može protiv trećih osoba koje djeluju u dobroj vjeri koristiti podatke koji nisu upisani u registar ili koji su uklonjeni iz njega.

Članak 15.
1. Od datuma objave u gospodarskom i sudskom glasniku nitko se ne može pozivati na to da mu objavljeni podaci nisu poznati. Međutim, u pogledu radnji poduzetih prije šesnaestog dana nakon dana objave upisa trećoj se osobi ne mogu suprotstaviti upisani podaci ako dokaže da za njih nije mogla znati.

2. U slučaju nepodudarnosti između upisa u registar i objave u gospodarskom i sudskom glasniku pravno je obvezujuć upis u registar. Međutim, treća se osoba može pozvati na sadržaj objavljen u gospodarskom i sudskom glasniku ako registrirani subjekt ne dokaže da je trećoj osobi bio poznat sadržaj upisa u registar.

3. Treća se osoba može pozvati na dokumente i podatke za koje obveza objavljivanja nije još ispunjena uz uvjet da neobjavljivanje tih dokumenata ne utječe na njihov pravni učinak.

Članak 17.
1. Pretpostavlja se da su podaci upisani u registar točni.

2. Ako podaci upisani u registar ne odgovaraju zahtjevu subjekta ili ako zahtjev ne postoji, subjekt se ne može, u odnosu na treću osobu koja djeluje u dobroj vjeri, pozvati na činjenicu da su podaci netočni ako nije odmah podnio zahtjev za izmjenu, dopunu ili brisanje upisa.

Povijest poljskog poslovnog registra

Registar postoji od siječnja 2007.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru

Posljednji put ažurirano: 18/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Portugal

Ova stranica sadržava pregled registra trgovačkih društava u Portugalu.

Registar trgovačkih društava

Registar trgovačkih društava u Portugalu uređen je Zakonom o trgovačkom registru, koji je donesen Uredbom sa zakonskom snagom br. 403/86 od 3. prosinca 1986.

Upis u registar u nadležnosti je ureda registra trgovačkih društava kao vanjske službe Instituta voditelja registara i javnih bilježnika (IRN), koji djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa. Uredi za vođenje registra trgovačkih društava nalaze se u cijeloj državi. Za njihovo područje nadležnosti nema zemljopisnih ograničenja.

Svrha registra trgovačkih društava objavljivanje je pravnog položaja:

 • trgovaca pojedinaca
 • trgovačkih društava
 • društava uređenih građanskim pravom koja imaju trgovački oblik
 • društava s ograničenom odgovornošću s jednim članom (EIRL)
 • zadruga
 • javnih poduzeća
 • grupa trgovačkih društava (ACE) i europskih gospodarskih interesnih udruženja
 • pojedinaca i udruženja koji se moraju upisati u skladu sa zakonom.

Trgovačka društva upisom, koji je obično obvezan, stječu pravnu osobnost. Poslovni subjekti moraju se upisati u roku od dva mjeseca od dana osnivanja.

Činjenice se mogu upisati samo ako su pravno potkrijepljene ispravama, koje se pohranjuju u elektroničkom obliku. Isprave na stranom jeziku prihvaćaju se samo ako su prevedene u skladu sa zakonom, osim ako se odnose na činjenice koje podliježu prijepisu u registar i sastavljene su na engleskom, francuskom ili španjolskom, a nadležni se službenik tečno služi tim jezikom.

Upis se može provesti prijepisom (podatak koji je relevantan za pravni položaj subjekta izdvaja se iz dostavljenih isprava, upisuje u sažetom obliku te ga ovjerava voditelj registra ili službenik registra) ili polaganjem isprava (samo za pohranu isprava koje se odnose na činjenice koje zahtijevaju upis).

Trgovačka društva i društva uređena građanskim pravom koja imaju trgovački oblik moraju upisati:

 • osnivanje
 • odluke glavne skupštine o kupnji imovine onda kad je to propisano zakonom
 • spajanje, podjelu ili prijenos udjela u privatnim društvima s ograničenom odgovornošću ili udjela koje drže komanditori u komanditnom društvu
 • obveze otuđenja ili opterećenja dionica u javnim trgovačkim društvima, komanditnim društvima ili privatnim društvima s ograničenom odgovornošću, ugovore o pravu prvokupa ako je utvrđeno da će imati erga omnes učinke i obveze prvokupa koje je oporučitelj odredio u svojoj oporuci
 • prijenose udjela u javnom trgovačkom društvu ili udjela koje drže komanditori u komanditnom društvu, uspostavljanje stvarnih prava radi korištenja takvim udjelima i njihovim prijenosom, radi uživanja u njima ili njihove naplate, izmjene ili poništenja te spajanja prava na dobit s likvidacijskom kvotom
 • uspostavljanje i prijenos plodouživanja, osiguranja, ovrhe, založnog prava, zapljene ili oduzimanja udjela ili prava nad njima u kaznenom postupku te bilo koje druge radnje ili nalozi koji utječu na slobodno raspolaganje takvim udjelima
 • opoziv ili isključenje partnera iz javnog trgovačkog društva i komanditnog društva, poništenje udjela kao rezultat smrti partnera i primanje novih partnera s neograničenom odgovornošću
 • amortizaciju poslovnih udjela i isključenje ili opoziv članova iz privatnih društava s ograničenom odgovornošću
 • odluke o amortizaciji, pretvorbi ili otkupu
 • izdavanje obveznica privatnom ponudom, osim ako su izdane za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u roku za podnošenje zahtjeva za upis u registar
 • imenovanje i odlazak članova uprave i upravnog odbora ili tajnika trgovačkog društva iz bilo kojeg razloga, osim isteka vremena
 • podnošenje financijskih izvještaja javnih dioničkih društava, privatnih društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih dioničkih društava, te javnih trgovačkih društava i komanditnih društava gdje je to potrebno, te konsolidiranih financijskih izvještaja društava koja ih moraju podnositi
 • promjenu sjedišta ili prijenos sjedišta u inozemstvo
 • planove za domaća ili prekogranična spajanja ili podjele trgovačkih društava
 • planove za osnivanje europskog dioničkog društva spajanjem, planove za osnivanje europskog dioničkog društva preoblikovanjem dioničkog društva koje je osnovano u skladu s nacionalnim pravom ili planove za zajedničko osnivanje europskog holding društva; u potonjem slučaju s dokazom da su za to ispunjeni uvjeti
 • svako proširenje, domaće ili prekogranično spajanje, podjela, pretvaranje ili ukidanje društva, te svako povećanje, smanjenje ili otkup temeljnog kapitala i bilo koju drugu izmjenu i dopunu statuta trgovačkog društva
 • imenovanje i razrješenje likvidatora društva prije završetka likvidacije, kao i svaku promjenu zakonskih ili ugovornih ovlasti likvidatora
 • završetak likvidacije ili nastavak poslovanja trgovačkog društva
 • odluke o zadržavanju potpune kontrole jednog trgovačkog društva nad drugim u grupaciji trgovačkih društava, ili o prestanku takvih okolnosti
 • sporazume o podređivanju i svaku njihovu izmjenu ili prestanak važenja
 • izdavanje jamstava za dionice, ako je riječ o privatnoj ponudi subjekta koji nema vrijednosne papire uvrštene na nacionalnom uređenom tržištu, osim ako se izdaju za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira unutar roka za podnošenje zahtjeva za upis u registar.

