Tagállami szintű cégnyilvántartások

Svédország

Ez az oldal a svéd cégnyilvántartásról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Svédország

A nemzeti nyilvántartás története

Mikor alapították?

A vállalkozásokat 1897 óta veszik nyilvántartásba.

Ez 1955-ben kiegészült a fióktelepek nyilvántartásával. (A svéd Cégnyilvántartási Hivatal 1975-ben vette át a fióktelepek nyilvántartásának a vezetését.)

A svéd Cégnyilvántartási Hivatal 2002-ben átvette a pénzügyi felügyeleti hatóságtól a bankok és a biztosítók nyilvántartásának a vezetését.

Mikor digitalizálták?

Az információkat – az adatok típusának függvényében – 1982 óta digitalizálják. 2002 óta a nyilvántartásba érkező valamennyi információt digitális formátumúra alakítják.

Alkalmazandó jogszabályok

Elsősorban az alábbiak:

Aktiebolagslagen (a gazdasági társaságokról szóló törvény) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (a gazdasági társaságokról szóló rendelet) (2005:559)

Årsredovisningslagen (az éves beszámolóról szóló törvény) (1995:1554)

Filiallagen (a fióktelepekről szóló törvény) (1992:160)

Filialförordningen (a fióktelepekről szóló rendelet) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (a banki és a pénzügyi tevékenységekről szóló törvény)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (a banki és a pénzügyi tevékenységekről szóló rendelet)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások éves beszámolójáról szóló törvény)

Försäkringsrörelselagen (a biztosítási tevékenységről szóló törvény) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (a biztosítási tevékenységről szóló rendelet) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (a biztosítók éves beszámolójáról szóló törvény)

Milyen információkkal szolgál a cégnyilvántartás?

Ki jogosult hozzáférni a nyilvántartáshoz?

A svéd Cégnyilvántartási Hivatal megkeresése vagy a Näringslivsregistret (cégjegyzék) honlapjának a meglátogatása útján bárki információt szerezhet a nyilvántartásból.

Milyen információkat tartalmaz a cégnyilvántartás?

Milyen típusú adatokat tárolnak a cégnyilvántartásban (mely szervezetek szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban, milyen fizetésképtelenségre vonatkozó információkat, beszámolókat stb. tartalmaz)?

A cégnyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • cégnév;
 • cím;
 • székhely;
 • a szervezet száma;
 • az igazgatókra vonatkozó információk (igazgatósági tagok, cégjegyzési joggal rendelkező személyek, vezérigazgató, könyvvizsgáló stb.);
 • üzleti tevékenység.

(További információkért tekintse meg a gazdasági társaságokról szóló rendelet 2. fejezetének 14–17. szakaszát, a fióktelepekről szóló rendelet 4. szakaszát, valamint a banki és a pénzügyi tevékenységekről szóló rendelet [2004:329] 4. fejezetének 19. szakaszát.)

Milyen dokumentumokat iktatnak/tárolnak (ügyiratok, dokumentumgyűjtemények, létesítő okiratok, közgyűlési jegyzőkönyvek stb.)?

Az egyes ügytípusokra vonatkozóan a hatályos szabályok szerint benyújtandó valamennyi dokumentum, például:

 • alapító okiratok;
 • alapszabályok;
 • éves beszámolók;
 • értesítések;
 • közgyűlési jegyzőkönyvek;
 • igazgatósági jegyzőkönyvek;
 • bankszámlakivonatok;
 • könyvvizsgálói jelentések;
 • bármilyen más szükséges dokumentum.

Hogyan végezhetek keresést (és melyek a rendelkezésre álló keresési feltételek)?

Személyesen

A látogatók számára a recepción rendelkezésre áll egy számítógép, amelyen kereséseket végezhetnek a nyilvántartásban. Ezenkívül a nyilvántartásból származó dokumentumok kiadását is kérheti a recepción.

A cégnyilvántartás honlapján

A cégnyilvántartás honlapján a következőkhöz férhet hozzá:

 • a nyilvántartáshoz, amelyben megtekintheti, hogy egy adott társaság benyújtotta-e az éves beszámolóját, valamint konkrét ügyekre is rákereshet;
 • Näringslivsregistret e-szolgáltatáshoz (amelyben bizonyos információk ingyenesen elérhetők. Egyéb esetekben a hozzáférés ügyfélként való regisztrációhoz kötött);
 • Sök företagsinformation (céginformációk keresése) e-szolgáltatáshoz.

Milyen keresési feltételek állnak rendelkezésre?

A szervezet száma, az ügyszám, az azonosítószám vagy a cégnév alapján végezhet keresést.

Hogyan szerezhetek be dokumentumokat?

Költségmentesen?

A svéd Cégnyilvántartási Hivatal díjat számít fel a dokumentumokért, mivel a működését díjakból fedezi.

