Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Franciaország

Ezen az oldalon arra vonatkozó információkat talál, hogy Franciaországban milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a cégnyilvántartásokba való betekintésre.

Tartalomszolgáltató:
Franciaország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mit nyújtanak a franciaországi cégnyilvántartások?

A helyi cégnyilvántartásokat (registres du commerce et des sociétés – RCS) a kereskedelmi bíróságok és a kereskedelmi ügyekben eljárni jogosult polgári bíróságok (Bas-Rhin, Haut-Rhin és Moselle megye kerületi bíróságai, valamint a tengerentúli régiók és megyék (départements) kereskedelmi ügyekben eljáró vegyes bíróságai) tisztviselői vezetik. Az e nyilvántartásokban szereplő információkat ellenőrzik. A tisztviselőknek ellenőrizniük kell, hogy a nyilatkozatok eleget tesznek-e a törvényekben és a rendeletekben foglaltaknak, megfelelnek-e az alátámasztó okiratoknak és a mellékletként csatolt okiratoknak, továbbá hogy az ezzel a feladattal megbízott elnöknek, vagy bírónak a felügyelete alatt állnak-e, aki az adóalany és a felelős tisztviselő közötti bármely, az ügyirat státuszával kapcsolatos vitában illetékes – módosítás vagy törlés iránti kérelem esetén.

A tisztviselő által kiadott cégkivonat (Kbis) egy valódi „személyazonosító igazolvány”, amely a cégnyilvántartásban nyilvántartott vállalkozások polgári jogi jogállását mutatja. Ez a kivonat összefoglalja a vállalkozások által bejelentendő valamennyi információt. Szükség esetén a nyilvántartás vezetéséért felelős tisztviselő megjegyzéseit is tartalmazza. A cégkivonat tanúsítja a vállalkozások jogszerű fennállását, és hiteles információkkal szolgál. A cégkivonat olyan hivatalos okirat, amely tanúsítja a bejegyzett természetes vagy jogi személy személyazonosságát és címét, tevékenységét, irányító, igazgatási vagy felügyeleti szervét, valamint azt, hogy indult-e ellene kollektív eljárás. Ez a bírósági tisztviselő által kiadott és aláírt hivatalos okirat hitelesnek tekintendő, kivéve ha a gazdasági társaságok által a cégnyilvántartáshoz benyújtott információk hamisnak bizonyulnak.

A nemzeti iparjogvédelmi intézet (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) országos cégnyilvántartást (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) vezet, amely összegyűjti az egyes hivatalokban vezetett cégnyilvántartásokból származó, eredetinek minősülő okiratokat. Az INPI az RNCS nyilvántartásban szereplő műszaki, üzleti és pénzügyi információk terjesztéséért és a nyilvánosság számára az azokhoz való ingyenes hozzáférés biztosításáért felelős, további felhasználás céljából.

Ezek a nyilvántartások tartalmazzák a vállalkozásokra és a gazdasági társaságokra vonatkozó valamennyi információt. Hozzáférést biztosítanak a cégnyilvántartásokban található valamennyi bejegyzéshez és okirathoz.

Az Infogreffe honlap központosított hozzáférést biztosít a cégnyilvántartáshoz, továbbá lehetővé teszi különböző eljárások (bejegyzés, módosítás, eltávolítás és az éves beszámoló benyújtása) online történő elintézését. A szolgáltatás francia és angol nyelven érhető el.

Az INPI weboldala nyílt adatként lehetővé teszi a bejegyzésekhez, módosításokhoz és törlésekhez, valamint a vállalkozások éves pénzügyi beszámolóihoz való hozzáférést.

A polgári és kereskedelmi hirdetmények hivatalos közlönye (BODACC)

BODACC a cégnyilvántartásban bejegyzett okiratok közzétételére szolgáló hivatalos közlöny, a vállalkozás létrehozásától annak törléséig, különösen az eladásokkal és átadásokkal, a kollektív eljárásokkal és a beszámolók benyújtásával kapcsolatban. A kérdéses okiratokat megküldik a BODACC részére, anélkül, hogy az érdekelt feleknek ezzel kapcsolatban bármit is kezdeményezniük vagy tenniük kellene. A BODACC-ban történő közzététel annak a tisztviselőnek a felelőssége alatt történik, aki az információt megkapja.

A BODACC-ban való közzététel, amely biztosítja a helyi cégnyilvántartásokba történő bejegyzések lehető legszélesebb körben történő terjesztését, a Jogi és Közigazgatási Tájékoztatási Hivatal [Direction de l’information légale et administrative – DILA] hatáskörébe tartozik.

Ingyenes szolgáltatás-e a cégjegyzékbe történő betekintés?

Az Infogreffe honlap felhasználói a vállalkozásokra vonatkozó bizonyos információkhoz ingyenesen hozzáférhetnek, de az adatbázisban található információk többsége csak díj ellenében érhető el.

A nemzeti iparjogvédelmi intézet jelenleg ingyenesen szolgáltat adatokat nyilvántartásából. Ezt elektronikus levélben vagy a weboldalán található webáruházon keresztül teheti meg. Ezen adatok további felhasználása ugyanakkor engedélyhez kötött.

2015. július 1-től a BODACC kizárólag elektronikus úton kerül terjesztésre. A honlap tartalma (maguk a BODACC hirdetmények) 2011 júliusától ingyenes.

Végül, 2016 júniusában egy új digitális elérési portált hoztak létre, amely a „Portail de la Publicité Légale des Entreprises” [cégekre vonatkozó jogi információkhoz hozzáférést biztosító nyilvános portál] nevet viseli. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy egységes interfészen keresztül hozzáférjenek a következő három honlapon közzétett hirdetményekhez és jogi információkhoz: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Hogyan keressünk a franciaországi cégjegyzékben?

Az Infogreffe weboldalon az alábbiak szerint kereshetünk rá egy-egy vállalkozásra:

  • neve
  • igazgatóinak vagy ügyvezetőinek neve;
  • az a város vagy megye, ahol a székhelye vagy központi ügyintézésének helye található, vagy ahol üzleti egységei vannak;
  • SIREN-száma (cégnyilvántartási azonosítási rendszer – Système d’Identification du Répertoire des Entreprises),
  • nyilvántartási száma a cégnyilvántartásban.

A BODACC honlapon egy adott vállalkozással kapcsolatos hirdetményekre kereshetünk rá a SIREN-száma vagy a cégneve alapján.

Hasznos linkek

Registre de Commerce européen (Európai cégnyilvántartás)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Utolsó frissítés: 28/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.