Način podnošenja zahtjeva za upis i trošak upisa

Prijavu za upis isprava u registar trgovačkih društava možete zatražiti osobno u uredu registra trgovačkih društava, poštom ili Poveznica se otvara u novom prozoruputem interneta.

Troškovi se razlikuju ovisno o činjenicama koje želite upisati i redovito se revidiraju. Troškove upisa različitih akata možete potražiti na: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Uvid u podatke u registru trgovačkih društava i trošak uvida

Svatko može zatražiti izvatke iz registra i pohranjene isprave ili dobiti usmene ili pisane informacije o njihovu sadržaju.

Podaci o upisima čija je objava obvezna dostupni su besplatno na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Upis se može dokazati samo izvatkom, koji vrijedi šest mjeseci. Izvadci mogu biti dostupni na elektroničkom mediju i predstavljaju dokaz za sve pravne svrhe i pred bilo kojim javnim tijelom ili privatnim subjektom pod istim uvjetima kao i papirnata verzija.

Za izvatke iz registra i za povezane dokumente u papirnatom ili elektroničkom obliku plaćaju se naknade.

Pristup elektroničkim izvadcima dostupan je uz godišnju pretplatu od 25 EUR, a moguća je i pretplata na dvije, tri ili četiri godine uz odgovarajuću naknadu. Trošak se razlikuje ovisno o tome koja se vrsta izvatka traži (upis ili jedna od dvije druge moguće vrste).

Zahtjev se može podnijeti na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Ako se zatraže, podaci sadržani u registru trgovačkih društava mogu se izdati u obliku elektroničke potvrde na engleskom, s jednakim pravnim učincima kao i informacije na portugalskom.

Pravni učinci registra trgovačkih društava

Činjenice koje se moraju upisati u registar stupaju na snagu u odnosu na treće osobe tek nakon datuma upisa. Činjenice koje se moraju upisati i objaviti (na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) stupaju na snagu u odnosu na treće osobe tek nakon datuma objave.

Konačan upis prijepisom predstavlja pretpostavku da postoji pravna okolnost pod točno definiranim uvjetima. Na primjer, za podatke koji se odnose na trgovačko društvo (pravni oblik, naziv, sjedište, svrha, potpisnici, identifikacija članova tijela trgovačkog društva itd.) vrijedi pretpostavka da pravne okolnosti, kako su navedene u registru, odgovaraju stvarnom stanju.

Ta pretpostavka ne vrijedi za upis polaganjem isprava. Takav upis služi kao javna objava i ne uživa pretpostavku o ispravnosti.

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Rumunjska

Ovaj odjeljak sadržava pregled rumunjskog registra trgovačkih društava koji vodi Ministarstvo pravosuđa – Nacionalni ured za registar trgovačkih društava.

Koje podatke sadržava rumunjski registar trgovačkih društava?

Rumunjski Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalni ured za registar trgovačkih društava javno je tijelo s pravnom osobnošću u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Ured je odgovoran za vođenje središnjeg elektroničkog registra trgovačkih društava te za njegovo ustrojstvo i upravljanje njime.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava nadležan je za niz ureda za registar trgovačkih društava u Bukureštu i u svakom od 41 okruga u Rumunjskoj. Oni su odgovorni za vođenje lokalnih registara trgovačkih društava te za njihovo ustrojstvo i upravljanje njima.

U skladu sa Zakonom br. 26/1990 registar trgovačkih društava sadržava podatke o sljedećim poslovnim subjektima upisanima u registar:

 • trgovačkim društvima
 • državnim trgovačkim društvima
 • državnim poduzećima
 • javnim poduzećima
 • zadrugama
 • zadružnim organizacijama
 • gospodarskim interesnim skupinama
 • europskim gospodarskim interesnim skupinama
 • europskim društvima
 • europskim zadrugama
 • samostalnim poduzetnicima
 • trgovačkim društvima s jednim članom
 • obiteljskim poduzećima i
 • ostalim fizičkim ili pravnim osobama kako je predviđeno zakonom.

U registar trgovačkih društava unose se svi dokumenti, akti, navodi i identitet predmetnih poslovnih subjekata koji se moraju evidentirati u skladu sa zakonom te svi ostali akti i dokumenti za koje je to izričito predviđeno u zakonu.

Na internetskim stranicama registra trgovačkih društava (Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.onrc.ro/index.php/en) dostupno je sljedeće:

1. dokumenti
2. informacije i usluge podijeljene prema odjeljcima i uslugama
3. informacije o Nacionalnom uredu za registar trgovačkih društava i uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima
4. različite javne informacije – besplatan pristup
5. obrasci koje institucija upotrebljava
6. službeni postupak unosa u registar trgovačkih društava za svaku kategoriju poslovnih subjekata i djelatnosti
7. statistički podaci o evidentiranim djelatnostima

 • povijest institucije
 • mreža ORC-ova (ureda za registar trgovačkih društava)
 • obrasci (za poslovne subjekte itd.) i službeni postupci
 • naknade i pristojbe za usluge ONRC-a (Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava)
 • usluge
 • zakonodavstvo
 • statistički podaci
 • mediji.

Internetske usluge koje pruža Nacionalni ured za registar trgovačkih društava dostupne su na njegovu Poveznica se otvara u novom prozoruportalu za e-usluge koji je razvijen u okviru provedbe sektorskog operativnog programa „Jačanje gospodarske konkurentnosti”, „Ulaganja za vašu budućnost!” kao dio projekta „Internetske usluge (e-Vlada) koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža poslovnoj zajednici na posebnom portalu”.

Internetske usluge koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža na portalu za e-usluge uključuju sljedeće:

 • InfoCert
 • Recom online
 • provjeru dostupnosti naziva trgovačkog društva i rezervacija naziva trgovačkog društva putem interneta
 • prethodne provjere (dostupnost i/ili rezervacija naziva/logotipa za pravne/fizičke osobe, trgovačka društva s jednim članom / obiteljska poduzeća)
 • unos zapisâ u registar trgovačkih društava i ovlašćivanje pravnih osoba
 • ažuriranje podataka za kontakt trgovačkih društava upisanih u registar trgovačkih društava
 • pristup ažuriranim podacima o prethodnim aktivnostima trgovačkog društva, statističkim podacima
 • izdavanje dokumenata (potvrda)
 • stanje predmeta
 • obavijesti o zahtjevima podnesenima registru trgovačkih društava
 • odluke o odgodi zahtjeva podnesenih registru trgovačkih društava
 • objavu informacija o različitim situacijama pravnih osoba
 • statističke podatke (aktivnosti u središnjem registru trgovačkih društava, trgovačka društva s udjelom stranog kapitala)
 • obrasce registra trgovačkih društava dostupne izvan mreže.

