Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Románia

Ez az oldal az igazságügyi minisztérium nemzeti cégnyilvántartó hivatala által vezetett romániai cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Románia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A nemzeti cégjegyzék létrehozásának története

Mikor alapították?

A cégnyilvántartást 1990-ben hozták létre a cégnyilvántartásról szóló 26/1990. sz. törvény alapján.

A cégnyilvántartásról szóló 26/1990. sz. törvény módosításáról szóló, 2002. október 10-i 129. sz. sürgősségi kormányrendelet, valamint a gazdasági szereplők tevékenységének bejegyzésével és engedélyezésével kapcsolatos egyes adminisztratív alaki követelmények egyszerűsítéséről szóló 76/2001. sz. sürgősségi kormányrendelet értelmében a román nemzeti cégnyilvántartó hivatal az igazságügyi minisztérium felügyelete alá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező közjogi szerv. A hivatal felelős a központi számítógépes cégnyilvántartás vezetéséért, szervezéséért és irányításáért.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal felügyelete alatt Bukarestben és Románia mind a 41 megyéjében működnek a cégnyilvántartó hivatalok. E hivatalok felelősek a helyi cégnyilvántartások vezetéséért, szervezéséért és irányításáért.

Mikor digitalizálták?

2011 második felében indítottak el egy, a vállalkozásoknak és egyéb érdekelt személyeknek új online szolgáltatásokat nyújtó célzott portált.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal feladatai:

 • tájékoztatja a vállalkozásokat, az állami szerveket, a médiát és az egyéb érdekelt személyeket a cégnyilvántartásban végzett műveletekről;
 • csökkenti az információkhoz való hozzájutás időtartamát;
 • mérsékli a cégnyilvántartó hivatalok forgalmát;
 • csökkenti a bejegyzéshez szükséges okiratok cégnyilvántartáshoz való benyújtásához szükséges időt;
 • egyszerűsíti a jogalanyok nyilvántartásba vételére, a pénzügyi információk nyújtására, valamint az információk és az okiratok igénylésére vonatkozó eljárást,
 • a cégnyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozó valós idejű információkat biztosít az online igénylők számára.

Melyek a jelenleg alkalmazandó jogszabályok?

265/2022. törvény a cégnyilvántartásról, valamint a cégnyilvántartásba történő bejegyzés szempontjából releváns egyéb jogi aktusok módosításáról és kiegészítéséről.

31/1990. sz. törvény

44/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet

129/2019. sz. törvény

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok szervezeti és működési szabályzata

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok egyes tevékenységeiért fizetendő díjak és illetékek jóváhagyásáról szóló határozat

Milyen információkkal szolgál a cégnyilvántartás?

Ki jogosult hozzáférni a nyilvántartáshoz?

Az ONRC weboldalán közzétett információkba minden érdeklődő ingyenesen, a nap 24 órájában betekinthet. A https://www.onrc.ro/index.php/ro/ weboldalon a következő információk érhetők el:

 • a cégnyilvántartásba és a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásába történő bejegyzéshez szükséges formanyomtatványok és dokumentumok,
 • a tanúsítványok kiadásához szükséges formanyomtatványok, a tanúsítványok kiadásának módja, valamint az információkérés és a másolatok/hitelesített másolatok, továbbá másodpéldányok beszerzésének módja,
 • az egyes szabályozott tevékenységek folytatása iránt érdeklődő személyeknek – adott esetben szakembereknek, természetes személyeknek, jogi személyeknek, állami szerveknek, hatóságoknak stb. – szóló általános információk,
 • a cégnyilvántartásra/a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartására vonatkozó jogszabályok,
 • közérdekű információk,
 • közlemények/sajtóközlemények, események,
 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó információk,
 • az ONRC/ORCT (a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok) elérhetőségei (székhely, e-mail, telefon-/faxszám).

A cégnyilvántartás weboldalán a következők érhetők el:

 1. dokumentumok;
 2. különböző kategóriákba besorolt információk és szolgáltatások;
 3. a nemzeti cégnyilvántartó hivatalra és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalokra vonatkozó információk;
 4. különböző szabadon hozzáférhető közérdekű információk;
 5. az intézmény által használt formanyomtatványok;
 6. az egyes jogalanyokra és tevékenységekre vonatkozó adatok cégnyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos alaki követelmények;
 7. a központi cégnyilvántartó hivatal által vezetett tényleges tulajdonosi nyilvántartásba történő bejegyzés alaki követelményei azon jogi személyek esetében, amelyek kötelesek kérelmezni a cégnyilvántartásba való felvételüket;
 8. a nyilvántartásban rögzített tevékenységekre vonatkozó statisztikai adatok:
  • az intézmény története
  • ORC [cégnyilvántartó hivatal] hálózat
  • formanyomtatványok (az egyes jogalanyokok stb. részére) és alaki követelmények
  • az ONRC (nemzeti cégnyilvántartó hivatal) szolgáltatásainak díjai
  • szolgáltatások
  • jogszabályok
  • statisztikai adatok
  • média

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal e-szolgáltatási portálján található információk a nap 24 órájában ingyenesen elérhetők, és azokhoz a felhasználóként (felhasználónév és jelszó létrehozásával) történő ingyenes nyilvántartásba vételt követően lehet hozzáférni.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal portálján található információk az ingyenesen vagy a díj ellenében elérhető szolgáltatások kategóriájában szerepelnek, a hatályos jogszabályokkal összhangban.

A cégnyilvántartásban szerepel minden olyan okirat, aktus és tény, valamint az érintett személyek minden olyan személyazonosító adata, amelynek rögzítését jogszabály írja elő, továbbá a jogszabályokban kifejezetten előírt minden egyéb aktus és okirat is.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal által nyújtott online szolgáltatások az e-szolgáltatási portálon keresztül érhetők el, amelyet „A gazdasági versenyképesség növelése” és a „Befektetés a jövőbe” című ágazati operatív program alá tartozó, „A nemzeti cégnyilvántartó hivatal által a vállalkozások részére egy külön erre a célra létrehozott portálon keresztül nyújtott online szolgáltatások (e-közigazgatás)” című projekt keretében fejlesztettek ki.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal által az e-szolgáltatások portálon keresztül nyújtott online szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukba:

 • Infocert;
 • Recom online szolgáltatás;
 • a cégnevek elérhetőségének ellenőrzése és online lefoglalása,
 • előzetes ellenőrzések (jogi/természetes személyek, egyszemélyes gazdasági társaságok/családi vállalkozások esetében a cégnév elérhetősége és/vagy lefoglalása),
 • adatok rögzítése a cégnyilvántartásban és jogi személyek engedélyezése,
 • a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaságok elérhetőségeinek a frissítése,
 • a gazdasági társaságok korábbi tevékenységeivel és statisztikai adataival kapcsolatos naprakész információk beszerzése,
 • okiratok (tanúsítványok) kiadása,
 • az adott ügy állásával kapcsolatos információk,
 • a cégnyilvántartáshoz a benyújtott kérelmekről szóló értesítés,
 • a cégnyilvántartóhoz benyújtott kérelmek elbírálását elhalasztó határozatok,
 • a jogi személyek különböző jogi helyzeteire vonatkozó információk közzététele a cégnyilvántartás elektronikus közlönyében [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC],
 • statisztikai adatok (a központi cégnyilvántartásban rögzített tevékenységek, külföldi tőkével rendelkező gazdasági társaságok),
 • a cégnyilvántartás offline változata,
 • a jogi személyek tényleges tulajdonosaira vonatkozó nyilatkozatok nyilvántartásba vétele,
 • a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásából származó információk közlése.

