Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Románia

Ez az oldal az igazságügyi minisztérium nemzeti cégnyilvántartó hivatala által vezetett romániai cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Románia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen információkat tartalmaz a romániai cégnyilvántartás?

Románia nemzeti cégnyilvántartó hivatala az igazságügyi minisztérium felügyelete alatt működő, jogi személyiséggel rendelkező állami szerv. A hivatal felelős a központi számítógépes cégnyilvántartás vezetéséért, szervezéséért és irányításáért.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal felügyelete alatt Bukarestben és Románia mind a 41 megyéjében működnek a cégnyilvántartó hivatalok. E hivatalok felelősek a helyi cégnyilvántartások vezetéséért, szervezéséért és irányításáért.

A 26/1990. sz. törvény értelmében a cégnyilvántartás a nyilvántartásba bejegyzett alábbi jogalanyok tekintetében tartalmaz információkat:

 • gazdasági társaságok;
 • nemzeti gazdasági társaságok;
 • nemzeti vállalatok;
 • állami vállalatok;
 • szövetkezetek;
 • szövetkezeti szervezetek;
 • gazdasági egyesülések;
 • európai gazdasági egyesülések;
 • európai részvénytársaságok;
 • európai szövetkezetek;
 • egyéni vállalkozók;
 • egyszemélyes gazdasági társaságok;
 • családi vállalkozások, valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb természetes vagy jogi személyek.

A cégnyilvántartás a jogszabály alapján nyilvántartásba vételüket kérni köteles személyekkel kapcsolatos valamennyi okiratot, aktust, tényt és személyazonosító adatot, valamint a jogszabályban kifejezetten előírt bármely egyéb aktust és okiratot nyilvántartja.

A cégnyilvántartás weboldala az alábbiakat tartalmazza:

1. okiratok;
2. a fejezetekre és szolgáltatások szerint tagolt információk és szolgáltatások;
3. a nemzeti cégnyilvántartó hivatallal és a bíróságok mellett működő cégnyilvántartó hivatalokkal kapcsolatos információk;
4. különböző nyilvános információk – ingyenes hozzáférés;
5. az intézmény által használt formanyomtatványok;
6. a vállalkozások és a jogügyletek egyes kategóriáira vonatkozó adatoknak a cégnyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos alaki követelmények;
7. a bejegyzett jogügyletekkel kapcsolatos statisztikai adatok.

 • az intézmény története
 • ORC [cégnyilvántartó hivatal] hálózat
 • formanyomtatványok (az egyes jogalanyokok stb. részére) és alaki követelmények
 • az ONRC [nemzeti cégnyilvántartó hivatal] szolgáltatásainak díjai
 • szolgáltatások
 • jogszabályok
 • statisztikai adatok
 • média

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal által nyújtott online szolgáltatások az e-szolgáltatások portálon keresztül érhetők el, amelyet „A gazdasági versenyképesség”, „Befektetés a jövőbe!” ágazati operatív program alá tartozó „A nemzeti cégnyilvántartó hivatal által a célzott portál révén a vállalkozások részére nyújtott online szolgáltatások (e-Kormányzat)” projekt keretében fejlesztettek ki.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal által az e-szolgáltatások portálon keresztül nyújtott online szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukba:

 • InfoCert
 • Recom online szolgáltatás;
 • A cégnév elérhetőségének ellenőrzése és online lefoglalása;
 • Előzetes ellenőrzések (jogi/természetes személyek, egyszemélyes gazdasági társaságok/családi vállalkozások esetében a cégnév/logó elérhetősége és/vagy lefoglalása);
 • Adatoknak a cégnyilvántartásba történő bejegyzése és jogi személyek engedélyezése;
 • A cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaságok elérhetőségeinek frissítése;
 • A gazdasági társaság múltbeli tevékenységével, statisztikai adataival kapcsolatos naprakész információkhoz való hozzáférés;
 • Okiratok (tanúsítványok) kiadása;
 • Az ügy állása;
 • A cégnyilvántartáshoz benyújtott kérelmekre vonatkozó értesítés;
 • A cégnyilvántartáshoz benyújtott kérelmek elbírálását elhalasztó határozatok;
 • A jogi személyek különböző jogi helyzeteivel kapcsolatos információk közzététele;
 • Statisztikai adatok (műveletek a központi cégnyilvántartásban, külföldi tőkével működő vállalatok);
 • Cégjegyzék offline formában.