U okviru usluge „Recom online” pružaju se sljedeći podaci o poslovnim subjektima:

 • naziv i oblik organizacije
 • identifikacijski podaci (redni broj u registru trgovačkih društava, europski jedinstveni identifikator, jedinstvena oznaka upisa u registar, registrirano sjedište, podaci za kontakt trgovačkog društva (telefon, telefaks))
 • registrirano sjedište (dokument kojim se dokazuje da trgovačko društvo ima registrirano sjedište, datum početka valjanosti dokaza o registriranom sjedištu, datum isteka valjanosti dokaza o registriranom sjedištu, razdoblje tijekom kojeg trgovačko društvo ima registrirano sjedište)
 • upisani i uplaćeni kapital
 • glavna djelatnost koju je prijavio / za koju je ovlašten poslovni subjekt
 • sporedne djelatnosti koje je prijavio / za koje je ovlašten poslovni subjekt
 • podaci za identifikaciju povezanih fizičkih i pravnih osoba
 • podaci za identifikaciju direktora
 • podaci o logotipima
 • podaci o podružnicama / društvima kćerima / područnim uredima (registrirano sjedište, telefon)
 • podaci o sekundarnim uredima / mjestima rada (registrirano sjedište, telefon)
 • podaci o registriranim sjedištima i/ili djelatnostima za koje je ovlašteno trgovačko društvo u skladu s člankom 15. Zakona br. 359/2004
 • podaci o imovinskim pravima
 • podaci o dogovorima s vjerovnicima
 • podaci o činjenicama obuhvaćenima člankom 21. točkama od (e) do (h) Zakona 26/1990
 • podaci o ostalim navodima
 • podaci o bilanci stanja Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.onrc.ro/index.php/en (promet, prosječan broj zaposlenika, bruto dobit), ako je takve podatke dostavilo Ministarstvo javnih financija.

Je li pristup rumunjskom registru trgovačkih društava besplatan?

Podacima iz registra trgovačkih društava može se pristupiti Poveznica se otvara u novom prozoruna internetu na portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava. Pristup informacijama omogućen je nakon registracije korisnika (izradom korisničkog imena i lozinke) te je besplatan.

Informacije dostupne na portalu Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava podijeljene su prema uslugama koje se pružaju. Nekim se informacijama može pristupiti besplatno, nekima uz plaćanje pristojbe, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi.

Dostupne informacije navedene su u nastavku:

 • Opće informacije za osobe koje su zainteresirane za obavljanje određenih reguliranih djelatnosti, ako je primjenjivo (poslovni subjekti, fizičke osobe, pravne osobe, javna i nadležna tijela itd.), dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.onrc.ro/index.php/en.
 • Komponenta usluge „Recom online” koja se temelji na pretplati dostupna je nakon sklapanja ugovora s korisnikom. Moguće joj je pristupiti 24 sata dnevno.
 • E-obrasci.
 • Statusu zahtjevâ za upis u registar trgovačkih društava može se pristupiti besplatno.
 • Odjeljku o odlukama o odgodi zahtjeva za upis u registar trgovačkih društava može se pristupiti besplatno.
 • Određenim javnim podacima (financijski izvještaji, dobrovoljni prestanak, zakonski prestanak itd.) može se pristupiti besplatno.

Svim odjeljcima internetskih stranica Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.onrc.ro/index.php/en može se pristupiti besplatno 24 sata dnevno.

Kako pretraživati rumunjski registar trgovačkih društava?

Podaci koji su dostupni besplatno putem usluge Poveznica se otvara u novom prozoruRecom online mogu se pretraživati primjenom sljedećih kriterija:

 • naziva poslovnog subjekta
 • matičnog broja trgovačkog društva
 • jedinstvenog broja upisa u registar
 • okruga u kojem se nalazi registrirano sjedište.

Opći podaci za zainteresirane osobe koji su dostupni besplatno putem usluge Recom online uključuju:

 • naziv poslovnog subjekta upisanog u registar trgovačkih društava
 • matični broj trgovačkog društva
 • europski jedinstveni identifikator (EUID)
 • jedinstveni broj upisa u registar
 • adresu registriranog sjedišta / poslovnog subjekta
 • status trgovačkog društva (npr. aktivno, prestanak, likvidacija, stečaj, izbrisano iz registra).

Povijest rumunjskog registra trgovačkih društava

Registar trgovačkih društava uspostavljen je 1990. u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava.

Poseban portal na kojem se pružaju nove internetske usluge poslovnoj zajednici i drugim zainteresiranim osobama pokrenut je u drugoj polovini 2011.

Ciljevi Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalnog ureda za registar trgovačkih društava:

 • informiranje poslovne zajednice, javnih tijela, medija i ostalih zainteresiranih osoba o postupcima u registru trgovačkih društava
 • skraćivanje vremena potrebnog za pristup informacijama
 • smanjivanje preopterećenosti uredâ za registar trgovačkih društava
 • skraćivanje vremena potrebnog za podnošenje dokumenata za upis u registar trgovačkih društava
 • pojednostavnjenje postupaka za upis poslovnih subjekata, pružanje financijskih informacija i zahtjeva za informacije i dokumente
 • informiranje podnositelja zahtjeva na internetu o podacima u registru trgovačkih društava u stvarnom vremenu.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Rumunjski registar trgovačkih društava uspostavljen je i funkcionira u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen. Odobrenje za osnivanje subjekata koji podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava, za njihov rad i upise u registar trgovačkih društava te za upis izmjena osnivačkih akata ili drugih aspekata koji su izričito predviđeni izdaje se u skladu sa Zakonom br. 26/1990, Hitnom odlukom vlade br. 116/2009, Zakonom br. 359/2004 i provedbenim pravilima o vođenju registara trgovačkih društava, postupcima upisa i pružanju informacija, kako je odobreno Odlukom br. 2594/C/2008 ministra pravosuđa. Posebni aspekti svake vrste djelatnosti koja podliježe obvezi upisa u registar trgovačkih društava uređeni su posebnim zakonodavnim aktima. Najvažniji su Zakon o trgovačkim društvima br. 31/1990, Zakon br. 1/2005 o ustrojstvu i funkcioniranju zadruga, Zakon o poljoprivrednim zadrugama 566/2004, Hitna odluka vlade br. 44/2008 o obavljanju poslovnih djelatnosti samostalnih poduzetnika, trgovačkih društava s jednim članom i obiteljskih poduzeća te Zakon br. 161/2003 o određenim mjerama za osiguravanje transparentnosti u obavljanju javne dužnosti, vršenju javnih funkcija ili vođenju poslovanja te za sprječavanje i kažnjavanje korupcije.