Az előfizetéses „Recom online” szolgáltatás a tényleges tulajdonossal való szerződéskötést követően a nap 24 órájában elérhető, és díj ellenében a következő információkat osztja meg a jogalanyokról:

 • a szervezet neve és formája;
 • azonosító adatok (cégnyilvántartási szám, európai egyedi azonosító, egyedi nyilvántartási kód, székhely/üzleti cím, a vállalat elérhetőségei [telefon, fax]);
 • székhely/üzleti cím (a székhelyet igazoló okirat, a székhelyre vonatkozó igazolás érvényességének kezdete és lejáratának napja, a székhely fennállásának időtartama);
 • a jegyzett és befizetett tőke;
 • a jogalany bejelentett/engedélyezett fő tevékenysége;
 • a jogalany bejelentett/engedélyezett melléktevékenysége;
 • a természetes és jogi személy tagok azonosító adatai;
 • az igazgatók azonosító adatai;
 • a logóra vonatkozó adatok;
 • a fióktelepekre/leányvállalatokra/telephelyekre vonatkozó adatok (székhely, telefon);
 • a másodlagos irodákra/munkahelyekre vonatkozó adatok (székhely, telefon);
 • a székhelyekre és/vagy a 359/2004. sz. törvény 15. cikke / a 265/2022. sz. törvény 121. cikke alapján engedélyezett tevékenységekre vonatkozó adatok;
 • a tulajdonosokra vonatkozó adatok;
 • a hitelezőkkel kötött megállapodásra vonatkozó adatok;
 • a 26/1990. sz. törvény 21. cikkének e)–h) pontja / a 265/2022. sz. törvény 103. cikke szerinti tényekre vonatkozó információk;
 • más tényekkel kapcsolatos információk;
 • a mérlegre vonatkozó adatok (árbevétel, a munkavállalók átlagos létszáma, bruttó nyereség), amennyiben ezeket az információkat a pénzügyminisztérium rendelkezésre bocsátotta.

Az ingyenesen elérhető szolgáltatások közé tartoznak az alábbiak:

 • Recom online – a szolgáltatás ingyenes eleme,
 • e-formanyomtatványok,
 • a jogalanyok cégnyilvántartásába történő felvételre irányuló online kérelem,
 • a jogi személyek tényleges tulajdonosaira vonatkozó nyilatkozatok online nyilvántartásba vétele,
 • online hozzáférés a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásában szereplő információkhoz (a felügyeleti/ellenőrzési hatáskörrel rendelkező hatóságok/intézmények, valamint az ügyfelek megismerésére irányuló intézkedések alkalmazása során az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek számára),
 • a cégnevek elérhetőségének ellenőrzése és online lefoglalása,
 • tájékoztatás a cégnyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmek állásáról,
 • a cégnyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmek elbírálásának elhalasztására vonatkozó határozatokat tartalmazó rész megtekintése,
 • hozzáférés bizonyos nyilvános információkhoz (pénzügyi kimutatások, végelszámolás stb.) a cégnyilvántartás elektronikus közlönyén (BERC) keresztül.

A cégnyilvántartás elektronikus közlönye által nyújtott legfontosabb szolgáltatások:

 • a jogalanyok közzétett adatainak megtekintése,
 • azon közlönyök megtekintése, amelyekben a jogalanyok adatai közzétételre kerültek,
 • az érintett adat közzétételét igazoló dokumentum kiadása (a közzététel igazolása),
 • a közzétett adatokról szóló értesítés átvétele,
 • az érdekeltségekre vonatkozó jelentések kiadása.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS: A weboldal és a portál valamennyi része a nap 24 órájában ingyenesen elérhető.

Betekintés a cégnyilvántartásban szereplő információkba

A cégnyilvántartásban rögzített információk rendelkezésre bocsátása és a kapcsolódó iratok másolatainak kiadása a cégnyilvántartásról szóló és a cégnyilvántartásban történő bejegyzés szempontjából releváns más jogalkotási aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló 265/2022. sz. törvény 11. cikkével összhangban történik:

1. A cégnyilvántartás nyilvánosan elérhető. A cégnyilvántartó hivatal az érdekelt kérésére és költségére a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően román nyelven ad ki a cégnyilvántartásba történt bejegyzésekre vonatkozó információkat és igazolásokat, valamint az adott okirat vagy cselekmény bejegyzését tanúsító igazolásokat, a nyilvántartásba vétel iránti kérelem alátámasztására benyújtott valamennyi rögzített vagy benyújtott iratról, vagy azok bármely részéről másolatot és/vagy hiteles másolatot.

2. Az információ- és iratkérést vagy az ügyfélszolgálaton kell benyújtani, vagy postai úton, futárszolgálattal vagy elektronikus úton kell megküldeni a személyazonosító okmány másolatával együtt, amennyiben a kérelmet nem minősített elektronikus aláírással írják alá.

3. Az 1. pontban említett iratokat a Cégbíróság vagy elektronikus úton, azaz elektronikus formában, minősített elektronikus aláírással vagy adott esetben minősített elektronikus bélyegzővel aláírtan, vagy papír alapon állítja ki az ONRC székhelyén vagy a cégnyilvántartó hivatalban, vagy postai úton vagy futárszolgálattal küldi meg.

4. A másolatok hiteles másolatok. Az elektronikus másolatok hitelesítése elektronikus aláírás hozzáadásával történik. Kérésre hivatalosan nem hitelesített másolatok is kiadhatók.

5. Az 1. cikkben említett információk és okiratok elektronikus másolatát a kérelmező költségére nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni a cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül.

6. A kapott, azaz elektronikus úton megküldött okiratok a szolgáltatók szabad letelepedéséről és a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló, a 68/2010. sz. törvénnyel módosított és kiegészített, majd módosított 49/2009. sz. sürgősségi kormányrendelettel összhangban az egyablakos elektronikus ügyintézési ponthoz csatlakozva is kezelhetők.

7. A kiadott információkért és iratokért az igazságügyi miniszter rendeletében meghatározott besorolási rendszer szerint díjat kell fizetni, amely nem haladhatja meg az érintett információk vagy iratok kiadásához szükséges adminisztrációs költségeket, és amely magában foglalja a cégnyilvántartás fejlesztésének és vezetésének költségeit is.