A „Recom online” szolgáltatás a jogalanyokra vonatkozó következő információkat tartalmazza:

 • a szervezet neve és formája;
 • azonosításra szolgáló információk (cégnyilvántartási szám, európai egyedi azonosító, egyedi nyilvántartási szám, székhely, a gazdasági társaság elérhetőségére vonatkozó adatok [telefon, fax]);
 • székhely (a székhelyet igazoló okirat, a székhelyre vonatkozó igazolás érvényességének kezdete és lejáratának napja, a székhely fennállásának időtartama);
 • a jegyzett és befizetett tőke;
 • a jogalany bejelentett/engedélyezett fő tevékenysége;
 • a jogalany bejelentett/engedélyezett melléktevékenysége;
 • a természetes és jogi személy tagok azonosító adatai;
 • az igazgatók azonosító adatai;
 • a logóra vonatkozó adatok;
 • a fióktelepre/leányvállalatokra/telephelyekre vonatkozó adatok (székhely, telefon);
 • a másodlagos képviseletre/munkahelyekre vonatkozó adatok (székhely, telefon);
 • a székhelyekre és/vagy a 359/2004. sz. törvény 15. cikke alapján engedélyezett tevékenységekre vonatkozó adatok;
 • a szellemi tulajdonra vonatkozó adatok;
 • a hitelezőkkel kötött megállapodásra vonatkozó adatok;
 • a 26/1990. sz. törvény 21. cikkének e)-h) pontja szerinti tényekre vonatkozó információk;
 • más tényekkel kapcsolatos információk;
 • mérlegadatok (árbevétel, az alkalmazottak átlagos létszáma, bruttó nyereség), amennyiben ezeket az információkat a pénzügyminisztérium szolgáltatta.

Ingyenes szolgáltatás-e a román cégjegyzékbe történő betekintés?

A cégnyilvántartás által nyújtott információk online hozzáférhetők a nemzeti cégnyilvántartó hivatal e-szolgáltatások portálján. A hozzáférés felhasználói regisztrációval (felhasználónév és jelszó létrehozását követően) engedélyezett és ingyenes.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal portálján található információk a nyújtott szolgáltatások szerint szerveződnek. Néhány információ ingyenesen, mások a hatályos szabályozással összhangban díj ellenében érhetők el.

Az elérhető információk az alábbiakat foglalják magukban:

 • Az egyes szabályozott tevékenységek folytatása iránt érdeklődő személyeknek – a helyzettől függően szakemberek, természetes személyek, jogi személyek, állami szervek és hatóságok stb. – szóló általános információk az alábbi webhelyen érhetők el: https://www.onrc.ro/index.php/en.
 • A „Recom online” szolgáltatás feliratkozáson alapuló része felhasználói szerződés alapján hozzáférhető. A hozzáférést 24 órában biztosítják.
 • E-formanyomtatványok.
 • A cégnyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelmek státusza ingyenesen hozzáférhető.
 • A cégnyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelmek elbírálásának elhalasztására vonatkozó határozatokkal kapcsolatos adatok ingyenesen hozzáférhetők.
 • Bizonyos nyilvános információk (pénzügyi kimutatások, végelszámolás, kötelező felszámolás, stb.) ingyenesen hozzáférhetők.

A weboldal minden fejezete ingyenesen hozzáférhető, és a nap 24 órájában elérhető.

Hogyan lehet keresni a romániai cégnyilvántartásban?

A Recom on-line szolgáltatások keretében ingyenesen elérhető információk a következő szempontok alapján kereshetők:

 • cégnév;
 • cégjegyzékszám;
 • egyedi nyilvántartási szám;
 • székhely szerinti megye.

Az érdeklődő személyek számára a Recom online szolgáltatások keretében ingyen hozzáférhető általános információk az alábbiak:

 • a cégjegyzékbe bejegyzett cégnév;
 • cégjegyzékszám;
 • európai egyedi azonosító;
 • egyedi nyilvántartási szám;
 • a székhely/jogalany címe;
 • a gazdasági társaság helyzete (pl. működés, felszámolás, csőd, végelszámolás, törlés);

A romániai cégnyilvántartás története

A cégnyilvántartást 1990-ben hozták létre a cégnyilvántartásról szóló 26/1990. sz. törvény alapján.

