Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Románia

Ez az oldal az igazságügyi minisztérium nemzeti cégnyilvántartó hivatala által vezetett romániai cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Románia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A nemzeti cégjegyzék létrehozásának története

Mikor alapították?

A cégnyilvántartást 1990-ben hozták létre a cégnyilvántartásról szóló 26/1990. sz. törvény alapján.

A cégnyilvántartásról szóló 26/1990. sz. törvény módosításáról szóló, 2002. október 10- i 129. sz. sürgősségi kormányrendelet, valamint a gazdasági szereplők tevékenységének bejegyzésével és engedélyezésével kapcsolatos egyes adminisztratív alaki követelmények egyszerűsítéséről szóló 76/2001. sz. sürgősségi kormányrendelet értelmében a román nemzeti cégnyilvántartó hivatal az igazságügyi minisztérium felügyelete alá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező közjogi szerv. A hivatal felelős a központi számítógépes cégnyilvántartás vezetéséért, szervezéséért és irányításáért.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal felügyelete alatt Bukarestben és Románia mind a 41 megyéjében működnek a cégnyilvántartó hivatalok. E hivatalok felelősek a helyi cégnyilvántartások vezetéséért, szervezéséért és irányításáért.

Mikor digitalizálták?

2011 második felében indítottak el egy, a vállalkozásoknak és egyéb érdekelt személyeknek új online szolgáltatásokat nyújtó célzott portált.

nemzeti cégnyilvántartó hivatal feladatai:

 • tájékoztatja a vállalkozásokat, az állami szerveket, a médiát és az egyéb érdekelt személyeket a cégnyilvántartásban végzett műveletekről;
 • csökkenti az információkhoz való hozzájutás időtartamát;
 • mérsékli a cégnyilvántartó hivatalok forgalmát;
 • csökkenti a bejegyzéshez szükséges okiratok cégnyilvántartáshoz való benyújtásához szükséges időt;
 • egyszerűsíti a jogalanyok nyilvántartásba vételére, a pénzügyi információk nyújtására, valamint az információk és az okiratok igénylésére vonatkozó eljárást,
 • a cégnyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozó valós idejű információkat biztosít az online igénylők számára.

Melyek a jelenleg alkalmazandó jogszabályok?

26/1990. sz. törvény

2009. évi 116. sz. sürgősségi kormányrendelet

31/1990. sz. törvény

44/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet

A cégnyilvántartás vezetéséről szóló 2008. október 10‑i végrehajtási szabályok

359/2004. sz. törvény

129/2019. sz. törvény

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok szervezeti és működési szabályzata

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok egyes tevékenységeiért fizetendő díjak és illetékek jóváhagyásáról szóló határozat

Milyen információkkal szolgál a cégnyilvántartás?

Ki jogosult hozzáférni a nyilvántartáshoz?

Az ONRC weboldalán közzétett információkhoz minden érdeklődő ingyenesen, a nap 24 órájában hozzáférhet. A http://www.onrc.ro/ weboldalon a következő információk érhetők el:

 • a cégnyilvántartásba és a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásába történő bejegyzéshez szükséges formanyomtatványok és dokumentumok,
 • a tanúsítványok kiadásához szükséges formanyomtatványok, a tanúsítványok kiadásának módja, valamint az információkérés és a másolatok/hitelesített másolatok, továbbá másodpéldányok beszerzésének módja,
 • az egyes szabályozott tevékenységek folytatása iránt érdeklődő személyeknek – az adott esettől függően szakembereknek, természetes személyeknek, jogi személyeknek, állami szerveknek, hatóságoknak stb. – szóló általános információk,
 • a cégnyilvántartásra/a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartására vonatkozó jogszabályok,
 • közérdekű információk,
 • közlemények/sajtóközlemények, események,
 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó információk,
 • az ONRC/ORCT [a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok] elérhetőségei (székhely, e-mail, telefon-/faxszám).

cégnyilvántartás weboldalán a következők érhetők el:

 1. dokumentumok;
 2. különböző kategóriákba besorolt információk és szolgáltatások;
 3. a nemzeti cégnyilvántartó hivatalra és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalokra vonatkozó információk;
 4. különböző szabadon hozzáférhető közérdekű információk;
 5. az intézmény által használt formanyomtatványok;
 6. az egyes jogalanyokra és tevékenységekre vonatkozó adatok cégnyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos alaki követelmények;
 7. a nemzeti cégnyilvántartó hivatal által vezetett tényleges tulajdonosi nyilvántartásba történő bejegyzés alaki követelményei azon jogi személyek esetében, amelyek kötelesek kérelmezni a cégnyilvántartásba való felvételüket, kivéve az állami vállalatokat, valamint a nemzeti vállalatokat és a nemzeti gazdasági társaságokat;
 8. a nyilvántartásban rögzített tevékenységekre vonatkozó statisztikai adatok.
  • az intézmény története
  • ORC [cégnyilvántartó hivatal] hálózat
  • formanyomtatványok (az egyes jogalanyokok stb. részére) és alaki követelmények
  • az ONRC [nemzeti cégnyilvántartó hivatal] szolgáltatásainak díjai
  • szolgáltatások
  • jogszabályok
  • statisztikai adatok
  • média

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal e-szolgáltatási portálján található információk a nap 24 órájában ingyenesen elérhetők, és azokhoz a felhasználóként (felhasználónév és jelszó létrehozásával) történő ingyenes regisztrációt követően lehet hozzáférni.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal portálján található információk az ingyenesen vagy a díj ellenében elérhető szolgáltatások kategóriájában szerepelnek, a hatályos jogszabályokkal összhangban.

