ES šalių įmonių registrai

Malta

Šiame skyriuje apžvelgiamas Maltos įmonių registras.

Turinį pateikė
Malta

Nacionalinio registro kūrimo istorija

Kada jis sukurtas?

Maltos įmonių registras (MBR) yra vyriausybinė agentūra, kuriai 2018 m. Papildomu aktu Nr. 595.27 buvo suteikta autonomija. Iki agentūros sukūrimo ji buvo Maltos finansinių paslaugų institucijos (MFSA) organas. Pagal Įmonių įstatymą (Maltos teisyno 386 skyrius) ir galimai taikytinus kitus teisės aktus Agentūrai buvo pavesti visi Įmonių registro tarnybos įgaliojimai ir pareigos.

Kada jis suskaitmenintas?

Pirmą kartą internetinė sistema buvo parengta 2004 m., vėliau įvairiais patobulinimais buvo siekiama geriau patenkinti piliečių, įmonėms skirtų paslaugų teikėjų ir pačių įmonių poreikius. MBR internetinė sistema šiuo metu radikaliai atnaujinama, kad skaitmeninė paslauga taptų modernesnė – būtų naudojama pažangesnė technologija, be kitų funkcijų, apimanti ir priemonę, kuria naudodamasis asmuo galėtų suteikti įmonei skaitmeninius parašus ir pasitelkdamas veiksmingesnę technologinę sistemą galėtų įsteigti įmonę internetu. Tikimasi, kad sistema bus iki galo atnaujinta ir skaitmenizuota 2021 m. pabaigoje arba 2022 m. pradžioje.

Kokie šiuo metu taikytini teisės aktai?

Teisės aktas, kuriuo įsteigiama Agentūra, yra Papildomas aktas Nr. 595.27. Tačiau įstatyminių teisės aktų, kuriais papildomai diversifikuojami agentūros įgaliojimai bei funkcijos ir juridiniams asmenims bei įmonių vadovams paskirstomos pareigos ir prievolės, yra gausu. Minėti teisės aktai yra šie:

Maltos teisyno 386 skyriusĮmonių įstatymas;

S.L. Maltos teisyno 386.01 skyriusĮmonių įstatymas (Formos). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.02 skyriusĮmonių įstatymas (Investicinės bendrovės su kintamu akciniu kapitalu). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.03 skyriusĮmonių įstatymas (Mokesčiai). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.04 skyriusĮmonių įstatymas (Investicinės bendrovės su pastoviu akciniu kapitalu). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.05 skyriusĮmonių veiklos tęstinumas. Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.06 skyriusĮmonių įstatymas (Taikymas lengvatinio apmokestinimo bendrovėms). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.07 skyriusĮmonių įstatymo taikymas lengvatinio apmokestinimo bendrovėms, įsteigtoms ir registruotoms pagal Potvarkį dėl komercinių ūkinių bendrijų ir pagal Maltos finansinių paslaugų institucijos įstatyme numatytą nutarimą;

S.L. Maltos teisyno 386.08 skyriusĮmonių įstatymas (Europos ekonominių interesų grupė). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.09 skyriusĮmonių įstatymas (Investicinės bendrovės su kintamu akciniu kapitalu). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.10 skyriusĮmonių įstatymas (Draudimo verslą vykdančios daugiaelementės įmonės). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.11 skyriusĮmonių įstatymas (Prospektas). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.12 skyriusRibotos atsakomybės įmonių tarpvalstybiniai susijungimai. Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.13 skyriusĮmonių įstatymas (Draudimo verslą vykdančios daugiaelementės akcinės bendrovės). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.14 skyriusĮmonių įstatymas (SICAV daugiaelementės akcinės bendrovės). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.15 skyriusĮmonių įstatymas (pripažintos daugiaelementės akcinės bendrovės). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.16 skyriusPakeitimo vertybiniais popieriais funkciją atliekančios daugiaelementės įmonės. Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.17 skyriusEuropos bendrovės (SE) registruotos buveinės perkėlimas. Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.18 skyriusĮmonių įstatymas (Registrų sąsajos sistema). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.19 skyriusĮmonių įstatymas (Tikrųjų savininkų registras). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.20 skyriusĮmonių įstatymas (Išimtis dėl audito). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.21 skyriusĮmonių įstatymas (Įmonių rekonstrukcijos fondas). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 386.22 skyriusĮmonių įstatymas (Laivybos ir aviacijos daugiaelementės akcinės bendrovės). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 459.01 skyriusFinansinio užstato priemonės. Reglamentai.

