Tagállami szintű cégnyilvántartások

Belgium

Ez a szakasz a belga cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Belgium

Mit kínál a belga cégnyilvántartás?

A belga cégnyilvántartás, a „Banque Carrefour des Enterprises” (BCE, Cégbank) a Szövetségi Gazdasági Közszolgálat egyik szolgálatának gondozásában működik. A nyilvántartást a közigazgatás egyszerűsítésére és a vállalkozások egyedi azonosítására irányuló reform keretében hozták létre. A BCE az összes vállalkozást tartalmazza, mivel azok a jogszabályok értelmében kötelesek bejegyeztetni magukat. A nyilvántartásban szerepelnek a vállalkozások telephelyei is, azaz minden olyan cím, amelyen a vállalkozás tevékenységet folytat. A BCE ezenfelül más adatbankokra mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A nyilvántartásban a vállalkozásokon kívül az egyéb jogi személyek is szerepelnek. Be kell jegyezni az egyéni vállalkozókat, a közjogi intézményeket, illetve bizonyos esetekben a külföldi vállalkozásokat is.

Ingyenes-e a belga cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A nyilvános keresőoldalon („Public Search”) bárki ingyenesen megtekintheti a vállalkozások nyilvános adatait.

A keresőmotor segítségével különböző keresési kritériumok alapján lehet rákeresni a vállalkozásokra és a telephelyekre. A rendszerből regisztráció után bárki számára ingyenesen letölthető és szabadon felhasználható egy Open Data fájl is. A nyilvános keresőoldalhoz webszolgáltatások is kapcsolódnak, amelyek segítségével a felhasználó a nyilvános adatok nagy részét saját alkalmazásaiba is integrálhatja. Ez a szolgáltatás díjköteles.

Hogyan lehet keresni a belga cégnyilvántartásban?

A nyilvános keresőfunkció segítségével minden aktív és szüneteltetett vagy megszüntetett vállalkozásra és azok telephelyeire vonatkozó adatok lekérhetők, akár jogi személyekről, akár egyéni vállalkozókról van szó.

Mely adatokat találja meg a cégnyilvántartásban?

A vállalkozásra vonatkozóan:

 1. cégjegyzékszám
 2. alapító okirat
 3. jogi helyzet
 4. alapítás dátuma
 5. név
 6. székhely címe
 7. telefonszám
 8. fax
 9. e-mail cím‑
 10. honlap címe
 11. jogi forma
 12. telephelyek száma
 13. funkciók
 14. igazolt szakértelem és üzletviteli alapismeretek
 15. minőségek
 16. engedélyek
 17. tevékenységi kör (a héa-jegyzék és az Országos Társadalombiztosítási Hivatal jegyzéke szerint)
 18. pénzügyi adatok
 19. kapcsolódás más vállalkozásokhoz
 20. külső hivatkozások (a Belga Közlöny, a Belga Nemzeti Bank és az Országos Társadalombiztosítási Hivatal munkaadói jegyzéke)

A telephelyekre vonatkozóan:

 1. cégjegyzékszám
 2. alapító okirat
 3. a telephely száma
 4. alapítás dátuma
 5. telephely megnevezése
 6. cím
 7. telefonszám
 8. fax
 9. e-mail cím
 10. honlap címe
 11. engedélyek
 12. az Országos Társadalombiztosítási Hivatal jegyzéke szerinti és (nem) kereskedelmi tevékenységek

Mennyire megbízhatók a cégnyilvántartásban szereplő adatok?

A vállalkozások a harmadik felekkel szembeni hivatkozhatóság érdekében kötelesek közzétenni bizonyos információkat és dokumentumokat. Belgiumban a dokumentumokat és adatokat a Belga Közlönyben (Moniteur belge), az éves beszámolókat pedig a Belga Nemzeti Bank mérlegközpontjában teszik közzé. A cégtörvény 76. cikke tartalmazza a dokumentumok és adatok közzététele után azokat a szabályokat, amelyek szerint e dokumentumokra és adatokra harmadik felekkel szemben hivatkozni lehet.

E cikk rendelkezései szerint a jogszabályok értelmében kötelezően közzéteendő dokumentumokra és adatokra attól a naptól kezdve lehet harmadik felekkel szemben hivatkozni, amelyen azok kivonatát vagy az azokról szóló értesítést a Belga Közlöny mellékletében közzétették, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy ezen adatokat vagy dokumentumokat a harmadik fél már korábban is ismerte.

Harmadik fél ezzel szemben hivatkozhat azon dokumentumokra, amelyek közzétételére még nem került sor.

A közzétételt követő tizenhatodik napot megelőzően végrehajtott ügyletek tekintetében e dokumentumokra nem lehet hivatkozni olyan harmadik felekkel szemben, akik bizonyítani tudják, hogy nem állt módjukban tudomást szerezni a közzétételről.

Amennyiben a benyújtott szöveg eltér a Belga Közlöny mellékletében közzétett szövegtől, az utóbbira harmadik felekkel szemben nem lehet hivatkozni. Mindamellett harmadik felek hivatkozhatnak ezen információkra, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a harmadik fél ismerte a benyújtott szöveget.

Amennyiben eltérés van az egyik hivatalos nyelven megírt dokumentumnak és az EU valamely hivatalos nyelvén készült, önkéntesen benyújtott fordításának tartalma között, az önkéntes alapon közzétett fordításra harmadik felekkel szemben nem lehet hivatkozni. Harmadik felek azonban hivatkozhatnak az önkéntes alapon közzétett fordításra, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a harmadik fél ismerte a cégtörvény 67. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése szerinti, a cégbíróság hivatalánál letétbe helyezendő verziót, azaz az eredeti okiratok továbbított változatait, a magánokiratok másolatait és eredeti példányait, valamint a kivonatokat (elektronikus vagy egyéb formátumban egyaránt).

A BCE nyilvános keresőoldalán a vállalkozások adatai mellett közvetlen hivatkozás vezet a Belga Közlönyben közzétett tartalmakhoz, illetve a Belga Nemzeti Bank mérlegközpontjához.

A keresés módja

A nyilvános keresőoldal ezen a hivatkozáson érhető el.

Négy menüpontból lehet különféle kereséseket végezni:

 • szám szerinti keresés (ha ismeri a cégjegyzékszámot vagy a telephely számát)
 • név szerinti keresés
 • cím szerinti keresés
 • tevékenységi kör szerinti keresés

A weboldal négy – német, angol, francia és holland – nyelven érhető el.

A BCE-ről általános adatokat a Szövetségi Gazdasági Közszolgálat weboldalán (az „Entreprises et Indépendants” [Vállalkozások és egyéni vállalkozók] szakaszon belül a „Banque carrefour des Entreprises” [Cégbank] menüpontban) talál.

Hivatkozások

Európai Cégnyilvántartás, Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat, Szövetségi Gazdasági Közszolgálat, KKV, Egyéni Vállalkozások és Energia

Utolsó frissítés: 18/01/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.