A cégnyilvántartásban minden olyan okirat, aktus és tény, valamint az érintett személyek minden olyan személyazonosító adata szerepel, amelynek rögzítését jogszabály írja elő, továbbá a jogszabályokban kifejezetten előírt minden egyéb aktus és okirat is.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal által nyújtott online szolgáltatások az e-szolgáltatási portálon keresztül érhetők el, amelyet „A gazdasági versenyképesség növelése” és a „Befektetés a jövőbe” című ágazati operatív program alá tartozó, „A nemzeti cégnyilvántartó hivatal által a vállalkozások részére egy külön erre a célra létrehozott portálon keresztül nyújtott online szolgáltatások (e-közigazgatás)” című projekt keretében fejlesztettek ki.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal által az e-szolgáltatások portálon keresztül nyújtott online szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukba:

 • Infocert;
 • Recom online szolgáltatás;
 • a cégnevek elérhetőségének ellenőrzése és online lefoglalása,
 • előzetes ellenőrzések (jogi/természetes személyek, egyszemélyes gazdasági társaságok/családi vállalkozások esetében a cégnév/logó elérhetősége és/vagy lefoglalása),
 • adatok rögzítése a cégnyilvántartásban és jogi személyek engedélyezése,
 • a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaságok elérhetőségeinek a frissítése,
 • a gazdasági társaságok korábbi tevékenységeivel és statisztikai adataival kapcsolatos naprakész információk beszerzése,
 • okiratok (tanúsítványok) kiadása,
 • az adott ügy állásával kapcsolatos információk,
 • a cégnyilvántartáshoz a benyújtott kérelmekről szóló értesítés,
 • a cégnyilvántartáshoz benyújtott kérelmek elbírálását elhalasztó határozatok,
 • a jogi személyek különböző jogi helyzeteire vonatkozó információk közzététele a cégnyilvántartás elektronikus közlönyében [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC],
 • statisztikai adatok (a központi cégnyilvántartásban rögzített tevékenységek, külföldi tőkével rendelkező gazdasági társaságok),
 • a cégnyilvántartás offline változata,
 • a jogi személyek tényleges tulajdonosaira vonatkozó nyilatkozatok nyilvántartásba vétele,
 • a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásából származó információk közlése.

Az előfizetésen alapuló „Recom online” szolgáltatás a tényleges tulajdonossal való szerződéskötést követően a nap 24 órájában elérhető, és díj ellenében a következő információkat osztja meg a jogalanyokról:

 • a szervezet neve és formája;
 • azonosító adatok (cégnyilvántartási szám, európai egyedi azonosító, egyedi nyilvántartási kód, székhely/üzleti cím, a vállalat elérhetőségei [telefon, fax]);
 • székhely/üzleti cím (a székhelyet igazoló okirat, a székhelyre vonatkozó igazolás érvényességének kezdete és lejáratának napja, a székhely fennállásának időtartama);
 • a jegyzett és befizetett tőke;
 • a jogalany bejelentett/engedélyezett fő tevékenysége;
 • a jogalany bejelentett/engedélyezett melléktevékenysége;
 • a természetes és jogi személy tagok azonosító adatai;
 • az igazgatók azonosító adatai;
 • a logóra vonatkozó adatok;
 • a fióktelepre/leányvállalatokra/telephelyekre vonatkozó adatok (székhely, telefon);
 • a másodlagos irodákra/munkahelyekre vonatkozó adatok (székhely, telefon);
 • a székhelyekre és/vagy a 359/2004. sz. törvény 15. cikke alapján engedélyezett tevékenységekre vonatkozó adatok;
 • a tulajdonosokra vonatkozó adatok;
 • a hitelezőkkel kötött megállapodásra vonatkozó adatok;
 • a 26/1990. sz. törvény 21. cikkének e)–h) pontja szerinti tényekre vonatkozó információk;
 • más tényekkel kapcsolatos információk;
 • a mérlegre vonatkozó adatok (árbevétel, a munkavállalók átlagos létszáma, bruttó nyereség), amennyiben ezeket az információkat az államháztartási minisztérium rendelkezésre bocsátotta.

Az ingyenesen elérhető szolgáltatások közé tartoznak az alábbiak:

 • Recom online – a szolgáltatás ingyenes eleme,
 • e-formanyomtatványok,
 • a jogalanyok cégnyilvántartásába történő felvételre irányuló online kérelem,
 • a jogi személyek tényleges tulajdonosaira vonatkozó nyilatkozatok online nyilvántartásba vétele,
 • online hozzáférés a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásában szereplő információkhoz (a felügyeleti/ellenőrzési hatáskörrel rendelkező hatóságok/intézmények, valamint az ügyfelek megismerésére irányuló intézkedések alkalmazása során az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek számára),
 • a cégnevek elérhetőségének ellenőrzése és online lefoglalása,
 • tájékoztatás a cégnyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmek állásáról,
 • a cégnyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmek elbírálásának elhalasztására vonatkozó határozatokat tartalmazó rész megtekintése,
 • hozzáférés bizonyos nyilvános információkhoz (pénzügyi kimutatások, végelszámolás, kötelező felszámolás stb.) a cégnyilvántartás elektronikus közlönyén (BERC) keresztül.

A cégnyilvántartás elektronikus közlönye által nyújtott legfontosabb szolgáltatások:

 • a jogalanyok közzétett adatainak megtekintése,
 • azon közlönyök megtekintése, amelyekben a jogalanyok adatai közzétételre kerültek,
 • az érintett adat közzétételét igazoló dokumentum kiadása (a közzététel igazolása),
 • a közzétett adatokról szóló értesítés átvétele,
 • az érdekeltségekre vonatkozó jelentések kiadása.

FONTOS:weboldal és a portál valamennyi része a nap 24 órájában ingyenesen elérhető.

► A cégnyilvántartásban szereplő információkhoz való hozzáférés

A cégnyilvántartásban rögzített információk rendelkezésre bocsátása és a kapcsolódó dokumentumok másolatainak kiadása a cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 4. cikkével összhangban történik:

 1. A cégnyilvántartás nyilvánosan elérhető.
 2. A cégnyilvántartó hivatal a kérelmező költségére díj ellenében köteles tájékoztatást nyújtani, cégkivonatokat kiadni és tanúsítványokat kiállítani a cégnyilvántartásban szereplő bejegyzésekről, valamint köteles tanúsítványt kiállítani arról, hogy egy adott okiratot vagy aktust bejegyeztek-e, továbbá köteles egyszerű és hitelesített másolatokat kiadni a nyilvántartásban rögzített bejegyzésekről és a benyújtott iratokról.
 3. A (2) bekezdésben említett dokumentumok postai úton is igényelhetők és kiadhatók.
 4. A (2) bekezdésben felsorolt dokumentumok kiterjesztett elektronikus aláírással ellátott elektronikus változatát a nemzeti cégnyilvántartó hivatal e-szolgáltatási portálján keresztül elektronikus úton lehet kérelmezni és kiadni. Az okiratok a szolgáltatók szabad letelepedéséről és a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló, a 68/2010. sz. törvénnyel módosított és kiegészített 49/2009. sz. sürgősségi kormányrendelettel összhangban az egyablakos elektronikus ügyintézési ponton keresztül is igényelhetők.
 5. A másolatok és/vagy az információk kiadásáért felszámított díjak – azok kiadásának módjától függetlenül – nem haladhatják meg az azokkal kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségeket.

