Tagállami szintű cégnyilvántartások

Málta

Ez az oldal a máltai cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Málta

A nemzeti cégjegyzék létrehozásának története

Mikor alapították?

A máltai cégnyilvántartás (MBR) olyan kormányzati hivatal, amely 2018-ban vált autonóm szervezetté az 595.27. sz. kiegészítő jogszabály alapján. A külön szerv létrehozása előtt a cégnyilvántartás a Máltai Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Malta Financial Services Authority – MFSA) részét képezte. A hivatal megkapta az összes olyan hatáskört és feladatkört, amellyel a gazdasági társaságokról szóló törvény (a Máltai Törvénytár 386. fejezete) és az egyéb alkalmazandó jogszabályok alapján a cégnyilvántartás rendelkezik.

Mikor digitalizálták?

Az online rendszert eredetileg 2004-ben alakították ki, és az évek során különböző fejlesztésekkel igyekeztek javítani a polgárok, a vállalati szolgáltatók és a társaságok igényeinek a kiszolgálásán. Az MBR online rendszere jelenleg részletes frissítési folyamaton megy keresztül annak érdekében, hogy a fejlettebb technológia használata révén modernebb digitális szolgáltatásokat nyújtson, azaz hogy a hatékonyabb technológiai rendszer segítségével többek között olyan funkciókat is biztosítson, amelyek lehetővé teszik a digitális aláírások alkalmazását és az online cégalapítást. A rendszer teljes körű korszerűsítése és digitalizálása várhatóan 2021 végén/2022 elején fejeződik be.

Melyek a jelenleg alkalmazandó jogszabályok?

A hivatalt az 595.27. sz. kiegészítő jogszabály hozta létre. A hivatal hatáskörét és funkcióit, valamint a jogi személyek és a társaságok tisztségviselőinek a feladatait és kötelezettségeit azonban számos egyéb jogszabály részletezi. Az alábbi jogszabályokról van szó:

A Máltai Törvénytár 386. fejezetea gazdasági társaságokról szóló törvény;

A Máltai Törvénytár 386.01. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (formanyomtatványok);

A Máltai Törvénytár 386.02. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (változó alaptőkéjű befektetési társaságok);

A Máltai Törvénytár 386.03. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (díjak);

A Máltai Törvénytár 386.04. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (rögzített alaptőkéjű befektetési társaságok);

A Máltai Törvénytár 386.05. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságok folytatásáról szóló rendelet;

A Máltai Törvénytár 386.06. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (a törvény offshore társaságokra való alkalmazhatóságáról);

A Máltai Törvénytár 386.07. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvény alkalmazhatósága a kereskedelmi társulásokról szóló rendelet és a Máltai Pénzügyi Felügyeleti Hatóságról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet alapján létrejött és bejegyzett offshore társaságokra;

A Máltai Törvénytár 386.08. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (az európai gazdasági egyesülések);

A Máltai Törvénytár 386.09. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (a nyugdíjpénztárként vagy nyugdíjalapként működő változó alaptőkéjű befektetési társaságok);

A Máltai Törvénytár 386.10. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (biztosítási tevékenységet folytató cellás társaságok);

A Máltai Törvénytár 386.11. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (a tájékoztató);

A Máltai Törvénytár 386.12. sz. kiegészítő jogszabályaa korlátolt felelősségű társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló rendelet;

A Máltai Törvénytár 386.13. sz. kiegészítő jogszabálya: a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (biztosítási tevékenységet folytató bejegyzett cellás társaságok);

A Máltai Törvénytár 386.14. sz. kiegészítő jogszabályaa gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (SICAV bejegyzett cellás társaságok);

A Máltai Törvénytár 386.15. sz. kiegészítő jogszabálya: a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (elismert és bejegyzett cellás társaságok);

A Máltai Törvénytár 386.16. sz. kiegészítő jogszabályaa cellás társaságok értékpapírosításáról szóló rendelet;

A Máltai Törvénytár 386.17. sz. kiegészítő jogszabálya: az európai részvénytársaságok székhelyének áthelyezéséről szóló rendelet;

A Máltai Törvénytár 386.18. sz. kiegészítő jogszabálya: a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (az összekapcsolt nyilvántartások rendszere);

A Máltai Törvénytár 386.19. sz. kiegészítő jogszabálya: a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (tényleges tulajdonosi nyilvántartás);

A Máltai Törvénytár 386.20. sz. kiegészítő jogszabálya: a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (a pénzügyi ellenőrzés alóli mentesség);

A Máltai Törvénytár 386.21. sz. kiegészítő jogszabálya: a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (a társaságok szerkezetátalakítási alapja);

A Máltai Törvénytár 386.22. sz. kiegészítő jogszabálya: a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódó rendelet (hajózási és légiközlekedési cellás társaságok);

A Máltai Törvénytár 459.01. sz. kiegészítő jogszabályaa biztosítéki megállapodásokról szóló rendelet.

