Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Liuksemburgas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie galimybes naudotis Liuksemburgo įmonių ir bendrovių registru.

Turinį pateikė
Liuksemburgas
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Liuksemburgo įmonių registre?

Įmonių ir bendrovių registras (toliau – ĮBR) – tai oficialus visų verslą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų ir kitų subjektų, nurodytų iš dalies pakeistame 2002 m. gruodžio 19 d. įstatyme, registras.

ĮBR veiklą kontroliuoja teisingumo ministras. Teisingumo ministerija ĮBR administruoti pavedė ekonominių interesų grupei Luxembourg Business Registers (anksčiau GIE RCSL), kurią sudaro valstybė, Įmonių rūmai ir Amatų rūmai.

ĮBR tikslas:

 • užtikrinti asmenų, kuriuos registruoti arba įtraukti reikalaujama pagal įstatymą, identifikavimą atliekant nuolatinę inventorizaciją,
 • suteikti sandoriams daugiau saugumo,
 • teikti informaciją trečiosioms šalims.

ĮBR renkami dviejų rūšių duomenys:

 • apibūdinamieji ir teisiniai duomenys, pavyzdžiui, bendrovės arba įmonės pavadinimas, veiklos tikslas, akcinis kapitalas, valdybos sudėtis, auditorius, suteikti įgaliojimai pasirašyti ir kiti šios rūšies duomenys,
 • metinės ataskaitos.

Duomenys ryšiams

Biuro adresas

Pašto adresas

Darbo laikas

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Tel. (+352) 26 428 1

Faksas (+352) 26 42 85 55

E. paštas helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Pirmadieniais–penktadieniais, 9.00–12.00 val. ir 13.30–16.00 val.


Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Dokumentais nemokamai galima naudotis ĮBR patalpose.

Tam tikra pagrindinė informacija nemokamai teikiama grupės LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS svetainėje

 • ĮBR numeris;
 • registracijos data;
 • pavadinimas;
 • teisinė forma;
 • adresas arba registruotoji buveinė;
 • nuo 2006 m. vasario mėn. pateiktų dokumentų sąrašas.

Už mokestį galima gauti:

 • išrašą, kuriame pateikiama atnaujinta duomenų, kuriuos ĮBR registruotas asmuo turi pateikti ĮBR, santrauka;
 • ĮBR pateiktų dokumentų patvirtintą elektroninę kopiją.

Internete, skyrelyje „Bendroji informacija. Įkainiai“, pateikiama kainių lentelė (General information - Prices).

Kaip atlikti paiešką Liuksemburgo įmonių registre?

Paiešką galima atlikti grupės Luxembourg Business Registers interneto svetainėje, įmonių ir bendrovių registrui skirtame portale, pagal:

 • registruoto asmens pavadinimą (ar pavadinimo dalį) arba
 • registracijos numerį.

Tuomet panaudojus interneto svetainės paieškos sistemą rodomas pagal atliktą paiešką rastų pavadinimų sąrašas.

Paspaudus vieno iš rodomų asmenų pavadinimą nemokamai pateikiama ši informacija:

 • ĮBR numeris;
 • registracijos data;
 • pavadinimas;
 • teisinė forma;
 • adresas arba registruotoji buveinė.

Koks yra registro dokumentų patikimumas?

Pagal 2002 m. gruodžio 19 d. iš dalies pakeisto įstatymo dėl įmonių ir bendrovių, taip pat dėl apskaitos ir įmonių metinių ataskaitų 19-3 straipsnį, palaikant santykius su trečiosiomis šalimis, dokumentais ir jų išrašais remtis galima tik po jų paskelbimo elektroniniame įmonių ir asociacijų rinkinyje (pranc. Recueil électronique des sociétés et associations, RESA), nebent bendrovė įrodo, kad šios trečiosios šalys apie juos žinojo anksčiau. Vis dėlto trečiosios šalys gali naudotis dar nepaskelbtais dokumentais ir jų išrašais.

Vykdant sandorius, sudarytus anksčiau nei praėjus šešiolikai dienų po skelbimo, palaikant santykius su trečiomis šalimis, dokumentais ir jų išrašais remtis negalima, jeigu jos įrodo, kad apie juos negalėjo žinoti.

Jei į registrą įtrauktas tekstas skiriasi nuo RESA įmonių ir asociacijų rinkinyje paskelbto teksto, pastaruoju remtis palaikant santykius su trečiosiomis šalimis negalima. Tačiau trečiosios šalys gali juo remtis, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad joms buvo žinomas į registrą įtrauktas tekstas.

Liuksemburgo įmonių registro istorija

Įmonių ir bendrovių registras veikia nuo 1909 m.

Nuo 2003 m. ĮBR veiklą kontroliuoja teisingumo ministras, kuris administruoti registrą pavedė ekonominių interesų grupei "Luxembourg Business Registers". Nuo tada registro veikla visiškai kompiuterizuota.

Nuo 2006 m. sausio 1 d. ĮBR pateikti dokumentai sistemingai skaitmeninami, jais galima naudotis interneto svetainėje elektroniniu būdu.

Nuo ĮBR įsteigimo 1909 m. pateikti dokumentai buvo suskaitmeninti ir pateikti naudoti visuomenei.

Baigus skaitmeninti dokumentus visos informacijos ĮBR galima ieškoti elektroniniu būdu.

Susijusios nuorodos

Luxembourg Business Registers

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.