Tagállami szintű cégnyilvántartások

Dánia

Ez az oldal a dán cégnyilvántartásról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Dánia

A dán Vállalkozásügyi Hatóság (Erhvervsstyrelsen)

A dán cégnyilvántartás története

A dán Vállalkozásügyi Hatóságot 2012. január 1-jén hozták létre.

Körülbelül 500 munkatársat foglalkoztat. A Hatóság feladatok és munkakörök széles palettájáért felel, amelyek célja, hogy könnyebbé és vonzóbbá tegyék az üzleti tevékenység folytatását Dániában. A Vállalkozásügyi Hatóság tevékenysége számos területre kiterjed: a jogszabályoktervezetek készítéséről és a vidékfejlesztéstől kezdve, egészen a digitalizációig, a hatékony felügyeletig és a pénzeszközök, a vállalkozások, a pénzmosás elleni szabályok, a könyvelés, a könyvvizsgálat, az export és az uniós ellenőrzések nyomon követéséig. Továbbá a központi cégnyilvántartásért (CVR) felel, amely a dániai vállalkozásokról információt szolgáltató legfontosabb állami nyilvántartásként szolgál.

A Vállalkozásügyi Hatóság a dán Gazdasági Minisztérium (Erhvervsministeriet) részét képzi.

Milyen információkkal szolgál a dán cégnyilvántartás?

Az erhvervsstyrelsen.dk weboldalon a Hatóság tevékenységi területeiről találhat információkat, többek között a dán cégnyilvántartásról.

A Virk portálról elérhető cégnyilvántartás az összes dániai vállalkozásra vonatkozó információ és adat központi beviteli pontja. A vállalkozás típusától függetlenül tartalmaz információkat magáról a vállalkozásról (más néven jogalanyról), illetve annak termelőegységeiről. A nyilvántartás továbbá információt nyújt a vállalkozások alapítóiról, tulajdonosairól és vezetőiről.


Bizonyos típusú vállalkozásokról – különösen a nyilvánosan és zártkörűen működő részvénytársaságokról – bővebb információ található a nyilvántartásban: a vállalkozással és vezetőikkel kapcsolatos pénzügyi kimutatások, adatok és jelentések.

A központi cégnyilvántartás a következőket tartalmazza:

 • a vállalkozás cégjegyzékszáma (CVR)
 • neve és címe
 • alapításának és (adott esetben) megszűnésének dátuma
 • a vállalkozás típusa
 • információ a kéretlen reklám kizárásáról (adott esetben)
 • hitelinformációk
 • ágazat és (adott esetben) alágazat
 • elérhetőségi adatok (adott esetben)
 • alkalmazottak száma (adott esetben)
 • korlátlanul felelős tagok, alapítók, tulajdonosok és cégvezetők
  • neve és címe
  • cégjegyzékszáma (CPR vagy CVR szám; a CPR szám nem ruházható át magánszemélyekre)
 • a vállalkozáshoz kapcsolódó termelőegységek
  • termelőegység száma
  • neve és címe
  • alapításának és (adott esetben) megszűnésének dátuma
  • információ a kéretlen reklám kizárásáról (adott esetben)
  • ágazat és (adott esetben) alágazat
  • elérhetőségi adatok (adott esetben)
  • alkalmazottak száma (adott esetben)

Hogyan tudok keresni a dán cégnyilvántartásban?

A Virk portálról elérhető cégnyilvántartásban egyenként kereshet vállalkozásokat, illetve számos szűrőt alkalmazva is végezhet keresést, például a cégnév, egy személy neve, a cégjegyzékszám, a termelőegység száma vagy a vállalkozás, termelőegység vagy egy személy címe alapján. A központi cégnyilvántartásba felvett összes vállalkozásokról találhat alapvető információkat.

A CVR-Data alatt elérhető „Sådan søger du” oldalon segítséget talál ahhoz, hogyan kereshet céginformációkat a központi cégnyilvántartáson belül.