Alapítványok és egyesületek:

A Máltai Törvénytár 16. fejezete: polgári törvénykönyv;

A Máltai Törvénytár 16.07. sz. kiegészítő jogszabálya: a polgári törvénykönyv második mellékletéhez kapcsolódó rendelet (díjak);

A Máltai Törvénytár 16.08. sz. kiegészítő jogszabálya: a polgári törvénykönyv második mellékletéhez kapcsolódó rendelet (értesítések és formanyomtatványok);

A Máltai Törvénytár 16.10. sz. kiegészítő jogszabálya: a polgári törvénykönyv második mellékletéhez kapcsolódó rendelet (meglévő szervezetek);

A Máltai Törvénytár 16.17. sz. kiegészítő jogszabálya: a polgári törvénykönyv második mellékletéhez kapcsolódó rendelet (tényleges tulajdonosi nyilvántartás – egyesületek);

A Máltai Törvénytár 16.18. sz. kiegészítő jogszabálya: a polgári törvénykönyv második mellékletéhez kapcsolódó rendelet (tényleges tulajdonosi nyilvántartás – alapítványok);

A Máltai Törvénytár 492.01. sz. kiegészítő jogszabálya: az önkéntesszervezetekről szóló rendelet (éves bevallások és beszámolók).

Milyen információkkal szolgál a cégnyilvántartás?

Ki jogosult hozzáférni a nyilvántartáshoz?

Az online rendszer segítségével minden olyan természetes személy hozzáférhet a nyilvántartáshoz, aki információt kíván szerezni a gazdasági társaságokról, az alapítványokról és az egyesületekről.

A nyilvántartásban többek között ingyenes és általánosan felhasználható információk (nyilvános információk) szerepelnek. Ezek közé tartozik például a cégnév, a nyilvántartási szám, a székhely, a bejegyzés időpontja, az, hogy az adott jogalany gazdasági társaság-e, a jegyzett tőke és a cég tisztségviselői.

A társaságok egyéb dokumentumai egy kisebb összegű díj ellenében tekinthetők meg. E dokumentumok közé tartoznak többek között az egyes társaságok által benyújtott és a cégnyilvántartás vezetője által nyilvántartásba vett értesítések, a társaság jogállására vonatkozó dokumentumok, az éves beszámolók, valamint az éves bevallások. A tényleges tulajdonosok adatai szintén egy kisebb díj megfizetése után érhetők el a nyilvánosság számára.

Milyen információkat tartalmaz a cégnyilvántartás?

Milyen típusú adatokat tárolnak a cégnyilvántartásban (mely jogalanyok szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban, milyen fizetésképtelenségre vonatkozó információkat, pénzügyi kimutatásokat stb. tartalmaz)?

A következő adatokat tárolják:

 • a társaság adatai, ideértve a társaság bejegyzett nevét, bejegyzésének időpontját és székhelyét;
 • a társaság jogállását, hogy a társaság aktív-e vagy megszűnt;
 • a társaság engedélyezett jegyzett tőkéje;
 • az érintett felek – többek között az igazgatók, a részvényesek, a törvényes képviselők, a jogi képviselők, a titkárok és a könyvvizsgálók – adatai (személyi igazolványukkal és lakcímükkel együtt);
 • az egyes tagok/részvényesek részvényeinek a száma;
 • ha a társaság felszámolás alatt áll, a felszámoló(k) adatait is meg kell adni;
 • a tényleges tulajdonosok.

Milyen dokumentumokat iktatnak/tárolnak (fájlok, dokumentumgyűjtemények, létesítő okiratok, közgyűlési jegyzőkönyvek stb.)?

A következő dokumentumokat tárolják:

 • éves bevallás;
 • beszámolók;
 • létesítő okiratok;
 • a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk;
 • határozatok;
 • közgyűlési jegyzőkönyvek;
 • a társaság megszűnésével, felszámolásával és végelszámolásával kapcsolatos dokumentumok;
 • a jogszabályban előírt egyéb értesítések.

Hogyan végezhetek keresést (és melyek a rendelkezésre álló keresési feltételek)?

Személyesen

A társaságokkal kapcsolatos információk közvetlenül beszerezhetők a máltai Żejtunban található MBR irodákban.

A nyilvántartás honlapján

Az információk megtalálhatók az MBR portálján.

Milyen keresési feltételek állnak rendelkezésre?

A keresések elvégzéséhez rá kell kattintani a fent említett portál linkjére, ott pedig el kell látogatni a cégek keresése menüpontba. Az érintett cég nevének vagy neve egy részének, illetve a cégjegyzékszámának a megadásával bárki keresést végezhet.

Hogyan szerezhetek be dokumentumokat?

A dokumentumok az online rendszeren keresztül, kártyás fizetéssel vagy közvetlenül az MBR irodájában vásárolhatók meg.

Hogyan kérhetek kivonatot a cégnyilvántartásból, illetve hogyan szerezhetem be a dokumentumok másolatát vagy kivonatát?

Kivonatok és másolatok az orders.mbr@mbr.mt címre elküldött e-mailben igényelhetők, a kért dokumentumok megjelölésével.

A nyilvántartásba vételi eljárás

Hogyan indíthatom meg a nyilvántartásba vételi eljárást (a kérelmek benyújtási módja, a dokumentumok hitelesítése, a csatolandó dokumentumok típusa)?