U nacionalnim odredbama navedenima u nastavku propisano je da se treće strane mogu osloniti na informacije i dokumente u registru trgovačkih društava u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava.

 1. U članku 1. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, navodi se da „prije nego što počnu obavljati gospodarsku djelatnost, sljedeće fizičke ili pravne osobe podnose zahtjev za registraciju ili upis, prema potrebi, u registar trgovačkih društava: samostalni poduzetnici, trgovačka društva s jednim članom i obiteljska poduzeća, trgovačka društva, državna trgovačka društva ili državna poduzeća, javne korporacije, gospodarske interesne skupine, zadruge, zadružne organizacije, europska društva, europske zadruge i europske gospodarske interesne skupine sa sjedištem u Rumunjskoj i sve ostale fizičke ili pravne osobe kako je predviđeno zakonom.”
  Nadalje, u članku 1. stavku 2. prethodno navedenog zakona propisano je da „tijekom obavljanja djelatnosti ili na kraju njezina obavljanja, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. moraju zatražiti da se navodi povezani s dokumentima i aktima koji u skladu sa zakonom podliježu upisu unesu u isti registar.”
 1. Pružanje informacija upisanih u registar trgovačkih društava i izdavanje primjeraka povezanih dokumenata izvršavaju se u skladu s člankom 4. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen.

1. Registar trgovačkih društava javno je dostupan.

2. Ured za registar trgovačkih društava pruža, o trošku osobe koja podnosi zahtjev, informacije, izvatke iz registra, potvrde koje se odnose na podatke upisane u registar trgovačkih društava i potvrde o tome je li određeni dokument ili akt unesen u registar te preslike i ovjerene preslike evidencije iz registra i podnesenih dokumenata, za što se naplaćuje pristojba.

3. Dokumenti iz stavka 2. mogu se zatražiti i dostaviti i poštom.

4. Dokumenti iz stavka 2., u elektroničkom obliku i s proširenim elektroničkim potpisom uključenim, priloženim ili dostupnim na poveznici, mogu se zatražiti i dostaviti elektroničkim putem upotrebom internetskog portala za usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava. Te je dokumente moguće zatražiti i putem elektroničke jedinstvene kontaktne točke u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 49/2009 o slobodi poslovnog nastana za pružatelje usluga i o slobodi pružanja usluga u Rumunjskoj, kako je izmijenjena Zakonom br. 68/2010.

5. Naknade za izdavanje preslika i/ili informacija, neovisno o načinu dostave, ne smiju biti veće od administrativnih troškova njihova izdavanja.

Članak 4.1

1. Elektronički primjerci dokumenata i informacija iz članka 4. isto tako moraju biti dostupni javnosti putem sustava povezivanja registara trgovačkih društava, o trošku podnositelja zahtjeva.

2. Naknade koje se naplaćuju za osiguravanje preslika i/ili podataka iz registra trgovačkih društava putem sustava povezivanja registara trgovačkih društava ne smiju biti veće od povezanih administrativnih troškova.

Izvršivost dokumenata ili akata osoba koje podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava propisana je člankom 5. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen:
1. Upis i navodi mogu se izvršiti u odnosu na treće strane od datuma upisa u registar trgovačkih društava ili od objave u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske, ili u drugoj publikaciji, u skladu sa zakonom.
2. Osobe koje su obvezne zatražiti upis ne mogu izvršiti neupisane dokumente i akte protiv trećih strana, osim ako mogu dokazati da su one bile upoznate s tim dokumentima i aktima.
3. Nacionalni ured za registar trgovačkih društava na svojim internetskim stranicama i portalu za e-usluge objavljuje, te radi objave dostavlja europskom portalu e-pravosuđe, ažurirane informacije o nacionalnom zakonodavstvu u pogledu objavljivanja i izvršivosti u odnosu na treće strane dokumenata, akata i navoda osoba koje podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava.

Nadalje, na trgovačka društva primjenjuju se posebne odredbe o navedenom, tj. članci 50. – 53. Zakona o trgovačkim društvima br. 31/1990 kako je ponovno objavljen i izmijenjen:

Članak 50.
1. Dokumenti ili akti koji nisu objavljeni u skladu sa zakonom ne mogu se izvršiti protiv trećih strana, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su one bile upoznate s tim dokumentima ili aktima.

2. Nijedan postupak koji trgovačko društvo izvrši prije 16. dana od datuma objave izvješća nadležnog suca u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske (trenutačno o zahtjevu može odlučivati samo voditelj ureda za registar trgovačkih društava / osoba koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 116/2009, kako je izmijenjena) ne može se izvršiti protiv trećih strana ako one mogu dokazati da nisu mogle znati za takav postupak.

Članak 51.
Međutim, treće osobe mogu se pozvati na dokumente ili akte koji još nisu objavljeni, osim ako se njihov učinak poništava zbog činjenice da nisu objavljeni.
Članak 52.
1. U slučaju nedosljednosti između teksta podnesenog uredu za registar trgovačkih društava i teksta objavljenog u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske ili u novinama trgovačko društvo ne može izvršiti objavljeni tekst protiv trećih strana. Treće strane mogu izvršiti objavljeni tekst protiv trgovačkog društva, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su bile upoznate s tekstom podnesenim uredu za registar trgovačkih društava.

U članku 12. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen navodi se sljedeće:

1. Registar trgovačkih društava sastoji se od registra za upis pravnih osoba koje su trgovačka društva, državna trgovačka društva ili državna poduzeća, javne korporacije, gospodarske interesne skupine, zadružne organizacije, europska društva, europske gospodarske interesne skupine ili druge pravne osobe izričito predviđene u zakonu koje imaju sjedište ili područni ured u Rumunjskoj, registra za upis pravnih osoba koje su zadruge ili europske zadruge sa sjedištem ili područnim uredom u Rumunjskoj i registra za upis samostalnih poduzetnika, trgovačkih društava s jednim članom i obiteljskih poduzeća sa sjedištem ili područnim uredom u Rumunjskoj. Ti se registri vode u elektroničkom sustavu.

 1. U članku 6. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, u vezi s člankom 1. Hitne odluke vlade br. 116/2009 o uvođenju određenih mjera povezanih s upisom u registar trgovačkih društava, koja je odobrena izmjenama Zakona br. 84/2010 propisano je da se „upis u registar trgovačkih društava obavlja na temelju odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava / osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava ili, prema potrebi, pravomoćne sudske presude, osim ako je u zakonu predviđeno drukčije”.
  U članku 26. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, navodi se da „datum upisa u registar trgovačkih društava znači datum kada je stvarno izvršen upis u registar”.
  U članku 26. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, predviđeno je da se „upis u registar trgovačkih društava izvršava u roku od 24 sata od odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava/osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, a u slučaju upisa poslovnog subjekta u roku od 24 sata od datuma odluke kojom se odobrava upis.”