2011 második felében indítottak el egy, a vállalkozásoknak és egyéb érdekelt személyeknek új online szolgáltatásokat nyújtó célzott portált.

A nemzeti nyilvántartó hivatal célkitűzései:

 • tájékoztatja a vállalkozásokat, az állami szerveket, a médiát és az egyéb érdekelt személyeket a cégnyilvántartásban végzett műveletekről;
 • csökkenti az információkhoz való hozzájutás időtartamát;
 • mérsékli a cégnyilvántartó hivatalok forgalmát;
 • csökkenti a bejegyzéshez szükséges okiratok cégnyilvántartáshoz való benyújtásához szükséges időt;
 • egyszerűsíti a jogalanyok nyilvántartásba vételére, a pénzügyi információk nyújtására, valamint az információk és az okiratok igénylésére vonatkozó eljárást,
 • a cégnyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozó valós idejű információkat biztosít az online igénylők számára.

Milyen mértékben lehet támaszkodni a nyilvántartásban szereplő okiratokra?

A romániai cégnyilvántartás létrehozása és működése megfelel a cégnyilvántartásról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 26/1990. sz. törvénynek. A cégnyilvántartásba vételre kötelezett jogalanyok alapításának, működésének engedélyezése, azok cégnyilvántartásba való bejegyzése, valamint a létesítő okiratok vagy egyéb kifejezetten előírt elem módosításának cégnyilvántartásba való bejegyzése a 26/1990. sz. törvénynek, a 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendeletnek, a 359/2004 sz. törvénynek, valamint a cégnyilvántartás vezetéséről, a műveletek rögzítéséről és a tájékoztatásról szóló, a 2594/C/2008. sz. igazságügyi miniszteri rendelettel jóváhagyott végrehajtási szabályoknak megfelelően történik. A cégnyilvántartásba bejegyzendő egyes tevékenységtípusokhoz kapcsolódó kérdéseket a különös jogszabályok szabályozzák. A legfontosabbak a gazdasági társaságokról szóló 31/1990. sz. törvény, a szövetkezetek szervezetéről és működéséről szóló 1/2005. sz. törvény, a mezőgazdasági szövetkezetekről szóló 566/2004. sz. törvény, az egyéni vállalkozók, az egyszemélyes gazdasági társaságok és a családi vállalkozások által folytatott gazdasági tevékenységekről szóló 44/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet, valamint az állami tisztségek viselése és a közhatalmi funkciók gyakorlása vagy a cégvezetés során biztosítandó átláthatósággal, valamint a korrupció megelőzésével és büntetésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 161/2003. sz. törvény.

Az alábbi nemzeti rendelkezések kimondják, hogy harmadik felek hivatkozhatnak a cégnyilvántartásokban szereplő információkra és okiratokra a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14‑i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkének megfelelően.

 1. A cégnyilvántartásról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 26/1990. sz. törvény 1. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „a gazdasági tevékenység megkezdése előtt az alábbi természetes vagy jogi személyeknek esettől függően kérniük kell a cégnyilvántartásba való felvételüket vagy bejegyzésüket: egyéni vállalkozók, egyszemélyes gazdasági társaságok és családi vállalkozások, gazdasági társaságok, nemzeti gazdasági társaságok és vállalatok, állami vállalatok, gazdasági egyesülések, szövetkezetek, szövetkezeti szervezetek, európai részvénytársaságok, európai szövetkezetek és európai gazdasági egyesülések, amelyek székhelye Romániában található, valamint a törvényben előírt bármely egyéb természetes vagy jogi személy.”
  A fent említett törvény 1. cikkének (2) bekezdése kimondja továbbá, hogy a „tevékenységük gyakorlása során vagy annak megszüntetésekor az (1) bekezdésben meghatározott természetes és jogi személyeknek kérelmezniük kell, hogy a kötelező bejegyzés hatálya alá tartozó okiratokat és aktusokat is vegyék ugyanitt nyilvántartásba”.
 1. A cégnyilvántartásba bejegyzett információk és a vonatkozó okiratok másolatainak kiadására a cégnyilvántartásról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 26/1990. sz. törvény 4. cikke alapján kerül sor.

