Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Luxemburg

Ez az oldal a luxemburgi cégnyilvántartásba történő betekintés lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mit kínál a luxemburgi cégjegyzék?

A cégnyilvántartás (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) minden vállalkozási tevékenységet folytató természetes és jogi személy, valamint a 2002. december 19-i módosított törvényben meghatározott más szervek hivatalos jegyzéke.

A cégjegyzék az igazságügyi miniszter felügyelete alatt működik. A cégjegyzék vezetésével az igazságügyi miniszter egy gazdasági egyesülést, a Luxembourg Business Registers (korábbi RCSL) csoportot bízta meg, amelynek tagjai az állam, a kereskedelmi kamara (Chambre de Commerce), valamint az iparkamara (Chambre des Métiers).

A cégnyilvántartás célja:

 • azon személyek azonosíthatóságának – az e személyek állandó nyilvántartásának létrehozása révén történő – biztosítása, akik vagy amelyek nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését jogszabály írja elő;
 • az ügyletek fokozott biztonságának szavatolása;
 • harmadik személyek tájékoztatása.

A cégjegyzék kétféle adatot tartalmaz:

 • azonosító és jogi adatokat, mint például cégszerű megnevezés vagy cégnév, a gazdasági társaság tevékenységi köre és jegyzett tőkéje, az igazgatótanács összetétele, a könyvvizsgáló személye, a cégjegyzési jog és egyéb hasonló jellegű adatok,
 • az éves beszámolókat.

Kapcsolat

Hivatali cím

Levelezési cím

Nyitvatartás

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Tel: (352) 26428-1

Fax: (+352) 26 264285

Email: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Hétfőtől péntekig 9:00–12:00 és 13:30–16:00 óráig


Ingyenes szolgáltatás-e a cégjegyzékbe történő betekintés?

A cégjegyzék irataiba a cégnyilvántartó hivatalokban ingyenesen be lehet tekinteni.

A Luxembourg Business Registers honlapon bizonyos alapadatok ingyenesen elérhetők:

 • cégjegyzékszám,
 • bejegyzés időpontja,
 • név,
 • jogi forma,
 • székhely címe,
 • a 2006 februárja óta benyújtott dokumentumok jegyzéke.

Díjfizetés ellenében a következő adatokhoz lehet hozzáférni:

 • a cégjegyzékbe bejegyzett személy által a cégjegyzékhez kötelezően benyújtandó adatok naprakész összefoglalóját tartalmazó kivonat (cégkivonat),
 • a cégjegyzékhez benyújtott dokumentumok hiteles elektronikus másolata.

Az érvényes díjtételek táblázata a weboldal „General information - Prices” című menüpontjában érhető el.

Hogyan keressünk a luxemburgi cégjegyzékben?

Luxembourg Business Registers honlapon a következők alapján kereshetünk a cégjegyzékben:

 • a bejegyzett személy neve (vagy annak egy része) vagy
 • a bejegyzett személy cégjegyzékszáma.

A honlap keresőmotorja ekkor megjeleníti a keresési szempontnak megfelelő neveket.

Ha valamely megjelenített személy nevére kattintunk, a következő ingyenesen hozzáférhető adatok jelennek meg:

 • cégjegyzékszám,
 • a bejegyzés időpontja,
 • név,
 • jogi forma,
 • székhely címe.

Mennyire megbízhatóak a cégjegyzékben található dokumentumok?

A cégjegyzékről, a vállalkozások könyvvezetéséről és éves pénzügyi beszámolójáról szóló, 2002. december 19-i módosított törvény (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) 19. cikkének (3) bekezdése értelmében a dokumentumokra és a kivonatokra csak attól a naptól kezdve lehet harmadik felekkel szemben hivatkozni, amikor azokat a társaságok és egyesületek elektronikus közlönyében (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA) közzétették, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy ezen adatokat vagy dokumentumokat a harmadik fél már korábban is ismerte. Harmadik felek ugyanakkor hivatkozhatnak a még közzé nem tett dokumentumokra és kivonatokra.

A közzétételt követő tizenhatodik napot megelőzően végrehajtott ügyletek tekintetében e dokumentumokra és kivonatokra nem lehet hivatkozni olyan harmadik felekkel szemben, akik bizonyítani tudják, hogy nem állt módjukban tudomást szerezni azokról.

Amennyiben a benyújtott szöveg eltér a társaságok és egyesületek elektronikus közlönyében közzétett szövegtől, az utóbbira harmadik felekkel szemben nem lehet hivatkozni. Mindazonáltal harmadik felek hivatkozhatnak ezen információkra, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a harmadik fél ismerte a benyújtott szöveget.

A luxemburgi cégjegyzék története

A cégjegyzék 1909 óta létezik.

2003 óta az igazságügyi miniszter felügyelete alatt működik, aki annak vezetésével egy gazdasági egyesülést, a "Luxembourg Business Registers" csoportot bízta meg. Ezen időpont óta a cégjegyzék teljes körű számítógépesítésen ment át.

A cégjegyzékhez benyújtott dokumentumokat 2006. január 1. óta rendszeresen digitalizálják, és azok az internetes honlapon keresztül elektronikusan lekérdezhetők.

A cégjegyzék 1909. évi megalapítása óta benyújtott dokumentumok digitalizálása jelenleg folyamatban van, ezeket a digitalizálás függvényében fokozatosan bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére.

A munka befejeztével a cégjegyzék teljes mértékben lekérdezhető lesz elektronikus úton.

Kapcsolódó linkek

Luxembourg Business Registers

Utolsó frissítés: 10/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.