Tagállami szintű cégnyilvántartások

Lengyelország

Ez az oldal Lengyelország cégnyilvántartásáról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

Általános információk a gazdasági tevékenység folytatásáról

A vállalkozók lengyelországi gazdasági tevékenységének megkezdésére és folytatására vonatkozó feltételeket a 2018. március 6-i vállalkozási törvény szabályozza. A külföldi személyek gazdasági tevékenységének megkezdésére, folytatására és megszüntetésére vonatkozó szabályok külön rendelkezésekben szerepelnek, elsősorban a külföldi vállalkozások és más külföldi személyek lengyelországi kereskedelmi tevékenységekben való részvételére vonatkozó szabályokról szóló törvényben.

A gazdasági társaságként saját nevükben üzleti vagy szakmai tevékenységet folytató vállalkozásokat, az alapítványokat, az egyesületeket és egyes más szervezeteket be kell jegyezni az országos bírósági nyilvántartásba (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS).

Az egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységet folytató vállalkozókat (azaz a természetes személyeket és a polgári jogi társaságok tagjait) a központi vállalkozási nyilvántartásba (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej – CEIDG) kell bejegyezni a gazdasági tevékenységek központi nyilvántartásáról és adattáráról, valamint a vállalkozások információs pontjáról szóló 2018. március 6-i törvényben rögzített szabályoknak megfelelően.

A lengyel cégnyilvántartás

Az országos bírósági nyilvántartás egy központi informatikai adatbázis, amely a következő három nyilvántartásból áll:

  • a cégnyilvántartás,
  • az egyesületek, az egyéb szociális és szakmai szervezetek, az alapítványok és az állami egészségügyi intézmények nyilvántartása,
  • valamint a fizetésképtelen adósok nyilvántartása (amelyet 2021. december 1-jén az adósok nemzeti nyilvántartása váltott fel).

Az országos bírósági nyilvántartás az országos bírósági nyilvántartásról szóló 1997. augusztus 20-i törvény alapján jött létre, és 2001. január 1-je óta működik.

Az országos bírósági nyilvántartás (az országos bírósági nyilvántartás központi információs irodájának) célja, hogy általános, gyors és megbízható hozzáférést biztosítson a bejegyzett szervezetek jogállására, pénzügyi helyzetének főbb jellemzőire és képviseletének módjára vonatkozó információkhoz.

A lengyel bejegyzési eljárás szerint a nyilvántartást vezető bíróság bírálja el a kérelmeket.

Az országos bírósági nyilvántartásról szóló törvény 23. cikke szerint a nyilvántartó bíróság érdemben ellenőrzi a bejegyzés iránti kérelmet és a kísérő dokumentumokat. A bíróság ellenőrzi továbbá a jogalany azonosító adatainak (utó- és vezetéknevének, PESEL-számának [polgári nyilvántartási számának], a szervezet vagy a cég nevének, REGON-számának [hivatalos nemzeti cégjegyzékszámának] és KRS-számának) a pontosságát; ezenkívül a bíróság a kérelemben szereplő egyéb adatokat is ellenőrzi, ha azok valódiságát illetően megalapozott kétsége merül fel.

2021. július 1-je óta a KRS cégnyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló eljárás kizárólag online zajlik.

A bejegyzés alapjául szolgáló kérelmeket és dokumentumokat a vállalkozások az igazságügyi minisztérium informatikai rendszerén keresztül nyújtják be, és azok az eljárás befejezését követően ingyenesen hozzáférhetővé válnak a nyilvántartási akták tárában.

A vállalkozások által 2021. július 1-je előtt benyújtott kérelmek (formanyomtatványok) és dokumentumok az érintett vállalkozás tekintetében illetékes nyilvántartó bíróság székhelyén érhetők el (kizárólag papíralapon).

Az országos bírósági nyilvántartásba bejegyzett vállalkozásokra vonatkozó pénzügyi dokumentumokat a pénzügyi dokumentumok külön tárában tárolják, és azokat ingyenesen elérhetővé teszik az interneten keresztül.

Az országos bírósági nyilvántartás a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 169., 2017.6.30., 46. o.) 22. cikkében említett, az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (BRIS) részét képezi („a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer”). A KRS-törvény 4a. cikke alapján a KRS központi információs irodája a következő célokra használja a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszert:

1. ingyenesen elérhetővé teszi a Lengyelországban működő korlátolt felelősségű társaságokra, részvénytársaságokra, korlátolt felelősségű társaságokra, betéti részvénytársaságokra és európai részvénytársaságokra, valamint a külföldi vállalkozások lengyelországi fióktelepeire vonatkozó naprakész információkat, valamint az e szervezetek KRS-ből való törlésére vonatkozó információkat és a KRS-törvény 4. cikkének (4a) bekezdésében említett dokumentumok jegyzékét;

2. elérhetővé teszi a papíralapon benyújtott dokumentumok és a KRS-törvény 4. cikkének (3a) bekezdésében említett, elektronikus formában benyújtott dokumentumok másolatát;

3. a felszámolási eljárások megindítására és lezárására, a csődbejelentésre, a fizetésképtelenségi eljárások lezárására és az 1. pontban említett társaságok törlésére vonatkozó információkat továbbítja az erre a célra létrehozott nyilvántartásokba;

továbbítja a határokon átnyúló egyesülésekre vonatkozó információkat az erre a célra létrehozott nyilvántartásokba.

Ingyenes-e a lengyel cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, az országos bírósági nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Hogyan végezzünk keresést a lengyel cégnyilvántartásban?

A lengyel cégnyilvántartásban az alábbi keresési feltételek segítségével lehet keresni:

  • a jogalany nyilvántartási száma (KRS-szám),
  • adóazonosító szám (NIP),
  • REGON azonosító szám,
  • a jogalany neve.

Hasznos linkek

Az országos cégnyilvántartásról szóló, 1997. augusztus 20-i törvény

A bírósági nyilvántartások portálja

Utolsó frissítés: 04/06/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.