Térítés ellenében?

A dokumentumok Hivataltól való megrendelése esetén. Számlával vagy kártyával lehet fizetni.

Hogyan kérhetek kivonatot a cégnyilvántartásból, illetve hogyan szerezhetem be a dokumentumok másolatát vagy kivonatát?

Ezeket a dokumentumokat a Hivataltól rendelheti meg telefonon, e-mailben vagy postai úton. Számlával vagy kártyával lehet fizetni.

A nyilvántartásba vételi eljárás

Hogyan indíthatom meg a nyilvántartásba vételi eljárást (a kérelmek benyújtási módja, a dokumentumok hitelesítése, a csatolandó dokumentumok típusa)?

Személyesen

Ebben az esetben a kérelmet és az adott ügytípushoz előírt dokumentumokat papíralapon kell benyújtani. Ezenkívül a svéd Cégnyilvántartási Hivatal által a látogatók rendelkezésére bocsátott számítógépeket is igénybe veheti a verksamt.se oldalhoz való hozzáférés és a kérelem benyújtása érdekében.

Online

Ellátogathat a verksamt.se oldalra, ahol kérelmet nyújthat be az adott üggyel kapcsolatban.

Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?

Az e-szolgáltatásokon (verksamt.se) keresztül benyújtott kérelmeket különböző gépi ellenőrzéseknek vetik alá. Az ügyek egy része automatikusan lezárható az e-szolgáltatásokon belül. A többi, elektronikusan nem ellenőrizhető ügy további manuális ellenőrzés céljából továbbításra kerül egy dolgozóhoz. A munkatársak a papíralapú dokumentumokat is ellenőrzik.

A nyilvántartásba vétel joghatásai

A bejegyzések harmadik felekre gyakorolt hatása az (EU) 2017/1132 irányelv 17. cikke szerint

A svéd Cégnyilvántartási Hivatal nyilvántartása nyilvánosan elérhető. A rögzített információk a Post- och Inrikes Tidningar című nemzeti közlönyben kerülnek közzétételre. A nyilvántartásban rögzített és a Post- och Inrikes Tidningar című kiadványban közzétett információk köztudomásúnak tekintendők, ezért nyilvánosan elérhetők, és kereséseket lehet végezni bennük.

A nyilvántartásban foglalt bejegyzés és annak közzététele közötti eltérések

A nyilvántartásba vétel céljából benyújtott információkat rögzítik és közzéteszik. Ha utólag kiderül, hogy helytelen információ került rögzítésre (és közzétételre), szükségessé válhat annak helyesbítése.

Ki viseli az adatok pontosságáért a felelősséget?

A benyújtott információk pontosságáért a gazdasági társaságok felelnek. A svéd Cégnyilvántartási Hivatal a jogszerűség ellenőrzését követően rögzíti a nyilvántartásban a megadott információkat.

Adatvédelmi eljárások

A személyes adatok közzétételével és tárolásával összefüggő, az érintettek jogaival kapcsolatos eljárások

A cégnyilvántartásban többek között az igazgatósági tagok személyes adatait is kezeljük. A nyilvántartás célja, hogy információt nyújtson például az üzleti tevékenységekről, a hitelezésről, a gazdasági társaságok felvásárlásáról és elidegenítéséről, valamint az ügyfélnyilvántartások kiegészítéséről és ellenőrzéséről. Az információk magánszemélyekkel, gazdasági társaságokkal, valamint a hatóságokkal oszthatók meg, ha az általuk végzett tevékenységhez információra van szükségük.

A személyes adatok akkor hozhatók nyilvánosságra, és akkor tárolhatók, ha valamely hatáskör gyakorlásával kapcsolatosak. A személyes adatok nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő.

A svéd Cégnyilvántartási Hivatal adatkezelőként jár el, és biztosítja, hogy a nyilvántartásokban szereplő személyes adatok kezelésére az adatvédelmi rendelkezésekkel és a nyilvántartásra vonatkozó különös szabályokkal összhangban kerüljön sor.

A svéd Cégnyilvántartási Hivatal adatvédelmi ombudsmant nevezett ki annak biztosítása érdekében, hogy a tevékenysége során megfelelő módon és jogszerűen kezelje a személyes adatokat.

Kapcsolattartási adatok

Svéd Cégnyilvántartási Hivatal

Telefon: +46 771670670 (vagy +46 60184000), hétfőtől péntekig 09:00 és 15:00 óra között

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Cím: Stuvarvägen 21, Sundsvall, SVÉDORSZÁG

Honlap: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Hivatkozások:

E-szolgáltatások: https://bolagsverket.se/en/fee

E-szolgáltatások: https://www.verksamt.se/web/international/services

Utolsó frissítés: 02/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.