Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Lettország

Ez az oldal a lett cégnyilvántartásról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Lettország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mit nyújt a lett cégnyilvántartás?

A Lett Köztársaság cégnyilvántartása (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) egy lett állami szerv, amely nyilvántartásba veszi a gazdasági társaságokat, a kereskedőket, azok fióktelepeit és képviseleti irodáit, valamint az azok létesítő dokumentumaiban bekövetkezett változásokat, továbbá ellát a törvényben előírt egyéb feladatokat is. A cégnyilvántartás tartalmazza emellett a tömegtájékoztatással foglalkozó vállalkozásokat, egyesületeket és alapítványokat, a zálogjogokat, az ellenőrző részesedéseket, a köz- és magánszféra közötti partnerségi megállapodásokat és a házassági vagyonjogi megállapodásokat, a politikai pártokat, a választottbírói testületeket, a szakszervezeteket, a vallási szervezeteket és intézményeket, valamint a fizetésképtelenségi eljárásokat.

Kell-e fizetni a cégnyilvántartáshoz való hozzáférésért?

Igen, Lettországban nem áll rendelkezésre ingyenes online cégnyilvántartás.

A cégnyilvántartás honlapján található keresőfunkciók használatával ugyanakkor a cégnyilvántartásba bejegyzett jogalanyokkal kapcsolatos alábbi alapvető információk ingyenesen hozzáférhetők:

 • a jogalany típusa;
 • bejegyzett székhely;
 • az új (jelenlegi) név vagy kereskedelmi név, továbbá a korábban nyilvántartásba vett (korábbi) név vagy kereskedelmi név;
 • cégjegyzékszám;
 • az egységes euró fizetési övezetre vonatkozó kedvezményezetti azonosító kód (adott esetben),
 • a nyilvántartásba vétel napja;
 • a jogalany nyilvántartásból való törlésének napja (vagy az átalakulás napja, amennyiben a törlést ez indokolja);
 • az újbóli nyilvántartásba vételre kötelezett vallási szervezetek nyilvántartásba vételének határideje;
 • meghatalmazott képviselők.

Lett Köztársaság cégnyilvántartása lehetővé teszi a nyilvántartott jogalanyokkal kapcsolatos alábbi, nyilvános adatnak minősülő információkhoz való ingyenes hozzáférést:

 • cégjegyzékszám;
 • a jogalany neve vagy kereskedelmi neve;
 • a jogalany típusa;
 • a jogalanyt tartalmazó nyilvántartás;
 • a nyilvántartásba vétel napja;
 • jogalanyok nyilvántartásból való törlésével vagy átalakulásával kapcsolatos információk;
 • a jogalany nyilvántartásból való törlésének napja (vagy az átalakulás napja, amennyiben a törlést ez indokolja);
 • bejegyzett székhely;
 • az egyesületek, alapítványok és szakszervezetek tevékenységi köre.

Az információk .csv, .txt vagy .xlsx formátumokban érhetők el és itt találhatók. Felhasználási céljának megfelelően a felhasználó választhat a különböző adatformátumok közül. Az adatokat naponta aktualizálják.

A cégnyilvántartásba történő összes bejegyzést elektronikus úton közzéteszikLatvijas Vēstnesis lett hivatalos lap weboldalán. Ugyanez az eljárás vonatkozik az elkülönülten benyújtott okiratok közzétételére is.

Hogyan igényelhető információ a lett cégnyilvántartásból?

A Lett Köztársaság cégnyilvántartása tájékoztatást nyújt minden bejegyzett jogalanyról és jogi tényről.

A cégnyilvántartásba bejegyzett információkról díjfizetés ellenében tájékoztatás igényelhető az információigénylési formanyomtatvány személyesen vagy postai úton történő benyújtásával vagy a nyilvántartás hivatalos info@ur.gov.lv e-mail-címére biztonságos elektronikus aláírással és digitális időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumként történő megküldésével. A kérelemnek tartalmaznia kell a cégnyilvántartás részére történő díjfizetéssel kapcsolatos részletes információkat (a fizetést igazoló okirat, annak másolata vagy az online banki átutalás kinyomtatott példánya). Információ igénylésénél kérjük adja meg az Önnek legmegfelelőbb átvételi módot (személyesen, postai úton vagy elektronikusan).

A jogi személyre vagy természetes személyre vonatkozó igazolás, valamint a jogi aktus (szerződés) online is igényelhető a Latvija.lv honlapon keresztül. Az információ 10-15 percen belül átadásra kerül. A kérelem elbírálását követően az e-bélyegzőt tartalmazó hivatalos igazolás a weboldalon keresztül vagy az ügyfél e-mail-címére is továbbítható. Az e-bélyegző igazolja az adat megbízhatóságát és annak a cégnyilvántartásban tárolt információkkal való egyezőséget.

A díjjegyzék megtalálható az interneten.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

A cégnyilvántartás minden bejegyzését közzéteszik a Latvijas Vēstnesis hivatalos lapban, valamint elektronikus formában a hivatalos lap honlapján: https://www.vestnesis.lv/english. Ugyanez az eljárás vonatkozik az elkülönülten benyújtott okiratok közzétételére is.

Harmadik személyekkel szemben a nyilvántartásba történő bejegyzésekre csak a Latvijas Vēstnesis hivatalos lapban való közzétételt követően lehet hivatkozni, kivéve, ha a vonatkozó információról a harmadik félnek a közzétételt megelőzően tudomása volt. Amennyiben a harmadik fél ugyanakkor bizonyítja, hogy nem volt és nem lehetett tudomása a közzétett információkról, ezekre az információkra a közzétételt követő 15 napon belül tett jogi lépések vonatkozásában nem lehet hivatkozni.

Amennyiben a cégnyilvántartásba bejegyzendő információt helytelenül rögzítik vagy teszik közzé, jóhiszemű harmadik fél még abban az esetben is hivatkozhat a közzétett információkra, ha azok nincsenek összhangban a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal vagy nem tükrözik a tényleges helyzetet. Harmadik fél ugyanakkor nem hivatkozhat helytelenül közzétett információkra, amennyiben tudomása volt azok pontatlanságáról.

Részletesebb információk erről a kereskedelemről szóló törvény (Komerclikums) 12. cikkében találhatók (ennek angol nyelvű fordítása is elérhető a http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 weboldalon).

A lett cégnyilvántartás elérhetőségei

Kapcsolat:

A Lett Köztársaság cégnyilvántartása
Pērses iela 2
Riga
Lettország
LV 1011
Telefonos ügyfélszolgálat: 67031703 (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jogi tanácsadást nem nyújtunk.)
Fax: 67031793
E-mail: info@ur.gov.lv

A nyitvatartásra vonatkozó információ online elérhető.

A lett cégnyilvántartás története

A Lett Köztársaság cégnyilvántartását 1990. december 1-jén hozták létre.

Hivatkozások

A Lett Köztársaság cégnyilvántartása

Európai cégnyilvántartás (a Lursoft által biztosított hozzáférés)

Utolsó frissítés: 12/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.