Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Prancūzija

Šiame puslapyje rasite informaciją apie galimybes susipažinti su Prancūzijos įmonių registrų duomenimis.

Turinį pateikė
Prancūzija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Prancūzijos įmonių registre?

Komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrus (registres du commerce et des sociétés (RCS)) administruoja komercinių bylų teismų ir civilinių bylų teismų, turinčių komercinę jurisdikciją, (Žemutinio Reino, Aukštutinio Reino ir Mozelio departamentuose – apylinkės teismų, o užjūrio regionuose ir departamentuose – komercinių bylų mišriųjų teismų) kancleriai. Į šiuos registrus įtraukiama patikrinta informacija. Teismo kancleriai turi patikrinti, ar pateikta informacija atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, patvirtinamuosius dokumentus ir dokumentus, kurie pateikiami kaip priedai, o jų darbą prižiūri teismo pirmininkas arba šiuo tikslu paskirtas teisėjas, kurių kompetencijai priklauso spręsti apmokestinamojo asmens ir kanclerio ginčus, susijusius su prašymais pakeisti arba išbraukti informaciją, atsižvelgiant į dokumentų rinkinio statusą.

Teismo kanclerių išduotas „Kbis“ išrašas yra tikroji įmonių „tapatybės kortelė“ – jame nurodomas į registrą (RCS) įtrauktų įmonių civilinis statusas. Šiame dokumente pateikiami visi duomenys, kuriuos įmonės turi užregistruoti, o atitinkamais atvejais jame taip pat gali būti pateikiamos pastabos, kurias įrašo už registro administravimą atsakingas teismo kancleris. „Kbis“ išraše patvirtinamas teisinis įmonės egzistavimas ir pateikiama patikrinta informacija. Tai oficialus dokumentas, parodantis užregistruotų fizinių ir juridinių asmenų tapatybę ir adresą, jų veiklą, jų valdymo, administracijos ir kontrolės organus, ir tai, ar jiems buvo iškeltos kolektyvinės nemokumo bylos. Teismo kanclerio išduotame ir pasirašytame oficialiame dokumente esanti informacija laikoma autentiška, nebent paaiškėja, kad registrui įmonės pateikta informacija yra klaidinga.

Nacionalinį komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrą (registre national du commerce et des sociétés (RNCS)) administruoja Nacionalinis pramoninės nuosavybės institutas (Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)), jame kaupiami originaliais laikomi komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrų dokumentai, saugomi kiekvienoje teismo raštinėje. Todėl INPI yra atsakingas už tai, kad į registrą įtraukta techninė, komercinė ir finansinė informacija būtų platinama ir nemokamai prieinama visuomenei tolesnio naudojimo tikslais.

Į šį registrą įtraukta visa informacija apie komercinės veiklos subjektus ir įmones. Jame galima susipažinti su visais įrašais ir dokumentais, įtrauktais į komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrus.

Infogreffe“ svetainėje suteikiama centralizuota prieiga prie komercinės veiklos subjektų ir įmonių registro informacijos – internetu galima sutvarkyti įvairius formalumus (užregistruoti įmonę, pakeisti ar panaikinti registraciją, pateikti metines finansines ataskaitas). Ši paslauga teikiama prancūzų ir anglų kalbomis.

INPI svetainėje galima gauti prieigą prie atvirųjų duomenų apie įmonių registraciją, jos pakeitimus ir panaikinimą bei įmonių metines finansines ataskaitas.

Oficialus civilinių ir komercinių skelbimų biuletenis (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

BODACC biuletenyje skelbiami Komercinės veiklos subjektų ir įmonių registre įregistruoti aktai nuo įmonės įsteigimo iki jos išbraukimo iš registro, visų pirma pardavimai ir perleidimai, kolektyvinės nemokumo bylos ir pateiktos finansinės ataskaitos. Duomenys į BODACC perduodami automatiškai – suinteresuotiesiems subjektams nereikia imtis jokių veiksmų. Teismo kancleris gauna duomenis ir yra atsakingas už jų skelbimą šiame biuletenyje.

Teisinės ir administracinės informacijos direktoratas (Dila) yra atsakingas už duomenų skelbimą BODACC biuletenyje, kad registro įrašus būtų galima kuo plačiau paviešinti.

Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

„Infogreffe“ svetainės naudotojai gali nemokamai naudotis tam tikra informacija apie įregistruotas įmones, bet didžiąją dalį šiose duomenų bazėse pateikiamos informacijos galima gauti tik už tam tikrą mokestį.

Paštu arba INPI svetainės elektroninėje parduotuvėje registro duomenis jau galima užsisakyti nemokamai. Tačiau tolesnis tokių duomenis naudojimas galimas tik įsigijus licenciją.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. BODACC yra prieinamas tik elektroninėmis priemonėmis. Nuo 2011 m. liepos mėn. svetainės turinys (BODACC skelbimai) yra nemokamas.

O 2016 m. birželio mėn. buvo sukurtas naujas skaitmeninės prieigos portalas «Portail de la Publicité Légale des Entreprises», kuriame pateikiama informacija apie teisinę įmonių informaciją. Šiame portale per vieną sąsają vartotojai gali gauti prieigą prie teisinės informacijos, skelbiamos trijose svetainėse: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Kaip atlikti paiešką Prancūzijos įmonių registre?

„Infogreffe“ svetainėje įmonės ieškoti galima pagal:

  • pavadinimą;
  • vadovų ir valdybos narių pavardes;
  • miestą arba departamentą, kur yra įmonės būstinė, registruotoji buveinė ar jos padaliniai;
  • SIREN numerį (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises);
  • registracijos numerį komercinės veiklos subjektų ir įmonių registre.

BODACC svetainėje galima ieškoti su įmone susijusio skelbimo pagal jos SIREN numerį arba bendrovės pavadinimą.

Naudingos nuorodos

Europos įmonių registras (European Business Register)

„Infogreffe“

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Paskutinis naujinimas: 01/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.