Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: csehnémetgörögangolfranciaszlovén.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Lettország

Ez az oldal a lett cégnyilvántartásról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Lettország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mit nyújt a lett cégnyilvántartás?

A Lett Köztársaság cégnyilvántartása (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) egy lett állami szerv, amely nyilvántartásba veszi a gazdasági társaságokat (vállalatokat), a kereskedőket, azok fióktelepeit és képviseleti irodáit, valamint az azok létesítő okirataiban bekövetkezett változásokat, továbbá a jogszabályokban előírt egyéb feladatokat is ellát. A cégnyilvántartás emellett tartalmazza a tömegtájékoztatással foglalkozó vállalkozásokat, az egyesületeket, az alapítványokat, a zálogjogokat, az ellenőrzésre jogosító részesedéseket, a házassági vagyonjogi megállapodásokat, a köz- és magánszféra közötti partnerségi megállapodásokat, a politikai pártokat, a választottbírói testületeket, a szakszervezeteket, a vallási szervezeteket és intézményeket, valamint a fizetésképtelenségi eljárásokat.

Kell-e fizetni a cégnyilvántartáshoz való hozzáférésért?

Igen, Lettországban nem áll rendelkezésre ingyenes online cégnyilvántartás.

A cégnyilvántartás weboldalán található keresőfunkciók segítségével azonban a cégnyilvántartás által vezetett nyilvántartásokba bejegyzett jogalanyokkal kapcsolatban az alábbi alapvető információk ingyenesen elérhetők:

 • a jogalany típusa;
 • bejegyzett székhely;
 • az új (jelenlegi) név vagy kereskedelmi név, továbbá a korábban nyilvántartásba vett (korábbi) név vagy kereskedelmi név;
 • cégjegyzékszám;
 • az egységes eurófizetési térségre vonatkozó kedvezményezetti azonosító kód (adott esetben);
 • a nyilvántartásba vétel napja;
 • a jogalany nyilvántartásból való törlésének napja (vagy az átalakulás napja, ha a törlés oka az átalakulás);
 • az újbóli nyilvántartásba vételt kérelmező vallási szervezetek nyilvántartásba vételének határideje;
 • továbbá az adott jogalany képviseletére jogosult tisztségviselőkkel kapcsolatban is ellenőrzések végezhetők.

A lett cégnyilvántartás ingyenesen hozzáférést biztosít a nyilvántartott jogalanyokkal kapcsolatos alábbi, nyilvános adatnak minősülő információkhoz:

 • cégjegyzékszám;
 • a jogalany neve vagy kereskedelmi neve;
 • a jogalany típusa;
 • a jogalanyt tartalmazó nyilvántartás;
 • a nyilvántartásba vétel napja;
 • jogalanyok nyilvántartásból való törlésével vagy átalakulásával kapcsolatos információk;
 • a jogalany nyilvántartásból való törlésének napja (vagy az átalakulás napja, ha a törlés oka az átalakulás);
 • bejegyzett székhely;
 • az egyesületek, alapítványok és szakszervezetek tevékenységi köre.

Az információk .csv, .txt vagy .xlsx formátumban érhetők el, és itt találhatók. Felhasználási céljának megfelelően a felhasználó választhat a különböző adatformátumok közül. Az adatokat naponta aktualizálják.

A cégnyilvántartásba történő összes bejegyzés elektronikus úton közzétételre kerülLatvijas Vēstnesis című lett hivatalos lap weboldalán. Ugyanez az eljárás vonatkozik az elkülönülten benyújtott okiratok közzétételére is.

Hogyan igényelhető információ a lett cégnyilvántartásból?

A cégnyilvántartás minden bejegyzett jogalanyról és jogi aktusról tájékoztatást nyújthat.

A lett cégnyilvántartásból díjmentesen információ szerezhető a nyilvántartás információs weboldalán, ahol az aktuális adatok azonosítás nélkül elérhetők, a nyilvántartásban szereplő dokumentumok, a nyilvántartási mappához csatolt dokumentumok és a korábban rögzített adatok pedig a lett elektronikus személyazonosító igazolvánnyal, elektronikus aláírással, banki azonosító eszközökkel vagy (uniós polgárok esetében) EIDAS hitelesítési szolgáltatással történő azonosítást követően érhetők el.

Ha valamely bejegyzett jogalanyra, jogi tényre (szerződésre) vagy természetes személyre vonatkozó nyilatkozatot kell beszerezni a cégnyilvántartásból, információigénylési formanyomtatványt vagy kérelmet kell benyújtani személyesen, postai úton vagy a nyilvántartás hivatalos e-mail-címére (pasts@ur.gov.lv), utóbbi esetben biztonságos elektronikus aláírással és digitális időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum formájában. A kérelemnek tartalmaznia kell a cégnyilvántartás részére történő díjfizetéssel kapcsolatos részletes információkat (a fizetést igazoló okirat, annak másolata vagy az online banki átutalás kinyomtatott példánya). Kérjük, hogy az információk igénylésekor jelölje meg, hogy milyen módon szeretné azokat megkapni (postai úton vagy elektronikusan).