U skladu s člankom 51. stavkom 2. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, „upis u registar trgovačkih društava izvršava se elektroničkim putem u uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima te u središnji elektronički registar.”
Više informacija dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbene internetske stranice rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal za e-usluge rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Povezani dokumenti

ZAKON br. 26/1990 PDF(669 Kb)ro

HITNA ODLUKA VLADE br. 116/2009 PDF(255 Kb)ro

PROVEDBENA PRAVILA od 10. listopada 2008. o vođenju registara trgovačkih društava PDF(1034 Kb)ro

ZAKON br. 359/2004 PDF(527 Kb)ro

Posljednji put ažurirano: 19/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice slovenski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Slovenija

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra Slovenije.

Koje usluge nudi poslovni registar Slovenije (Poslovni register Slovenije)?

Poslovni registar Slovenije vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravnu evidenciju i usluge (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Poslovni registar Slovenije središnja je javna baza podataka o svim poslovnim subjektima s registriranim sjedištem u Sloveniji koji se bave profitnom ili neprofitnom djelatnošću te o njihovim podružnicama i drugim odjelima tih poslovnih subjekata. U registru su pohranjeni i podaci o podružnicama inozemnih subjekata koji posluju u Sloveniji. Sljedeće su kategorije obuhvaćene registrom:

 • trgovačka društva (partnerstva i društva kapitala),
 • samostalni poduzetnici,
 • pravne osobe javnog prava,
 • pravne osobe privatnog prava,
 • društva,
 • fizičke osobe koje se bave registriranom ili reguliranom djelatnošću,
 • podružnice i drugi odjeli poslovnih subjekata,
 • glavne podružnice inozemnih poslovnih subjekata,
 • druge jedinice.

Različiti podaci o registraciji dostupni su za svaki upis u poslovni registar trgovačkih društava Slovenije (identifikacijski broj, tvrtka, porezni broj, pojedinosti o zastupnicima i osnivačima itd.):

 • izravnim pristupom podacima putem aplikacije ePRS te
 • pružanjem podataka za ponovnu upotrebu.

Što je uključeno u to?

Aplikacija ePRS

Aplikacija Poveznica se otvara u novom prozoruePRS korisnicima omogućuje pristup podacima o pojedinim upisima u poslovnom registru Slovenije za poslovne subjekte koji se bave gospodarskom djelatnošću na području Republike Slovenije.

Je li pristup poslovnom registru Slovenije besplatan?

Pristup je besplatan uz uvjet prethodne prijave korisnika na portal (novi korisnici moraju se prvo registrirati).

Kako pretraživati poslovni registar Slovenije?

Korisnici se moraju prijaviti na portalu kako bi mogli pretraživati registar. Podacima se može pristupiti upisivanjem kriterija za pretraživanje u jedno ili više polja ili odabirom kriterija za pretraživanje iz padajućeg izbornika. Kriterij za pretragu može biti: podatak, dio podatka (riječ) ili početak riječi. Pretraživanje je moguće prema identifikacijskom broju, poreznom broju, tvrtki, ulici i kućnom broju, naselju itd.

Ažuriranje

Podaci se svakodnevno ažuriraju.

Pružanje podataka za ponovnu upotrebu:

AJPES pruža sljedeće usluge povezane s Poveznica se otvara u novom prozoruponovnom upotrebom podataka iz posovnog registra Slovenije:

 • dnevno, tjedno ili mjesečno dostavljanje podataka o svim upisima u duljem ili kraćem formatu,
 • mjesečno dostavljanje podataka o poslovnim subjektima navedenima u sudskom registru (Sodni register) u duljem ili kraćem formatu,
 • mjesečno dostavljanje podataka o samostalnim poduzetnicima u duljem ili kraćem formatu,
 • dostavljanje podataka putem interneta u duljem, kraćem ili minimalnom formatu (vidjeti),
 • dostavljanje podataka prema posebnoj narudžbi u duljem ili kraćem formatu,
 • obrada prikupljenih podataka prema kriterijima naručitelja (numerički podaci).

AJPES svaka tri mjeseca besplatno objavljuje pregled cjelokupnog poslovnog registra Slovenije u XML formatu uz izbor podataka za ponovnu upotrebu.

Cjenik

AJPES naplaćuje naknade za ponovnu upotrebu javno dostupnih podataka iz poslovnog registra Slovenije u skladu s
Poveznica se otvara u novom prozoruNaknadama za ponovnu upotrebu javno dostupnih podataka iz poslovnog registra Slovenije (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (poveznica na bazu podataka zakonodavstva Slovenije).

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Treće se osobe mogu pozivati na podatke i sve vrste dokumenata navedenih u članku 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera, na temelju sljedećih zakona:

Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o trgovačkim društvima (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije (UL RS), br. 65/09 – službeni pročišćeni tekst, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Odluka Ustavnog suda i 82/13; dalje u tekstu: ZGD-1), temeljnog sistemskog akta kojim se uređuju temeljna korporacijska statusna pravila za osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, samostalnih poduzetnika, povezanih osoba, gospodarskih interesnih skupina i podružnica inozemnih trgovačkih društava te sve izmjene njihova pravnog statusa.

Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o sudskom registru (Zakon o sodnem registru) (UL RS, br. 54/07 – službeni pročišćeni tekst, 65/08, 49/09 i 82/13 – ZGD-1H, dalje u tekstu: ZSReg), kojim se uređuje sudski registar, utvrđuju podaci koji se upisuju u sudski registar, pravila postupka kojim nadležni sud odlučuje o upisima u sudski registar te pravila u skladu s kojima AJPES vodi sudski registar. Tim se zakonom uređuju i postupci koji čine dio sustava „sve na jednom mjestu“ (One-Stop Shop).

Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o registru trgovačkih društava Slovenije (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, br. 49/06 i 33/07 – ZSReg-B, dalje u tekstu: ZPRS-1), kojim se uređuje vođenje i održavanje registra trgovačkih društava Slovenije, utvrđuju upisi u registar trgovačkih društava, identifikacija i obvezna upotreba identifikacije, sadržaj registra trgovačkih društava te prikupljanje podataka za vođenje registra te se utvrđuje postupak upisa u registar trgovačkih društava, podaci koje dodaje ili utvrđuje voditelj registra prilikom upisa, upotreba podataka iz registra te pohranjivanje dokumentacije.

Je li pristup poslovnom registru Slovenije besplatan?

