Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: bolgárspanyolésztangolfranciamáltairománszlovén.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Ausztria

Ez a szakasz az osztrák cégnyilvántartásról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen információkkal szolgál az osztrák cégnyilvántartás?

A cégnyilvántartás (Firmenbuch, más néven a „fő nyilvántartás” [Hauptbuch]) információkat tartalmaz az összes bejegyzett osztrák vállalkozásról (lásd a cégnyilvántartásról szóló törvény [Firmenbuchgesetz – FBG] 2. szakaszát). A bejegyzések alapjául szolgáló dokumentumokat az Igazságügyi Minisztérium által őrzött elektronikus dokumentumarchívumban (dokumentumarchívum [Urkundensammlung]) tárolják. A céginformációk és a dokumentumarchívum a nyilvánosság számára online elérhető, de a hozzáférés díjköteles.

A cégadatok az osztrák hatóságok számára is elérhetőek a Szövetségi Számítástechnikai Központ (Bundesrechenzentrum – BRZ) portálján keresztül. Az uniós tagállamok az adatokat az Európai Cégnyilvántartás (EBR) révén is elérhetik.

Ingyenes-ez osztrák cégnyilvántartásba történő betekintés?

Az osztrák cégnyilvántartáshoz való hozzáférés díjköteles.

Hogyan végezhető keresés az osztrák cégnyilvántartásban?

Bárki hozzáférhet a cégnyilvántartás adatbázisához a nyilvántartásban lévő bejegyzésekről tárolt adatok lekérése céljából.

Az aktuális adatok másolatát a cégjegyzékszám (Firmenbuchnummer) megadásával lehet lekérni. Ezenkívül kérésre a törölt adatok is lekérhetők (feltéve, hogy elektronikus úton elérhetőek). Lekérdezések a közelmúltban rögzített, módosított vagy törölt bejegyzésekre is indíthatók.

A cégnyilvántartáshoz a nyilvános hozzáférést az Igazságügyi Minisztérium által a lekérdezések intézésére szerződött, „koordinációs központok” néven ismert cégek (Verrechnungsstellen) biztosítják. Díjfizetés ellenében nyújtanak szolgáltatásokat, például megválaszolják a cégnyilvántartással kapcsolatos kérdéseket, vagy a nyilvántartás bejegyzéseiről a hivatalosan előállított tanúsítványokkal egyenértékű hiteles másolatot adnak.

Azonban hatósághoz történő benyújtás céljából csak a regionális bíróság (Landesgericht) (cégnyilvántartó hivatal [Firmenbuchabteilung]) állíthat ki a cég cégnyilvántartási jogállását igazoló közokiratot.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

A 2012/17/EU irányelvvel módosított 2009/101/EK irányelv 3a. cikkével összhangban a tagállamoknak el kell magyarázniuk a nemzeti jogszabályok azon rendelkezéseit, amelyek szerint harmadik felek támaszkodhatnak a 2. cikkben említett társaságokra vonatkozó adatokra és okiratokra (pl. testületek képviseleti joga, alapszabály). Ez az adatlap az ausztriai jogi helyzetet ismerteti.

Ausztriában a 2009/101/EK irányelv 2. cikkével összhangban a részvénytársaságokra (AktiengesellschaftenAG) és korlátolt felelősségű társaságokra (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) vonatkozó adatokat és okiratokat elérhetővé kell tenni a cégnyilvántartásban, aminek jogalapja a kereskedelmi törvénykönyv (UnternehmensgesetzbuchUGB) és a cégnyilvántartásról szóló törvény (FirmenbuchgesetzFBG). A cégnyilvántartást a bíróságok elektronikus nyilvántartás formájában vezetik. Ez egy olyan fő nyilvántartás, amelyben a jogi tények (pl. a testületek képviseleti joga) bejegyzése és törlése történik, valamint a vonatkozó okiratokat (pl. alapszabály) tartalmazó dokumentumarchívum.

A kereskedelmi törvénykönyv 10. szakasza (1) bekezdésének megfelelően a cégnyilvántartás bejegyzéseit egyrészről közölni kell a jogi értesítések adatbázisában (Ediktsdatei, amely online ingyenesen elérhető), és másrészről a Wiener Zeitung Hivatalos Közlönyben. Ez a közlés akkor tekintendő megtörténtnek, amikor a vonatkozó adatokat beviszik a jogi értesítések adatbázisába.

A cégnyilvántartás bejegyzéseinek harmadik felekkel szembeni joghatásait a kereskedelmi törvénykönyv 15. szakasza szabályozza, amely kimondja, hogy az érintett társaság nem hivatkozhat harmadik féllel szemben olyan tényre, amelyet be kellett volna vezetni a cégnyilvántartásba, de ez nem történt meg, kivéve, ha a harmadik fél már tudott a szóban forgó tényről ((1) bekezdés). A tény bejegyzését követően harmadik feleknek kötelező érvénnyel el kell fogadniuk az adott tényt. Ez azonban nem vonatkozik a közzétételtől számított 15 napon belül végzett jogügyletekre, feltéve, hogy a harmadik fél bebizonyítja, hogy a tényről nem volt tudomása, és nem is kellett arról tudnia ((2) bekezdés). A cégnek harmadik féllel szemben kötelező érvényűként kell elfogadnia a téves bejegyzéseket is, ha maga a cég tette a téves bejegyzést, vagy nem törölt olyan bejegyzést, amelynek téves mivoltáról tudott vagy tudnia kellett volna. A cégnek azonban nem kell elfogadnia a téves bejegyzéseket kötelező érvényűként, ha bizonyítani tudja, hogy a harmadik fél nem a bejegyzésre hagyatkozva járt el, vagy azt, hogy a harmadik fél tudott vagy súlyos gondatlanság miatt nem tudott annak téves mivoltáról ((3) bekezdés).

Az AG vagy a GmbH alapító okiratának kötelező érvényű változata mindig az, amely a cégnyilvántartásban megjelenik, mivel az alapszabály módosításának nincs joghatása mindaddig, amíg azt be nem vezetik a cégnyilvántartásba (a részvénytársaságokról szóló törvény 148. szakaszának (3) bekezdése [AktiengesetzAktG), a korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény 49. szakaszának (2) bekezdése (GmbH-GesetzGmbHG]).

Az osztrák cégnyilvántartás története

Az osztrák cégnyilvántartás bejegyzéseit eredetileg papíralapon tárolták. Amikor a nyilvántartást 1991-ben automatizálták, a papíralapú adatokat elektronikus adatbázisba vitték át. Azóta minden – aktuális és múltbeli – adat elérhető elektronikus úton.

Kapcsolódó linkek

Európai Cégnyilvántartás

Általános információk az osztrák cégnyilvántartásról

Az osztrák igazságszolgáltatás jogi közleményeinek adatbázisa

A kereskedelmi törvénykönyv teljes jogszabályszövege

A cégnyilvántartásról szóló törvény teljes jogszabályszövege

A részvénytársaságokról szóló törvény teljes jogszabályszövege

A korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény teljes jogszabályszövege

Utolsó frissítés: 21/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.