Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Egyesült Királyság

Ez a szakasz az egyesült királyságbeli cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Egyesült Királyság

Melyik szerv üzemelteti az egyesült királyságbeli cégnyilvántartást?

Az Egyesült Királyság, ideértve Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország cégnyilvántartását a Céghivatal (Companies House) vezeti.

Milyen információkat kínál a Céghivatal?

A cégnyilvántartás a vállalkozások, a korlátolt felelősségű társaságok (limited liability partnerships), betéti társaságok (limited partnerships), tengerentúli társaságok (overseas companies), európai gazdasági egyesülések (EGE), határokon átnyúló egyesülések és európai részvénytársaságok (Societas Europaea, SE) által benyújtott információkat tartalmazza. A benyújtással kapcsolatos követelményekre vonatkozó további információkat a Céghivatal honlapja tartalmazza. A cégnyilvántartásban egyszemélyes vállalkozásokra (sole traders), korlátlan felelősségű társaságokra (general partnerships) és cégnevekre vonatkozó információk nem szerepelnek.

Ingyenes-e a cégjegyzékbe történő betekintés?

Igen, a cégnyilvántartáshoz való hozzáférés és a társaságokra vonatkozó alapvető információk lekérése díjmentes.

Hogyan végezzünk keresést az egyesült királyságbeli cégnyilvántartásban?

Az Egyesült Királyság cégnyilvántartásában a vállalkozásokra vonatkozóan szereplő információk a Céghivatal honlapján a „WebCheck” szolgáltatás felhasználásával kereshetők.

Mennyire megbízhatóak a cégnyilvántartásban található dokumentumok?

A társaságok nyilvántartása

Ez a rész a társaságokra vonatkozó adatokkal kapcsolatos helyzetet mutatja be, mivel ezek képezik a nyilvántartás nagyobbik részét.

Az egyesült királyságbeli nyilvántartás működését elsősorban a társaságokról szóló 2006. évi törvény szabályozza. A törvény értelmében a társaság vagy a nevében eljáró képviselő szolgáltatja az adatokat a társaságok nyilvántartásába (a továbbiakban: a nyilvántartás) történő bejegyzéshez. Az adatokat tartalmazó űrlap benyújtása után megvizsgálják, hogy az nem hiányos-e. A nyilvántartás a szolgáltatott adatokat jóhiszeműen kezeli. Az adatok pontossága tekintetében nem kerül sor ellenőrzésre vagy hitelesítésre. Amennyiben az adatok megfelelőek, a nyilvánosság által megtekinthető bejegyzés alapjául szolgálnak a nyilvántartásban. Az adatok egy korlátozott csoportja kivételével támaszkodhatnak a nyilvántartásra a benne keresést végzők, ám csak olyan mértékben, amilyenben a nyilvántartás számára szolgáltatott adatok pontosak.

Egy korlátozott csoportba tartozó adatok bejegyzéséhez jogkövetkezmények fűződnek. Ezeket az adatokat a keresést végzők a nyilvántartásban foglaltak szerint hitelesnek tekinthetik. Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

  • a társaság alapítása (a társaságokról szóló 2006. évi törvény 16. szakasza);
  • a társaság székhelyének címe, illetve annak változása a 87. szakasz szerint;
  • a társaság neve, illetve annak változása a 81. szakasz szerint;
  • a társaság újbóli bejegyzése a jogállás megváltoztatása céljából, pl. magántársaságból részvénytársasággá alakulás stb. (96., 101., 104., 107. és 111. szakasz);
  • a társaság tőkéjének csökkentése (651. és 665. szakasz).

A nyilvántartás számára szolgáltatott adatok súlyos pontatlansága esetén büntetőjogi szankció alkalmazható. A társaságokról szóló 2006. évi törvény 1112. szakasza bűncselekménnyé nyilvánítja hamis, félrevezető vagy megtévesztő adatok szándékosan vagy súlyos gondatlanságból történő szolgáltatását a nyilvántartás számára.

A társaságok nem hivatkozhatnak harmadik féllel szemben olyan konkrét esemény megtörténtére, amelyet hivatalosan nem jeleztek, vagy amellyel kapcsolatban nem bizonyítható, hogy a harmadik fél tudott az eseményről (a társaságokról szóló 2006. évi törvény 1079. szakasza).

A konkrét események az alábbiak:

  • a társaság létesítő okiratának módosítása;
  • változás a társaság igazgatói körében;
  • a társaság székhelyének változása;
  • a társaság megszüntetését elrendelő végzés;
  • a társaság önkéntes felszámolása esetén felszámoló kinevezése.

Kapcsolódó linkek

Céghivatal

Utolsó frissítés: 24/07/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.