Tagállami szintű cégnyilvántartások

Franciaország

Ezen az oldalon arra vonatkozó információkat talál, hogy Franciaországban milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a cégnyilvántartásokba való betekintésre.

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

Mit nyújtanak a franciaországi cégnyilvántartások?

A helyi cégnyilvántartásokat (registres du commerce et des sociétés - RCS) Franciaország kontinentális területén a kereskedelmi bíróságok (tribunaux de commerce) hivatalvezetői (greffiers), a tengerentúli megyékben és régiókban a vegyes hatáskörű kereskedelmi bíróságok (tribunaux mixtes de commerce), és Bas-Rhin, Haut-Rhin és Moselle megyében a kereskedelmi ügyekben eljárni jogosult vegyes hatáskörű bíróságok (tribunaux judiciaires à compétence commerciale) hivatalvezetői vezetik. A hivatalvezetők ellenőrzik a vállalkozások által a cégnyilvántartásba tett bejegyzési, módosítási és törlési nyilatkozatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a nyilatkozatok megfelelnek-e a jogszabályoknak és rendelkezéseknek, és megfelelnek a mellékletként csatolt igazoló dokumentumoknak és iratoknak. Az érdemi és alaki követelmények ellenőrzése az elnök vagy az e feladattal megbízott bíró felügyelete alatt történik, akinek hatáskörébe tartozik az adóalanyok és a hivatalvezető közötti jogviták rendezése.

A Kbis – azaz cégkivonat – a vállalkozás „személyazonosító igazolványa”, és minden olyan információt tartalmaz, amelynek bejelentésére a vállalkozás köteles. A Kbis-kivonat célja a jogbiztonság garantálása a kereskedelmi ügyletek tekintetében azáltal, hogy minden érdekelt felet tájékoztat a vállalkozás jogi szerkezetéről, igazgatóiról, tevékenységéről, a tevékenység végzésének helyéről és a vállalkozás működési módjáról. Azt is megjelöli, hogy indítottak-e a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárást vagy sem. Ez a bírósági hivatalvezető által kiállított és aláírt hivatalos dokumentum ( acte authentique) hitelesnek minősül, kivéve, ha az ellen hamisítási kifogást nyújtanak be.

Nemzeti szinten az országos cégnyilvántartást (registre national du commerce et des sociétés - RNCS) a Nemzeti IparjogvédelmiIntézet (Institut National de la Propriété Industrielle - INPI) vezeti. Ez a nemzeti nyilvántartás központosítottan tartalmaz minden olyan információt és iratot, amelyet a hivatalvezetők ellenőriztek és validáltak, és amelyeket az egyes nyilvántartókban vezetett kereskedelmi és cégnyilvántartásokba bejegyeztek. Az INPI a cégjegyzékben szereplő műszaki, üzleti és pénzügyi információk terjesztéséért és a nyilvánosság számára az azokhoz való ingyenes hozzáférés biztosításáért felelős, további felhasználás céljából.

Az Infogreffe weboldal az összes cégnyilvántartás (Franciaország kontinentális része, Elzász-Moselle, valamint a tengerentúli megyék és régiók) számára létrehozott terjesztési platform. Az Infogreffe.nc weboldal az új-kaledóniai vállalkozások jogi adataihoz biztosít hozzáférést. Az Infogreffe weboldala lehetővé teszi a különböző alakiságok (bejegyzés, módosítás, törlés, és az éves beszámolók letétbe helyezése) online teljesítését is. A szolgáltatás francia és angol nyelven érhető el.

Az INPI weboldala lehetővé teszi a bejegyzésekhez, módosításokhoz és törlésekhez, valamint a vállalkozások éves beszámolóihoz nyílt adatként való hozzáférést.

Hivatalos Cégközlöny (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

BODACC a cégnyilvántartásban bejegyzett okiratok közzétételére szolgáló hivatalos közlöny, a vállalkozás létrehozásától annak törléséig, különösen az eladásokat és átruházásokat, a kollektív fizetésképtelenségi eljárásokat és a beszámolók benyújtását illetően. A kérdéses okiratokat megküldik a BODACC részére, anélkül, hogy az érdekelt feleknek ezzel kapcsolatban bármit is kezdeményezniük vagy tenniük kellene. A BODACC-ban történő közzététel annak a tisztviselőnek a felelőssége alatt történik, aki az információt megkapja.

A BODACC-ban való közzététel, amely biztosítja a helyi cégnyilvántartásokba történő bejegyzések lehető legszélesebb körben történő terjesztését, a Jogi és Közigazgatási Tájékoztatási Hivatal (Direction de l’information légale et administrative – DILA) hatáskörébe tartozik.

Ingyenes szolgáltatás-e a cégjegyzékbe történő betekintés?

Az Infogreffe weboldal ingyenes hozzáférést biztosít az ott felsorolt vállalkozásokkal kapcsolatos bizonyos információkhoz. A cégjegyzékből kivonatok, valamint az azokhoz csatolt dokumentumok az állam által meghatározott díj ellenében szerezhetők be.

Az INPI cégjegyzékadataihoz a DATA INPI portálon keresztül ingyenesen lehet hozzáférni. Ezen adatok további felhasználása ugyanakkor felhasználási engedélyhez kötött.

2015. július 1-től a BODACC kizárólag elektronikus úton kerül terjesztésre. A honlap tartalma (maguk a BODACC-hirdetmények) 2011 júliusától ingyenes.

Végül 2016 júniusában egy új digitális betekintő portált hoztak létre, amely a «Portail de la Publicité Légale des Entreprises» (cégekre vonatkozó jogi információkhoz hozzáférést biztosító nyilvános portál) nevet viseli. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy egységes felületen keresztül hozzáférjenek a következő három honlapon közzétett hirdetményekhez és jogi információkhoz: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Hogyan keressünk a franciaországi cégjegyzékben?

Az Infogreffe weboldalon az alábbiak szerint kereshetünk rá egy-egy vállalkozásra:

  • neve
  • igazgatóinak vagy ügyvezetőinek neve;
  • az a város vagy megye, ahol a székhelye vagy központi ügyintézésének helye található, vagy ahol üzleti egységei vannak,
  • SIREN-száma (cégnyilvántartási azonosítási rendszer – Système d’Identification du Répertoire des Entreprises),
  • nyilvántartási száma a cégnyilvántartásban.

A DATA INPI honlapon a vállalkozás SIREN-számát, cégnevét, márkanevét, igazgatóját vagy a vállalkozás székhelye szerinti település nevét, vagy a vállalkozás tevékenységének leírásában szereplő szavakat használva lehet keresni.

A BODACC honlapon egy adott vállalkozással kapcsolatos hirdetményekre lehet keresni annak SIREN-száma vagy a cégneve alapján.

Kapcsolódó linkek

Registre de Commerce européen (Európai cégnyilvántartás)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Utolsó frissítés: 22/02/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.