41. cikk

 1. A 4. cikkben említett információk és okiratok elektronikus másolatait a kérelmező költségére nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül.
 2. A cégnyilvántartásból származó információknak és/vagy másolatoknak a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő kiadásáért fizetendő díjak nem haladhatják meg a kapcsolódó adminisztratív költségeket.

Milyen információkat tartalmaz a cégnyilvántartás?

Milyen típusú adatokat tárolnak (a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett szervezetek, fizetésképtelenségre vonatkozó információk, pénzügyi jelentések stb.)?

A 26/1990. sz. törvény értelmében a cégnyilvántartás a nyilvántartásba bejegyzett alábbi jogalanyok tekintetében tartalmaz információkat:

 • gazdasági társaságok;
 • nemzeti gazdasági társaságok;
 • nemzeti vállalatok;
 • állami vállalatok;
 • szövetkezetek;
 • szövetkezeti szervezetek;
 • gazdasági egyesülések;
 • európai gazdasági egyesülések;
 • európai részvénytársaságok;
 • európai szövetkezetek;
 • egyéni vállalkozók;
 • egyszemélyes gazdasági társaságok;
 • családi vállalkozások, valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb természetes vagy jogi személyek.

A cégnyilvántartásban minden olyan okirat, aktus és tény, valamint az érintett személyek minden olyan személyazonosító adata szerepel, amelynek rögzítését jogszabály írja elő, továbbá a jogszabályokban kifejezetten előírt minden egyéb aktus és okirat is.

A cégnyilvántartásban felsorolt jogi személyeknek vagy adott esetben az érdekelt személyeknek a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk az ORCT-hez a cégnyilvántartásba való bejegyzés céljából:

 1. a részvénytársaság nyilvános jegyzés útján történő létrehozására irányuló részvénykibocsátási tájékoztatót – annak érdekében, hogy az ORCT igazgatója/megbízottja engedélyezze annak közzétételét –, valamint annak módosításait;
 2. a részvénytársaságok jegyzett tőkéjének nyilvános jegyzés útján történő felemelésére irányuló részvénykibocsátási tájékoztatót – annak érdekében, hogy az ORCT igazgatója/megbízottja engedélyezze annak közzétételét –, valamint annak módosításait;
 3. az ügyvezető szerv határozatát, amennyiben az adott információkat a jogszabályok alapján kötelező közzétenni és bejegyezni a cégnyilvántartásba;
 4. a székhely és/vagy a másodlagos iroda helyiségeinek jogszerű birtoklására vonatkozó határidő meghosszabbításáról szóló igazolást;
 5. a felszámolási és vagyonfelosztási zárókimutatásokat, valamint adott esetben a vagyonfelügyelők és az igazgatóság tagjai által végzett vagyonkezelésre vonatkozó elszámolást, ha közülük egy vagy több személyt felszámolónak neveztek ki;
 6. az üzleti tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumokat;
 7. a törölt jogi személy nyilvántartásait és iratait, ha a tagok/részvényesek nem érhetők el, vagy nem hajlandók a nyilvántartások és az iratok megőrzésére;
 8. a tagok/részvényesek közgyűlésének arról szóló határozatát, hogy a társaság eszközöket vásárol valamely alapítójától vagy részvényesétől, ha azt a társaságokra vonatkozó jogszabályok szerint kötelező bejegyezni;
 9. az ORCT igazgatójának/megbízottjának határozata ellen benyújtott panaszt;
 10. a tagok/részvényesek közgyűlésével szemben benyújtott kifogást, valamint a jogszabályokban kifejezetten előírt egyéb cselekményekkel szemben benyújtott kifogást;
 11. az egyesülés vagy szétválás tervezetét;
 12. az aláírási címpéldányt;
 13. az olyan személyek által benyújtott törlés iránti kérelmeket, akik úgy vélik, hogy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésekből eredően sérelmet szenvedtek;
 14. minden olyan egyéb dokumentumot, amelyet a jogszabályok alapján kötelező bejegyezni a cégnyilvántartásba.

Azoknak a személyeknek, akik olyan dokumentumokra vonatkozóan kívánnak bejegyzést rögzíteni a cégnyilvántartásban, amelyek közzététele a törvény értelmében nem kötelező, ki kell tölteniük a megfelelő kérelmet, amelyhez csatolniuk kell az érintett dokumentumokat és az alkalmazandó díj megfizetéséről szóló igazolást.

A következőket be kell jegyezni a cégnyilvántartásba:

 1. a vagyonfelügyelő vagy adott esetben a felszámoló jelentése, amely megjelöli az adós fizetésképtelenségéhez vezető okokat és körülményeket;
 2. a vagyonfelügyelő által a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról kiadott értesítés;
 3. a javasolt reorganizációs terv másolata;
 4. a felszámoló által az általános, illetve az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás szerinti csődeljárás megindításáról kiadott értesítés;
 5. a törvényes vagyonfelügyelőt kártérítés fizetésére kötelező jogerős bírósági ítélet;
 6. a bírósági eljárás és a felajánlott csődegyezségről szóló értesítés;
 7. a jóváhagyott és ellenjegyzett csődegyezség;
 8. a fizetésképtelenségi eljárás során hozott bírósági ítéletek, amelyeket a törvény értelmében közölni kell az ORCT-vel;
 9. a bíróságok vagy a vagyonfelügyelő/felszámoló által a jogszabályok értelmében kiállított egyéb dokumentumok.

