Tagállami szintű cégnyilvántartások

Olaszország

Ez az oldal Olaszország cégnyilvántartásáról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

Mit tartalmaz az olasz cégnyilvántartás?

Olaszország cégnyilvántartását (Registro delle Imprese) az Unioncamere támogatásával, egy bíró és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium felügyelete mellett a kereskedelmi kamarák működtetik. Az ikt-infrastruktúrát az Infocamere, a kereskedelmi kamarák részvénytársaság formájú konzorciuma működteti és tartja fenn.

A nyilvántartás részletes adatokat rögzít a cégekre vonatkozóan, így többek között a következőket tartalmazza:

 • a cég teljes neve
 • székhely
 • adószám
 • tevékenység és jogi forma
 • irányító testületek
 • tőke
 • a képviseletre jogosultak
 • a képviselet módja
 • telephelyek.

Hozzáférést biztosít továbbá nyilvános cégiratokhoz is, így:

 • teljes pénzügyi kimutatásokhoz
 • alapító okiratokhoz
 • tagok jegyzékéhez

Az olasz cégnyilvántartás kétféle adatszolgáltatást nyújt:

 1. Jogi adatszolgáltatás
 • A cég létezésének tanúsítása
 • Annak biztosítása, hogy az információkra lehessen hagyatkozni a harmadik személyekkel bonyolított ügyletekben (a polgári törvénykönyv 2193. cikke)
 1. Gazdasági adatszolgáltatás
 • Statisztikai és gazdasági célból

Ingyenes-e az olasz cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A nyilvántartáshoz és bizonyos cégadatokhoz (mint a cég elnevezéséhez vagy székhelyéhez) való hozzáférés ingyenes. Ugyanakkor a teljes adatállományhoz való online hozzáférés csak kérésre, költségtérítés ellenében lehetséges.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

Olaszországban a cégnyilvántartást a kereskedelmi kamarák, az iparkamarák, a kézműves kamarák és az agrárkamarák megfelelő hivatalai vezetik. E hivatalok a cégnyilvántartó hivatalok (uffici del Registro delle Imprese), és a helyi joghatósággal rendelkező (az egyes nyilvántartásba vételek formai helyességét felügyelő) bíróság által kinevezett bíró felügyelete mellett és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közigazgatási felügyelete mellett járnak el.

Olaszország cégnyilvántartását jelenlegi formájában egy 1995. évi rendelettel (az 1995. évi 581. sz. köztársasági elnöki rendelettel) bevezetett 1993-as reformot (az 1993. évi 580. sz. rendelet 8. cikkét) követően hozták létre.

Az addig csupán papíralapon, a kereskedelmi bíróságok nyilvántartó hivatalaiban vezetett cégnyilvántartás e reformjával a cégnyilvántartás átkerült a kereskedelmi kamarákhoz, az iparkamarákhoz, a kézműves kamarákhoz és az agrárkamarákhoz, hogy azok a benne található információkat és cégiratokat teljes egészében és azonnal hozzáférhetővé tegyék számítógépes formában az egész országban.

E rendelkezéseket később kiegészítette a 2000. évi 340. sz. törvény 31. cikke, amely a nyilvántartásba vétel iránti kérelmek és a kísérő dokumentumok elkészítéséhez, valamint a cégnyilvántartás hivatalvezetőihez történő benyújtásukhoz csaknem minden vállalkozástípus (különösen minden gazdasági társaság) számára kötelezővé tette a digitális aláírást és a számítógépes eszközöket.

További jogszabály-módosításokat (a 2007. évi 7. sz. törvényerejű rendelet 9. cikke) követően az adatszolgáltatási kötelezettségek céljából, digitális aláírások és elektronikus csatornák használatával immár minden vállalkozástípus – ideértve az egyéni vállalkozásokat is – megfelel a cégnyilvántartásnak.

A vállalkozások nyilvántartásba vétele előtt az érintett cégnyilvántartó hivatal (az 1995. évi 581. sz. köztársasági elnöki rendelet 11. cikkének (6) bekezdése értelmében) ellenőrzi, hogy:

a)         a kérelem eredeti-e;

b)         a kérelemhez rendszeresített formanyomtatványt helyesen töltötték-e ki;

c)         a cselekmény vagy a tény, amelyre a nyilvántartásba vételt kérik, megfelel-e a jogszabályi követelményeknek;

d)         a jogszabályban előírt okiratokat csatolták-e;

e)         a nyilvántartásba vétel bármely egyéb jogszabályi feltétele teljesül-e.

Hangsúlyozni kell azt is, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett valamennyi cégiratot közjegyző adja ki. Az 1995. évi 581. sz. köztársasági elnöki rendelet 11. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy: „A nyilvántartásba veendő okiratot eredeti változatban kell benyújtani, és közjegyzőhöz be nem nyújtott magánokirat esetén az aláírást hitelesíteni kell. Egyéb esetekben hiteles másolatot kell benyújtani. A kivonatot hiteles változatban a polgári törvénykönyv 2718. cikkének megfelelően kell letétbe helyezni.”

A polgári törvénykönyv 2193. cikke szerint

 1. Ha a jogszabályok szerint nyilvántartásba veendő információkat nem veszik nyilvántartásba, azokra nem feltétlenül lehet hagyatkozni harmadik személyekkel szemben, bárki is volt köteles nyilvántartásba vételt kérelmezni, kivéve ha bebizonyítja, hogy a harmadik személyeknek tudomásuk volt azokról.
 2. Harmadik személyek nem állíthatják, hogy nem volt tudomásuk a jogszabályok szerint nyilvántartásba veendő információkról, miután azok nyilvántartásba vétele megtörtént.
 3. Ez egyetlen konkrét jogszabályi rendelkezést sem sért.

Az olasz cégnyilvántartás története

Az olasz cégnyilvántartást 1993-ban hozták létre.

Kapcsolódó linkek

Európai Cégnyilvántartás

Utolsó frissítés: 18/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.