Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Malta

Šiame skyriuje apžvelgiamas Maltos įmonių registras.

Turinį pateikė
Malta
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokios informacijos galima rasti Maltos įmonių registre?

Maltos įmonių registre pateikiama bendra informacija apie Maltos įmones.

Registrą tvarko Maltos finansinių paslaugų institucija (MFPA), teisiškai atsakinga už nacionalinio įmonių registro atnaujinimą. MFPA svetainėje pateikiama informacijos apie finansines paslaugas reglamentuojančius teisės aktus, pvz.:

  • taikytinus Parlamento priimtus teisės aktus ir teisinius pranešimus (su nuoroda į Maltos teisingumo, kultūros ir vietos valdžios ministerijos svetainę);
  • taisykles;
  • licencijas;
  • aplinkraščius;
  • informacinius leidinius;
  • pranešimus ir
  • kitą MFPA skelbiamą informaciją ir kitokią medžiagą, kuri yra susijusi su finansinių paslaugų reguliavimu Maltoje.

Ar Maltos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Bendra įmonių registro informacija visuomenei teikiama nemokamai, tačiau svetainėje yra duomenų, kurie prieinami tik už mokestį.

MFPA svetainė yra nemokama.

Kaip atlikti paiešką Maltos įmonių registre?

Registruoti interneto sistemos naudotojai registro duomenų baze gali naudotis nemokamai. Už registravimąsi naudotoju mokesčio nėra. Už konkrečių įmonių dokumentų atsisiuntimą reikia mokėti, tačiau informacijos paieška duomenų bazėje nemokama. Kiekvienas gali ieškoti įmonės pagal jos pavadinimą, jo dalį arba registracijos numerį – nemokamai pateikiamas įmonės registruotos buveinės adresas, taip pat direktorių, sekretorių ir akcininkų vardai ir pavardės.

Koks registro dokumentų patikimumas?

1995 m. Įmonių įstatymas (Maltos teisės aktų rinkinio 386 skyrius) – pagrindinis teisės aktas, kuriuo reguliuojama Maltoje registruotų ribotos atsakomybės bendrovių veikla ir kurio nuostatomis įtvirtinta, kad tretieji asmenys gali remtis registro dokumentais ir kita informacija, t. y.:

Visi dokumentai ir privalomoji informacija, kurią įmonės pateikia registruoti, turi būti pasirašyti ir (arba) patvirtinti įmonės direktoriaus arba sekretoriaus. Įmonių registratorius priima dokumentus ir privalomąją informaciją remdamasis prielaida, kad ji teisinga. Pasirašiusysis įmonės darbuotojas atsako už dokumento turinį. Asmuo, bet kokiame valdžios institucijai pateikiamame dokumente padaręs neteisingą pareiškimą ar pateikęs klaidingą informaciją, taip siekdamas naudos ar kitokių privalumų sau ar kitiems, padaro nusikalstamą veiką pagal Maltos teisę.

Maltos įmonių registro istorija

1962 m., priėmus komercinės partnerystės potvarkį, priimti pirmieji Maltos įmonių teisės aktai. Iš pradžių registras buvo Prekybos departamento – vyriausybės institucijos – dalis. Pagal 1995 m. priimtą naują Įmonių įstatymą 1997 m. jis buvo sujungtas su Maltos finansinių paslaugų institucija. Visų esamų įmonių registruoti dokumentai buvo suskaitmeninti ir kiekvienai įmonei sukurta elektroninė byla. Iš pradžių įmonių duomenų baze ir joje esančiais dokumentais nuotoliniu būdu galima buvo pasinaudoti tik naudojantis tiesioginio telefono prisijungimo sistema, tačiau 2000 m. prisijungimas patobulintas – sukurta interneto sistema. 2004 m. pabaigoje sukurta nauja internetinė programa, o 2006 m. sukurta elektroninė informacinė sistema, grindžiama elektroniniu parašu.

Nuorodos

Maltos įmonių registras

Maltos finansinių paslaugų institucija

Teisingumo, kultūros ir vietos valdžios ministerijos svetainė

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.