A fent említett dokumentumok alapján a következő bejegyzéseket kell rögzíteni a cégnyilvántartásban azon bejegyzett jogalanyok tekintetében, amelyekkel kapcsolatban csődegyezségre vagy fizetésképtelenségi eljárásra kerül sor:

 1. a fizetésképtelenségi eljárás megindítása;
 2. csőd;
 3. az a tény, hogy az adóst megfosztották a vállalkozás vezetéséhez való jogától;
 4. az a tény, hogy a törvényes vagyonfelügyelőt kártérítés fizetésére kötelezték;
 5. adott esetben a felszámoló vagy a vagyonfelügyelő kijelölése;
 6. a különleges vagyonkezelő kijelölése;
 7. adott esetben új vagyonfelügyelő/felszámoló kijelölése;
 8. a fizetésképtelenségi eljárás lezárása;
 9. az adós nyilvántartásból való törlése;
 10. az adós jogi személy létesítő okiratának a felszámoló kérésére történő módosítása a reorganizációs tervet megállapító jogerős bírósági ítélet alapján;
 11. a felajánlott csődegyezség benyújtása;
 12. a csődegyezség jóváhagyása;
 13. jogszabályban előírt egyéb tények a cégnyilvántartásban szereplő azon adósok tekintetében, akikre a fizetésképtelenségi eljárás vonatkozik.

A tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről és leküzdéséről, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló, módosított és kiegészített 129/2019. sz. törvény hatálybalépésének napjától a nemzeti cégnyilvántartó hivatal köteles vezetni a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartását, amely – az állami vállalatok, valamint a nemzeti vállalatok és a nemzeti gazdasági társaságok kivételével – azon jogi személyek tényleges tulajdonosait tartalmazza, amelyek kötelesek kérelmezni a cégnyilvántartásba való bejegyzésüket.

A tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásához a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban a következők férhetnek hozzá:

 1. a felügyeleti és ellenőrzési hatáskörrel rendelkező hatóságok, a büntetőeljárásról szóló 135/2010. sz. törvény módosított és kiegészített változatával összhangban az igazságügyi szervek, valamint a Hivatal, kellő időben, korlátozás nélkül és az érintett személy értesítése nélkül;
 2. az ügyfelek megismerésére irányuló intézkedések alkalmazása során az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek;
 3. bármely természetes vagy jogi személy (díj ellenében).

Mely dokumentumok (fájlok, dokumentumgyűjtemények, alapszabályok, közgyűlési jegyzőkönyvek stb.) iktatására/tárolására kerül sor?

Azon gazdasági tevékenységet folytató jogi személyek, egyéni vállalkozók, egyszemélyes társaságok és családi vállalkozások nyilvántartásba vétele alapján, amelyek székhelye a bíróság illetékességi területén található, a cégnyilvántartás nyilvántartást vezet a bejegyzés alatt álló személyek bejegyzési dokumentumairól, és tárolja a bejegyzéssel és a módosításokkal kapcsolatos dokumentumokat, valamint a jogszabályban kifejezetten előírt egyéb dokumentumokat.

A cégnyilvántartásban szereplő bejegyzéseket alátámasztó dokumentumok tárolása a cégnyilvántartáshoz benyújtott valamennyi említett dokumentumnak, valamint a bejegyzett személyek által rögzített bejegyzéseket igazoló dokumentumoknak, az éves beszámolóknak, az igazgatóság és az igazgatótanács jelentéseinek, illetve adott esetben összevont jelentéseinek, a könyvvizsgálói vagy pénzügyi ellenőri jelentéseknek, illetve adott esetben az összevont éves beszámolóknak, valamint a jogi személyek nyilvántartásainak papíralapon és/vagy elektronikus formában történő megőrzését jelenti.

A cégnyilvántartásban szereplő jogalanyok aktájában a bejegyzéssel vagy a jogszabályok szerint a cégnyilvántartásban rögzítendő műveletekkel kapcsolatban benyújtott dokumentumok, valamint a bejegyzést igazoló dokumentumok szerepelnek. A cégnyilvántartásban a jogszabályban előírt előzetes bejegyzési eljárások lefolytatása céljából szereplő dokumentumokat külön mappában tárolják. Ezek a bejegyzést követően az érintett jogalany mappájába kerülnek.

A cégnyilvántartásban szereplő természetes és jogi személyek iratait a dokumentumok tárolásáról szóló 16/1996. sz. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően tárolják.

Hogyan végezhetek keresést (és melyek a rendelkezésre álló keresési feltételek)?

A cégnyilvántartás honlapján

Az ONRC weboldalán az érdeklődők a keresőmezőbe beírt kulcsszavakkal végezhetnek keresést.

Mely keresési feltételek állnak rendelkezésre?

Recom online szolgáltatás keretében ingyenesen elérhető információk a következő szempontok alapján kereshetők:

 • cégnév;
 • cégjegyzékszám;
 • adószám;
 • a székhely/vállalkozás helye szerinti megye.

Az érdeklődők számára a Recom online szolgáltatáson keresztül ingyenesen elérhető általános információk a következők:

 • a cégnyilvántartásban szereplő jogalany neve;
 • cégjegyzékszám;
 • európai egyedi azonosító;
 • adószám;
 • a székhely/vállalkozás címe;
 • a vállalkozás állapota (például aktív, megszűnt, felszámolták, csődbe ment, törölt vagy egyéb).

Hogyan szerezhetek be dokumentumokat?

Költségmentesen?

A cégnyilvántartásban szereplő jogalanyokra vonatkozó információkat és dokumentumokat a hatóságok és az állami intézmények – a teljes mértékben saját bevételekből finanszírozott intézmények kivételével –, a bíróságok és az azok mellett működő ügyészségek, valamint az akkreditált diplomáciai képviseletek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogi személyek számára díjmentesen adják ki.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok az újságírók és a tömegtájékoztatási eszközök képviselői számára díjmentesen adják ki a cégnyilvántartásban rögzített egyes információkat. Az újságíróknak és a tömegtájékoztatási eszközök képviselőinek kiadott információk kizárólag a közvélemény tájékoztatására használhatók fel.

Térítés ellenében?

A cégnyilvántartó hivatal a kérelmező költségére díj ellenében tájékoztatást nyújt, cégkivonatokat ad ki, és tanúsítványokat állít ki a cégnyilvántartásban szereplő bejegyzésekről, valamint tanúsítványt állít ki arról, hogy egy adott okiratot vagy aktust bejegyeztek-e, továbbá egyszerű és hitelesített másolatokat ad ki a nyilvántartásban rögzített bejegyzésekről és a benyújtott iratokról. Az érintett dokumentumok postai úton is igényelhetők és kiadhatók.

Hogyan kérhetek kivonatot a cégnyilvántartásból, illetve hogyan szerezhetem be a dokumentumok másolatát vagy kivonatát?

