ES šalių įmonių registrai

Belgija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Belgijos prekybos registras.

Turinį pateikė
Belgija

Ką siūlo Belgijos įmonių registras?

Belgijos įmonių registrą (pranc. le répertoire d'entreprises belge, Banque carrefour des Entreprises, toliau – BCE) tvarko vienas iš Ekonomikos federalinės tarnybos (pranc. Service public fédéral Économie) padalinių. Registras sukurtas siekiant supaprastinti administravimą ir užtikrinti vieningą įmonių identifikavimą. Į BCE įtrauktos visos įmonės – pagal teisės aktus registruotis privaloma. Į jį taip pat įtraukti įmonių padaliniai, t. y. adresai vietų, kuriose arba iš kurių įmonė vykdo savo veiklą. BCE tai pat pateikiamos nuorodos į kitas duomenų bazes. Į jį įtrauktos ne tik įmonės, bet ir kiti juridiniai asmenys. Į šią duomenų bazę įtraukti veiklą vykdantys fiziniai asmenys, viešojo sektoriaus subjektai, o tam tikrais atvejais – ir užsienio įmonės.

Ar Belgijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Naudojantis „Public Search“ svetaine, susipažinti su viešai skelbiamais įmonių duomenimis galima nemokamai.

Su šiuo paieškos įrankiu įmonių ar įmonių padalinių galima ieškoti pagal įvairius paieškos kriterijus. Taip pat kiekvienas užsiregistravęs suinteresuotas asmuo gali nemokamai parsisiųsti rinkmeną „Open Data“. Be to, siūlomos „Public Search“ svetainės paslaugos, kuriomis sudaroma galimybė didelę dalį viešųjų duomenų įtraukti į paties vartotojo taikomąsias programas. Tačiau ši paslauga yra mokama.

Kaip atliekama paieška Belgijos įmonių registre?

Naudojantis „Public Search“ funkcija galima ieškoti duomenų, susijusių su visomis veikiančiomis ar veiklą nutraukusiomis įmonėmis, nepriklausomai nuo to, ar tai juridinis asmuo, veiklą vykdantis fizinis asmuo, ir su jų padaliniais.

Kokie duomenys pateikiami registre?

Apie įmones:

 1. įmonės kodas,
 2. statusas,
 3. teisinė padėtis,
 4. steigimo data,
 5. pavadinimas,
 6. registruotos buveinės adresas,
 7. telefono numeris,
 8. faksas,
 9. e. pašto adresas,‑
 10. interneto svetainės adresas,
 11. įmonės teisinės formos tipas,
 12. padalinių skaičius,
 13. darbuotojai,
 14. įrodymais patvirtinti profesiniai įgūdžiai ir pagrindinės vadybos žinios,
 15. ypatybės,
 16. leidimai,
 17. įmonės vykdoma veikla (PVM ir Nacionalinio socialinio draudimo biuro (toliau – ONSS) duomenys),
 18. finansiniai duomenys,
 19. ryšys su kitomis įmonėmis,
 20. Išorinės nuorodos (į oficialųjį leidinį (pranc.Moniteur belge), 
  Belgijos nacionalinį banką (pranc.Banque nationale de Belgique)
  ir ONSS darbdavių registrą).

Apie įmonių padalinius:

 1. įmonės kodas,
 2. statusas,
 3. įmonės padalinio kodas,
 4. steigimo data,
 5. įmonės padalinio pavadinimas,
 6. adresas,
 7. telefono numeris,
 8. faksas,
 9. e. pašto adresas,
 10. interneto svetainės adresas,
 11. leidimai,
 12. ONSS veikla ir (ne) verslo veikla.

Koks yra į registrą įtrauktų duomenų patikimumas?

Įmonės privalo skelbti tam tikrą informaciją ir dokumentus. Taip siekiama užtikrinti, kad jais būtų galima remtis prieš trečiuosius asmenis. Belgijoje tai daroma paskelbiant dokumentus ir informaciją Moniteur belge, o metinės ataskaitos skelbiamos Belgijos nacionalinio banko ataskaitų duomenų bazėje (pranc. Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique). Įmonių kodekso 76 straipsnyje nustatytos taisyklės, susijusios su susipažinimu su dokumentais ir informacija po jų paskelbimo.

Įmonių kodekso 76 straipsnyje nustatyta, kad dokumentais ir informacija, kurie privalo būti paskelbti, prieš trečiuosius asmenis galima remtis tik nuo tų dokumentų ištraukų ar nuorodų paskelbimo Moniteur belge prieduose dienos, išskyrus jei įmonė įrodo, kad tie tretieji asmenys su jais buvo susipažinę anksčiau.

Vis dėlto tretieji asmenys gali remtis dokumentais, kurie nebuvo paskelbti.

Dėl veiksmų, vykdomų anksčiau nei šešioliktą dieną po minėto paskelbimo, šiais dokumentais ir duomenimis remtis prieš trečiuosius asmenis negalima, jeigu jie įrodo, kad apie juos negalėjo žinoti.

Jei į registrą įtrauktas tekstas skiriasi nuo Moniteur belge prieduose paskelbto teksto, pastaruoju remtis prieš trečiuosius asmenis negalima. Tačiau tretieji asmenys gali juo remtis, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad jiems buvo žinomas į registrą įtrauktas tekstas.

Jei dokumentas, kuris turi būti paskelbtas oficialia kalba, neatitinka savanoriškai viena ar keliomis iš oficialių Europos Sąjungos kalbų paskelbtų vertimų, pastaraisiais prieš trečiuosius asmenis negali būti remiamasi. Tačiau tretieji asmenys gali remtis savanoriškai paskelbtais vertimais, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tretieji asmenys žinojo apie pagal Įmonių kodekso 67 straipsnio 1 dalies 2 pastraipoje nurodytą dokumento versiją, tai yra autentiškų dokumentų išsiuntimą, privačių dokumentų kopijas ar originalus, ištraukas [elektronine arba ne elektronine forma], kurie turi būti pateikiami įregistruoti komercinių bylų teismo antstoliui.

BCE „Public search“ svetainėje prie įmonių duomenų pateikiama tiesioginė nuoroda į paskelbimą Moniteur belge ir duomenis Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.

Paieškos būdas

Tai yra nuoroda į Public Search svetainę.

Galimi keturi paieškos būdai, atskirti kortelėmis:

 • paieška pagal kodą (jei žinote įmonės kodą arba įmonės padalinio kodą);
 • paieška pagal pavadinimą;
 • paieška pagal adresą;
 • paieška pagal veiklą.

Interneto svetainė pateikiama keturiomis kalbomis: anglų, nyderlandų, prancūzų ir vokiečių.

Bendra informacija apie BCE pateikiama Federalinės ekonomikos tarnybos svetainėje (skyrelyje „Įmonės ir savarankiškai dirbantys asmenys“ (pranc. Entreprises et Indépendants), skirsnyje „Įmonių registras“ (pranc. Banque carrefour des Entreprises).

Susijusios nuorodos

Registre de Commerce européen, Service Public Fédéral Justice, Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Paskutinis naujinimas: 18/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.