Da, pristup je registru besplatan. Međutim, korisnici se moraju upisati na portalu kako bi mu pristupili.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruposlovni register (slovenski), Poveznica se otvara u novom prozorubusiness register (engleski)

Posljednji put ažurirano: 23/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Slovačka

U ovom se odjeljku daje pregled slovačkog trgovačkog registra.

Koje podatke sadržava trgovački registar?

Trgovački registar (Poveznica se otvara u novom prozoruObchodný register) javni je popis koji sadržava zakonom propisane podatke o poduzetnicima, poduzećima i ostalim pravnim subjektima, za koje je to utvrđeno posebnim propisima.

Za popis je nadležno, s programskog i tehničkog stajališta, Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike (Poveznica se otvara u novom prozoruMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Trgovački registar vode registarski sudovi (registrové súdy) (okružni sud u sjedištu regionalnog suda).

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Trgovački registar i registar dokumenata dostupni su svima. Za pristup trgovačkom registru i izdavanje izvadaka naplaćuje se naknada.

Međutim, ako podnositelj zahtjeva zatraži elektronički izvadak iz trgovačkog registra ili elektroničku presliku pohranjenog dokumenta, ili potvrdu da određeni dokument nije pohranjen u registru dokumenata, registarski sud izdaje relevantne dokumente u elektroničkom obliku i bez naknade.

Isto je tako moguće besplatno podnijeti zahtjev za izvadak iz trgovačkog registra, kopiju pohranjenog dokumenta ili potvrdu da određeni dokument nije pohranjen u registru dokumenata putem sustava povezivanja središnjih trgovačkih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS)).

Kako pretraživati trgovački registar?

Pretraživanje je moguće na slovačkom i engleskom jeziku.

Trgovački registar (Poveznica se otvara u novom prozoruobchodný register) može se pretraživati prema:

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Zakonom br. 513/1991 (Trgovački zakonik), kako je izmijenjen, utvrđuje se u kojim se slučajevima moguće pouzdati u podatke unesene u registar te, ako je primjereno, u sadržaj dokumenata pohranjenih u trgovačkom registru.

Podaci uneseni u trgovački registar proizvode učinke prema trećim osobama od datuma njihove objave. Sadržaj dokumenata koji moraju biti objavljeni u skladu sa zakonom proizvodi učinke prema trećim osobama od datuma objave obavijesti u Trgovačkom biltenu da su dokumenti pohranjeni u registru dokumenata.

Od tog se trenutka treće osobe mogu pozvati na objavljene podatke ili sadržaj dokumenata. To se međutim ne primjenjuje ako registrirana osoba može dokazati da su treće osobe već imale saznanja o tim podacima ili sadržaju dokumenta.

Ipak, registrirana se osoba ne može pozvati na objavljene podatke ili sadržaj dokumenata u odnosu na treće osobe u roku od 15 dana od datuma objave podataka ako treće osobe mogu dokazati da nisu mogle imati saznanja o tim podacima ili sadržaju dokumenta.

Po isteku tog roka može se pozvati na registrirane podatke i sadržaj dokumenata pohranjenih u registru dokumenata.

Treće se osobe uvijek mogu pozvati na sadržaj dokumenata ili podataka koji još nisu uneseni u trgovački registar ili pohranjeni u registar dokumenata, osim ako taj sadržaj ili podaci postaju obvezujući tek nakon upisa u trgovački registar.

U slučaju nepodudarnosti između registriranih i objavljenih podataka ili sadržaja pohranjenih i objavljenih dokumenata, registrirana osoba (poduzeće) može se, u odnosu na treće osobe, pozvati samo na objavljenu verziju. Međutim, može se na njih pozvati ako dokaže da je treća osoba imala saznanja o sadržaju registriranih podataka ili sadržaju pohranjenog dokumenta.

Povijest trgovačkog registra

Trgovački registar uspostavljen je 1992. nakon donošenja Zakona br. 513/1991 (Trgovački zakonik) te je zamijenio prethodni registar poduzeća.

Trgovačkim zakonikom (članci 27. – 34.) izmijenjeno je područje primjene trgovačkog registra do 2004.

Dana 1. veljače 2004. stupio je na snagu Poseban zakon br. 530/2003 o trgovačkom registru i o izmjeni određenih drugih zakona te su uvedeni novi pravni zahtjevi primjenjivi na trgovački registar. Uvođenjem Posebnog zakona odgovornost za pravne aspekte trgovačkog registra djelomično je uklonjena iz Trgovačkog zakonika.

Trgovački registar trenutačno se vodi u elektroničkom obliku. Registar dokumenata vodi se u papirnatom i elektroničkom obliku. (Od 1. listopada 2020. registar dokumenata vodi se elektronički, osim ako je drukčije propisano Zakonom br. 530/2003 (Zakon o trgovačkom registru)).

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovački registar

Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovački registar Slovačke Republike

Posljednji put ažurirano: 25/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Finska

Ovaj odjeljak sadržava pregled finskog registra trgovačkih društava.

Što nudi finski registar trgovačkih društava?

Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) vlasnik je Poveznica se otvara u novom prozoruregistra trgovačkih društava i upravlja njime.

Finski registar trgovačkih društava javni je registar koji sadržava informacije o poslovnim subjektima (poduzećima). U pravilu sva poduzeća moraju biti upisana u registar. Poduzeća moraju prijaviti i sve promjene podataka u registru. Većina poduzeća mora u registar dostavljati svoje godišnje financijske izvještaje. Svake godine izvršava se upis:

 • oko 40 000 novih poduzeća
 • oko 145 000 promjena upisanih podataka o trgovačkim društvima
 • oko 230 000 godišnjih financijskih izvještaja.

Registar trgovačkih društava dijeli postupak dostavljanja obavijesti i službu za podatke s Poreznom upravom. Poveznica se otvara u novom prozoruSlužba za poslovne informacije (BIS) besplatna je podatkovna služba koju zajednički osiguravaju NBPR i Porezna uprava, a održava je NBPR. Ona sadržava podatke za kontakt i identifikacijske podatke o poduzećima, na primjer:

 • tvrtku trgovačkog društva i druga imena društva
 • poslovni identifikacijski broj, oblik trgovačkog društva i sjedište
 • adresu i ostale podatke za kontakt
 • glavnu djelatnost
 • registre Porezne uprave i NBPR-a u koje je poduzeće upisano
 • podatke o privremenom prekidu ili prestanku poslovanja, stečaju, likvidaciji ili postupcima restrukturiranja.

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropska mreža poslovnih registara (EBR) služba je za informiranje zemalja članica Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskog udruženja poslovnih registara (EBRA) koja pruža službene i pouzdane podatke izravno iz nacionalnih registara trgovačkih društava svake zemlje.

Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS) sustav je povezivanja trgovačkih registara država članica EU-a, Islanda, Lihtenštajna i Norveške. U njemu se mogu pretraživati podaci o trgovačkim društvima upisanima u nacionalne registre predmetnih zemalja.