Az információkhoz való hozzáférés módja:

 • online, az InfoCert szolgáltatás segítségével (nincs szükség elektronikus aláírásra; csak kártyával lehet fizetni),
 • online, az ONRC portálján keresztül, itt (elektronikus aláírás szükséges; kártyával vagy postautalvánnyal lehet fizetni),
 • e-mail-cím: onrc@onrc.ro (postautalvánnyal vagy a pénztárnál lehet fizetni),
 • faxszám: +40 213160829 (postautalvánnyal vagy a pénztárnál lehet fizetni),
 • postai úton (postautalvánnyal lehet fizetni; 7,68 RON összegű pótdíj kerül felszámításra),
 • az ONRC és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok ügyfélszolgálatán.

►Az InfoCert szolgáltatás lehetővé teszi az online tanúsítványok kiállítását és/vagy a cégnyilvántartásból származó információk kiadását. A szolgáltatás az ONRC portálján keresztül érhető el, az Információ (Informații) – Tanúsítványok (Certificate constatatoare) vagy A cégnyilvántartás adatai és a hiteles másolatok (Informații RC și copii certificate) menüpontban, a fizetést pedig online kell teljesíteni, Visa vagy Mastercard kártyával. Az InfoCert e-szolgáltatás a nap 24 órájában, minden hétköznap, az adatkezelő beavatkozása nélkül automatikusan lehívja az elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat, a fizetés pedig elektronikusan, kártyával történik, és ezt követően a kérelmező elektronikus számlát kap, amelyhez nincs szükség elektronikus aláírásra.

► Az előfizetéses Recom online szolgáltatáson keresztül – amely a kedvezményezettel történő szerződéskötés után a nap 24 órájában elérhető – a cégnyilvántartásból származó tanúsítványok és/vagy információk online beszerezhetők.

Az irattárból az alábbi módokon szerezhetők be dokumentummásolatok:

A cégbejegyzési igazolások és/vagy a vállalkozás engedélyezése céljából tett nyilatkozatok benyújtását tanúsító igazolások másolatai az alábbi módokon szerezhetők be:

A nyilvántartásba vételi eljárás

Hogyan indíthatom meg a nyilvántartásba vételi eljárást (a kérelmek benyújtási módja, a dokumentumok hitelesítése, a csatolandó dokumentumok típusa)?

Személyesen

A bejegyzési kérelmet, az eredetiben vagy az érdekelt fél által hitelesített másolatként benyújtandó, jogszabályban meghatározott dokumentumokat, valamint adott esetben a díjak megfizetéséről szóló igazolást, a kérelmező közvetlenül az ügyfélszolgálaton, postai úton/futárral vagy elektronikus úton nyújthatja be (a benyújtott dokumentumokat meg kell számozni).

A jogi személy cégnyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelmet a jogi személynek a létesítő okiratban megjelölt törvényes képviselője, illetve e személy hiteles egyedi/általános meghatalmazás vagy megbízás alapján eljáró meghatalmazottja vagy a jogi személy valamely tagja/részvényese/igazgatósági tagja, illetve e személyek meghatalmazottja írja alá.

A jogi személy romániai vagy külföldi székhelyű leányvállalatának a bejegyzésére vonatkozó kérelmet a jogi személy azon képviselője írja alá személyesen, illetve hiteles egyedi/általános meghatalmazás vagy megbízás alapján eljáró meghatalmazottja útján, aki közvetlenül vezeti a leányvállalatot.

Az egyéni vállalkozó és az egyszemélyes társaság bejegyzése iránti kérelmet az a természetes személy nyújtja be – személyesen vagy hiteles egyedi/általános meghatalmazás vagy megbízás alapján eljáró meghatalmazottja, illetve meghatalmazással rendelkező ügyvédje útján – aki egyéni vállalkozóként vagy az egyszemélyes társaság tulajdonosaként kérelmezi a bejegyzést.

A családi vállalkozás bejegyzése iránti kérelmet a létesítő okiratban megjelölt képviselő vagy annak hiteles egyedi/általános meghatalmazás vagy megbízás alapján eljáró meghatalmazottja, illetve meghatalmazással rendelkező ügyvédje nyújthatja be.

Az ORCT által bejegyzendő, megjegyzés rögzítése mellett nyilvántartásba veendő és adott esetben közzéteendő dokumentumokat a kérelmezőnek román nyelven, olvashatóan, törlések és kiegészítések nélkül, gépírással kell elkészítenie, ellenkező esetben a kérelmet elutasítják.

A bejegyzés iránti kérelem alátámasztásához szükséges, hivatalos okiratnak minősülő dokumentumokat eredetiben vagy a jogszabályok szerint megfelelően hitelesített másolatként kell benyújtani.

Online

A bejegyzés iránti kérelem és a jogszabályban előírt dokumentumok elektronikus úton, azaz az e-szolgáltatási portálon keresztül vagy e-mailben küldhetők el, minősített elektronikus aláírással ellátva.

Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?

A nyilvántartásba vett kérelmek tárgyában az ORCT igazgatója/megbízottja vagy adott esetben a bíróság dönt.

Ha az ORCT igazgatója/megbízottja úgy ítéli meg, hogy a kérelem elintézéséhez további dokumentumokra és/vagy szakértői jelentésekre van szükség, vagy megállapítja, hogy a kérelem alátámasztására benyújtott egyes dokumentumok tartalmilag vagy formailag nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, illetve hogy egyes igazoló dokumentumok hiányoznak, vagy a jogszabályban előírt közzétételi díjakat nem fizették meg, a kérelem megfelelő kiegészítése érdekében a 84/2010. sz. törvénnyel jóváhagyott, módosított és kiegészített, a cégnyilvántartással kapcsolatos tevékenységek elvégzésére vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról szóló 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján új ügyintézési határidőt állapíthat meg.

A kérelem elintézésére és a bejegyzést igazoló dokumentumok kiállítására vonatkozó határidőt megfelelően meg kell hosszabbítani az ORCT igazgatója/megbízottja által jóváhagyott időtartammal, amely alatt a kérelmező benyújthatja a dokumentumokat, illetve kijavíthatja az ORCT igazgatója/megbízottja által a kérelemről szóló határozathozatal elhalasztását és a határidő meghosszabbítását elrendelő döntésben/határozatban megállapított szabálytalanságokat.

