ES šalių įmonių registrai

Italija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Italijos įmonių registras.

Turinį pateikė
Italija

Kokia informacija įtraukta į Italijos įmonių registrą?

Italijos Registro delle Imprese administruoja Prekybos rūmai, kuriems padeda Unioncamere, o priežiūrą vykdo teisėjas ir Ekonomikos plėtros ministerija. IRT infrastruktūrą administruoja ir prižiūri Infocamere, Prekybos rūmų konsorciumas, veikiantis kaip akcinė bendrovė.

Registre pateikiama išsami informacija apie įmones, kaip antai:

 • pilni įmonių pavadinimai,
 • registruotoji būstinė,
 • PVM mokėtojo kodas,
 • veikla ir teisinė forma,
 • valdantieji organai,
 • kapitalas,
 • teisiniai atstovai,
 • atstovų įgaliojimai,
 • filialai.

Jis taip pat suteikia prieigą prie su bendrovėmis susijusių viešų dokumentų:

 • išsamių finansinių ataskaitų,
 • steigimo dokumentų,
 • akcininkų sąrašo.

Italijos įmonių registras teikia dviejų rūšių duomenis:

 1. teisinius duomenis
 • kurie garantuoja, kad konkreti bendrovė egzistuoja.
 • siekiant užtikrinti, kad informacija galima pasikliauti tvarkant reikalus su trečiaisiais asmenimis (Civilinio kodekso 2193 straipsnis)
 1. ekonominius duomenis
 • statistikos ir ekonomikos tikslais.

Ar Italijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Nemokama yra prieiga ir galimybė gauti ribotos informacijos (pvz., bendrovės pavadinimą ir adresą). Tačiau internetinė prieiga prie išsamios informacijos suteikiama tik pateiktus prašymą ir sumokėjus atitinkamą mokestį.

Kiek patikimi į registrą įtraukti dokumentai?

Italijoje registrą prižiūri atitinkami Prekybos, pramonės, amatų ir žemės ūkio rūmų skyriai. Šie skyriai vadinami įmonių registro skyriais (uffici del Registro delle Imprese) ir jų veiklą prižiūri teisėjas, kurį paskyrė tos vietos jurisdikcijos teismas (ir kuris prižiūri, ar atskiri registro įrašai yra formaliai teisingi), o administracinę priežiūrą vykdo Ekonomikos plėtros ministerija.

Dabartinis Italijos įmonių registras buvo įkurtas įvykdžius reformą 1993 m. (1993 m. Įstatymo Nr. 580 8 straipsnis), jis įgyvendintas 1995 m. teisės aktu (1995 m. Respublikos Prezidento dekretu Nr. 581).

Įvykdžius šią reformą įmonių registras, iki tol egzistavęs tik popieriniu formatu registruojančiuose komercinių bylų teismuose, buvo perkeltas į Prekybos, pramonės, amatų ir žemės ūkio rūmus, kad jie galėtų jį administruoti visiškai kompiuterizuotu būdu ir iškart suteiktų prieigą prie visos jame esančios informacijos ir dokumentų.

Vėliau 2000 m. Įstatymu Nr. 340, 31 straipsniu, šios nuostatos buvo papildytos – beveik visų rūšių įmonėms (visų pirma bendrovėms) tapo privaloma naudoti elektroninį parašą ir kompiuterines priemones registracijos paraiškoms ir prie jų pridedamiems dokumentams rengti bei jiems teikti į įmonių registrą.

Po vėlesnių teisės akto pakeitimų (2007 m. įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 7, 9 straipsniu) visų rūšių įmonės, įskaitant individualios komercinės veiklos subjektus, kad įvykdytų duomenų pateikimo reikalavimus, šiuo metu keičiasi informacija su įmonių registru naudodamosi skaitmeninius parašus ir elektroninius kanalus.

Prieš užregistruodamas įmonę atitinkamas įmonių registro skyrius patikrina (pagal (1995 m. Prezidento dekretą Nr. 581, 11 straipsnio 6 dalį), ar:

a) paraiška yra autentiška;

b) paraiškos forma yra tinkamai užpildyta;

c) dokumentas arba informacija, kurią prašoma užregistruoti, atitinka teisinius reikalavimus;

d) kartu pateikti pagal įstatymus reikalaujami dokumentai;

e) įvykdytos bet kokios kitos registracijai nustatytos teisinės sąlygos.

Pažymėtina, kad notarai parengia beveik visus su bendrovėmis susijusius dokumentus, kurie įtraukiami į įmonių registrą. 1995 m. Respublikos Prezidento dekrete Nr. 581, 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad: „Pateikiama originali registruotino dokumento versija, o jeigu tai yra ne notaro išduotas privatus dokumentas, turi būti patvirtintas parašo autentiškumas. Kitais atvejais pateikiama autentiška kopija. Pagal civilinio kodekso 2718 straipsnį saugoti atiduodamas autentiškos formos išrašas.“

Pagal civilinio kodekso 2193 straipsnį,

 1. jeigu pagal įstatymus užregistruotina informacija neužregistruojama, bet kuris subjektas, kuriam reikia kreiptis dėl registracijos, negali tokia informacija remtis prieš trečiuosius asmenis, nebent jis įrodo, kad tretieji asmenys ją žinojo.
 2. Informaciją užregistravus tretieji asmenys negali teisintis šios informacijos nežinojimu.
 3. Tai neturi poveikio bet kokioms konkrečioms įstatymų nuostatoms.

Italijos įmonių registro istorija

Italijos įmonių registras įsteigtas 1993 m.

Susijusios nuorodos

Europos įmonių registras

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.