Je li pristup finskom registru trgovačkih društava besplatan?

Osnovni podaci dostupni su besplatno, a za druge podatke poput odgovorne osobe, djelatnosti upisane u trgovački registar i podataka o kapitalu, naplaćuje se naknada.

Osnovni podaci su:

 • tvrtka društva
 • poslovni identifikacijski broj
 • sjedište
 • oblik društva
 • jezik društva (finski ili švedski)
 • datum upisa
 • posljednji datum upisa
 • status društva
 • ima li društvo hipoteku
 • podaci za kontakt.

Kako pretraživati finski registar trgovačkih društava?

Podaci o trgovcima unose se u registar trgovačkih društava na temelju obavijesti i priopćenja koje zaprima nadležno tijelo za upis u registar. Registar sadržava informacije koje su dostavili sami trgovci ili sudovi i druga nadležna tijela.

U skladu s člankom 21.a Zakona o registru trgovačkih društava (129/1979), Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) može ažurirati svoju evidenciju i, s pomoću finskog sustava za podatke o stanovništvu, provjeriti osobne podatke koje su stranke navele u svojim obavijestima i njihovim prilozima.

U skladu s člankom 21. Zakona o zabrani poslovanja, Centar pravnog registra u Finskoj dostavlja registru trgovačkih društava podatke o zabranama poslovanja koje su na snazi te kada one počinju i završavaju. Ti se podaci zatim ažuriraju u registru trgovačkih društava.

Sadržaj registra trgovačkih društava propisan je finskim zakonom. U finskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na registar trgovačkih društava, vrste trgovačkih društava i poslovne djelatnosti općenito je definirano koji se podaci unose za različite vrste trgovačkih društava. (Vidjeti, na primjer, Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o registru trgovačkih društavaPoveznica se otvara u novom prozoruZakon o društvima s ograničenom odgovornošćuPoveznica se otvara u novom prozoruZakon o partnerstvima).

U načelu se unose najmanje sljedeći podaci za svaku vrstu trgovačkog društva:

 • tvrtka društva
 • sjedište ili općina u kojoj se nalazi uprava trgovačkog društva
 • djelatnosti
 • odgovorna osoba / odgovorne osobe
 • adresa društva.

Kada se izvrši upis u registar trgovačkih društava, to se istovremeno objavljuje s pomoću usluge elektroničkog informiranja. To je javna i besplatna usluga koja sadržava, osim objavljenih upisa, osnovne podatke o poduzeću. S pomoću te usluge možete provjeriti je li poduzeće, primjerice, podnijelo zahtjev za upis nove uprave ili saznati koja su nova društva upisana u određenom vremenskom razdoblju.

Ta usluga omogućuje vam da tražite informacije o bilo kojem trgovačkom društvu na temelju njegova poslovnog identifikacijskog broja. Identifikacijski broj može se, prema potrebi, provjeriti u Sustavu za poslovne informacije. Kao pojam za pretraživanje može se upotrebljavati i određeni datum ili vremenski raspon. Možete također suziti pretraživanje prema vrsti upisa ili prema općini ili pokrajini. Rezultat pretraživanja sadržava osnovne podatke o trgovačkom društvu, odnosno tvrtku društva, poslovni identifikacijski broj i sjedište. Objavljeni upis sadržava, primjerice, vrstu upisa i naslove unesenih podataka.

U registar se unose i drugi podaci ovisno o vrsti trgovačkog društva. Izvaci iz registra društava iste vrste mogu se znatno razlikovati. Neka društva s ograničenom odgovornošću iskorištavaju sve mogućnosti iz Zakona o trgovačkim društvima. Odlučuju izdati prava na udjele i druga posebna prava ili se spojiti te potom dostavljaju te podatke za upis u registar. S druge strane, druga trgovačka društva odluče se dostaviti samo osnovne podatke koji su obvezni za upis u registar. U izvacima iz registra navedene su i izmjene zakona. Na primjer, upisi društava s ograničenom odgovornošću u registar mogu biti vrlo različiti, ovisno o tome temelji li se podatak koji se unosi na odluci donesenoj u skladu s novim Zakonom o društvima s ograničenom odgovornošću koji je na snazi od 1. rujna 2006. ili na odluci donesenoj u skladu s prethodnom verzijom akta.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

U Zakonu o registru trgovačkih društava utvrđene su odredbe o podacima koji se upisuju u registar i o njihovoj objavi. Zakonom se svima daje pravo na pristup podacima, izvacima i potvrdama iz registra trgovačkih društava. Treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može se osloniti na pouzdanost podataka u registru.

U skladu s člankom 1.a Zakona svi podaci upisani u registar javni su te podacima, izvacima i potvrdama unesenima u registar trgovačkih društava može pristupiti bilo tko. Podaci se mogu pružati i u elektroničkom obliku. Jedine su iznimke osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba i kućna adresa fizičkih osoba koje žive u inozemstvu. Ti se podaci ne objavljuju. Podaci o zadnjim znamenkama identifikacijskog broja fizičkih osoba i kućnoj adresi fizičkih osoba koje žive u inozemstvu pružaju se samo ako je njihovo otkrivanje u skladu sa zahtjevima postupaka odobravanja iz članka 16. stavka 3. Zakona o transparentnosti aktivnosti Vlade. U protivnom se navodi država boravišta umjesto kućne adrese.

U članku 26. Zakona o registru trgovačkih društava predviđeno je da se treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može pozvati na podatke koji su uneseni u registar i objavljeni u njemu. Podaci se objavljuju u elektroničkom obliku odmah nakon upisa u registar. Publikacije se mogu besplatno dobiti od službe za informiranje Registra trgovačkih društava.

Povijest finskog registra trgovačkih društava

U registru se prikupljaju informacije od 1896.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruFinski ured za patente i registraciju

Poveznica se otvara u novom prozoruFinski registar trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruSustav za poslovne informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropsko udruženje poslovnih registara (EBRA)

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar (EBR)

Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS)

Poveznica se otvara u novom prozoruFinski Zakon o registru trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o partnerstvima

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o društvima s ograničenom odgovornošću

Posljednji put ažurirano: 05/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Švedska

Ovaj odjeljak sadržava pregled švedskog poslovnog registra.

Koje usluge nudi švedski poslovni registar?

Švedski ured za registraciju trgovačkih društava vodi razne registre u kojima su dostupni podaci o poduzećima (tj. registriranim društvima). Podacima iz registara možete pristupiti putem Poveznica se otvara u novom prozoruinternetske tražilice ili se možete obratiti Poveznica se otvara u novom prozorušvedskom uredu za registraciju trgovačkih društava.

Navedeni su registri u nastavku teksta zajednički nazvani švedski poslovni registar.

