Tagállami szintű cégnyilvántartások

Szlovákia

Ez az oldal a szlovák cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

Milyen információkat tartalmaz a cégnyilvántartás?

Az Obchodný register (cégnyilvántartás) egy nyilvános jegyzék, amely egyéni vállalkozókról, gazdasági társaságokról és – amennyiben ezt külön jogszabályok előírják – egyéb jogi személyekről tartalmaz a szlovák jog által meghatározott információkat.

A nyilvántartást programozási és technikai szempontból a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztériuma) kezeli.

A cégnyilvántartást a registrové súdy (cégbíróságok) – a megyei bíróságok székhelyein működő járásbíróságok – vezetik.

Ingyenes szolgáltatás-e a cégjegyzékbe történő betekintés?

A cégnyilvántartás és az okiratok nyilvántartása mindenki számára hozzáférhető. A cégnyilvántartásban tárolt információkhoz való hozzáférés és az azokra vonatkozó kivonat igénylése díjköteles.

Mindazonáltal amennyiben a kérelmező elektronikus kivonatot kér a cégnyilvántartásból, vagy a benyújtott okirat elektronikus másolatát igényli, vagy arra vonatkozó elektronikus megerősítést kér, hogy egy adott okiratot nem nyújtották be az okiratok nyilvántartásába, a cégbíróság elektronikus úton és ingyenesen kiadja a releváns okiratokat.

A kérelmezőnek lehetősége van ingyenesen kivonatot, a benyújtott okirat másolatát kérni a cégnyilvántartásból, vagy arra vonatkozó konkrét megerősítést, hogy egy adott okiratot nem nyújtották be az okiratok nyilvántartásába a központi cégnyilvántartások, cégnyilvántartások és a vállalati nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül (az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (BRIS)).

Hogyan lehet keresni a cégnyilvántartásban?

A szolgáltatás szlovák és angol nyelven érhető el.

Az obchodný registerben a következők szerint lehet keresést végezni:

Milyen mértékben lehet támaszkodni a nyilvántartásban szereplő okiratokra?

Az 513/1991 sz. módosított törvény (a kereskedelemről szóló törvénykönyv) meghatározza, hogy mely esetekben lehet a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra, illetve adott esetben a cégnyilvántartásba benyújtott okiratok tartalmára hivatkozni.

A cégnyilvántartásba bejegyzett adatok közzétételük időpontjától kezdve hatályosak a harmadik személyek tekintetében. A jogszabály alapján közzéteendő okiratok tartalma harmadik személyek tekintetében az arra vonatkozó értesítés cégközlönyben történő közzétételének napjától kezdve hatályos, hogy az okiratokat benyújtották az okiratok nyilvántartásába.

A harmadik személyek ezen időponttól kezdve hivatkozhatnak a közzétett adatokra, illetve az okiratok tartalmára. Mindazonáltal ez nem alkalmazandó, ha a nyilvántartásban szereplő személy bizonyítani tudja, hogy a harmadik személy már korábban tudomást szerzett az adatokról, illetve az okiratok tartalmáról.

Mindazonáltal a nyilvántartásban szereplő személy nem hivatkozhat harmadik személyekkel szemben a közzétett adatokra, illetve az okiratok tartalmára azok közzétételét követő 15 napon belül abban az esetben, ha a harmadik személyek bizonyítani tudják, hogy nem szerezhettek tudomást ezen adatokról és az okiratok tartalmáról.

Ezen időszak elteltével a nyilvántartásba vett adatokra és az okiratok nyilvántartásába benyújtott okiratok tartalmára lehet hivatkozni.

A harmadik személyek minden esetben hivatkozhatnak a cégnyilvántartásba még be nem jegyzett adatokra, illetve az okiratok nyilvántartásába be nem nyújtott okiratok tartalmára, kivéve, ha az a tartalom vagy azon adatok a cégnyilvántartásba való bejegyzésük időpontjától kezdve bírnak kötelező erővel.

Amennyiben eltérés van a közzétett és a nyilvántartásba vett adatok, illetve a benyújtott és közzétett okiratok tartalma között, a nyilvántartásban szereplő személy (gazdasági társaság) csak azok közzétett változatára hagyatkozhat harmadik személyekkel szemben. Amennyiben ugyanakkor bizonyítani tudja, hogy a harmadik személynek tudomása volt a nyilvántartásba vett adat és a benyújtott okirat tartalmáról, hivatkozhat azokra.

A cégnyilvántartás története

A cégnyilvántartást 1992-ben hozták létre az 513/1991 sz. törvény (a kereskedelemről szóló törvénykönyv) elfogadásával, amikor ez a nyilvántartás a korábbi cégnyilvántartás helyébe lépett.

2004-ig a kereskedelemről szóló törvénykönyv (§27–34. cikk) módosította a cégnyilvántartás jogi hatályát.

2004. február 1-jén lépett hatályba a cégnyilvántartásról és egyes törvények módosításáról szóló 530/2003 sz. különös törvény, és új jogi követelményeket vezetett be a cégnyilvántartás tekintetében. A különös törvény bevezetésével a cégnyilvántartás jogi szabályozása részben kikerült a kereskedelemről szóló törvénykönyvből.

A cégnyilvántartást jelenleg elektronikusan vezetik. Az okiratok nyilvántartását papír alapon és elektronikusan vezetik. (Az okiratok nyilvántartását 2020. október 1-je óta elektronikusan vezetik, kivéve, ha arról az 530/2003. sz. törvény (a cégnyilvántartásról szóló törvény) másként nem rendelkezik.)

Kapcsolódó linkek

Cégnyilvántartás

A Szlovák Köztársaság cégnyilvántartása

Utolsó frissítés: 25/04/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.