(1) A cégnyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető.

(2) A cégnyilvántartó hivatal a kérelmet benyújtó személy költségére a cégnyilvántartásból adatokat és kivonatot, valamint az abban szereplő adatokkal kapcsolatos és arra vonatkozó tanúsítványt adhat ki, hogy egy adott okiratot vagy aktust nyilvántartásba vettek-e, továbbá másolatot vagy hiteles másolatot biztosít a nyilvántartásba tett bejegyzésekről és a benyújtott okiratokról, amelyek után díjat kell fizetni.

(3) A (2) bekezdésben említett okiratok postai úton is igényelhetők és továbbíthatók.

(4) A (2) bekezdésben említett okiratok kérelemre elektronikus formában, kiterjesztett elektronikus aláírással ellátva, azt mellékelve vagy csatolva, továbbá a nemzeti cégnyilvántartó hivatal online szolgáltatások portálján keresztül is továbbíthatók. Az okiratok a szolgáltatók alapításának és a szolgáltatások nyújtásának szabadságáról szóló, a 68/2010. sz. törvénnyel módosított 49/2009. sz. sürgősségi kormányrendelettel összhangban az elektronikus ügyfélszolgálati ponton (PSC) keresztül is igényelhetők.

(5) A másolatok és/vagy információk szolgáltatásának díja – a kézbesítés módjától függetlenül – nem haladhatja meg az azok nyújtásával összefüggésben felmerült adminisztratív költségeket.

A 41. cikk

(1) A 4. cikkben említett információk és okiratok elektronikus másolatait a kérelmező költségére nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül.

(2) A cégnyilvántartásban szereplő információknak és/vagy másolatoknak a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő nyújtása után fizetendő díj nem haladhatja meg az azok nyújtásával összefüggésben felmerült adminisztratív költségeket.

A cégnyilvántartásba vételre kötelezett személyek okiratainak és aktusainak joghatásáról a cégnyilvántartásról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 26/1990. sz. törvény 5. cikke rendelkezik:
(1) A nyilvántartásba vétel és a bejegyzések attól az időponttól kezdve fejthetnek ki joghatást harmadik félre nézve, hogy azok szerepelnek a cégnyilvántartásban, vagy közzétették azokat Románia hivatalos lapjának IV. részében vagy jogszabályban előírt egyéb közleményben.
(2) Azon személyek, akik/amelyek kötelesek valamely adat bejegyzését kérni, harmadik felekkel szemben nem hivatkozhatnak a be nem jegyzett okiratok vagy aktusok joghatásaira, kivéve ha bizonyítani tudják, hogy az utóbbiaknak tudomásuk volt ezekről az okiratokról vagy aktusokról.
(3) A nemzeti cégnyilvántartó hivatal honlapján és online szolgáltatások portálján közzéteszi a cégnyilvántartásba vételét kérni köteles személyek okiratainak, aktusainak és adatainak a közzétételére és harmadik személyek tekintetében érvényesülő joghatására vonatkozó nemzeti jogszabályokról szóló naprakész információkat, és azoknak az európai igazságügyi portálon való közzétételét kéri.”

E tekintetben különös rendelkezések vonatkoznak továbbá a gazdasági társaságokra, mint például a társaságokról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 31/1990. sz. törvény 50–53. cikke:

50. cikk
(1) A törvény előírásai szerint közzé nem tett okiratokra vagy aktusokra a társaság harmadik felekkel szemben nem hivatkozhat, kivéve ha bizonyítani tudja, hogy az utóbbiaknak tudomásuk volt azokról.

(2) Az ügyet elbíráló bíró (jelenleg a cégnyilvántartó hivatal vezetője/a nemzeti cégnyilvántartó hivatal főigazgatója által kinevezett személy dönthet a kérelmekről a módosított 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján) döntésének Románia hivatalos lapjának IV. részében való közzétételét követő 16. napot megelőzően a társaság által végrehajtott műveletekre nem lehet hivatkozni harmadik felekkel szemben, ha az utóbbiak bizonyítani tudják, hogy nem tudhattak ezekről a műveletekről.

