Tagállami szintű cégnyilvántartások

Magyarország

Ez a rész rövid áttekintést ad Magyarország cégnyilvántartásáról.

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

Mit kínál a magyar cégnyilvántartás?

A cégnyilvántartás alatt a nyilvántartott cégek adatait és a bejegyzés alapjául szolgáló cégiratokat értjük. A cégnyilvántartásban szereplő adatokat – az ott bejegyzett cégek tekintetében - a törvényszékek mint cégbíróságok vezetik, mind a cégadatokat, mind a cégiratokat elektronikusan tartják nyilván. Az ország bármely cégbíróságán nyilvántartott cég adatai ingyenesen elérhetők a Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának (Céginformációs Szolgálat) https://www.e-cegjegyzek.hu/ honlapján.

Az adatok lekérdezésének időpontjában (online módon) a cégjegyzékben szereplő alábbi (fennálló vagy törölt) adatok ismerhetők meg:

 • cégjegyzékszám,
 • a cég elnevezése,
 • székhely,
 • telephely(ek),
 • fióktelep(ek),
 • tevékenység (ek),
 • jegyzett tőke,
 • adószám, továbbá az,
 • ha a cég csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
 • ha gazdasági társaság (volt) vezető tisztségviselője vagy cégvezetője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:22 szakasza alapján nem lehet más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy cégvezető

A hét első napján a következő adatokat frissítik:

 1. a cégek cégjegyzékben szereplő valamennyi adatát (tárolt cégkivonat), valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmekben szereplő, még be nem jegyzett adatokat.
 2. A céginformáció a következőket tartalmazza:
 • a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet tulajdonosi viszonyai (tagi vagy részvényesi minőség), a képviseletre jogosultak
 • természetes személy képviseleti jogosultsága, felügyelőbizottsági tagsága

A hét első napján frissített adatok a keresőprogram útján is megtalálhatók.

A cégnyilvántartás a cégadatok egyéb szempont szerint is nyilvántartja (nem hatályos adatok is megismerhetőek), illetve a cégadatok mellett a cégiratok is megismerhetőek. Ezek a cégbíróságokon és a Céginformációs Szolgálatnál megtekinthetőek, illetve térítés ellenében a cégiratokról és cégadatokról másolat kiadása kérhető mind közokirati mind nem közokirati formában.

Ingyenes-e a magyar cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A magyar cégnyilvántartás<https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio> a fenti részletességgel hozzáférhető és ingyenes. Egyebekben a hozzáférés térítésköteles.

Hogyan végezzünk keresést a magyar cégnyilvántartásban?

A céginformációk az alábbi kritériumok egyike alapján kereshetők:

- a cég elnevezése,

- cégjegyzékszám,

- adószám.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartott adatok?

Magyarországon nyilvántartott cégekkel kapcsolatban az interneten ingyenesen megismerhetőek a 2009/101/EK irányelv 2. cikkében említett adatok.

Magyarországon a cégnyilvánosságot a cégbíróság, a céginformációs szolgálat, valamint a Cégközlönyben történő közzététel szolgálja. A Cégközlöny az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja, amely ingyenesen elérhető a http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ honlapon. A cégbíróság a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság cégjegyzék adatainak közzétételével egyidejűleg a Cégközlönyben napi feltöltéssel közzéteszi a társaság létesítő okiratát, létesítő okiratának módosítását.

A cégnyilvántartásban szereplő adatokat a törvényszékek, mint cégbíróságok vezetik, mind a cégadatokat, mind a cégiratokat elektronikusan tartják nyilván. Magyarország bármely cégbíróságán nyilvántartott cég adatai ingyenesen elérhetők az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának (Céginformációs Szolgálat) https://www.e-cegjegyzek.hu/ honlapján.

A magyar cégnyilvántartás története

1993 júliusa óta, amikor az Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer teljes egészében üzemképessé vált, a bíróságok elektronikus módon tárolják a cégnyilvántartási adatokat.

A rendszer bármelyik két bíróság közötti reakcióideje csak néhány perc.

Utolsó frissítés: 13/06/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.