8. Az 1. pontban említett információkat és iratokat a hatóságok és intézmények, valamint a Romániában akkreditált diplomáciai képviseletek számára ingyenesen kell kiadni.

9. Kifejezett jogszabályi előírás esetében az 1. pontban említett információkat a 8. pontban felsoroltaktól eltérő jogi személyek részére ingyenesen kell kiadni.

10. Az ONRC és a cégnyilvántartó hivatalok térítésmentesen adják ki az újságírók és a tömegtájékoztatási eszközök képviselői számára a cégnyilvántartásban rögzített adatoka, amelyek kizárólag a nagyközönség tájékoztatása céljából használhatók fel.

Milyen információkat tartalmaz a cégnyilvántartás?

Milyen típusú adatokat tárolnak (a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett szervezetek, fizetésképtelenségre vonatkozó információk, pénzügyi jelentések stb.)?

A 265/2022. sz. törvény értelmében a cégnyilvántartás a nyilvántartásba bejegyzett alábbi jogalanyok tekintetében tartalmaz információkat:

 • gazdasági társaságok;
 • nemzeti gazdasági társaságok;
 • nemzeti vállalatok;
 • állami vállalatok;
 • szövetkezetek;
 • szövetkezeti szervezetek;
 • gazdasági egyesülések;
 • európai gazdasági egyesülések;
 • európai részvénytársaságok;
 • európai szövetkezetek;
 • egyéni vállalkozók;
 • egyszemélyes gazdasági társaságok;
 • családi vállalkozások, valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb természetes vagy jogi személyek.

A 265/2022. sz. törvény 4. cikkének (1) bekezdésében említett szakembereknek tevékenységük során vagy annak befejezésekor kérniük kell a nyilvántartásba vételre kötelezett iratok és cselekmények nyilvántartásba bejegyzését.

A 265/2022. sz. törvény 88–100. cikke felsorolja azokat az iratokat és cselekményeket, amelyeket a cégnyilvántartásban rögzíteni kell.

A cégnyilvántartásban felsorolt jogi személyeknek vagy adott esetben az érdekelt személyeknek a következő iratokat kell benyújtaniuk az ORCT-hez a cégnyilvántartásba való bejegyzés céljából:

 1. a részvénytársaság nyilvános jegyzés útján történő létrehozására irányuló részvénykibocsátási tájékoztatót, valamint annak módosításait, annak közzététele ORCT igazgatója/megbízottja általi engedélyezése céljából;
 2. a részvénytársaságok jegyzett tőkéjének nyilvános jegyzés útján történő felemelésére irányuló részvénykibocsátási tájékoztatót, valamint annak módosításait, annak közzététele ORCT igazgatója/megbízottja általi engedélyezése céljából;
 3. az ügyvezető szerv határozatát, amennyiben az adott információkat a jogszabályok alapján kötelező közzétenni és bejegyezni a cégnyilvántartásba;
 4. a székhely és/vagy a másodlagos iroda helyiségeinek jogszerű birtoklására vonatkozó határidő meghosszabbításáról szóló igazolást;
 5. a felszámolási és vagyonfelosztási zárókimutatásokat, valamint adott esetben a vagyonfelügyelők és az igazgatóság tagjai által végzett vagyonkezelésre vonatkozó elszámolást, ha közülük egy vagy több személyt felszámolónak neveztek ki;
 6. az üzleti tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumokat;
 7. a törölt jogi személy nyilvántartásait és iratait, ha a tagok/részvényesek nem érhetők el, vagy nem hajlandók a nyilvántartások és az iratok megőrzésére;
 8. a tagok/részvényesek közgyűlésének arról szóló határozatát, hogy a társaság eszközöket vásárol valamely alapítójától vagy részvényesétől, ha azt a társaságokra vonatkozó jogszabályok szerint kötelező bejegyezni;
 9. a hivatalvezető végzése ellen benyújtott panaszt;
 10. a tagok/részvényesek közgyűlésével szemben benyújtott kifogást, valamint a jogszabályokban kifejezetten előírt egyéb cselekményekkel szemben benyújtott kifogást;
 11. az egyesülés vagy szétválás tervezetét;
 12. aláírásmintát gazdasági egyesülések, európai gazdasági egyesülések és szövetkezeti társaságok esetében;
 13. az olyan személyek által benyújtott törlés iránti kérelmeket, akik úgy vélik, hogy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésekből eredően sérelmet szenvedtek;
 14. minden olyan egyéb dokumentumot, amelyet a jogszabályok alapján kötelező bejegyezni a cégnyilvántartásba.

Azoknak a személyeknek, akik olyan iratokra vonatkozóan kívánnak bejegyzést rögzíteni a cégnyilvántartásban, amelyek közzététele a törvény értelmében nem kötelező, ki kell tölteniük a megfelelő kérelmet, amelyhez csatolniuk kell az érintett iratokat és a vonatkozó díj megfizetésének igazolását.

A következőket be kell jegyezni a cégnyilvántartásba:

 1. a vagyonfelügyelő vagy adott esetben a felszámoló jelentése, amely megjelöli az adós fizetésképtelenségéhez vezető okokat és körülményeket;
 2. az általános/egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás megindításáról szóló értesítést;
 3. a javasolt reorganizációs terv másolata;
 4. az általános/egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás szerinti csődeljárás megindításáról kiadott értesítés;
 5. a törvényes vagyonfelügyelőt kártérítés fizetésére kötelező jogerős bírósági ítélet;
 6. az átalakítási megállapodási eljárásban a szerkezetátalakítási megállapodást igazoló jegyzőkönyv;
 7. a hitelezőkkel kötött egyezségre irányuló eljárásban a szerkezetátalakítási terv;
 8. a módosított 85/2014. sz. törvény szerinti, a hitelezőkkel kötött egyezségre irányuló eljárás megindításáról és lezárásáról szóló bírósági határozatok;
 9. a fizetésképtelenségi eljárás során hozott bírósági ítéletek, amelyeket a törvény értelmében közölni kell az ORCT-vel;
 10. a bíróságok vagy a vagyonfelügyelő/felszámoló által a jogszabályok értelmében kiállított egyéb dokumentumok.