51. cikk
Mindazonáltal harmadik felek hivatkozhatnak a közzé nem tett okiratokra vagy aktusokra, kivéve ha a közzététel elmulasztása megszünteti a joghatásukat.
52. cikk
(1) Abban az esetben, ha a cégnyilvántartó hivatalhoz benyújtott szöveg eltér a Románia hivatalos lapjának IV. részében vagy az újságokban közzétett szövegtől, a társaság a közzétett szövegre nem hivatkozhat harmadik felekkel szemben. Harmadik felek hivatkozhatnak a közzétett szövegre a társasággal szemben, kivéve ha a társaság bizonyítani tudja, hogy tudomásuk volt a cégnyilvántartó hivatalhoz benyújtott szövegről.

A cégnyilvántartásról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 26/1990. sz. törvény 12. cikkének (1) bekezdése a következőképpen szól:

(1) A cégnyilvántartás kiterjed a következő jogi személyeket nyilvántartó nyilvántartásra: gazdasági társaságok, nemzeti társaságok vagy nemzeti vállalatok, állami vállalatok, gazdasági egyesülések, szövetkezetek, szövetkezeti szervezetek, európai részvénytársaságok, európai gazdasági egyesülések vagy a törvényben kifejezetten megnevezett olyan egyéb jogi személyek, amelyek székhelye vagy másodlagos telephelye Romániában találhatók, az azon jogi személyeket nyilvántartó nyilvántartásra, amelyek olyan szövetkezetek vagy európai szövetkezetek, amelyek székhelye vagy másodlagos telephelye Romániában találhatók, valamint az azon egyéni vállalkozókat, egyszemélyes gazdasági társaságokat és családi vállalkozásokat nyilvántartó nyilvántartásra, amelyek szakmai tevékenységüket Romániában folytatják, vagy másodlagos telephelyük Romániában található. E nyilvántartásokat számítógépes rendszerben vezetik.

 1. A cégnyilvántartásról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 26/1990. sz. törvény 6. cikkének (1) bekezdése a cégnyilvántartásba történő bejegyzésekkel kapcsolatos egyes intézkedések bevezetéséről szóló, a 84/2010. sz. törvény által módosításokkal együtt jóváhagyott 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet 1. cikkével együtt értelmezve előírja, hogy „a bejegyzéseket a cégnyilvántartó hivatal vezetőjének/a nemzeti cégnyilvántartó hivatal főigazgatója által kinevezett személy határozata vagy adott esetben jogerős bírósági ítélet alapján rögzítik a cégnyilvántartásban, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik”.
  A cégnyilvántartásról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 26/1990. sz. törvény 26. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a cégnyilvántartásba történő bejegyzés időpontja az a nap, amikor a bejegyzést ténylegesen rögzítették a cégnyilvántartásban.
  A cégnyilvántartásról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 26/1990. sz. törvény 26. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a bejegyzéseket attól az időponttól számított 24 órán belül rögzítik a cégnyilvántartásban, hogy a cégnyilvántartó hivatal vezetője/a nemzeti cégnyilvántartó hivatal főigazgatója által kinevezett személy meghozta a határozatot, valamint a jogalany nyilvántartásba vétele esetén a nyilvántartásba vétel engedélyezésétől számított 24 órán belül”.

A cégnyilvántartásról szóló, módosításokkal ismételten kihirdetett 26/1990. sz. törvény 51. cikkének (2) bekezdése szerint „a bíróságok mellett működő cégnyilvántartó hivatalokban és a központi számítógépes nyilvántartásban egyaránt elektronikusan rögzítik a bejegyzéseket a cégnyilvántartásban.”
Itt található további információ.

Kapcsolódó linkek

A romániai cégnyilvántartás hivatalos weboldala

Románia nemzeti cégnyilvántartó hivatalának e-szolgáltatások portálja

Kapcsolódó dokumentumok

26/1990. sz. törvény  PDF (669 kB) ro

116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet  PDF (255 kB) ro

A cégnyilvántartás vezetéséről szóló, 2008. október 10‑i végrehajtási szabályok  PDF (1034 kB) ro

359/2004. sz. törvény  PDF (527 kB) ro

Utolsó frissítés: 18/11/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.