Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovén nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Szlovénia

Ez az oldal Szlovénia cégnyilvántartásáról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mit kínál a szlovén cégnyilvántartás (Poslovni register Slovenije)?

A szlovén cégnyilvántartást a Szlovén Köztársaság közhiteles nyilvántartásokat vezető és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó hivatala (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES) üzemelteti.

A szlovén cégnyilvántartás az a központi nyilvános adatbázis, amely a Szlovéniában székhellyel rendelkező, haszonszerzésre irányuló vagy nonprofit tevékenységet végző valamennyi vállalkozásról, valamint e vállalkozások leányvállalatairól és egyéb egységeiről tartalmaz információkat. A nyilvántartás információkat tartalmaz továbbá a külföldi vállalkozások Szlovéniában tevékenykedő leányvállalatairól is. A nyilvántartásban a következő kategóriák szerepelnek:

 • gazdasági társaságok (személyegyesítő társaságok és tőkeegyesítő társaságok)
 • egyéni vállalkozások
 • közjogi jogi személyek
 • magánjogi jogi személyek
 • társulások
 • nyilvántartásba vételhez kötött vagy szabályozott tevékenységet végző természetes személyek
 • vállalkozások leányvállalatai és egyéb egységei
 • külföldi vállalkozások központi irodái
 • egyéb jogalanyok.

A szlovén cégnyilvántartásban szereplő tételek mindegyike tekintetében különböző adatok érhetők el (azonosító szám, cégnév, adószám, a képviselők és alapítók adatai stb.).

 • az ePRS alkalmazáson keresztül az információkhoz való közvetlen hozzáféréssel, valamint
 • további felhasználásra szánt információk szolgáltatásával.

Mit tartalmaz?

ePRS alkalmazás

Az ePRS alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára a Szlovén Köztársaság területén belül gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat tartalmazó szlovén cégnyilvántartás egyes tételeire vonatkozó információkhoz való hozzáférést.

Ingyenes-e a szlovén cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A hozzáférés ingyenes, de a felhasználóknak be kell jelentkezniük az oldalra (az új felhasználóknak először regisztrálniuk kell).

Hogyan végezzünk keresést a szlovén cégnyilvántartásban?

A felhasználóknak a nyilvántartásban való kereséshez be kell jelentkezniük az oldalra. Az adatokat egy vagy több keresési kritérium megadásával vagy a keresési kritériumok legördülő menüből való kiválasztásával lehet elérni. Keresés a következő kritériumok bármelyike alapján végezhető: adat, adat egy része (szó) vagy szókezdet. Keresés végezhető a következők alapján: azonosító szám, adószám, cégnév, utcanév és házszám, település stb.

Frissítés

Az adatokat naponta frissítik.

További felhasználásra szánt információk szolgáltatása:

Az AJPES a következő szolgáltatásokat nyújtja a cégnyilvántartásból származó információk további felhasználásához:

 • napi, heti vagy havi adatszolgáltatás valamennyi tételről, hosszú vagy rövid formátumban,
 • havi adatszolgáltatás a bírósági nyilvántartásban (Sodni register) felsorolt vállalkozásokról, hosszú vagy rövid formátumban,
 • havi adatszolgáltatás az egyéni vállalkozásokról hosszú vagy rövid formátumban,
 • internetes adatszolgáltatás hosszú, rövid vagy minimumformátumban (lásd a oldalt),
 • adatszolgáltatás meghatározott sorrend alapján, hosszú vagy rövid formátumban,
 • az összegyűjtött adatok feldolgozása a felhasználó által beállított szempontok (numerikus adatok) szerint.

Az AJPES háromhavonta ingyenes áttekintést biztosít a teljes szlovén cégnyilvántartásról XML formátumban a további felhasználásra szánt információk közül meghatározott szempontok szerint kiválasztott információkkal.

Árak

Az AJPES díjat számít fel a szlovén cégnyilvántartásból származó nyilvános információk további felhasználásáért, a
szlovén cégnyilvántartásból származó nyilvános információk további felhasználására vonatkozó díjszabásban (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (link a szlovén jogszabályok adatbázisához) meghatározottak szerint.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

Harmadik személyek az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében említett információkra és összes okirattípusra az alábbi jogszabályok alapján hivatkozhatnak.

- A gazdasági társaságokról szóló törvény (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (A Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja (UL RS) 65/09. szám – hivatalos, konszolidált változat, 33/11., 91/11., 32/12., 57/12., 44/13. szám - alkotmánybírósági határozat és 82/13. szám; a továbbiakban: ZGD-1), amely a jogi személyiséggel rendelkező társaságok jogállására vonatkozó alapvető szabályokról rendelkezik a gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozások, a kapcsolt viszonyban álló személyek, a gazdasági érdekcsoportok és a külföldi gazdasági társaságok leányvállalatai létrehozása és működtetése, valamint a jogállásuk esetleges változása tekintetében.

- A bírósági nyilvántartásról szóló törvény (Zakon o sodnem registru) (UL RS, 54/07. szám - hivatalos, konszolidált változat, 65/08., 49/09. és 82/13. szám – ZGD-1H, a továbbiakban: ZSReg), amely szabályozza a bírósági nyilvántartást, meghatározza a bírósági nyilvántartásba vett információkat, azokat az eljárási szabályokat, amelyek alapján az illetékes bíróság határoz a bírósági nyilvántartás tételeiről, továbbá a bírósági nyilvántartás AJPES általi igazgatásának módjára vonatkozó szabályokat. Ez a törvény az egyablakos ügyintézési rendszer (Vse na enem mestu) részét képező eljárásokat is szabályozza.

- A szlovén cégnyilvántartásról szóló törvény (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, 49/06. és 33/07. szám – ZSReg-B, a továbbiakban: ZPRS-1), amely szabályozza a szlovén cégnyilvántartás (PRS) vezetését és fenntartását, meghatározza a cégnyilvántartás tételeit, azonosításuk módját, az azonosító kötelező használatát, a cégnyilvántartás tartalmát és a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információk beszerzését, továbbá meghatározza a cégnyilvántartáson belüli tételek létrehozásának eljárását, a tételek létrehozásával kapcsolatban a nyilvántartás rendszergazdája által hozzáadott vagy meghatározott információkat, a cégnyilvántartás adatainak felhasználását és az okiratok tárolását.

Ingyenes-e a szlovén cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, a hozzáférés ingyenes. A felhasználóknak azonban az információk eléréséhez be kell jelentkezniük az oldalra.

Kapcsolódó linkek

poslovni register (szlovénül), business register (angolul)

Utolsó frissítés: 23/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.