A fent említett dokumentumok alapján a következő bejegyzéseket kell rögzíteni a cégnyilvántartásban azon nyilvántartásba vett jogalanyok tekintetében, amelyekkel kapcsolatban fizetésképtelenség megelőzését célzó vagy fizetésképtelenségi eljárásra kerül sor:

 1. a (z általános/egyszerűsített) fizetésképtelenségi eljárás megindítása;
 2. a bíróság felügyelete alatti átszervezés kezdeményezése a javasolt átszervezési terv megerősítését követően;
 3. csőd (egyszerűsített/általános eljárás szerint);
 4. az a tény, hogy az adóst megfosztották a vállalkozás vezetéséhez való jogától;
 5. az a tény, hogy a törvényes vagyonfelügyelőt kártérítés fizetésére kötelezték;
 6. adott esetben a felszámoló vagy a vagyonfelügyelő kijelölése;
 7. a különleges vagyonkezelő kijelölése;
 8. adott esetben új vagyonfelügyelő/felszámoló kijelölése;
 9. az átszervezési eljárás bírósági felügyelet alatt történő lezárása;
 10. a csőd lezárása;
 11. az adós nyilvántartásból való törlése;
 12. az adós jogi személy létesítő okiratának a felszámoló kérésére történő módosítása a reorganizációs tervet megállapító jogerős bírósági ítélet alapján;
 13. a szerkezetátalakítási megállapodás megerősítése a szerkezetátalakítási megállapodási eljárás keretében;
 14. a szerkezetátalakítási terv bejelentése a hitelezőkkel kötött egyezségre vonatkozó eljárás keretében;
 15. a hitelezőkkel kötött megállapodásra irányuló eljárás kezdeményezése és lezárása;
 16. jogszabályban előírt egyéb tények a cégnyilvántartásban szereplő azon adósok tekintetében, akikre a fizetésképtelenségi eljárás vonatkozik.

A tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és leküzdéséről, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló, módosított és kiegészített 129/2019. sz. törvény szerint a nemzeti cégnyilvántartó hivatal köteles vezetni a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartását, amely – az állami vállalatok, valamint a nemzeti vállalatok és a nemzeti gazdasági társaságok kivételével – azon jogi személyek tényleges tulajdonosait tartalmazza, amelyek kötelesek kérni a cégnyilvántartásba való bejegyzésüket.

A tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásához a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban a következők férhetnek hozzá:

 1. a felügyeleti és ellenőrzési hatáskörrel rendelkező hatóságok, a büntetőeljárásról szóló 135/2010. sz. törvény módosított és kiegészített változatával összhangban az igazságügyi szervek, valamint a Hivatal, kellő időben, korlátozás nélkül és az érintett személy értesítése nélkül;
 2. az „Ismerd az ügyfeledet” elvvel kapcsolatos intézkedések alkalmazása során az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek;
 3. bármely természetes vagy jogi személy (díj ellenében).

Mely dokumentumok (fájlok, dokumentumgyűjtemények, alapszabályok, közgyűlési jegyzőkönyvek stb.) iktatására/tárolására kerül sor?

Azon gazdasági tevékenységet folytató jogi személyek, egyéni vállalkozók, egyszemélyes társaságok és családi vállalkozások nyilvántartásba vétele alapján, amelyek székhelye a bíróság illetékességi területén található, a cégnyilvántartás nyilvántartást vezet a bejegyzés alatt álló személyek bejegyzési dokumentumairól, és tárolja a bejegyzéssel és a módosításokkal kapcsolatos dokumentumokat, valamint a jogszabályban kifejezetten előírt egyéb dokumentumokat.

A cégnyilvántartásban szereplő bejegyzéseket alátámasztó dokumentumok tárolása a cégnyilvántartáshoz benyújtott valamennyi említett dokumentumnak, valamint a bejegyzett személyek által rögzített bejegyzéseket igazoló dokumentumoknak, az éves beszámolóknak, az igazgatóság és az igazgatótanács jelentéseinek, illetve adott esetben összevont jelentéseinek, a könyvvizsgálói vagy pénzügyi ellenőri jelentéseknek, illetve adott esetben az összevont éves beszámolóknak, valamint a jogi személyek nyilvántartásainak papíralapon és/vagy elektronikus formában történő megőrzését jelenti.

A cégnyilvántartásban szereplő jogalanyok aktájában a bejegyzéssel vagy a jogszabályok szerint a cégnyilvántartásban rögzítendő műveletekkel kapcsolatban benyújtott dokumentumok, valamint a bejegyzést igazoló dokumentumok szerepelnek. A cégnyilvántartásban a jogszabályban előírt előzetes bejegyzési eljárások lefolytatása céljából szereplő dokumentumokat külön mappában tárolják. Ezek a bejegyzést követően az érintett jogalany mappájába kerülnek.

A cégnyilvántartásban szereplő természetes és jogi személyek iratait a dokumentumok tárolásáról szóló 16/1996. sz. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően tárolják.

Hogyan végezhetek keresést (és melyek a rendelkezésre álló keresési feltételek)?

A cégnyilvántartás honlapján

Az ONRC weboldalán az érdeklődők a keresőmezőbe beírt kulcsszavakkal végezhetnek keresést.

Milyen keresési feltételek állnak rendelkezésre?

A Recom online szolgáltatás keretében ingyenesen elérhető információk a következő szempontok alapján kereshetők:

 • cégnév;
 • cégjegyzékszám;
 • adószám;
 • a székhely/vállalkozás helye szerinti megye.

Az érdeklődők számára a Recom online szolgáltatáson keresztül ingyenesen elérhető általános információk a következők:

 1. cég és jogi forma;
 2. létesítő okirat szerinti székhely/telephely, fióktelepek esetében pedig a bejegyzés helye szerinti tagállam;
 3. a cégnyilvántartásban szereplő hivatkozási szám, EUID és adószám;
 4. jogállás;
 5. weboldal, ha van;
 6. a jogi személy törvényes képviselői, és hogy együttesen vagy önállóan járhatnak-e el, valamint a családi vállalkozás képviselője;
 7. más tagállamban nyitott fióktelepek, beleértve a társaságot, a nyilvántartási számot, az EUID-t és a fióktelep bejegyzése szerinti tagállamot.

Hogyan szerezhetek be dokumentumokat?

Költségmentesen?

A cégnyilvántartásban szereplő jogalanyokra vonatkozó információkat és iratokat a hatóságok és az állami intézmények – a teljes mértékben saját bevételekből finanszírozott intézmények kivételével –, a bíróságok és az azok mellett működő ügyészségek, valamint az akkreditált diplomáciai képviseletek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogi személyek számára díjmentesen kell kiadni.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok az újságírók és a tömegtájékoztatási eszközök képviselői számára díjmentesen adják ki a cégnyilvántartásban rögzített egyes információkat. Az újságíróknak és a tömegtájékoztatási eszközök képviselőinek kiadott információk kizárólag a közvélemény tájékoztatására használhatók fel.

Térítés ellenében?

A cégnyilvántartó hivatal a kérelmező költségére díj ellenében nyújt tájékoztatást, cégkivonatokat ad ki és tanúsítványokat állít ki a cégnyilvántartásban szereplő bejegyzésekről, valamint azt igazoló tanúsítványt állít ki, hogy egy adott okirat vagy aktus bejegyzésre került-e, továbbá egyszerű és hitelesített másolatokat ad ki a nyilvántartásban rögzített bejegyzésekről és a benyújtott iratokról. Az érintett dokumentumok postai úton is igényelhetők és kiadhatók.

