Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: čekųvokiečiųgraikųanglųprancūzųslovėnų.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Latvija

Šiame skyriuje pateikiama Latvijos įmonių registro apžvalga.

Turinį pateikė
Latvija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokios informacijos galima rasti Latvijos įmonių registre?

Latvijos Respublikos įmonių registras (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) yra Latvijos viešoji institucija, registruojanti bendroves, komercinės veiklos subjektus, jų filialus ir atstovybes ir jų steigimo dokumentų pasikeitimus bei vykdanti kitą teisės aktuose nustatytą veiklą. Įmonių registras taip pat registruoja žiniasklaidos priemones, asociacijas ir fondus, komercinius įkeitimus, kontrolinius akcijų paketus, susitarimus dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir susitarimus dėl santuokinio turto, politines partijas, arbitražo įstaigas, profesines sąjungas, religines organizacijas ir religines institucijas bei nemokumo bylas.

Ar reikia mokėti už įmonių registro informaciją?

Reikia – nemokamo elektroninio įmonių registro Latvijoje nėra.

Tačiau naudojantis paieškos funkcijomis Įmonių registro svetainėje galima nemokamai gauti šią pagrindinę informaciją apie Įmonių registre registruotus juridinius asmenis:

 • juridinio asmens rūšį;
 • registruotą buveinę;
 • naują ar esamą pavadinimą arba prekės ženklą ir anksčiau įregistruotą ar istorinį pavadinimą arba prekės ženklą;
 • registracijos numerį;
 • Bendros mokėjimų eurais erdvės gavėjo identifikavimo kodą (jei priskirtas);
 • įregistravimo datą;
 • juridinio asmens išbraukimo iš registro datą (arba pertvarkymo datą, jei tai yra išbraukimo priežastis);
 • religinių organizacijų, kurios turi persiregistruoti, registravimo terminą;
 • įgaliotuosius atstovus.

Latvijos įmonių registre kaip atviruosius duomenis galima nemokamai gauti šią informaciją apie visus registruotus juridinius asmenis:

 • registracijos numerį;
 • juridinio asmens pavadinimą arba prekės ženklą;
 • juridinio asmens rūšį;
 • registrą, kuriame jis registruotas;
 • įregistravimo datą;
 • informaciją apie juridinio asmens išbraukimą iš registro arba pertvarkymą;
 • juridinio asmens išbraukimo iš registro datą (arba pertvarkymo datą, jei tai yra išbraukimo priežastis);
 • registruotą buveinę;
 • asociacijų, fondų ir profesinių sąjungų veiklos sritį.

Ši informacija teikiama .csv, .txt arba .xlsx duomenų formatais čia. Vartotojas gali pasirinkti jam tinkamą duomenų formatą. Duomenys kasdien atnaujinami.

Visi įmonių registro įrašai elektroniniu formatu skelbiami oficialiojo leidinio Latvijas Vēstnesis svetainėje. Ta pačia tvarka skelbiami ir atskirai pateikti dokumentai.

Kaip gauti informacijos iš Latvijos įmonių registro

Latvijos Respublikos įmonių registras gali suteikti informacijos apie visus registruotus juridinius asmenis ir susijusius teisinius faktus.

Informaciją iš Įmonių registro galima gauti už mokestį, pateikus informacijos prašymo formą asmeniškai, paštu arba oficialiu registro e. paštu info@ur.gov.lv kaip saugiu elektroniniu parašu pasirašytą ir skaitmenine laiko žyma pažymėtą elektroninį dokumentą. Prašyme turi būti nurodyti padaryto mokėjimo Įmonių registrui duomenys (mokėjimą patvirtinantis dokumentas, tokio dokumento kopija arba internetinės bankininkystės išrašas). Prašydami informacijos, būtinai nurodykite, kaip pageidaujate ją gauti (asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis).

Pažymos apie juridinį ar fizinį asmenį arba teisės aktą (sutartį) taip pat galima paprašyti internetu svetainėje Latvija.lv. Informacija parengiama per 10–15 min. Prašoma oficiali pažyma su elektroniniu antspaudu klientui pateikiama šioje svetainėje arba atsiunčiama e. paštu. Elektroniniu antspaudu patvirtinama, kad duomenys atitinka Įmonių registro turimą informaciją.

Įkainių sąrašas paskelbtas internete.

Koks registro dokumentų patikimumas?

Visi Įmonių registro įrašai skelbiami oficialiajame leidinyje Latvijas Vēstnesis ir elektroniniu būdu oficialiojo leidinio svetainėje https://www.vestnesis.lv/english. Ta pačia tvarka skelbiami ir atskirai pateikti dokumentai.

Įrašus galima panaudoti prieš trečiąsias šalis tik po jų paskelbimo oficialiajame leidinyje Latvijas Vēstnesis, išskyrus atvejus, kai atitinkama informacija trečiajai šaliai buvo žinoma iki paskelbimo. Tačiau jei trečioji šalis gali įrodyti, kad nežinojo ir negalėjo žinoti paskelbtos informacijos, ta informacija negalima remtis teisiniuose veiksmuose 15 dienų nuo paskelbimo.

Jeigu į įmonių registrą įrašytina informacija užfiksuojama arba paskelbiama klaidingai, sąžininga trečioji šalis gali remtis paskelbta informacija, net jei ji neatitinka įrašų įmonių registre arba faktinės padėties. Tačiau trečioji šalis negali remtis klaidingai paskelbta informacija, jei apie netikslumą žinojo.

Daugiau informacijos apie tai galite rasti Prekybos įstatymo 12 straipsnyje (Komerclikums) (vertimas į anglų).

Kaip kreiptis į Latvijos įmonių registrą

Kontaktiniai duomenys:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Latvijos įmonių registras)
Pērses iela 2
Riga
Lettonie
LV 1011

Tel. informacijai: 67031703 (Pastaba: teisinės konsultacijos neteikiamos)
Faksas 67031793

E. paštas info@ur.gov.lv
Darbo valandos skelbiamos internete.

Latvijos įmonių registro istorija

Latvijos Respublikos įmonių registras įsteigtas 1990 m.gruodžio 1 d.

Nuorodos

Latvijos Respublikos įmonių registras
Europos įmonių registras (prieigą internetu teikia „Lursoft“)

Paskutinis naujinimas: 12/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.