Fondai ir asociacijos:

Maltos teisyno 16 skyriusCivilinis kodeksas;

S.L. Maltos teisyno 16.07 skyriusCivilinis kodeksas (Antra lentelė. Mokesčiai). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 16.08 skyriusCivilinis kodeksas (Antra lentelė. Pranešimai ir formos). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 16.10 skyriusCivilinis kodeksas (Antra lentelė. Esamos organizacijos). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 16.17 skyriusCivilinis kodeksas (Antra lentelė. Tikrųjų savininkų registras. Asociacijos). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 16.18 skyriusCivilinis kodeksas (Antra lentelė. Tikrųjų savininkų registras. Fondai). Reglamentai;

S.L. Maltos teisyno 492.01 skyriusSavanoriškos organizacijos (Metinės ataskaitos ir metinės finansinės ataskaitos). Reglamentai.

Kokią informaciją galima rasti įmonių registre?

Kas turi teisę susipažinti su registro duomenimis?

Minėta internetine sistema bet kuriam fiziniam asmeniui, pageidaujančiam gauti informacijos apie įmones, fondus ir asociacijas, sudaromos sąlygos prisijungti prie registro.

Registre esanti informacija apima nemokamai teikiamą ir visuotiniam naudojimui skirtą informaciją (viešą informaciją). Ši informacija, be kita ko, apima įmonės pavadinimą ir registracijos numerį, registruotą adresą, registracijos datą, įmonės statuso buvimą ar nebuvimą, akcinio kapitalo dydį ir įmonės vadovų tapatybes.

Prieiga prie kitų įmonės dokumentų suteikiama už minimalų mokestį. Tarp šių dokumentų, be kita ko, yra visi kiekvienai įmonei pateikti ir registro tarnybos užregistruoti pranešimai, įmonės statuso dokumentai, metinės finansinės ataskaitos ir metinės ataskaitos. Informacija apie tikruosius savininkus plačiajai visuomenei taip pat prieinama už minimalų mokestį.

Kokią informaciją galima rasti registre?

Kokių rūšių duomenys jame saugomi (kokie subjektai įtraukiami į viešą registrą, taip pat informacija apie nemokumą, finansinės ataskaitos ...)?

Registre saugomi šie duomenys:

 • informacija apie įmonę, įskaitant įmonės registruotą pavadinimą, registracijos datą ir registruotą buveinę;
 • įmonės statusas, informacija apie tai, ar įmonė yra veikianti, ar ji buvo likviduota;
 • įmonės įstatinis akcinis kapitalas;
 • dalyvaujantys asmenys, įskaitant direktorius, akcininkus, teisinius atstovus, teisminius atstovus, sekretorius ir auditorius, jų tapatybės kortelių duomenys ir gyvenamosios vietos adresai;
 • kiekvieno dalininko / akcininko turimų akcijų skaičius;
 • jeigu įmonė likviduojama, taip pat pateikiama informacija apie likvidatorių(-ius);
 • tikrieji savininkai.

Kokie dokumentai teikiami / saugomi (bylos, dokumentų rinkiniai, statutai, visuotinio susirinkimo protokolai...)?

Saugomi šie dokumentai:

 • metinė ataskaita;
 • finansinės ataskaitos;
 • statutas (memorandumas ir įstatai);
 • informacija apie tikruosius savininkus;
 • rezoliucijos;
 • visuotinio susirinkimo protokolai;
 • juridinio asmens panaikinimo, jo turto realizavimo ir likvidavimo dokumentai;
 • kiti pagal teisės aktus reikalaujami pranešimai.

Kaip atlikti paiešką (ir kokius paieškos kriterijus galima naudoti)?

Asmeniškai

Informaciją apie įmones galima gauti tiesiogiai iš MBR biurų, esančių Zeitūne, Maltoje.

Registro tarnybos interneto svetainė

Informacijos galima rasti MBR portale.

Kokiais paieškos kriterijais galima naudotis?

Paiešką atliekantis asmuo turėtų spustelėti minėtąją portalo nuorodą ir eiti į skiltį „Įmonių paieška“. Įmonės paiešką gali atlikti bet kuris asmuo, įvesdamas jos pavadinimą, jo dalį arba įmonės registracijos numerį.

Kaip galiu gauti dokumentus?

Dokumentus galima įsigyti per internetinę sistemą, sumokėjus kortele, arba tiesiogiai iš MBR biuro.

Kaip gauti išrašą iš registro, patvirtintą kopiją arba dokumentų duomenų išrašą?

Juos galima gauti nusiuntus prašymą e. pašto adresu orders.mbr@mbr.mt, prašyme turi būti nurodyti dokumentai, kurių išrašų prašoma.

Registracijos procedūra

Kaip pradėti registracijos procedūrą (kaip pateikti prašymus registrui, patvirtinti dokumentus, kokio tipo dokumentus reikia pridėti)?

Asmeniškai

Registracijos procesą galima pradėti tiesiogiai MBR biuruose, esančiuose Zeitūne, Maltoje. Dokumentai, kuriuos reikia pridėti, yra įmonės memorandumas ir įstatai kartu su atitinkamais dokumentais, tapatybės nustatymo dokumentais ir akcinio kapitalo įmokėjimo į banką įrodymais.