Hogyan kaphatok információt, igazolásokat a cégnyilvántartásba történt bejegyzésekről, valamint azt igazoló tanúsítványt, hogy egy adott okirat vagy aktus bejegyzésre került-e, továbbá egyszerű és hitelesített másolatot a nyilvántartásban rögzített bejegyzésekről és a benyújtott iratokról?

Az információkhoz való hozzáférés módja:

 • online, az InfoCert szolgáltatás segítségével (nincs szükség elektronikus aláírásra; csak kártyával lehet fizetni),
 • online, az ONRC portálján keresztül, itt (elektronikus aláírás szükséges; kártyával vagy postautalvánnyal lehet fizetni),
 • e-mail-cím: onrc@onrc.ro (postautalvánnyal vagy a pénztárnál lehet fizetni),
 • faxszám: +40 213160829 (postautalvánnyal vagy a pénztárnál lehet fizetni),
 • postai úton (postautalvánnyal lehet fizetni; 7,68 RON összegű pótdíj kerül felszámításra),
 • az ONRC és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok ügyfélszolgálatán.

Az InfoCert szolgáltatás lehetővé teszi online tanúsítványok kiállítását és/vagy a cégnyilvántartásból származó információk kiadását. A szolgáltatás az ONRC portálján keresztül érhető el, az Információk (Informații) – Tanúsítványok (Certificate constatatoare) vagy A cégnyilvántartás adatai és a hiteles másolatok (Informații RC și copii certificate) menüpontban, a fizetést pedig online kell teljesíteni, Visa vagy Mastercard kártyával. Az InfoCert e-szolgáltatás a nap 24 órájában, minden hétköznap, az adatkezelő beavatkozása nélkül automatikusan lehívja az elektronikus aláírással ellátott iratokat, a fizetés pedig elektronikusan, kártyával történik, és ezt követően a kérelmező elektronikus számlát kap, amelyhez nincs szükség elektronikus aláírásra.

A cégnyilvántartásból tanúsítványok és/vagy információk online szerezhetők be a Recom online szolgáltatás címén, amely előfizetéses komponens és a kedvezményezettel történő szerződés megkötését követően a nap 24 órájában elérhető.

Az irattárból az alábbi módokon szerezhetők be hitelesített iratmásolatok:

A vállalkozás engedélyezése céljából tett nyilatkozatok benyújtását tanúsító igazolások másolatai az alábbi módokon szerezhetők be:

A nyilvántartásba vételi eljárás

Hogyan indíthatom meg a nyilvántartásba vételi eljárást (a kérelmek benyújtási módja, az iratok hitelesítése, a csatolandó iratok típusa)?

Személyesen

A 265/2022. sz. törvény 79–81. cikkében felsorolt személyeknek személyesen vagy meghatalmazott útján a bejegyzési kérelmet vagy adott esetben más típusú kérelmet a nyilvántartásba vételhez szükséges iratokkal együtt az ügyfélszolgálaton kell benyújtani, vagy postai úton/futár útján kell eljuttatni a székhely/az érintett személyek üzleti tevékenységének helye szerint illetékes cégnyilvántartó hivatalhoz/bármely cégnyilvántartó hivatalhoz.

A jogi személy cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmet a jogi személy hiteles eseti vagy általános meghatalmazás alapján eljáró törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, vagy ügyvédi meghatalmazás alapján eljáró ügyvéd, vagy bármely tag, részvényes vagy igazgatósági tag írja alá.

A jogi személy romániai vagy külföldi székhelyű fióktelepének a bejegyzésére vonatkozó kérelmet a jogi személy fióktelep üzleti tevékenységét közvetlenül irányító képviselője írja alá személyesen, illetve hiteles eseti/általános meghatalmazás vagy megbízás alapján eljáró meghatalmazottja útján.

Az egyéni vállalkozó és az egyszemélyes társaság cégbejegyzése iránti kérelmet az a természetes személy nyújtja be – személyesen vagy hiteles eseti/általános meghatalmazás vagy megbízás alapján eljáró meghatalmazottja, illetve ügyvédi meghatalmazás alapján eljáró ügyvédje útján – aki egyéni vállalkozóként vagy az egyszemélyes társaság tulajdonosaként kéri a cégbejegyzést.

A családi vállalkozás bejegyzése iránti kérelmet a létesítő okiratban megjelölt képviselő vagy annak hiteles eseti/általános meghatalmazás vagy megbízás alapján eljáró meghatalmazottja, illetve ügyvédi meghatalmazás alapján eljáró ügyvédje nyújthatja be.

A cégbejegyzési kérelem alátámasztására benyújtott iratokat román nyelven kell megszövegezni.

A kérelmezők, illetve a cégnyilvántartásban szereplő személyek a bejegyzési kérelmet az Unió vagy az Európai Gazdasági Térség lakóhelyük szerinti tagállamának valamelyik hivatalos nyelvén készült okirattal támaszthatják alá; ezekhez csatolni kell a hivatalos fordító által készített román nyelvű fordításokat.

Az uniós tagállamok valamely hivatalos nyelvére lefordított iratok kérésre közzétehetők, amennyiben azokat hivatalos fordítás formájában nyújtották be.

Az idegen nyelvre lefordított iratokat vagy kéthasábos elrendezésben – az első oszlopban a román szöveggel, a másodikban az idegen nyelvű szöveggel – vagy szekvenciális megjelenítéssel kell elkészíteni (azaz a román szöveg és az idegen nyelvű szöveg egymást követő feltüntetésével).

A román nyelven közzétett iratok és információk és az önkéntesen közzétett fordítás közötti ellentmondás esetén az utóbbit harmadik személlyel szemben nem lehet érvényesíteni; harmadik személyek mindazonáltal támaszkodhatnak az önkéntesen közzétett fordításra, kivéve, ha a társaság bizonyítja, hogy a harmadik személyek ismerték a kötelező közzététel tárgyát képező változatot.

A bejegyzés iránti kérelem alátámasztásához szükséges, hivatalos okiratnak minősülő iratokat a jogszabályok szerint kell a cégnyilvántartóhoz benyújtani.

Online

A bejegyzés iránti kérelem és a jogszabályban előírt iratok elektronikus úton, azaz az e-szolgáltatási portálon keresztül vagy e-mailben küldhetők el, minősített elektronikus aláírással ellátva.

Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hivatalvezető az okiratok alapján, a kérelem iktatásától számított egy munkanapon belül elbírálja.

Ha a bejegyzési kérelem és a kapcsolódó igazoló okiratok vagy az alapító okirat formanyomtatványa hiányos, vagy nem felel meg a nyilvántartásba vételre kötelezett szakemberek alapítására, szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, illetve ha a hivatalvezető úgy ítéli meg, hogy a kérelem elintézéséhez további információkra vagy iratokra van szükség, az iratok kijavítására vagy kiegészítésére legfeljebb 15 naptári napos határidőt tűz.

A határidőt és a halasztás indokait feltöltik az ONRC e-szolgáltatási portáljára, és azok a cégnyilvántartó hivatalok helyiségeiben kialakított munkaállomásokon is megtekinthetők.