Ha a kérelmező nem javítja ki az aktában talált szabálytalanságokat, vagy ha az ORCT igazgatója/megbízottja megállapítja, hogy a kérelmező kérelme nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, az ORCT igazgatója/megbízottja a 84/2010. sz. törvénnyel jóváhagyott, módosított és kiegészített, a cégnyilvántartással kapcsolatos tevékenységek elvégzésére vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról szóló 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján elutasítja a bejegyzés iránti kérelmet.

Ha a kérelmező mégsem kéri a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalokhoz címzett kérelemről való határozathozatalt, illetve ha a bejegyzési kérelmet elutasítják, a Románia Hivatalos Lapjában való közzététel díját vissza kell fizetni, ha azt már befizették.

A kérelmező és/vagy annak képviselője a kérelem elbírálásának határidejéig személyesen megjelenhet a kérelem alátámasztása érdekében, a bejegyzés iránti kérelemmel együtt benyújtott meghallgatás iránti kérelem alapján, illetve – az elhalasztott kérelmek esetében – a kérelem elbírálásának határidejét legalább egy nappal megelőzően benyújtott meghallgatás iránti kérelem alapján.

A nyilvántartásba vétel joghatásai

A bejegyzések harmadik felekre gyakorolt hatása az (EU) 2017/1132 irányelv 17. cikke szerint

Az alábbi nemzeti rendelkezések úgy rendelkeznek, hogy a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14‑i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkének megfelelően a harmadik személyek hivatkozhatnak a cégnyilvántartásban szereplő információkra és okiratokra:

 1. A cégnyilvántartásról szóló, többször módosított és kiegészített 26/1990. sz. törvény 1. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a gazdasági tevékenység megkezdése előtt a következő természetes és jogi személyek kötelesek kérelmezni a cégnyilvántartásba történő bejegyzésüket: egyéni vállalkozók, egyszemélyes társaságok, családi vállalkozások, gazdasági társaságok, nemzeti vállalatok, nemzeti gazdasági társaságok, állami vállalatok, gazdasági egyesülések, szövetkezetek, szövetkezeti szervezetek, európai részvénytársaságok, európai szövetkezetek és európai gazdasági egyesülések, amelyek székhelye Romániában található, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb természetes és jogi személyek”.
  A fent említett törvény 1. cikkének (2) bekezdése ezenkívül úgy rendelkezik, hogy a „tevékenységük gyakorlása során vagy annak megszüntetésekor az (1) bekezdésben említett természetes és jogi személyeknek kérelmezniük kell, hogy a kötelező bejegyzés hatálya alá tartozó okiratokat és aktusokat is vegyék ugyanitt nyilvántartásba ”.
 2. A cégnyilvántartásban rögzített információk rendelkezésre bocsátása és a kapcsolódó dokumentumok másolatainak kiadása a cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 4. cikkével összhangban történik:
  1. A cégnyilvántartás nyilvánosan elérhető.
  2. A cégnyilvántartó hivatal a kérelmező költségére díj ellenében köteles tájékoztatást nyújtani, cégkivonatokat kiadni és tanúsítványokat kiállítani a cégnyilvántartásban szereplő bejegyzésekről, valamint köteles tanúsítványt kiállítani arról, hogy egy adott okiratot vagy aktust bejegyeztek-e, továbbá köteles egyszerű és hitelesített másolatokat kiadni a nyilvántartásban rögzített bejegyzésekről és a benyújtott iratokról.
  3. A (2) bekezdésben említett dokumentumok postai úton is igényelhetők és kiadhatók.
  4. A (2) bekezdésben felsorolt dokumentumok kiterjesztett elektronikus aláírással ellátott elektronikus változatát a nemzeti cégnyilvántartó hivatal e-szolgáltatási portálján keresztül elektronikus úton lehet kérelmezni és kiadni. Az okiratok a szolgáltatók szabad letelepedéséről és a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló, a 68/2010. sz. törvénnyel módosított és kiegészített 49/2009. sz. sürgősségi kormányrendelettel összhangban az egyablakos elektronikus ügyintézési ponton keresztül is igényelhetők.
  5. A másolatok és/vagy az információk kiadásáért felszámított díjak – azok kiadásának módjától függetlenül – nem haladhatják meg az azokkal kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségeket.

41. cikk

 1. A 4. cikkben említett információk és okiratok elektronikus másolatait a kérelmező költségére nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül.
 2. A cégnyilvántartásból származó információknak és/vagy másolatoknak a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő kiadásáért fizetendő díjak nem haladhatják meg a kapcsolódó adminisztratív költségeket.

A cégnyilvántartásba vételre kötelezett személyek okiratainak és aktusainak a végrehajthatóságáról a cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 5. cikke rendelkezik:

 1. A bejegyzés és a bejegyzett tények harmadik személyekkel szemben attól a naptól kezdve érvényesíthetők, amelyen azokat bejegyezték a cégnyilvántartásba, illetve amelyen közzétételre kerültek Románia Hivatalos Lapjának a IV. részében vagy valamely jogszabályban meghatározott egyéb kiadványban.
 2. Azok a személyek, akik/amelyek kötelesek kérelmezni valamely adat bejegyzését, harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhatnak a be nem jegyzett okiratok vagy aktusok joghatásaira, kivéve, ha bizonyítani tudják, hogy az érintett harmadik személyek tudtak a szóban forgó okiratokról vagy aktusokról.
 3. A nemzeti cégnyilvántartó hivatal a weboldalán és az e-szolgáltatási portálon naprakész információkat közöl arról, hogy milyen nemzeti jogszabályok vonatkoznak a cégnyilvántartásba kötelezően bejegyzendő személyek okiratainak, aktusainak és adatainak közzétételére és harmadik személyekkel szembeni érvényesíthetőségére, továbbá az említett naprakész információkat közzététel céljából benyújtja az európai igazságügyi portálhoz.

A gazdasági társaságokra továbbá ezzel kapcsolatban az alábbi különös rendelkezések, azaz a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett 31/1990. sz. társasági törvény 50–53. cikkei alkalmazandók:

50. cikk

 1. A társaság harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhat azokra az okiratokra és aktusokra, amelyeknek nem került sor a jogszabályban előírt közzétételére, kivéve, ha a társaság bizonyítani tudja, hogy az érintett harmadik személyek tudtak a szóban forgó okiratokról és aktusokról.
 2. Az eljáró bíró (jelenleg a nemzeti cégnyilvántartó hivatal főigazgatója által kinevezett személy/a cégnyilvántartó hivatal vezetője dönthet a kérelmekről a módosított 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján) döntésének Románia Hivatalos Lapjának a IV. részében való közzétételét követő 16. napot megelőzően a társaság által végrehajtott műveletek harmadik személyekkel szemben nem érvényesíthetők, ha az érintett harmadik személyek bizonyítani tudják, hogy nem tudhattak az adott műveletekről.