Internete

Šį procesą gali atlikti asmuo, registruotas internetinėje sistemoje kaip autorizuotas naudotojas. Taikomas tas pats reikalavimas dėl dokumentų, tačiau internetinės procedūros kaina yra mažesnė negu ta, kuri taikoma, kai mokėjimas atliekamas asmeniškai.

Įmonė gali būti registruojama, jeigu ji turi eIDAS skaitmeninį parašą, kuris siunčiamas į MBR.

Kaip peržiūrimi pateikti prašymai?

MBR pareigūnai analizuoja visą pateiktą dokumentaciją, pagal teisės aktus reikalaujamais atvejais atliekamas tikrinimas. Dalyvaujančios šalys tikrinamos sankcijų, neigiamos informacijos žiniasklaidoje, politinio poveikio ar reikalavimų neatitikimo aspektais. Be to, tikrinami parašai ir tikrinama, ar pasirašęs asmuo yra įgaliotas pasirašyti tą dokumentą. Taip pat analizuojama informacija – tikrinama, ar ji atitinka teisės aktų reikalavimus.

Registracijos teisinės pasekmės

Registracijos įrašų pasekmės tretiesiems asmenims pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 17 straipsnį

Šis klausimas taip pat reglamentuojamas Įmonių įstatymo (Maltos teisyno 386 skyrius) 401 straipsnio 2 dalyje. Bet koks dokumentas, pažyma ar kita informacija skelbiama, kaip numatyta 401 straipsnio 1 dalies e punkte. Paskelbimu tokiems atitinkamos verslo įmonės dokumentams suteikiama teisinė galia prieš trečiuosius asmenis. Bet kokia operacija, atlikta nepraėjus šešiolikai dienų nuo bet kurio dokumento, pažymos ar kitos informacijos paskelbimo, nebus galima remtis ginant teises prieš trečiuosius asmenis, kurie gali įrodyti, kad jie neturėjo galimybės gauti informacijos apie minėtą operaciją.

Registro įrašo ir paskelbtos jo formos neatitikimai

Remiantis naujausia ES direktyva (Direktyva (ES) 2019/1151, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132), jeigu registro turinys neatitinka paskelbto turinio, teisinga laikoma registre pateikiama redakcija. Tačiau, kai tik įmanoma, tokių neatitikimų turėtų būti vengiama. Pastaruoju metu tokią praktiką padeda užtikrinti tai, kad visuomenei prieinama paskelbta informacija ir dokumentacija (tiek nemokama informacija, tiek už užmokestį pateikiama informacija) įkeliama į MBR internetinę sistemą ir skelbiama joje. Todėl tai, kad į registrą įtraukta informacija neatitiks skelbiamos informacijos, yra daug mažiau tikėtina. Visi skelbiami įrašai kaip portalo priedas generuojami adresu https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Kas atsakingas už įrašų tikslumą?

Už įrašų tikslumą atsakinga pati įmonė.

Duomenų apsaugos procedūros

Su duomenų subjekto teisėmis susijusios jo asmens duomenų skelbimo ir saugojimo procedūros

Duomenų subjektui pagal ES duomenų apsaugos reglamentą suteiktos teisės saugomos bet kuriuo metu, kai MBR gauna, apdoroja, tvarko ir saugo tokius duomenis. MBR taip pat turi duomenų apsaugos pareigūną. Bet kokia su šia tema susijusi informacija prieinama ir MBR interneto svetainėje, joje taip pat išsamiau paaiškinama, be kita ko, kas yra asmens duomenys, kokie įstatymai taikomi šioje srityje, kokie duomenys renkami iš asmenų, kurie yra duomenų subjektai, kaip renkami tokie duomenys, kaip naudojamasi socialiniais tinklais, nurodomas duomenų tinkamumas, duomenų laikymo ir saugojimo laikotarpiai, procesas, kurį turi atlikti asmuo prašydamas MBR apie jį turimų duomenų, ir procedūra, kaip pateikti oficialų skundą Informacijos ir duomenų apsaugos įgaliotinio tarnybai. Ši informacija pateikta adresu https://mbr.mt/privacy-policy/.

Kontaktinė informacija

Su MBR galima susisiekti telefonu +356 22582300 arba per interneto svetainę: https://mbr.mt/

MBR biuruose taip pat galite apsilankyti šiuo adresu: Maltos įmonių registras

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

E. pašto pranešimą, kuriuo užsakomos pažymos arba dokumentai, galima siųsti adresu orders.mbr@mbr.mt, o su elektroninėmis paslaugomis susijusios pagalbos galima paprašyti e. paštu support.mbr@mbr.mt

Naudingos nuorodos

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Paskutinis naujinimas: 02/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.