Ennek megfelelően módosul a bejegyzési kérelem elbírálásának és a jogszabályban előírt iratok kiadásának határideje.

Ha a kérelmező a bejegyzési kérelmét a hivatalvezető által megszabott határidő lejárta előtt helyesbíti/kiegészíti és az elszámolási határidő felülvizsgálatát kéri, a bejegyzési kérelem elszámolása a helyesbítést/kiegészítést követő napon történik.

Ha a kérelmező a halasztási végzésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a bejegyzési kérelmet elutasítják.

Ha a kérelmező mégsem kéri a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalokhoz címzett kérelemről való határozathozatalt, illetve ha a bejegyzési kérelmet elutasítják, a Románia Hivatalos Lapjában való közzététel díját vissza kell fizetni, ha azt már befizették.

Az érintett vagy képviselője kérelmére a bejegyzési kérelem elbírálása érdekében nyilvános tárgyalást tartanak.

A nyilvántartásba vétel joghatásai

A bejegyzések harmadik felekre gyakorolt hatása az (EU) 2017/1132 irányelv 17. cikke szerint

Az alábbi nemzeti rendelkezések úgy rendelkeznek, hogy a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14‑i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkének megfelelően a harmadik személyek hivatkozhatnak a cégnyilvántartásban szereplő információkra és okiratokra:

1. A 265/2022. sz. törvény 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a cégnyilvántartás általános közérdekű szolgáltatás a romániai székhelyű egyéni vállalkozók, egyéni és családi vállalkozások, valamint a társaságnak minősülő szakemberek, gazdasági egyesülések, valamint fióktelepeik és a fent felsorolt, külföldi székhelyű jogi személyek, gazdasági társaságok, európai részvénytársaságok, szövetkezeti társaságok, európai szövetkezeti részvénytársaságok, szövetkezeti hitelintézetek, gazdasági egyesülések és európai fióktelepeinek bejegyzésére és közzétételére.

A 265/2022. sz. törvény 43. cikkének (1) bekezdése ezenkívül úgy rendelkezik, hogy a „tevékenységük gyakorlása során vagy annak megszüntetésekor a 4. cikk (1) bekezdésben említett szakembereknek kérniük kell a nyilvántartásba vételre kötelezett iratok és cselekmények nyilvántartásba bejegyzését.

A cégnyilvántartásban rögzített információk rendelkezésre bocsátása és a kapcsolódó iratok másolatainak kiadása a cégnyilvántartásról szóló és a cégnyilvántartásban történő bejegyzés szempontjából releváns más jogalkotási aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló 265/2022. sz. törvény 11. cikkével összhangban történik:

1. A cégnyilvántartás nyilvánosan elérhető. A cégnyilvántartó hivatal az érdekelt kérésére és költségére a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően román nyelven ad ki a cégnyilvántartásba történt bejegyzésekre vonatkozó információkat és igazolásokat, valamint az adott okirat vagy cselekmény bejegyzését tanúsító igazolásokat, a nyilvántartásba vétel iránti kérelem alátámasztására benyújtott valamennyi rögzített vagy benyújtott iratról, vagy azok bármely részéről másolatot és/vagy hiteles másolatot.

2. Az információ- és iratkérést vagy az ügyfélszolgálaton kell benyújtani, vagy postai úton, futárszolgálattal vagy elektronikus úton kell megküldeni a személyazonosító okmány másolatával együtt, amennyiben a kérelmet nem minősített elektronikus aláírással írják alá.

3. Az 1. pontban említett iratokat a Cégbíróság vagy elektronikus úton, azaz elektronikus formában, minősített elektronikus aláírással vagy adott esetben minősített elektronikus bélyegzővel aláírtan, vagy papír alapon állítja ki az ONRC székhelyén vagy a cégnyilvántartó hivatalban, vagy postai úton vagy futárszolgálattal küldi meg.

4. A másolatok hiteles másolatok. Az elektronikus másolatok hitelesítése elektronikus aláírás hozzáadásával történik. Kérésre hivatalosan nem hitelesített másolatok is kiadhatók.

5. Az 1. cikkben említett információk és okiratok elektronikus másolatát a kérelmező költségére nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni a cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül.

6. A kapott, azaz elektronikus úton megküldött okiratok a szolgáltatók szabad letelepedéséről és a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló, a 68/2010. sz. törvénnyel módosított és kiegészített, majd módosított 49/2009. sz. sürgősségi kormányrendelettel összhangban az egyablakos elektronikus ügyintézési ponthoz csatlakozva is kezelhetők.

7. A kiadott információkért és iratokért az igazságügyi miniszter rendeletében meghatározott besorolási rendszer szerint díjat kell fizetni, amely nem haladhatja meg az érintett információk vagy iratok kiadásához szükséges adminisztrációs költségeket, és amely magában foglalja a cégnyilvántartás fejlesztésének és vezetésének költségeit is.

8. Az 1. pontban említett információkat és iratokat a hatóságok és intézmények, valamint a Romániában akkreditált diplomáciai képviseletek számára ingyenesen kell kiadni.

9. Kifejezett jogszabályi előírás esetében az 1. pontban említett információkat a 8. pontban felsoroltaktól eltérő jogi személyek részére ingyenesen kell kiadni.

10. Az ONRC és a cégnyilvántartó hivatalok térítésmentesen adják ki az újságírók és a tömegtájékoztatási eszközök képviselői számára a cégnyilvántartásban rögzített adatoka, amelyek kizárólag a nagyközönség tájékoztatása céljából használhatók fel.

A cégnyilvántartásba vételre kötelezett személyek okiratainak és aktusainak a végrehajthatóságáról a cégnyilvántartásról és a cégnyilvántartásban történő bejegyzés szempontjából releváns más jogalkotási aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló 265/2022. sz. törvény 46. cikke rendelkezik:

 1. A bejegyzés és a bejegyzett tények harmadik személyekkel szemben attól a naptól kezdve érvényesíthetők, amelyen azokat bejegyezték a cégnyilvántartásba, illetve amelyen közzétételre kerültek a jogszabályban előírtak szerint Románia Hivatalos Lapjában vagy a Cégközlönyben.
 2. Azok a személyek, akik/amelyek kötelesek kérelmezni valamely adat bejegyzését, harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhatnak a be nem jegyzett okiratok vagy aktusok joghatásaira, kivéve, ha bizonyítani tudják, hogy az érintett harmadik személyek tudtak a szóban forgó okiratokról vagy aktusokról. Harmadik személyek azonban minden esetben hivatkozhatnak még közzé nem tett okiratokra vagy aktusokra, kivéve, ha a közzététel hiányában azoknak nincs joghatása.
 3. A nemzeti cégnyilvántartó hivatal a weboldalán és az e-szolgáltatási portálon naprakész információkat közöl arról, hogy milyen nemzeti jogszabályok vonatkoznak a cégnyilvántartásba kötelezően bejegyzendő személyek okiratainak, aktusainak és adatainak közzétételére és harmadik személyekkel szembeni érvényesíthetőségére, továbbá az említett naprakész információkat közzététel céljából benyújtja az európai igazságügyi portálhoz.