U švedskom su poslovnom registru primjerice dostupni sljedeći podaci:

 • tvrtka i adresa društva
 • matični broj
 • podaci o odgovornim osobama (posebice članovi uprave)
 • godišnji financijski izvještaji
 • statut društva
 • potvrde o upisu
 • podaci o stečaju.

Vlasnik je registra i njime upravlja Poveznica se otvara u novom prozorušvedski ured za registraciju trgovačkih društava.

Je li pristup švedskom poslovnom registru besplatan?

Podaci iz švedskog poslovnog registra mogu se dobiti od švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava besplatno telefonskim pozivom. Pisani izvadci iz registra obično se naplaćuju.

Internetska tražilica omogućuje besplatan pristup podacima o tvrtki, matičnom broju i statusu. Sljedeći dodatni podaci dostupni su samo registriranim korisnicima uz plaćanje naknade:

 • podaci o odgovornim osobama (posebice članovi uprave)
 • godišnji financijski izvještaji
 • statut društva
 • potvrde o upisu
 • detaljniji podaci o stečaju.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Podaci o švedskim društvima s ograničenom odgovornošću objavljuju se u skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ.

Novoregistrirana švedska društva s ograničenom odgovornošću i svaka njihova izmjena upisuju se pri švedskom uredu za registraciju trgovačkih društava.

U skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ države članice obvezne su osigurati da trgovačka društva objavljuju određene dokumente i podatke. U članku 3.a stavku 2. propisano je da države članice moraju pružiti te informacije za objavu na europskom portalu e-pravosuđe.

U slučaju Švedske podaci upisani u registar objavljuju se u švedskom službenom listu (Post- och Inrikes Tidningar).

Dodatne informacije o švedskim trgovačkim društvima mogu se pronaći na internetskim stranicama švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bolagsverket.se/en.

Švedski službeni list dostupan je na na internetskim stranicama švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bolagsverket.se/en.

Kako pretraživati švedski poslovni registar?

Svatko se može obratiti švedskom uredu za registraciju trgovačkih društava poštom, telefonom ili e-poštom kako bi dobio informacije iz registra.

Pretraživanja putem tražilice mogu se izvršiti unošenjem tvrtke i matičnog broja. Sljedeći podaci dostupni su samo registriranim korisnicima uz plaćanje naknade:

 • podaci o odgovornim osobama (posebice članovi uprave)
 • godišnji financijski izvještaji
 • statut društva
 • potvrde o upisu
 • detaljniji podaci o stečaju.

Povijest švedskog poslovnog registra

Podaci se u registru vode od 1897. Ovisno o vrsti, od 1982. podaci postoje u računalnom obliku. Od 2002. svi podaci upisani u registar pretvoreni su u digitalni oblik.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar (EBR)

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Ujedinjena Kraljevina

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnih registara u Ujedinjenoj Kraljevini.

Tko vodi poslovni registar u Ujedinjenoj Kraljevini?

Companies House  Poveznica se otvara u novom prozoruposlovni je registar za Ujedinjenu Kraljevinu uključujući Englesku, Wales, Sjevernu Irsku i Škotsku.

Koje informacije sadržava registar Companies House?

Registar sadržava informacije koje su podnijela trgovačka društva, partnerstva s ograničenom odgovornošću, ograničena partnerstva, prekomorska trgovačka društva, europska gospodarska interesna udruženja (EEIG), prekogranična spojena društva i europska trgovačka društva (Societas Europea, SE). Više informacija o uvjetima podnošenja dokumentacije možete pronaći na web-mjestu registra Poveznica se otvara u novom prozoruCompanies House. Registar ne sadržava informacije o obrtnicima, javnim trgovačkim društvima i poslovnim nazivima.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Da, pristup je registru besplatan, kao i pronalaženje osnovnih informacija o trgovačkim društvima.

Kako pretraživati poslovni registar u Ujedinjenoj Kraljevini?

Informacije o trgovačkim društvima u poslovnom registru Ujedinjene Kraljevine mogu se pretraživati na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruCompanies House, koristeći se uslugom „WebCHeck”.

U kojoj se mjeri moguće osloniti na dokumente u registru?

Voditelj registra poduzeća

U ovom se odjeljku opisuje stanje s obzirom na informacije o društvima jer te informacije čine većinu materijala u registru.

Glavni je zakon kojim je regulirano upravljanje registrom u Ujedinjenoj Kraljevini Zakon o trgovačkim društvima iz 2006. Prema tom zakonu poduzeće, ili zastupnici koji djeluju u njegovo ime, dostavlja informacije voditelju registra poduzeća radi njihova upisa u registar poduzeća („Voditelj registra”). Nakon isporuke provjerava se jesu li informacije potpune. Voditelj registra prihvaća te informacije u dobroj vjeri. Ne provjerava se niti ne potvrđuje točnost informacija. Ako su informacije prihvatljive, registriraju se tako da se zapis čuva i stavlja na uvid javnosti. Osobe koje pretražuju registar mogu taj zapis smatrati pouzdanim, osim ako je riječ o ograničenoj skupini informacija, ali samo u mjeri u kojoj su informacije dostavljene voditelju registra točne.

Ograničena skupina informacija u registru ima pravne učinke slijedom registracije. Osobe koje pretražuju registar te informacije mogu smatrati pouzdanima u obliku u kojem su prikazane u registru. Informacije iz te skupine odnose se na:

 • osnivanje društva (odjeljak 16. Zakona o trgovačkim društvima iz 2006.)
 • registrirano sjedište ureda i njegovu promjenu prema odjeljku 87.
 • naziv društva i njegovu promjenu prema odjeljku 81.
 • ponovnu registraciju društva radi promjene njegova statusa iz, npr. privatnog poduzeća u javno poduzeće itd. (odjeljci 96., 101., 104., 107. i 111.)
 • smanjenje kapitala društva (odjeljci 651. i 665.).

Moguća je provedba kaznenih sankcija u slučaju ozbiljnih nepravilnosti u vezi s informacijama dostavljenima voditelju registra. Prema odjeljku 1112. Zakona o trgovačkim društvima iz 2006. svjesno ili bezobzirno davanje lažnih, obmanjujućih ili prijevarnih informacija Voditelju registra kazneno je djelo.

Društvo se ne može pozvati na treću osobu u vezi s odvijanjem posebnih događaja osim ako je službeno o tome obaviješteno ili ako se može pokazati da je treća osoba znala za događaj (odjeljak 1079. Zakona o poduzećima iz 2006.).

Posebni su događaji sljedeći:

 • izmjena statuta društva
 • promjene među direktorima društva
 • promjene u sjedištu društva
 • donošenje naloga za likvidaciju društva
 • imenovanje stečajnog upravitelja u okviru dobrovoljne likvidacije društva.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni registar (Companies House)

Posljednji put ažurirano: 24/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.