A nyilvántartás különböző jogalanyokra (korlátolt felelősségű társaságokra (SIA), egyesületekre, politikai pártokra stb.), bejegyzett jogi tényekre (zálogjogokra vagy szerződésekre) és a nyilvántartási mappákra vonatkozóan ad ki dokumentumokat. A nyilvántartási mappák nyilvános részében található dokumentumok (a Lett Köztársaság cégnyilvántartásáról szóló törvény 4.15 cikkének első bekezdése szerint) a hitelességükre vonatkozó tanúsítvány nélkül online elérhetők a cégnyilvántartás információs weboldalán, ingyenesen és azonnal, feltéve, hogy azokat beszkennelték vagy csatolták a mappához.

Ha a hitelességre vonatkozó tanúsítvánnyal ellátott dokumentummásolatra van szüksége, be kell nyújtania egy kitöltött információigénylési formanyomtatványt vagy egy tetszőleges formátumú kérelmet. A hitelességre vonatkozó tanúsítvánnyal ellátott dokumentummásolatok kiadásáért díjat kell fizetni. Ez a szolgáltatás postai úton vagy e-mailben érhető el.

A Lett Köztársaság cégnyilvántartásáról szóló törvény 4.15 cikkének első bekezdésében nem említett dokumentumok beszerzéséhez a fentieken kívül az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát és azt is, hogy milyen célra kívánja felhasználni az adott információt.

A díjjegyzék megtalálható az interneten.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

2021. augusztus 1-jétől a cégnyilvántartásban szereplő valamennyi bejegyzés, valamint a nyilvántartási mappához csatolt minden olyan dokumentum, amely szerepel a cégnyilvántartásban és a Lett Köztársaság cégnyilvántartásáról szóló törvény 4.15 cikkének első bekezdésével összhangban a nyilvántartási mappa nyilvános részében, elektronikusan és díjmentesen közzétételre kerül a cégnyilvántartás információs weboldalán, így azok az első pillanattól kezdve online elérhetők a nyilvánosság számára. A cégnyilvántartásban 2021. július 31. előtt rögzített bejegyzések és az egyes dokumentumokra vonatkozó információk a Latvijas Vēstnesis című lett hivatalos lapban kerültek közzétételre.

A bejegyzések a nyilvántartásban való rögzítésüket, a dokumentumok pedig a nyilvántartási mappához való csatolásukat követő napon (azaz éjfél után) tekintendők közzétettnek. A cégnyilvántartásban rögzített bejegyzések harmadik személyekre nézve csak a közzététel után válnak kötelezővé, kivéve, ha a harmadik személynek már a közzétételt megelőzően tudomása volt az adott információról. Azonban ha a harmadik személy bizonyítani tudja, hogy nem volt, és nem is lehetett tudomása a közzétett információkról, ezekre az információkra a közzétételt követő 15 napon belül tett jogi lépésekkel kapcsolatban nem lehet hivatkozni.

Ha a cégnyilvántartásba bejegyzendő adatokat hibásan rögzítik vagy teszik közzé, harmadik személyek hivatkozhatnak a közzétett információra azzal a féllel szemben, akinek az érdekében az információt közzétették, kivéve, ha a harmadik személynek tudomása volt arról, hogy a cégnyilvántartásban közzétett információ nem felel meg a tényleges jogi helyzetnek. Részletesebb információkért lásd a kereskedelmi törvény 11. és 12. cikkét.

A lett cégnyilvántartás elérhetőségei

Kapcsolat:

A Lett Köztársaság cégnyilvántartása
Pērses iela 2
Riga
Lettország
LV 1011

Telefonszám tájékoztatás céljából: 67031703 (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jogi tanácsadást nem nyújtunk.)

E-mail: pasts@ur.gov.lv

A látogatók találkozhatnak az intézmény vezetőjével, ha pontosan közlik a kérdésüket, illetve az elintézendő problémát, és megadják a látogatásuk tervezett időpontját, valamint az elérhetőségeiket.

A lett cégnyilvántartás története

A Lett Köztársaság cégnyilvántartását 1990. december 1-jén hozták létre.

Hivatkozások

A Lett Köztársaság cégnyilvántartása
Európai cégnyilvántartás (a Lursoft által biztosított hozzáférés)

Utolsó frissítés: 29/09/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.