A központi cégnyilvántartásból nagyobb mennyiségű adatok lekérdezésére számos megoldás elérhető, például a „rendszerek közötti hozzáférés” és a „CVR webszolgáltatás”. További információ itt található.

Ingyenes-e a dán cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A dán cégnyilvántartásból lekérdezett, manuális feldolgozást nem igénylő dokumentumok és igénybe vett szolgáltatások ingyenesek. Ezek a következők:

 • különböző megjelenítések
 • adattárak
 • rendszerek közötti hozzáférés és CVR webszolgáltatások

Számos dokumentum manuális feldolgozást igényel, amelyet ezt követően kiszámláznak. A termékek azonban héamentesek:

 • Aláírással ellátott dokumentumok: DKK 120
 • Mikrofilmen vagy távoli archívumban tárolt régebbi adatok: DKK 300
 • A cégbejegyzésről szóló igazolás: DKK 300
 • Névváltoztatásról szóló igazolás: DKK 500
 • Egyesülési terv: DKK 150
 • Az éves közgyűlés jegyzőkönyve: DKK 150
 • A saját tőkére vonatkozó dokumentáció: DKK 150
 • A bejegyzési űrlap másolata: DKK 150
 • Vezetői nyilatkozat: DKK 150
 • A cégbejegyzést követően történt felvásárlásokról szóló jelentés: DKK 150
 • Önfinanszírozásról szóló jelentés: DKK 150
 • Szétválási terv: DKK 150
 • Alapszabály: DKK 150

A fent említett árak 2014. december 5-től érvényesek.

Mennyire megbízhatóak a cégjegyzékben található okiratok?

A cégtörvény 14. szakasza ülteti át a dán társasági jogba az első társasági jogi irányelv 3. cikkét, és ismerteti a cégjegyzéki kivonatok felhasználásának módját. A cégtörvény 14. szakasza a következőket mondja ki:

„A dán Vállalkozásügyi Hatóság informatikai rendszerében közzétett információk úgy tekintendők, hogy azokat harmadik személyek tudomására hozták. 1. pont. Ez azonban nem vonatkozik a nyilvánosságra hozatalt követő 16 napon belül lebonyolított ügyletekre, amennyiben igazolást nyer, hogy harmadik személynek nem lehetett tudomása a nyilvánosságra hozott körülményekről.

Amíg a nyilvántartásba veendő és nyilvánosságra hozandó körülményeket nem tették közzé a dán Vállalkozásügyi Hatóság informatikai rendszerében, e körülmények nem érvényesíthetők harmadik személyekkel szemben, kivéve ha igazolást nyer, hogy a harmadik személyeknek tudomásuk volt azokról. Az ilyen körülmények nyilvánosságra hozatalának hiánya nem akadályoz meg harmadik személyeket abban, hogy azok alapján járjanak el.”

Az adatok pontosságáért viselt felelősség

A bejelentő felelős a bejelentett információk pontosságáért, lásd a bejelentési rendelet (anmeldelsesbekendtgørelsen) 8. szakaszát és a cégtörvény 15. szakaszának (2) bekezdését. A bejelentőt büntetőjogi felelősség terhelheti, ha a bejelentést nem jogszerűen tette, vagy ha a bejelentett információk nem helyesek.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság anélkül rögzíti a részére bejelentett információkat, hogy ellenőrizné azok pontosságát. Attól függetlenül érvényes ez, hogy a kérdéses ügy nyilvántartásba vétele manuálisan vagy a virk.dk portálon keresztül önregisztráció formájában történt-e.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság felelősséggel tartozhat a nyilvántartásban szereplő, hibás információk vagy dokumentumok felhasználásából eredő károkért, ha azok hibája a Hatóságnak felróható, például feldolgozási hibának a következménye.

Kapcsolódó linkek

Dán Vállalkozásügyi Hatóság

Központi cégnyilvántartás

Dán Gazdasági Minisztérium

Európai cégnyilvántartás (EBR)

Utolsó frissítés: 01/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.