51. cikk
Harmadik személyek azonban jogosultak olyan okiratokra vagy aktusokra hivatkozni, amelyeket még nem tettek közzé, kivéve, ha a közzététel hiányában azok nem rendelkeznek joghatással.
52. cikk
(1) A cégnyilvántartási hivatalhoz benyújtott szöveg és a Románia Hivatalos Lapjának IV. részében vagy az újságokban közzétett szöveg közötti ellentmondás esetén a társaság harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhat a közzétett szövegre. Harmadik felek hivatkozhatnak a közzétett szövegre a társasággal szemben, kivéve ha a társaság bizonyítani tudja, hogy tudomásuk volt a cégnyilvántartó hivatalhoz benyújtott szövegről.

A cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 12. cikkének (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

 1. A cégnyilvántartás a következő nyilvántartásokból áll: a Romániában székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, nemzeti gazdasági társaságok, nemzeti vállalatok, állami vállalatok, gazdasági egyesülések, szövetkezeti szervezetek, európai részvénytársaságok, európai gazdasági egyesülések és a jogszabályban kifejezetten megnevezett egyéb jogi személyek nyilvántartása; a Romániában székhellyel vagy telephellyel rendelkező szövetkezetek és európai szövetkezetek nyilvántartása; és a román jogalanyokként vagy romániai telephellyel működő egyéni vállalkozók, egyszemélyes társaságok és családi vállalkozások nyilvántartása. E nyilvántartásokat számítógépes rendszerben vezetik.
 2. A 84/2010. sz. törvénnyel jóváhagyott, módosított és kiegészített, a cégnyilvántartással kapcsolatos tevékenységek elvégzésére vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról szóló 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet 1. cikkével együtt értelmezett, a cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 6. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a bejegyzéseket a nemzeti cégnyilvántartó hivatal főigazgatója által kijelölt személy/a cégnyilvántartó hivatal igazgatója által hozott határozat, illetve adott esetben jogerős bírósági ítélet alapján kell rögzíteni a cégnyilvántartásban, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik”.
 3. A cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 26. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a cégnyilvántartásba történő bejegyzés időpontja az a nap, amelyen a bejegyzést ténylegesen rögzítik a cégnyilvántartásban”.
 4. A cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 26. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a bejegyzéseket attól az időponttól számított 24 órán belül rögzíteni kell a cégnyilvántartásban, hogy a nemzeti cégnyilvántartó hivatal főigazgatója által kinevezett személy/a cégnyilvántartó hivatal vezetője meghozta a határozatot, valamint a jogalany nyilvántartásba vétele esetén a nyilvántartásba vétel engedélyezésétől számított 24 órán belül”.
 5. A cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 51. cikkének (2) bekezdése szerint „a cégnyilvántartás bejegyzéseit a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalokban és a központi számítógépes nyilvántartásban is elektronikus úton kell rögzíteni”.

A nyilvántartásban foglalt bejegyzés és annak közzététele közötti eltérések

A cégnyilvántartásban szereplő bejegyzések biztosítják az okiratok harmadik személyekkel szembeni érvényesíthetőségét, kivéve, ha a jogszabály a bejegyzésen kívül a Románia Hivatalos Lapjában, valamint adott esetben az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt is előírja.

Azok a személyek, akik/amelyek kötelesek kérelmezni valamely adat bejegyzését, harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhatnak a be nem jegyzett okiratok vagy aktusok joghatásaira, kivéve, ha bizonyítani tudják, hogy az érintett harmadik személyek tudtak a szóban forgó okiratokról vagy aktusokról.

Ezért az ORCT a bejegyzés cégnyilvántartásban történő feldolgozását követően a jogszabályban előírt dokumentumokat hivatalból továbbítja annak érdekében, hogy azok a kérelmező költségére közzétételre kerüljenek az ONRC weboldalán és/vagy e-szolgáltatási portálján, illetve adott esetben Románia Hivatalos Lapjának a IV. vagy a VII. részében vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A társaság harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhat azokra az okiratokra és aktusokra, amelyeknek nem került sor a jogszabályban előírt közzétételére, kivéve, ha a társaság bizonyítani tudja, hogy az érintett harmadik személyek tudtak a szóban forgó okiratokról és aktusokról.

Az eljáró bíró (jelenleg a cégnyilvántartó hivatal vezetője/a nemzeti cégnyilvántartó hivatal főigazgatója által kinevezett személy dönthet a kérelmekről a módosított 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján) döntésének Románia Hivatalos Lapjának a IV. részében való közzétételét követő 16. napot megelőzően a társaság által végrehajtott műveletek harmadik személyekkel szemben nem érvényesíthetők, ha az érintett harmadik személyek bizonyítani tudják, hogy nem tudhattak az adott műveletekről.

Harmadik személyek azonban jogosultak olyan okiratokra vagy aktusokra hivatkozni, amelyeket még nem tettek közzé, kivéve, ha a közzététel hiányában azok nem rendelkeznek joghatással.
A cégnyilvántartási hivatalhoz benyújtott szöveg és a Románia Hivatalos Lapjának IV. részében vagy az újságokban közzétett szöveg közötti ellentmondás esetén a társaság harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhat a közzétett szövegre. Harmadik felek hivatkozhatnak a közzétett szövegre a társasággal szemben, kivéve ha a társaság bizonyítani tudja, hogy tudomásuk volt a cégnyilvántartó hivatalhoz benyújtott szövegről.

Ki viseli az adatok pontosságáért a felelősséget?

A jogszabályban meghatározott okiratok és aktusok az adott esettől függően a nyilvántartásba vételre kötelezett természetes és/vagy jogi személyek, illetve más érdekelt felek kérelmére vagy hivatalból kerülnek be a cégnyilvántartásba.