A gazdasági társaságokra továbbá ezzel kapcsolatban az alábbi különös rendelkezések, azaz a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett 31/1990. sz. társasági törvény 50–51. cikkei alkalmazandók:

50. cikk

1. A társaság harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhat azokra az okiratokra és aktusokra, amelyeknek nem került sor a jogszabályban előírt közzétételére, kivéve, ha a társaság bizonyítani tudja, hogy az érintett harmadik személyek tudtak a szóban forgó okiratokról és aktusokról.

2. A társaság jogszabályban előírt közzétételtől számított 16. nap előtt végzett műveletei nem érvényesíthetők olyan harmadik személlyel szemben, aki bizonyítja, hogy ezekről a műveletekről nem szerezhetett tudomást.

51. cikk

1. Harmadik személyek azonban minden esetben hivatkozhatnak még közzé nem tett okiratokra vagy aktusokra, kivéve, ha a közzététel hiányában azoknak nincs joghatása.

A 265/2022. sz. törvény 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a cégnyilvántartás a következő nyilvántartás-kategóriákat tartalmazza:

 1. nyilvántartás gazdasági társaságok, nemzeti gazdasági társaságok, nemzeti vállalatok, állami vállalatok, gazdasági egyesülések, európai részvénytársaságok, európai gazdasági egyesülések, jogszabályban kifejezetten meghatározott más, romániai székhelyű jogi személyek, valamint fióktelepeik és adott esetben külföldi székhelyű jogi személyek fióktelepeinek bejegyzésére;
 2. nyilvántartás a romániai székhelyű szövetkezeti társaságok és európai szövetkezeti társaságok, fióktelepeik és adott esetben a külföldi székhelyű szövetkezeti társaságok vagy európai szövetkezeti társaságok fióktelepeinek bejegyzésére;
 3. nyilvántartás a Romániában székhellyel és adott esetben telephellyel rendelkező egyéni vállalkozók, egyszemélyes gazdasági társaságok és családi vállalkozások bejegyzésére.

2. A 265/2022. sz. törvény 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban a cégnyilvántartásba történő bejegyzés a cégbíró bejegyzési kérelmek elintézésére vonatkozó végzésén, vagy adott esetben jogerős bírósági határozaton vagy jogszabályban előírt esetben végrehajtható határozaton alapul. Ha a bejegyzést bíróság rendeli el, a bejegyzésre a bírósági határozat rendelkező részét tartalmazó eljárási irat alapján is sor kerülhet.

3. A 265/2022. sz. törvény 107. cikkének (2) bekezdése értelmében a cégnyilvántartásba történő bejegyzés időpontja a bejegyzés hatálybalépésének napja.

4. A 265/2022. sz. törvény 107. cikkének (3) bekezdése értelmében a cégnyilvántartásba a bejegyzéseket a cégbíró által kiadott végzés keltétől számított 24 órán belül fel kell vinni.

5. A 265/2022. sz. törvény 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a cégnyilvántartást az ONRC vezeti számítógépes formában, a cégnyilvántartásba és az ONRC által vezetett egyéb nyilvántartásokba történő bejegyzés pedig elektronikusan történik.

Eltérések a nyilvántartásban szereplő bejegyzések és azok közzététele között

A bejegyzés és a bejegyzett tények harmadik személyekkel szemben attól a naptól kezdve érvényesíthetők, amelyen azokat bejegyezték a cégnyilvántartásba, illetve amelyen közzétételre kerültek a jogszabályban előírtak szerint Románia Hivatalos Lapjában vagy a Cégközlönyben.

A természetes vagy jogi személy cégjegyzékbe történő bejegyzésétől számított 16. nap előtt végzett műveletei nem érvényesíthetők olyan harmadik személlyel szemben, aki bizonyítja, hogy ezekről a műveletekről nem szerezhetett tudomást.

Azok a személyek, akik/amelyek kötelesek kérelmezni valamely adat bejegyzését, harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhatnak a be nem jegyzett okiratok vagy aktusok joghatásaira, kivéve, ha bizonyítani tudják, hogy az érintett harmadik személyek tudtak a szóban forgó okiratokról vagy aktusokról. Harmadik személyek azonban minden esetben hivatkozhatnak még közzé nem tett okiratokra vagy aktusokra, kivéve, ha a közzététel hiányában azoknak nincs joghatása.

A 265/2022. sz. törvény 16. cikkének (1) bekezdésében említett iratokat a cégnyilvántartó hivatal a cégnyilvántartásba való bejegyzéstől számított legfeljebb három munkanapon belül elektronikus úton megküldi Románia Hivatalos Közlönyének közzététel céljából.

A 265/2022. sz. törvény 8. cikkében előírtak szerint a cégnyilvántartás bejegyzései és a cégnyilvántartásba bejegyzett szakember aktájába csatolt iratok közötti ellentmondás esetén a nyilvántartásban szereplő bejegyzések az irányadóak harmadik személyek felé.

A Cégközlönyben vagy adott esetben Románia Hivatalos Közlönyében közzétett iratokat és információkat illetően, amennyiben ellentmondás áll fenn azok és a nyilvántartásban rögzített iratok között, harmadik személyek felé az utóbbiak irányadóak.

Ha a fent említett ellentmondás az érintett szakembernek fel nem róható okból következik be, a Cégbíróság, illetve adott esetben a „Monitorul Oficial” közjogi szerv helyesbíti a nyilvántartásban a bejegyzést, pontosabban a szakember kérésére a kijavított szöveget újra közzéteszi, kivonatolt formában, saját költségén.

Ki viseli az adatok pontosságáért a felelősséget?

A jogszabályban meghatározott okiratok és aktusok az adott esettől függően a nyilvántartásba vételre kötelezett természetes és/vagy jogi személyek, illetve más érdekelt felek kérelmére vagy hivatalból kerülnek be a cégnyilvántartásba.

A 265/2022. sz. törvény 4. cikkének (1) bekezdésében említett szakembereknek tevékenységük során vagy annak befejezésekor legkésőbb a nyilvántartásba vételi kötelezettség alá tartozó cselekmények elvégzésének napjától számított 15 napon belül kérniük kell a nyilvántartásba vételre kötelezett iratok és cselekmények nyilvántartásba bejegyzését.

Jogszabályban előírt esetkörben a nyilvántartásban az érdekelt felek kérelmére is rögzíthetők bejegyzések; a kérelmet attól a naptól számított legfeljebb 30 napon belül kell benyújtani, amelyen az érintettek a bejegyzendő okiratról vagy aktusról tudomást szereztek.

A kérelmező és adott esetben jogi képviselője/megbízottja felel jogszabály alapján a bejegyzés iránti kérelemben és az annak alátámasztására benyújtott iratokban szereplő adatok jogszerűségéért, hitelességéért és pontosságáért.