Személyesen

A nyilvántartásba vételi eljárás közvetlenül kezdeményezhető a máltai Żejtunban található MBR irodákban. Ehhez a következő dokumentumokat kell csatolni: a társaság létesítő okiratát, az egyéb vonatkozó dokumentumokat, a személyazonosító okmányokat és annak igazolását, hogy a jegyzett tőke rendelkezésre áll a megfelelő bankszámlákon.

Online

Ezt a folyamatot olyan személy végezheti el, aki meghatalmazott felhasználóként regisztrált az online rendszerben. A dokumentumok tekintetében ugyanazok a követelmények alkalmazandók, azonban az online eljárás ára alacsonyabb, mint a személyesen fizetendő díj.

A társaság akkor vehető nyilvántartásba, ha rendelkezik EIDAS digitális aláírással, amelyet elküldtek az MBR-nek.

Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?

Az MBR tisztviselői az összes benyújtott dokumentumot megvizsgálják, és ha a jogszabályok előírják, ellenőrzést végeznek. Az érintett feleket a szankciók, a negatív médiavisszhang, a politikai szerepvállalás és a foglalkozástól való eltiltás szempontjából vizsgálják. Ezenkívül az aláírásokat is megvizsgálják, és ellenőrzik, hogy az aláíró személy jogosult-e az adott dokumentum aláírására. Az információkat annak ellenőrzése érdekében is elemzik, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak.

A nyilvántartásba vétel joghatásai

A bejegyzések harmadik személyekre gyakorolt hatása az (EU) 2017/1132 irányelv 17. cikke szerint

Ezt szintén a gazdasági társaságokról szóló törvény 401. cikkének (2) bekezdése szabályozza (a Máltai Törvénytár 386. fejezete). A 401. cikk (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak szerint minden dokumentum, tanúsítvány és egyéb adat közzétételre kerül. A közzététel biztosítja az érintett gazdasági társaság számára a szóban forgó dokumentumok harmadik személyekkel szembeni hatályát. A dokumentum, tanúsítvány vagy egyéb adat közzétételétől számított tizenhatodik nap előtt végrehajtott művelet nem érvényesíthető olyan harmadik személyekkel szemben, akik bizonyítani tudják, hogy nem volt lehetőségük az adott dokumentumról, tanúsítványról vagy egyéb adatról információt szerezni.

A nyilvántartásban foglalt bejegyzés és annak közzététele közötti eltérések

A legújabb uniós irányelvvel (az (EU) 2017/1132 irányelvet módosító (EU) 2019/1151 irányelvvel) összhangban a nyilvántartás tartalma és a közzétett tartalom közötti esetleges eltérés esetén a nyilvántartásban szereplő változat tekintendő helyesnek. Az ilyen eltéréseket azonban a lehetőleg el kell kerülni. Ezt ma már az is elősegíti, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhető kiadványok és dokumentumok (mind az ingyenes, mind a térítés ellenében elérhető információk) feltöltésre és közzétételre kerülnek az MBR online rendszerébe. Ezért sokkal kisebb eséllyel fordul elő, hogy a nyilvántartásban rögzített információk nem egyeznek meg a közzétett adatokkal. A portálon kívül minden kiadvány megjelenik a https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx oldalon is.

Ki felel a nyilvántartott adatok pontosságáért?

A nyilvántartott adatok pontosságáért maga a társaság felel.

Adatvédelmi eljárások

Az érintettek személyes adatok közzétételével és tárolásával kapcsolatos jogaival összefüggő eljárások

Az adatok MBR általi megszerzésekor, kezelésekor és tárolásakor az érintetteket az EU adatvédelmi rendelete alapján megillető jogok minden esetben védelemben részesülnek. Az MBR-nek adatvédelmi tisztviselője is van. Az ezzel kapcsolatos információk az MBR honlapján is elérhetők, amely részletesen ismerteti többek között azt, hogy mi minősül személyes adatnak, az e területen alkalmazandó jogszabályokat, az érintettektől gyűjtött adatok típusait, az adatgyűjtés módját, a közösségi média használatát, az adatok helyességét, az adatok tárolásának és megőrzésének az időtartamát, és azt, hogy az érintettek milyen eljárás keretében kérelmezhetik az MBR által tárolt, rájuk vonatkozó adatok kiadását, valamint ismerteti az információs és adatvédelmi biztos hivatalánál (Office of the Commissioner for Information and Data Protection) kezdeményezhető hivatalos panasztételi eljárást is. Az információk a https://mbr.mt/privacy-policy/ oldalon érhetők el.

Kapcsolattartási adatok

Az MBR a (+356) 22582300 telefonszámon és az alábbi honlapon keresztül érhető el: https://mbr.mt/

Ezenkívül felkeresheti az MBR irodáit a következő címen: Malta Business Registry,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Málta.

A tanúsítványok és a dokumentumok megrendelésére vonatkozó e-maileket az orders.mbr@mbr.mt címre lehet elküldeni, az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatban pedig a support.mbr@mbr.mt címen lehet e-mailben segítséget kérni.

Hasznos linkek

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Utolsó frissítés: 02/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.