26/1990. sz. törvény 21. cikke alapján az érintett jogalanyok a bejegyzési kötelezettség alá tartozó okiratok és aktusok dátumától számított legfeljebb 15 napon belül kötelesek kérelmezni a cégnyilvántartásba való bejegyzést. A nyilvántartásban az érdekelt felek kérelmére is rögzíthetők bejegyzések; a kérelmet attól a naptól számított legfeljebb 30 napon belül kell benyújtani, amelyen az érintettek tudomást szereztek a bejegyzendő okiratról vagy aktusról.

359/2004. sz. törvény hatályos változatában meghatározott kérelmező felel a bejegyzés iránti kérelemben és az annak alátámasztására benyújtott dokumentumokban szereplő adatok jogszerűségéért, hitelességéért és pontosságáért.

A 84/2010. sz. törvénnyel jóváhagyott, módosított és kiegészített, a bejegyzések cégnyilvántartásban történő rögzítésével kapcsolatos egyes intézkedések bevezetéséről szóló 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet 1. cikkével együtt értelmezett, a cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 6. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bejegyzéseket a nemzeti cégnyilvántartó hivatal főigazgatója által kijelölt személy/a cégnyilvántartó hivatal igazgatója által hozott határozat, illetve adott esetben jogerős bírósági ítélet alapján kell rögzíteni a cégnyilvántartásban, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

A bejegyzések a következő időpontban kerülnek rögzítésre a cégnyilvántartásban:

 1. az eljáró bíró által hozott döntés/az ORCT igazgatója vagy megbízottja által hozott határozat kézbesítésétől vagy a nyilvántartásba vételről szóló bírósági határozat kézbesítésétől számított 24 órán belül;
 2. az ORCT igazgatója/megbízottja által hozott határozat kézbesítésétől vagy az adatok bejegyzéséről szóló bírósági határozat kézbesítésétől számított 24 órán belül;
 3. a cégnyilvántartásról szóló – a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben újra közzétett – 26/1990. sz. törvény 21. cikkének e)–g) pontjában említett okiratokról és aktusokról szóló jogerős bírósági ítélet hiteles másolatának a kézhezvételétől számított 15 napon belül, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

Az ORCT igazgatójának/megbízottjának a cégnyilvántartás bejegyzéseivel kapcsolatos határozatai végrehajthatók, és csak kifogás útján támadhatók meg. A kifogás benyújtása nem függeszti fel a határozat végrehajtását. Azokat az eljárásokat, amelyek alapján a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről döntenek, az ORCT munkatársai folytatják le.

Adatvédelmi eljárások

A személyes adatok közzétételével és tárolásával összefüggő, az érintettek jogaival kapcsolatos eljárások

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal és a törvényszékek mellett működő cégnyilvántartó hivatalok/területi hivatalok a cégnyilvántartás tevékenységét szabályozó jogszabályokban előírt feladataik ellátása során adatokat és információkat gyűjtenek és kezelnek, köztük személyes adatokat is,
amelyekre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései vonatkoznak.

A személyes adatok kezelőjeként a nemzeti cégnyilvántartó hivatal megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést.

A természetes személyek személyes adatait meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtik, és azokat a későbbiekben sem kezelik olyan módon, amely e célokkal összeegyeztethetetlen (a célhoz kötöttség elve).

A kérelmezők által a kérelmek kitöltése/benyújtása és az azokat alátámasztó aktusok/okiratok benyújtása révén megadott személyes adatokat a cégnyilvántartás legfőbb kötelezettségeinek/feladatainak/funkcióinak a teljesítése érdekében kezelik.

A központi számítógépes cégnyilvántartásban/integrált információs rendszerben rögzített információkat korlátlan ideig tárolják. A cégnyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelmeket (formanyomtatványokat), amelyeket a jogalanyok nyilvántartásba vétele, a jogalanyok okirataira és aktusaira vonatkozó bejegyzések rögzítése, valamint az ezek alátámasztására benyújtott dokumentumok nyilvántartásba vétele céljából nyújtanak be, az adott jogalany aktájában tárolják (papíralapon és elektronikusan).

A cégnyilvántartásba való bejegyzés következtében kiállított/az ügyfélszolgálat munkatársai által elkészített dokumentumok közzététele megfelel az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek, és az ehhez kapcsolódó adatok az érintett személyek családi és utónevére, születési idejére és helyére, állampolgárságára és lakóhelye szerinti országra korlátozódnak, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

Ezért annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésével és szabad áramlásával kapcsolatban biztosítsák a személyek védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását, a kérelmezőknek kiadott dokumentumok – köztük azok másolatai/hiteles másolatai – a cégnyilvántartásban szereplő jogalanyoknál valamilyen tisztséget/pozíciót betöltő természetes személyek tekintetében csak az érintett személyek családi és utónevét, születési idejét és helyét, állampolgárságát és a lakóhelye szerinti országot tartalmazzák. A felsoroltakon kívül egyéb személyes adatok csak akkor oszthatók meg, ha a kérelmező az érintett (az a személy, akinek a személyes adatait kezelik), vagy ha a kérelmező igazolja a jogos érdekét.

A nemzeti cégnyilvántartó hivatal biztosítja, hogy az érintettek gyakorolhassák az (EU) 2016/679 rendelet szerinti jogaikat, amelyek a következők: a tájékoztatáshoz való jog, a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, valamint az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az adatok kizárólag automatizált kezelésén – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshozatal elutasítására vonatkozó jog, valamint a személyes adatok kezelését felügyelő nemzeti hatóságnál [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bukarest, Románia) történő panasztételhez való jog.

A fent említett jogok – az (EU) 2016/679 rendeletben foglalt követelményekre és kivételekre is figyelemmel – a következő címre elküldött, keltezéssel és aláírással ellátott írásbeli kérelem útján gyakorolhatók: Bukarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, irányítószám: 030837 vagy e-mailben a következő címre: datepersonale@onrc.ro.

Az általános adatvédelmi rendelet 37. cikkének megfelelően az intézményen belül adatvédelmi tisztviselőt neveztek ki, akinek az elérhetőségei a weboldal Személyes adatok menüpontja alatt tekinthetők meg.

Elérhetőségi adatok

Az elérhetőségek itt tekinthetők meg.

Kapcsolódó linkek

A romániai cégnyilvántartás hivatalos weboldala

Románia nemzeti cégnyilvántartó hivatalának e-szolgáltatási portálja

Utolsó frissítés: 15/11/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.