A 265/2022. sz. törvény 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban a cégnyilvántartásba történő bejegyzés a cégbíró bejegyzési kérelmek elintézésére vonatkozó végzésén, vagy adott esetben jogerős bírósági határozaton vagy jogszabályban előírt esetben végrehajtható határozaton alapul. Ha a bejegyzést bíróság rendeli el, a bejegyzésre a bírósági határozat rendelkező részét tartalmazó eljárási irat alapján is sor kerülhet.

A 265/2022. sz. törvény 107. cikke értelmében, ha a nyilvántartásba vételre kötelezett szakember egyéni cégének alapítására, szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesültek, a hivatalvezető egy munkanapon belül végzést ad ki a bejegyzési kérelem befogadására attól a naptól számítva, hogy a kérelmet a cégnyilvántartó hivatalban iktatták, vagy adott esetben attól a naptól számítva, amikor az összes alaki követelményt teljesítették, és a hivatalvezető utasítása szerint a bejegyzéshez szükséges minden irat és információ beérkezett.

A cégnyilvántartásba történő bejegyzés napja a bejegyzés hatálybalépésének napja.

A cégnyilvántartásba az adatokat a cégbíró által kiadott végzés keltétől számított 24 órán belül be kell vezetni.

A jogi személyek a cégnyilvántartásba való tényleges bejegyzés napjával szerzik meg a jogi személyiséget.

A hivatalvezető végzése – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – végrehajtható, és az csak panaszeljárásban vitatható. A panasz a végrehajtást nem függeszti fel. Azokat az eljárásokat, amelyek alapján a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről döntenek, az ORCT munkatársai folytatják le.

Adatvédelmi eljárások

A személyes adatok közzétételével és tárolásával összefüggő, az érintettek jogaival kapcsolatos eljárások

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok/területi hivatalok a cégnyilvántartás tevékenységét szabályozó jogszabályokban előírt feladataik ellátása során adatokat és információkat gyűjtenek és kezelnek, köztük személyes adatokat is,
amelyekre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései vonatkoznak.

A személyes adatok kezelőjeként a nemzeti cégnyilvántartó hivatal megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést.

A természetes személyek személyes adatait meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtik, és azokat a későbbiekben sem kezelik olyan módon, amely e célokkal összeegyeztethetetlen (a célhoz kötöttség elve).

A kérelmezők által a kérelmek kitöltése/benyújtása és az azokat alátámasztó aktusok/okiratok benyújtása révén megadott személyes adatokat a cégnyilvántartás legfőbb kötelezettségeinek/feladatainak/funkcióinak a teljesítése érdekében kezelik.

A központi számítógépes cégnyilvántartásban/integrált információs rendszerben rögzített információkat korlátlan ideig tárolják. A cégnyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelmeket (formanyomtatványokat), amelyeket a jogalanyok nyilvántartásba vétele, a jogalanyok okirataira és aktusaira vonatkozó bejegyzések rögzítése, valamint az ezek alátámasztására benyújtott iratok nyilvántartásba vétele céljából nyújtanak be, az adott jogalany aktájában tárolják (papíralapon és elektronikusan).

A cégnyilvántartásba való bejegyzés következtében kiállított/az ügyfélszolgálat munkatársai által elkészített iratok közzététele megfelel az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek, és az ehhez kapcsolódó adatok törvény eltérő rendelkezése hiányában az érintett személyek családi és utónevére, születési idejére és helyére, állampolgárságára és lakóhelye szerinti országra korlátozódnak.

A cégnyilvántartásba bejegyzett, meghatározott minőségben eljáró/szakembernél munkakört betöltő természetes személyekre vonatkozóan nyilvánosságra hozható személyes adatokra vonatkozó információk a következők: vezeték- és utónév, születési idő és hely, állampolgárság és lakóhely szerinti ország, kivéve, ha a kérelmező olyan jogi személy, aki jogszabály alapján hozzáfér személyes adatokhoz.

A kérelmezők részére kiállított, a szakember aktájához csatolt iratok másolatában vagy hiteles másolatában csak a következők szerepelhetnek: az említett iratokban felsorolt személyek vezeték- és utóneve, születési ideje és helye, állampolgársága és lakóhelye szerinti ország, kivéve, ha a kérelmező olyan jogalany, amely jogszabály alapján hozzáfér személyes adatokhoz.

A kifejezett törvényi kötelezettség teljesítése érdekében megkötött együttműködési jegyzőkönyvek alapján a hatóságokkal és intézményekkel folytatott információcserének összhangban kell állnia a személyes adatok kezelése tekintetében a személyek védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó jogszabályokkal.

Az ONRC weboldalán megtalálható azon hatóságok és intézmények listája, amelyekkel az ONRC együttműködési jegyzőkönyvet köt.

A megadott adatoknak, a múltbeli adatoknak és az ONRC és a cégnyilvántartó hivatalok által kiállított igazolásoknak, valamint a bejegyzési kérelem alátámasztására benyújtott iratok másolatának vagy hiteles másolatának tartalmaznia kell a cégnyilvántartásban rögzített valamennyi személyes adatot, amennyiben ezeket az adatokat az érintettek vagy az illetékes intézmények vagy hatóságok kérésére, törvényi kötelezettségnek megfelelően, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából továbbítják, de a 265/2022. sz. törvény 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban más természetes vagy jogi személyeknek – ideértve az egyéb közintézményeket is – csak az alábbi adatok kerülnek megküldésre: vezetéknév és utónév, születési idő és hely, állampolgárság és lakóhely szerinti ország.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal biztosítja, hogy az érintettek gyakorolhassák az (EU) 2016/679 rendelet szerinti jogaikat, amelyek a következők: a tájékoztatáshoz való jog, a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, valamint az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az adatok kizárólag automatizált kezelésén – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshozatal elutasítására vonatkozó jog, valamint a személyes adatok kezelését felügyelő nemzeti hatóságnál [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bukarest, Románia) történő panasztételhez való jog.

A fent említett jogok – az (EU) 2016/679 rendeletben foglalt követelményekre és kivételekre is figyelemmel – a következő címre elküldött, keltezéssel és aláírással ellátott írásbeli kérelem útján gyakorolhatók: Bukarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, irányítószám: 030837 vagy e-mailben a következő címre: datepersonale@onrc.ro.

Az általános adatvédelmi rendelet 37. cikkének megfelelően az intézményen belül adatvédelmi tisztviselőt neveztek ki, akinek az elérhetőségei a weboldal Személyes adatok menüpontja alatt tekinthetők meg.

Elérhetőségi adatok

Az elérhetőségek itt tekinthetők meg.

Kapcsolódó linkek

A romániai cégnyilvántartás hivatalos weboldala

Románia nemzeti cégnyilvántartó hivatalának e-szolgáltatási portálja

Utolsó frissítés: 03/10/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.