ES šalių įmonių registrai

Kipras

Šiame puslapyje pristatomas Kipro įmonių registras. Šalies įmones, užsienio įmones, ūkines bendrijas ir prekybinius pavadinimus registruoja, stebi, kontroliuoja ir išbraukia Įmonių skyrius, pavaldus Energetikos, prekybos, pramonės ir turizmo ministerijos Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentui. .

Turinį pateikė
Kipras

Internetu teikiamos šios paslaugos:

Kokių galimybių teikia Įmonių registras?

Kiekvienas asmuo internetu gali sužinoti, ar konkreti organizacija yra įtraukta į minėtojo departamento registrus ir koks jos statusas (išbraukta ar įregistruota). Galima internetu ieškoti visų įmonių duomenų ir peržiūrėti įmonių elektroninės bylos dokumentus.

Įmonių registrą tvarko Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas.

Ar Įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Pagrindinės informacijos apie įmones registre internetu galima ieškoti nemokamai.

Ar registre saugomi dokumentai yra patikimi?

Registre saugomų dokumentų patikimumas garantuojamas Įmonių įstatymo 113 skyriaus straipsniais, kuriais užtikrinama, kad pagal Europos Direktyvos 2009/101/EB 3a straipsnį tretiesiems asmenims būtų teikiama galiojanti informacija, laikantis šių minėtojo įstatymo straipsnių:

365 straipsnio

dėl registratoriaus saugomų dokumentų peržiūros, pateikimo ir naudojimo kaip įrodymų;

365A straipsnio

dėl Įmonių registratoriaus pranešimo apie dokumentų saugojimą ir į registrą įrašytų bei Respublikos oficialiajame leidinyje paskelbtų duomenų neatitikties;

365B straipsnio 7 dalies,

pagal kurią Įmonių registratorius užtikrina, kad 2 dalyje nurodytus aktus ir duomenis būtų galima gauti naudojantis ES elektronine registrų sąveikos sistema, standartinio formato pranešimu ir jie būtų prieinami elektroninėmis priemonėmis, taip pat rūpinasi, kad būtų laikomasi duomenų perdavimo saugumo būtiniausių reikalavimų;

366 straipsnio

dėl įmonės prievolės registratoriui teikti ataskaitas, įskaitant kiekvienų metų metinę ataskaitą ir finansines ataskaitas, vykdymo (118–121 straipsniai).

Kaip registre ieškoti informacijos?

Ieškoma pagal įmonės pavadinimą ir (arba) numerį. Daugiau paieškos rekomendacijų pateikiama paieškos puslapyje.

Registro istoriniai duomenys

Į Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus internetinį registrą įtrauktos visos organizacijos, įregistruotos nuo 1923 m. iki šios dienos, įskaitant užsienio įmones, ūkines bendrijas ir prekybinius pavadinimus.

Susijusios nuorodos

Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas

Prekybos, pramonės ir turizmo ministerija

Paskutinis naujinimas: 06/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.